2021-2022 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


5.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Fen Bilimleri dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

08 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edici bir özellik değildir?

A) Erime noktası               B) Donma noktası
C) Kaynama noktası         D) Yanma noktası

08 Ocak 2022  

Aşağıdaki olaylardan hangisi büzüşmeye örnek gösterilemez?

A) Soğuk zemine bırakılan balonun şişkinliğinin azalması.
B) Demir yolu raylarının uçları arasındaki boşluklar kışın artar.
C) Enerji nakil hatlarındaki teller yazın daha gevşek durur.
D) Fırından yeni (bilgi yelpazesi.net) çıkan kekin hacmi soğudukça küçülür.

08 Ocak 2022  

Buz erirken;
I) sıcaklığı
II) kütlesi
III) hacmi
niteliklerinden hangisi değişmez?

A) II ve III    B) Yalnız II    C) I ve II  D) I ve III

08 Ocak 2022  

I) tost makinesi
II) kapı zili
III) telefon
IV) çay kahve makinesi
Yukarıdaki aletlerden hangilerinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür?

A) I ve II     B) I ve III    C) II ve III    D) I ve IV

08 Ocak 2022  

Bir inşaat mühendisi olduğunuzu düşünün. Çok katlı bina yapımında kullanacağınız malzemelerin özellikleri nasıl olmalıdır?

A) Çok ağır ve dayanıklı    B) Sert ve hafif
C) Sert ve ağır                   D) Hafif ve dayanıklı

08 Ocak 2022  

Termometreler, sıvıların ……………… özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Boş bırakılan yere hangi kelime yazılmalıdır?

A) erime    B) genleşme    C) sarkma      D) donma

08 Ocak 2022  

Yoğuşma olayında madde hangi halden hangi hale geçer?

A) Katıdan gaza            B) Sıvıdan katıya
C) Gazdan sıvıya          D) Katıdan sıvıya

08 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sularda yaşayan canlılar için daha çok önemlidir?

A) Suların buharlaşması
B) Suların üsten donması
C) Suların içinde minerallerin çözünmesi
D) Deniz suyunun tuzlu olması

08 Ocak 2022  

Su döngüsü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yerdeki suyun buharlaşarak havaya çıkması ve sonra yağmur olarak yere geri dönmesi
B) Havadaki su buharlaşarak yere düşmesi
C) Yerdeki suyun yoğuşarak havaya gitmesi
D) Havadaki suyun denize gitmesi

08 Ocak 2022  

Günlük hayatta ısınma ihtiyacımızın bir kısmını yakıtlardan karşılarız. Aşağıda verilen yakıt çeşitlerinden hangisini daha çok otomobillerde kullanırız?

A) Doğal gaz    B) Benzin    C) Odun    D) Kömür

08 Ocak 2022  

Aşağıda verilen yakıt örneklerinden hangisi fosil yakıtlara örnek olabilir?

A) Fuel - oil     B) Kâğıt    C) Odun   D) Bio dizel yakıt

08 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi haltercilerin halteri kaldırmadan önce ellerine toz sürmeleriyle benzerlik gösterir?

A) Araba motorlarına yağ konulması
B) Koşu ayakkabılarının altının dişsiz olması
C) Kışın karda yapılan kazaların çoğunun lastikle alakalı olması
D) Uçaktan atlayan bir kişinin paraşütle yavaşça aşağı inmesi

08 Ocak 2022  

I. Akarsuların aşındırdığı yerlerde doğal kuvvetler etkilidir.
II. Bizim çiviyi çakmamız yapay kuvvettir.
III. Gök taşının çarptığı yerde çukur oluşması çekme kuvvetiyle alakalıdır.
Yukarda verilen maddelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II    B) II ve III    C) I ve II    D) Hepsi

08 Ocak 2022  

I. Islak çamaşırların kuruması
II. Göllerin buz tutması
III. Çikolata parçasının erimesi
IV. Banyo aynasının buğulanması
Yukardaki olaylardan hangileri gerçekleşirken etrafa ısı verir?

A) I ve II    B) II ve IV    C) I ve III    D) I ve IV

08 Ocak 2022  

Su döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez?

A) Bulut oluşumu        B) Yoğuşma
C) Buzun erimesi       D) Rüzgâr

08 Ocak 2022  

Buharlaşma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıvı bir maddenin ısı vererek gaz haline geçmesidir.
B) Her sıcaklıkta olur.
C) Maddenin ısı alması gerekir buharlaşma için.
D) Elbiselerdeki su buharlaşarak kurur.

08 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ayırt edici bir özellik değildir?

A) Yoğuşma sıcaklığı        B) Kaynama noktası
C) Kırağılaşma noktası     D) Erime ısısı

08 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi süblimleşen maddelere örnek değildir?

A) Naftalin    B) Arsenik    C) İyot    D) Su

08 Ocak 2022  

Katı maddelerin ısı alarak hızla gaz haline geçmesidir. Yanda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine uyar?

A) Süblimleşme    B) Erime    C) Katılaşma    D) Donma

08 Ocak 2022  

Termometrelerin içinde hangi madde vardır?

A) Civa    B) Saf Su    C) Nikel    D) Alkol