2021-2022 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

11 Kasım 2021  

Peygamber  efendimize dedesi tarafından verilen ve "yerde ve gökte övülen" anlamına gelen ismi hangisidir?

A) Mustafa                  B) Mahmud
C) Ahmed                    D) Muhammed

11 Kasım 2021  

Peygamber efendimiz duğduğunda Mekke şehrini filleri ile kuşatmaya gelen ancak Allah'ın gönderdiği kuşlarla ordusu dağılan Ebrehe olayına .................. denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Kuş Olayı                    B) Fil Olayı
C) Mekke Olayı               D) Medine Olayı

11 Kasım 2021  

Peygamber efendimizin dedesi vefat ettikten sonra peygamber efendimiz amcası .................... ile yaşamaya başlamıştır.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Abdulmüttalip         B) Ebu Talip
C) Ebubekir                   D) Abdullah

11 Kasım 2021  

Arap yarım adasında göçebe olarak çöllerde yaşayan insanlara ................ denirdi.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) bedevi    B) hür    C) köle    D) medeni

11 Kasım 2021  

Cahiliye dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) İslam öncesi Arap yarım adası zamanını kapsar.
B) Faizcilik ve haksızlık çok fazlaydı.
C) İnsanlar arasında eşitlik bulunurdu.
D) Kız çocukları canlı canlı toprağa gömülürdü.

11 Kasım 2021  

Kabe ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Medine şehrinde bulunmaktadır.
B) İslamdan önce de sonrada kutsal bir alan olmuştur.
C) İslamdan önce içerisine putlar konulurdu.
D) Hz. İbrahim tarafından inşa edilmiştir.

11 Kasım 2021  

Peygamber efendimiz ...................... şehrinde dünyaya gelmiştir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Mekke    B) Medine    C) Yemen    D) Yesrib

11 Kasım 2021  

Hz. Muhammed’in kabrine ne ad verilir?

A) Ravza-i Mutahhara      B) Hüzün Yılı
C) Bedir Savaşı                  D) Ranuna Vadisi

11 Kasım 2021  

Peygamberimizi gören ve ona inanan kişiye ne denir?

A) Sahabe    B) Yüce    C) Veli  D) Hiç biri

11 Kasım 2021  

Hz. Muhammed kime peygamber olarak gönderilmiştir?

A) Türklere                B) Araplara
C) Sevenlerine          D) Tüm insanlara

11 Kasım 2021  

Hz. Muhammed’e ‘Emin’ sıfatının veriliş sebebi nedir?

A) Emin ismini çok sevmesi
B) Güler yüzlü, tatlı dilli olması
C) Her zaman doğru ve dürüst olması
D) Babasının adının Emin olması

11 Kasım 2021  

Hz. Muhammed’in sütannesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatma    B) Hatice    C) Halime   D) Rukiye

11 Kasım 2021  

Peygamberimizin hayatı boyunca söylediği sözlere ne denir?

A) Kur’ân    B) Farz    C) Hadis    D) Vacip

11 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliklerinden değildir?

A) Doğru olmak                B) Güvenilir olmak
C) Akıllı ve Zeki olmak     D) Saygılı olmamak

11 Kasım 2021  

Peygamberimizin soyu çocuklarından hangisiyle devam etti?

A) Zeynep                B) Ümmü Gülsüm
C) Fatıma                 D) Rukiye

11 Kasım 2021  

Hz. Muhammed’le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mekke’de 571 yılında doğdu
B) 632’de vefat etti
C) 40 yaşında peygamber oldu
D) Mekke’de vefat etti

11 Kasım 2021  

Peygamberimizin babası ne zaman vefat etti?

A) Peygamberimiz doğmadan önce
B) Peygamberimiz iki yaşındayken
C) Peygamberimiz altı yaşındayken
D) Peygamberimiz sekiz yaşındayken

11 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in kız çocuklarından biri değildir?

A) Rukiye    B) Zeynep    C) Fatıma    D) Ayşe

11 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in erkek çocuklarından biri değildir?

A) Kasım    B) Abdullah    C) İbrahim   D) Ali

11 Kasım 2021  

Peygamberimizin dedesinin adı nedir?

A) Abdülmuttalip            B) İbrahim
C) Ebu Talip                     D) Ali