2021-2022 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


5.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

17 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden biri değildir?

A) Çocuklarına güzel isim vermek.
B) Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak.
C) Çocukları iyi ahlak üzerine yetiştirmek.
D) Çocuklara karşı katı disiplinli olmak.

17 Mayıs 2022  

Peygamber efendimizi örnek alan bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?

A) Büyüklerine saygıda kusur etmez
B) Küçüklerine sevgisini pek az gösterir.
C) Yardımsever ve barış yanlısıdır.
D) Ailesine karşı merhametlidir.

17 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanın yapacağı davranışlardan biri değildir?

A) Emanete sahip çıkar
B) Sorumluluk bilinci gelişmiştir.
C) Kendi sorumluluğundan başka hiçbir şey yapmaz.
D) Yardımseverdir.

17 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İnsanlar birbirlerinin davranışlarından etkilenirler.
B) Kötü ortamda bulunan insanlar bir süre sonra bu ortamın özelliklerini alırlar.
C) Yaptığımız davranışlar diğer insanlar üzerinde etkilidir.
D) İnsanlar davranışlardan çok sözleri örnek alırlar.

17 Mayıs 2022  

I. Muhacir: Mekke'den Medineye hicret eden müminler.
II. Ensar: Medine'de hicret edenlere yardım eden müminler.
III. Hicret: Zorunlu olarak bir bölgeden başka bölgeye göç.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru olarak açıklanmıştır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

17 Mayıs 2022  

I. Kuba Mescid-i
II. Mescidi Aksa
III. Mescid-i Nebi
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamber efendimiz tarafından Medine'de yapılan mescitler arasındadır?

A) I ve II    B) II ve III   C) I ve III    D) I, II ve III

17 Mayıs 2022  

Medine sözleşmesini inceleyen biri;
I. Birlik ve beraberliği desteklediği,
II. Kişilere dini özgürlük tanındığı,
III. Cihat anlayışının tamamen kabul edildiğinin
yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşabilir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

17 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin maddelerinden biri değildir?

A) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacak.
B) Medine'ye karşı yapılan bir saldırıda Yahudiler ve Müslümanlar birlikte şehri savunacak.
C) Müslümanlar ve Yahudiler barış içinde yaşayacak.
D) Yahudiler Müslümanlara vergi verecek.

17 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen olaylardan hangisi kronolojik olarak diğerlerinden sonra gelişmiştir?

A) Mekke'nin müslümanlar tarafından fethi
B) Bedir savaşı
C) Fil olayı
D) Hendek savaşı

17 Mayıs 2022  

I. Kasım
II. Ali
III. Abdullah
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri peygamber efendimizin çocukları arasındadır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

17 Mayıs 2022  

Yemen'den Medine'ye bir adam Cennet'i kazanama amacıyla gelince Hz. Muhammed (s.a.v.) adama Yemen'deki anne babasının gelmesi için izin verip vermediklerini sormuş, adama da "Hayır" diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.); "Dön onlardan izin iste. Eğer izin verirlerse bizimle beraber savaşa katıl, yoksa orada onlara hizmet et." demiştir.
Hz. Muhammed (s.a.v.) bu sözüyle neyi kastetmiş olabilir?

A) Adamı zayıflığından dolayı beğenmediğini
B) Gidip gelirken spor yaparak güçleneceğini
C) Anne babaya sevgi ve saygının önemini
D) Her koşulda anne babaya itaat etmek gerektiğini

17 Mayıs 2022  

Yüce Allah'ın dinini üstün kılmak için gösterilen her türlü çabaya ne denir?

A) Hılf     B) Cihat    C) Sadaka     D) Minber

17 Mayıs 2022  

Peygamberimiz (s.a.), ölümlerinden sonra anne-babaya iyilik etmenin yollarını da göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in gösterdiği bu yollardan birisi değildir?

A) Onlara hayır duada bulunmak ve onlar için bağışlanma dilemek. Verdikleri sözü, vasiyetlerini yerine getirmek.
B) Arkalarından Mevlidi Şerif okutmak
C) Onların yakın arkadaşlarına güzel davranıp ikramda bulunmak.
D) Annen-baba tarafından gelen akrabalarla bağları koparmamak.

17 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz’in (s.a.) insanların birbirleriyle eşit ve kardeş olduğunu anlatan uygulamalarından biri değildir?

A) Hz. Peygamber (s.a.), insanlar arasında ayırım yapmıyor, Suheyb, Habbab, Bilal, Ammar gibi kölelerle, hizmetçilerle ve yoksul, kimsesiz insanlarla oturup kalkıyor, onlara saygıyla yaklaşıyor ve onlara büyük değer veriyordu.
B) Cahiliye Toplumu’nda, asil bir aile çocuğu ile bir köle asla evlenemezdi. Hz. Peygamber (s.a.) asil bir ailenin kızı olan Zeynep binti Cahş ile kölelikten gelme Zeyd b. Harise’yi evlendirdi.
C) Her namaz için yeniden abdest almayı, her abdest sırasında da dişleri fırçalamayı tavsiye etti.
D) Medine’ye hicret ettikten sonra yaptığı “Kardeşlik Anlaşması” ile Mekkeli bir Müslüman’la Medineli bir Müslüman’ı, asilzadeyle köleyi kardeş ilan etti.

17 Mayıs 2022  

“Üç kimsenin duasının kabul edilmesinde şüphe yoktur: Zulüm ve haksızlığa uğrayan kimsenin duası, yolcunun duası, bir de ……………………………duası.”
Yukarıdaki hadisi şerifte boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) hocanın talebesine
B) dedenin torununa
C) anne, babanın çocuklarına
D) komşunun komşusuna

17 Mayıs 2022  

Bir gün Ebu Zer, Bilal-i Habeşi ile tartıştı ve onu, "Kara kadının oğlu!" diyerek aşağıladı. Durum Hz. Peygamber'e (s.a.) haber verilince Hz. Peygamber (s.a.) çok kızdı ve Ebu Zer'e,
Ey Ebu Zer! Sen Bilal’i, annesinin renginden dolayı ayıplamışsın öyle mi? Demek ki sen Müslümanlığı kabul etmene rağmen hâlâ cahilce düşünüyorsun!" dedi.
Bir anlık öfke ile istemeden ağzından çıkan bu sözden dolayı Ebu Zer çok üzüldü, pişman oldu. Ağlamaya başladı ve kendini yere atarak yüzünü toprağa yapıştırdı. Ardından şöyle dedi:
Bilal o güzel siyah ayağı ile yanağıma basıp çiğnemedikçe, vallahi yüzümü yerden kaldırmayacağım. Bilal-i Habeşi’den tekrar tekrar özür diledi. Bilal ise, Ebu Zer'i tutup yerden kaldırırdı,  Bu yüz basılmaya değil, öpülmeye layıktır, diyerek onu bağrına bastı.
Aşağıdaki hadisi şeriflerden hangisi yukarıdaki hadisi şerif ile aynı mesajı içermektedir?

A) Temizlik imanın yarısıdır.
B) Müslüman Müslüman’ın kardeşidir: Ona haksızlık yapmaz. Onu yardımsız bırakmaz. Ona yalan söylemez. Onu hor ve hakir görmez.
C) Çocuk kokusu cennetin kokusundandır.
D) Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz, kiminle dostluk kurduğuna dikkat etsin.

17 Mayıs 2022  

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.) öğretisine göre, insanlar arasından en büyük hakka sahip olanlar kimlerdir?

A) Komşular                 B) Kardeşler
C) Teyze                        D) Anne-baba

17 Mayıs 2022  

Anne babaya sevgi ve saygı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Tüm peygamberlerin ortak mesajlarındandır.
B) Allah’ın emridir
C) İlk defa Hz. Muhammed (s.a.) tarafından söylenmiştir.
D) Cennete gitmek için dikkat edilmesi gereken ilkelerden biridir.

17 Mayıs 2022  

Hz. Peygamberin(sav) söylemiş olduğu güzel sözlere ne ad verilir?

A) Sünnet     B) Vacip    C) Hadis    D) Farz

17 Mayıs 2022  

Peygamberimiz öncesi Mekke’de kötülükler haksızlıklar hâkimdi. Bu kötülüklerden uzak durmaya çalışan insanlarda vardı. Bu insanlar kendilerinin Hz. İbrahim’in dinine inandıklarını söylüyorlardı. Bu inancın ismi nedir?

A) Hıristiyanlık              B) Yahudilik       
C) Haniflik                     D) Budizm