5.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


5.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Türkçe dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

10 Ocak 2022  

"için" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine neden-sonuç anlamı katmamıştır?

A) Yanıma gelmediği için ona küstüm.
B) Çok çalıştığı için başarılı oldu.
C) Sulanmadığı için çiçekler soldu.
D) Annem için hediye aldım.

10 Ocak 2022  

Onun arsası için yüksek bir meblağ teklif ettiler. Bu cümlede “meblağ” kelimesi ne anlama gelmektedir?

A) Ceza    B) Para    C) İyilik    D) İkna

10 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hayal ürünü” ifadelere yer verilmiştir?

A) Ağaçlar bir araya gelmiş, çiçeklerin hâline gülüyordu.
B) Rüzgâr, ağaçların dallarını kırarcasına sallıyordu.
C) Yapraklar, dallardan kopup rüzgâra kapılıyordu.
D) Bahçenin her yeri sarı yapraklarla doluydu.

10 Ocak 2022  

“Bugün öğretmenimiz bir duyuru yaptı.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

A) Neden?    B) Ne zaman?    C) Kim?    D) Ne?

10 Ocak 2022  

“-lar / -ler” eki aşağıdaki cümlelerden hangisinde eklendiği kelimeye “aile” anlamı katmıştır?

A) Müdür Beyler henüz gelmedi.
B) On bir yaşlarında bir çocuktu.
C) Birazdan Zeynepler bize gelecek.
D) Öğrenciler dersi dikkatlice dinliyordu.

10 Ocak 2022  

“Ben de sizinle birlikte gelmek isterdim ama ………” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak uygun olmaz?

A)  evde yapmam gereken işler var.
B)  annem gelmeden evden çıkamam.
C)  ödevlerimi bitirmem gerekiyor.
D)  birazdan orada olurum.

10 Ocak 2022  

"Yüz” kelimesi hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Ona fazla yüz vermeye gelmez.
B) Bahçemizin genişliği yüz metredir.
C) Sağ tarafa doğru yüz adım gidiniz.
D) Futbol sahasının uzunluğu yüz metreden fazladır.

10 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul” söz konusudur?

A) Olayları iyi ve kötü yanlarıyla değerlendirmeliyiz.
B) İnsanları anlamak ne kadar zor!
C) Onun hastalığı en çok beni düşündürüyor.
D) Görürsen selamımı söyle.

10 Ocak 2022  

Sesiyle huzur veren ırmak kenarında biraz olsun dinlenmek için durduk. Kuş sesleri ve yüzümüzü okşayan ılık yaz rüzgarıyla bir süre dinlendik. Yeşil ağaçların çizdiği tabloyu seyretmek doyumsuzdu.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisi ile ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir?

A) İşitme    B) Dokunma    C) Görme    D) Tatma

10 Ocak 2022  

Sivas - Kangal köpekleri son derece sakin ve akıllı bir türdür. Bunun yanında korumacı bir özelliğe de sahiptir. Kendi bölgelerini korurken bu özellikleri ön plana çıkar. İnsanlarla da kuvvetli ilişki kurarlar. Diğer ırklara göre eğitimi zor olması saf bir ırk olmalarından kaynaklanmaktadır
Bu metinde Kangal köpekleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Korumacı özelliğe sahiptir.
B) Son derece sakin ve akıllı bir köpektir.
C) İnsanlarla ilişkileri kuvvetlidir.
D) Saf ırk olmalarından dolayı eğitimleri kolaydır

10 Ocak 2022  

Sakar Ahmet, işten gelmişti. O kadar yorulmuştu ki ne ayaklarını ne kollarını hissediyordu. Sıcak sobanın yanına çöktü. Isınmak ister halde avuçlarını ovalıyordu. Evde kimsecikler yoktu. Karnının çok acıktığını hissetti ama kalkacak dermanı yoktu.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki öykü ögelerinden hangisi yoktur?

A) Olay    B) Kişi    C) Zaman    D) Yer

10 Ocak 2022  

(1)”Çocuk Kalbi” adlı kitap ilkokul çağındaki bir çocuğun okul ve sosyal yaşamını anlatır. (2) Yazar kendi oğlunun günlüklerinden hareketle bu kitabı yazmıştır. (3) Dünyanın tüm dillerine çevrilmiştir.(4) En güzel çocuk Kitaplarındandır.
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi öznel yargılıdır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

10 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayrı yazılması gereken “de” bitişik yazılmıştır?

A) Bizim kedide hiç pire olmaz.
B) Çantamda kalan simit bayatlamış.
C) Yerde gördüğün çöpleri alıver.
D) Bu kalemde kalın yazıyormuş

10 Ocak 2022  

Mert o gün sabahtan akşama kadar evde annesinin yanındaydı. Arkadaşları dışarıda oynarken o, annesine yardım etmeyi tercih etti. İş yaparken yorulmuştu. ………. Annesine yardım ettiği için mutluydu.
Yukarıdaki metnin akışına göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Fakat    B) Çünkü    C) Yani    D) Hatta

10 Ocak 2022  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi somut anlamlı sözcüklerden oluşmaktadır?

A) Çocuğun sevinci        B) İnsanlığın sonu
C) Yüreğimin acısı         D) Gözlerin rengi

10 Ocak 2022  

Güzel günler göreceğiz çocuklar / Güneşli günler / Motorları maviliklere süreceğiz / Güzel günler göreceğiz / Güneşli günler…
Yukarıdaki dizelerde hangi duygu ağır basmaktadır?

A) Sevinç    B) Özlem    C) Umut    D) Hüzün

10 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme sanatı yapılmıştır?

A) Kuşlar kuzeybatıya doğru gidiyordu
B) Arılar telaşla peteklerini örmeye çalışıyordu
C) Ağaçlar sonbaharda yapraklarını döker
D) Bulutlar dağın üzerine birikiyordu.

10 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetme yapılmamıştır?

A) İstanbul’un taşı toprağı altındır.
B) Hepimiz, çocuklar gibi şendik.
C) Ahmet,burslu sınavı kazandığı için sevinçliydi.
D) Gözlerinin maviliği gökyüzünü andırıyordu.

10 Ocak 2022  

1.Her gün düzenli olarak spor yapmalıyız.
2.Spor yapmazsak daha çok hasta oluruz.
3.Sağlıklı kalmak için yediğimiz şeylere dikkat etmeliyiz.
4. Düzenli spor yaptığı için sağlıklıydı.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi amaç-sonuç anlamı taşımaktadır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

10 Ocak 2022  

( I) Eskiden anne ve babamla birlikte tarlaya giderdim.
( II) Ben sağda solda oynarken onlar tarlada çalışırlardı.
( III) Tek başıma sıkıldığım için bazen annem yanıma gelirdi.
( IV) Onunla oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamazdım.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç anlamı vardır?

A) I    B) II    C) III    D) IV