2021-2022 5.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


5.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Türkçe dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

16 Mayıs 2022  

Yağmur ormanları genellikle ürettikleri kereste yüzünden değerli kabul edilir. Ancak birçok uzman, bu harika ormanlardan elde edilen meyvelerin, yemişlerin, ilaç niyetine kullanılan bitkilerin çok daha değerli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle uzmanlar, yağmur ormanlarına zarar verilmemesi gerektiğini savunuyor.
Buna göre uzmanların, yağmur ormanlarının korunmasını isteme gerekçeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın oksijen deposu olması
B) Doğal zenginliklere sahip olması
C) Bilim adamlarının dikkatini çekmesi
D) Birçok hayvan için yaşam alanı olması

16 Mayıs 2022  

(1) Karbeyaz isimli keçi, o kadar güzelmiş ki bütün ağaçlar ona hayranmış. (2) Geçtiği yollarda ağaçlar dallarını eğip selamlıyor, meyvesi olanlar ise meyve ikram ediyormuş.(3) Soğuk sulardan içmiş, taze yapraklardan yemiş. (4) Şarkı söyleyerek yürürken birden küçücük bir kuzuya dönüşüvermiş.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi, gerçek hayattan alınmıştır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

16 Mayıs 2022  

1. en / 2. Kitaplarıdır / 3. renkli( 4. dünyanın / 5. Kitapları / 6. coğrafya
Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır?

A) 1 - 3 - 4 - 2 - 6 – 5     B) 3 - 5 - 6 - 1 - 4 - 2
C) 4 - 1 - 3 - 2 - 6 – 5     D) 6 - 5 - 4 - 1 - 3 - 2

16 Mayıs 2022  

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bu sorunu çözmenin mutlaka bir yolu vardır.
B) Evin arka duvarını tablo gibi boyamışlar.
C) Önündeki kâğıda rastgele resimler çiziyordu.
D) Yüzünü bahçeye bakan pencereye çevirdi.

16 Mayıs 2022  

“Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiş­tirmeye ayrılmış yer.” anlamında bir kelime yapmak için “çiçek” kelimesine aşağıdaki­lerden hangisi eklenmelidir?

A) -çi     B) -lik     C) –li     D) –siz

16 Mayıs 2022  

1.ağaç
2.derdinde
3.odundur
4.tomurcuk
5.olmayan
Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır?

A) 1,2,5,4,3             B) 1,3,5,4,2
C) 4,2,5,1,3             D) 4,2,1,5,3

16 Mayıs 2022  

“Para kazanmayı hiç sevmiyordu ................ hesapsız para harcamaya bayılyordu.” cümlesinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) ama     B) çünkü    C) yani     D) bu yüzden

16 Mayıs 2022  

I. Üzüm üzüme baka baka kararır.
II. Körle yatan şaşı kalkar.
III. Herkes bildiğini okur.
IV. Herkes evinde ağadır.
Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

A) I ve II     B) I ve III     C) II ve III     D) III ve IV

16 Mayıs 2022  

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim yoktur?

A) Bağrı yanık bir adamcağızdı
B) Babamın öfkesi burnundaydı.
C) Kardeşim yavaş yavaş geliyordu.
D) Sokakta fareler cirit atıyordu.

16 Mayıs 2022  

“Şahin, akşam balkonda üşüttüğünden okula kalın bir kazakla geldi.”
Yukarıda verilen cümlede altı çizili sözcükler aşağıda verilen şıklardan hangisindeki sorulara cevap vermektedir?

A) Kim?–Ne zaman?–Nerede?–Niçin?–Nasıl?
B) Niçin?-Nerede?-Kim?-Nasıl?-Ne zaman?
C) Kim?-Nerede?-Ne zaman?-Niçin?-Nasıl?
D) Kim?-Nasıl?-Niçin?-Ne zaman?-Nerede?

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

A) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
B) Son kitabında yine ilginç konulara değinmiş.
C) Soğuk bir günde sıcak çay gibisi yoktur.
D) İstanbul’dan daha hareketli bir şehir yok.

16 Mayıs 2022  

Pazara gitmeyi çok severdim. Filemi doldurmadan önce başlarım kalabalığın arasında dolaşmaya. Bir süre böylece pazarlık edenlere bakarım. "Üzüm kaça?" "Aman iyisinden koy!" "Yumurtalar taze mi?" diye peş peşe soru soranları seyretmesi öyle eğlenceli olur ki! Hele satıcıların bağırışları…
Yazar alışveriş yapmadan önce ne yaparmış?

A) Pazar yeri dışında otururmuş.
B) Yemek yermiş.
C) Fiyatlara göz atarmış.
D) Kalabalık arasında dolaşırmış.

16 Mayıs 2022  

Aşağıdaki tamlamalardan hangisi türü itibariyle diğerlerinden farklıdır?

A) Matbaanın icadıyla birçok kitap basıldı.
B) Her noktalama işareti bize bir uyarıdır.
C) Geç kalkınca kurum otobüsünü kaçırdım.
D) Şehir efsanelerini büyük bir zevkle dinlemek isterdim

16 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Genç, tıp dergisini alıp bir kaç makale okudu.
B) Orhan Kemal, 15 Eylül 1914’te dünyaya gelmiştir.
C) Bu çiçekler yalnızca dağ eteklerinde yetişir.
D) Son yıllarda THY’nin yolcu sayısı çok arttı.

16 Mayıs 2022  

Ben İstanbul şarkılarıyla büyüdüm. Dedem ud çalar, ninem şarkı söylerdi. “Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur.” derdi mesela, ben o yağmurla ıslanırdım. “Gel ey denizin nazlı kızı!” derdi, denizden çıkıp geliveren nazlı bir kız olurdum.
Bu metinde yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dedesinin sanata ilgi duyduğu
B) Kendisini İstanbul şarkılarıyla bütünleştirdiği
C) Kendisinin, İstanbul şarkılarını sürekli tekrarladığı
D) Ninesinin, İstanbul şarkılarını çok sevdiği

16 Mayıs 2022  

Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?

A) Hapsolmuş bir şafak gibi derinde
    Zamana gülecek hüznün ve neşen
B) İnsan yaşamaktan bıkar, usanır,
    Hülyaya dalmaktan usanmaz.
C) Biri hareketsiz, cansız yatıyor;
    Birinin dinmeyen gözyaşları var.
D) Nasıl hatırlamazsın o türküyü
    Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü

16 Mayıs 2022  

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “çalışmayı” anlatır?

A) Borç yiğidin kamçısıdır. 
B) Ekmeden biçilmez.
C) Ayağını yorganına göre uzat. 
D) Sürüden ayrılanı kurt kapar.

16 Mayıs 2022  

"Can kulağı ile dinlemek" deyimi­nin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Canı kulakta olmak              B) İlgiyle dinlemek
C) Dinlerken kulak vermek      D) İlgisiz dinlemek

16 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde he­yecan söz konusudur?

A) Camdan dışarıya baktığımda kimseyi göremedim. 
B) Otobüs durağında oturmuş etrafı sey­rediyordu,
C) Her sabah köşedeki pastaneden simit alıyordu. 
D) Onu okulda görmek için can atıyordu.

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerin hangisinde “de” bağlacı yanlış yazılmıştır?

A) Arayan mevlâsınıda bulur, belasınıda.
B) Toplantıda öğretmenimiz de konuşacak.
C) Bir gün biz de yaşlanacağız.
D) Bal olan yerde sinek de vardır.