2021-2022 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


5.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Kur’an-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

17 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi peltek harflerden birisi değildir?

A) ث     B) ذ     C) ص     D) ظ

17 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Lokman Suresiyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) 12.suredir.
B) Mekke’de inmiştir.
C) 34 ayettir.
D) Adını Hz. Lokman’dan almıştır.

17 Mayıs 2022  

İçinde yaşadığı toplumun kendisine inanmayacağını iyice anlamıştı. Onlar için çok üzülüyordu. Allah’ın emrinin ne anlama geldiğini iyi biliyordu. Halkı ise azgınlıklar içinde yaşıyor,gülüp oynuyorlardı.Hayatı bir film şeridi gibi gözünün önünden geçti. Yüreği sızladı ve Rabb’ine dua etmeye başladı.
‘’Ben yenildim. Rabb’im bana yardım et. Rabb’im! Milletim beni yalanladı. Benimle onlar arasında sen hüküm ver. Beni ve beraberimdeki inananları kurtar”(Şuara suresi 117. Ve 118. ayetler)
Bu ayetlerde sözü edilen Peygamber kimdir?

A) Hz.Salih                 B) Hz.Muhammed
C) Hz. Nuh                 D) Hz. Adem

17 Mayıs 2022  

Kur’an-ı Kerim’ de adı geçen tek kadın kimdir?

A) Hz. Asiye             B) Hz. Hatice
C) Hz. Aişe               D) Hz. Meryem

17 Mayıs 2022  

Kur’an’da adı 8 defa geçer. Ünlü Semud kavmine onları Allah’a iman ettirmek için gönderilmiştir. Allah mucize olarak dişi bir deve göndermiş fakat kafirlerden bir grup gizlice deveyi öldürmüş böylelikle helak olmuşlardır.
Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?

A) Hz. Hud                 B) Hz. Nuh
C) Hz. Salih               D) Hz. Lut

17 Mayıs 2022  

Kur’an-ı Kerim’de kaç sure bulunur?

A) 114     B) 94     C) 44     D) 30

17 Mayıs 2022  

İlk inen Kur’an-ı Kerim ayetlerinde Allah’ın insanlara ilk emri ne olmuştur?

A) Namaz kıl!             B) Oruç tut!
C) Oku!                       D) Sabret!

17 Mayıs 2022  

Hangi peygamberin ismini bizzat Allah kendisi koymuştur?

A) Hz. Yahya                 B) Hz. Musa
C) Hz. Yusuf                  D) Hz. Yunus

17 Mayıs 2022  

Kur’an-ı Kerim’deki toplam ayet sayısı kaçtır?

A) 3900     B) 4690     C) 5876     D) 6236

17 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.
B) Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.
C) Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
D) Kur’an okumak, insanı rahatlatır.

17 Mayıs 2022  

Kur’anın tamamını ezberlemiş kimselere ne denir?

A) Vaiz     B) Hafız     C) Molla     D) Müezzin

17 Mayıs 2022  

Kur’anda bir cüz kaç sayfadan oluşmaktadır?

A) 30     B) 15     C) 20     D) 10

17 Mayıs 2022  

“Kim Kur’anı okur ezberler, onun helal kıldığı şeyi helal, haram kıldığını haram kabul ederse Allah o kimseyi cennete koyar…”
Yukarıdaki hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kur’an okuyan, Allah tarafından mükâfatlandırılır
B) Oruç tutmak mü’minler için farzdır.
C) Kur’an okumak kişiye sevap kazandırır.
D) Kur’anın ezberlenmesine de önem vermeliyiz.

17 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir?

A) Elhamdülillah             B) Hamd olsun
C) Allah’a şükür              D) Selamun Aleyküm

17 Mayıs 2022  

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Lokman suresi, 27. ayet.)
Yukarıdaki ayetten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah çok güçlüdür.
B) Yeryüzündeki hüküm ve hikmet Allah’a aittir.
C) Allah’ın sözlerini yazmaya yeryüzündeki hiçbir şey yetmez.
D) Allah insanı çamurdan yaratmıştır.

17 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.
B) Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.
C) Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
D) Kur’an okumak, insanı rahatlatır.

17 Mayıs 2022  

Hud suresi, 37. Ayette ‘’Denetimimiz altında ve vahyimiz gereğince gemi yap. Azabın kendilerinden kaldırılması için zulmedenler hakkında dua etme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.’’ şeklinde ifade hangi peygamberi anlatıyor olabilir?

A) Hz. Yunus                 B) Hz. İsa
C) Hz. Yusuf                  D) Hz. Nuh

17 Mayıs 2022  

“(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sad, 29 )
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A) Kur’an mübarek bir kitaptır.
B) İnsanların düşünmesi gereken bir kitaptır.
C) Öğüt alınması gereken bir kitaptır.
D) Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır.

21 Nisan 2022  

Kur’an-ı Kerim ‘in en ilk ve son surelerinin bulunduğu seçenek hangisidir?

A) Fatiha – İhlas         B) Yasin- Bakara
C) Fatiha – Nas          D) Nas – Felak

21 Nisan 2022  

"(Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana …………..'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve ………….. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç (öfkeli kin) besleyendir."
Kevser suresinin Türkçe anlamında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) cennet – namaz kıl         B) cennet – kurban kes
C) Mekke – oruç tut            D) Kevser – kurban kes