2021-2022 5.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


5.Sınıf ait Bilim Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Bilim Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

20 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarına karşı yapılabilecek işlemlerden biri değildir?

A) Çevre sorunlarına karşı bilinçli olmalıyız.
B) Ağaç dikimi ve bakımını yapmalıyız.
C) Geri dönüştürülebilen maddeler kullanmalıyız.
D) Fosil yakıtlar tüketmeliyiz.

20 Mayıs 2022  

Ormanlıkların azalması sonucu aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Oksijen üretimi artar.
B) Ekosistemde bozulmalar görünür.
C) İklim değişiklikleri yaşanır.
D) Hava kirliliği görülür.

20 Mayıs 2022  

I. Tam olarak söndürülmeyen ateşler.
II. Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri.
III. Cam kırıkları
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri orman yangınlarına sebep olabilir?

A) I ve III    B) II ve III    C) I ve II    D) I, II ve III

20 Mayıs 2022  

I. Evsel atıklar
II. Fabrika atıkları
III. Hastane atıkları
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çevre kirliliğine sebep olabilir?

A) I ve III    B) II ve III    C) I ve II    D) I, II ve III

20 Mayıs 2022  

Bir bölgenin ekosisteminin bozulması sonucunda;
I. Bölgedeki canlıların yaşam alanı bozulur.
II. Biyolojik çeşitlilik azalır.
III. Bölgenin ikliminde değişiklikler görülür.
verilenlerden hangisi veya hangileri gerçekleşir?

A) I ve III    B) II ve III    C) I ve II    D) I, II ve III

20 Mayıs 2022  

Çevre kirliliğinin en büyük kaynağı ............... 'dır.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) insan   B) hayvan   C) doğa olayları   D) bitki

20 Mayıs 2022  

I. Penguen
II. Sazan
III. Yılan
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yumurtlayarak çoğalır?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

20 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sürüngendir?

A) Kurbağa                B) Kertenkele
C) Kaplumbağa         D) Penguen

20 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi memeli bir hayvan değildir?

A) Güvercin    B) Yarasa    C) Koyun    D) Kedi

20 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?

A) Lamba    B) Far    C) Yıldız    D) Mum

20 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

A) Ateş böceği    B) Yıldız    C) Yıldırım    D) Ay

20 Mayıs 2022  

I. Ay
II. Güneş
III. Dünya
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ışık kaynağıdır?

A) I ve II    B) Yalnız II    C) I ve III    D) I, II ve III

20 Mayıs 2022  

I. Cam şişe
II. Naylon poşet
III. Ayna
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri saydam maddedir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

20 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi opak bir madde değildir?

A) Kitap    B) Kapı    C) Su    D) Siyah perde

20 Mayıs 2022  

Kendisine gelen ışığın tamamını yansıtan maddelere ............ denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) saydam                B) yarı saydam
C) opak                     D) yarı opak

20 Mayıs 2022  

Üzerine gelen ışığın bir bölümünü tutup bir bölümünü geçiren maddelere ...................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) saydam                B) yarı saydam
C) opak                     D) yarı opak

20 Mayıs 2022  

Etrafına ışık saçan maddelere ...................... denir. 
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) ışık kaynağı            B) ışık  demeti
C) ışık süzgeci            D) ışık deposu

20 Mayıs 2022  

I. Doğrusal ilerler.
II. Boşlukta ilerlemez.
III. Bir kaynağı olmak zorundadır.
Yukarıda ışık ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

20 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi devre elemanlarından biri değildir?

A) Pil    B) Kablo    C) Akü    D) Anahtar

20 Mayıs 2022  

Devre elemanları ile ilgili aşağıdaki açıklamalar verilmiştir.
* Devrenin enerji kaynağını sağlar.
* Elektrik enerjisinin devre elemanları arasında hareketini sağlar.
* Devrenin açılıp kapanmasını sağlar.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin karşılığı yukarıda yoktur?

A) Anahtar                         B) Pil
C) Bağlantı kablosu          D) Ampul