Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Destanlar, genellikle tarihsel ve kahramanlık temalı olayları anlatırken, masallar daha geniş bir konu yelpazesine sahiptir.
  2. ( ) Destanlar genellikle uzun ve epik bir yapıya sahipken, masallar daha kısa ve basit bir anlatıma sahiptir.
  3. ( ) Destanlar genellikle bir kahramanın doğuşu, savaşları, zaferleri ve ölümü gibi önemli olayları kapsarken, masallar genellikle iyinin kötüyü yenmesini konu alır.
  4. ( ) Destanlar genellikle epik şiir biçiminde yazılmıştır.
  5. ( ) Masallar genellikle düz yazı biçiminde yazılmıştır.
  6. ( ) Destanlar genellikle sözlü gelenekle aktarılırken, masallar genellikle yazılı olarak aktarılır.
  7. ( ) Destanlar genellikle ozanlar tarafından söylenirken, masallar genellikle halk arasında anlatılır.
  8. ( ) Destanlar genellikle milletlerin ortak kültürel mirası olarak kabul edilirken, masallar genellikle bireysel yaratıcılıktan kaynaklanır.
  9. ( ) Destanlar genellikle ahlaki mesajlar içerirken, masallar genellikle eğlence amaçlı anlatılır.
  10. ( ) Destanlar genellikle gerçek veya mitolojik olayları ele alır.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Cümle doğrudur. Destanlar genellikle tarihsel ve kahramanlık temalı olayları anlatırken, masallar daha geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Örneğin, destanlar bir milletin kuruluşunu, savaşlarını, kahramanlık hikayelerini, aşk hikayelerini vb. konu alabilirken, masallar iyinin kötüyü yenmesini, yardımseverliği, cömertliği, doğruluğu vb. temaları işleyebilir. 2. Cümle doğrudur. Destanlar genellikle uzun ve epik bir yapıya sahipken, masallar daha kısa ve basit bir anlatıma sahiptir. Örneğin, destanlar binlerce beyitte yazılabilirken, masallar genellikle birkaç on sayfadan oluşmaz. 3. Cümle yanlıştır. Destanlar genellikle iyinin kötüyü yenmesini de konu alabilir. Örneğin, Köroğlu Destanı'nda Köroğlu, kötülük yapan bir beyi yenerek iyiliği temsil eder. 4. Cümle doğrudur. Destanlar genellikle epik şiir biçiminde yazılmıştır. Bu, destanların genellikle uzun ve abartılı bir anlatıma sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 5. Cümle doğrudur. Masallar genellikle düz yazı biçiminde yazılmıştır. Bu, masalların genellikle kısa ve basit bir anlatıma sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 6. Cümle yanlıştır. Destanlar genellikle sözlü gelenekle aktarılırken, masallar da genellikle sözlü gelenekle aktarılır. Ancak, günümüzde destanlar genellikle yazılı olarak da aktarılır. 7. Cümle doğrudur. Destanlar genellikle ozanlar tarafından söylenirken, masallar genellikle halk arasında anlatılır. Bu, destanların genellikle daha uzun ve abartılı bir anlatıma sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 8. Cümle doğrudur. Destanlar genellikle milletlerin ortak kültürel mirası olarak kabul edilir. Bu, destanların genellikle bir milletin tarihini, kültürünü ve değerlerini yansıtmasından kaynaklanmaktadır. 9. Cümle yanlıştır. Destanlar da genellikle eğlence amaçlı anlatılır. Örneğin, Köroğlu Destanı, iyinin kötüyü yenmesini konu alan eğlenceli bir destan olarak kabul edilir. 10. Cümle doğrudur. Destanlar genellikle gerçek veya mitolojik olayları ele alır. Bu, destanların genellikle bir milletin tarihini ve mitolojisini yansıtmasından kaynaklanmaktadır. 3. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, pireler berber dükkânı açmışlar. Pireler berber dükkânı açmışlar ama kimse gelmezmiş. Pireler, bu duruma üzülüp düşünmüşler ve bir gün bir fikir üretmişler. Pireler, dükkânın önüne şöyle bir yazı asmışlar: “Pire berberinde, her türlü pire tıraşı yapılır.” Pireler, bu yazıyı astıktan sonra dükkânlarına müşteriler akın etmeye başlamış. Bu masalın vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İyi reklam, iyi müşteri getirir.
  B) Pireler de berber olabilir.
  C) Pireler çok çalışkandır.
  D) Pireler çok zekidir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Masalın sonunda, pirelerin dükkânlarına müşteri çekmek için bir reklam astıkları ve bu sayede müşteri sayısının arttığı anlatılır. Bu nedenle, masalın vermek istediği mesaj “İyi reklam, iyi müşteri getirir.” olarak yorumlanabilir. 5. Bir zamanlar, bir köyde fakir bir çiftçi yaşarmış. Çiftçinin üç oğlu varmış. En küçük oğlu, diğer iki kardeşine göre daha çalışkan ve zekiymiş. Bir gün, köye bir kral gelmiş. Kral, kızını evlendireceğini söylemiş. Kral, kızını en güçlü ve cesur olanla evlendireceğini söylemiş. Köydeki gençler, kralın kızı için bir yarışma düzenlemişler. Yarışmada, en güçlü ve cesur olan, kralın kızıyla evlenecekmiş. Bu masalın vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çalışma ve azim, başarıyı getirir.
  B) Zorluklarla mücadele etmemek gerekir.
  C) Aile bağları önemlidir.
  D) Her zaman iyilik kazanır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Masalın sonunda, en küçük oğul, diğer iki kardeşine göre daha çalışkan ve zeki olduğu için yarışmayı kazanır ve kralın kızıyla evlenir. Bu nedenle, masalın vermek istediği mesaj “Çalışma ve azim, başarıyı getirir.” olarak yorumlanabilir. 7. Masalların tahmin edilmesi, çocukların hangi becerilerini geliştirmesine yardımcı olur?

  A) Hikaye anlama ve analiz becerileri
  B) Eleştirel düşünme becerileri
  C) Hayal gücü
  D) Tüm bu becerilerin gelişmesine yardımcı olur.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Masalların tahmin edilmesi, çocukların hikayenin içeriğini daha iyi anlamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olur. Bu da çocukların hikaye anlama ve analiz becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur. 9. Masalların dramatizasyonu yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  A) Masalın içeriğini iyi anlamak
  B) Karakterleri iyi belirlemek
  C) Konuşmaları ve hareketleri uyumlu hale getirmek
  D) Tüm bu unsurlara dikkat etmek gerekir.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Masalların dramatizasyonu yaparken, masalın içeriğini iyi anlamak, karakterleri iyi belirlemek ve konuşmaları ve hareketleri uyumlu hale getirmek önemlidir. Bu unsurlara dikkat edildiğinde, dramatizasyon daha akıcı ve etkileyici olur. 11. Doğal destanlar genellikle ne tür konuları ele alır?

  A) Savaşlar, göçler, doğal afetler gibi önemli olayları
  B) Halkın günlük yaşamını anlatan olayları
  C) Kişisel duyguları ve düşünceleri anlatan olayları
  D) Kurgusal ve fantastik olayları

 12. Cevap: A Açıklama:

  Doğal destanlar, bir milletin veya topluluğun ortak hafızasından doğmuş, sözlü gelenekte aktarılmış destanlar olarak tanımlanır. Bu destanlar, genellikle milletleri derinden etkileyen olayları konu alır. Bu olaylar, savaşlar, göçler, doğal afetler gibi önemli olayları içerebilir. 13. Doğal destanlar, milletlere ne gibi katkılarda bulunur?

  A) Milletlerin ortak hafızasını ve değerlerini yansıtır.
  B) Milletlerin birlik ve beraberliğini güçlendirir.
  C) Milletlerin ortak geçmişini hatırlamasına yardımcı olur.
  D) Hepsi

 14. Cevap: D Açıklama:

  Doğal destanlar, milletlerin ortak hafızasında yer eder ve milletlerin ortak değerlerini, inançlarını ve kültürel özelliklerini yansıtır. Bu destanlar, milletlerin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye, milletlerin ortak geçmişini hatırlamasına ve milletlerin geleceğe daha güçlü bir şekilde bakmasına yardımcı olur. 15. Doğal destanlar, genellikle hangi konuları ele alır?

  A) Savaşları               B) Doğal olayları         
  C) Kültürel özellikleri    D) Tüm bu seçenekler      
                            

 16. Cevap: A Açıklama:

  Doğal destanlar, genellikle bir milletin tarihindeki önemli olayları ve deneyimleri anlatır. Bu olaylar, savaşlar, kıtlık, göç ve doğal afetler gibi konuları içerebilir. 17. Destan kahramanlarının sahip olduğu özelliklerden biri nedir?

  A) Güçlü ve cesur olmak      B) Akıllı ve kurnaz olmak   
  C) Dürüst ve adil olmak      D) Hepsi                    
                              

 18. Cevap: D Açıklama:

  Destan kahramanları, genellikle büyük savaşlar kazanır ve düşmanlarını mağlup eder. Bu nedenle, güçlü ve cesur olmaları gerekir. 19. Türk destanlarında yer alan kahramanlar, genellikle hangi değere sahip olarak öne çıkar?

  A) Adalet    B) Dostluk    C) Dürüstlük    D) Tümü    

 20. Cevap: D Açıklama:

  Türk destanlarında yer alan kahramanlar, genellikle adil davranışlarıyla öne çıkarlar. Zor durumdaki insanlara yardım ederler ve haksızlıklara karşı dururlar. Bu nedenle, Türk destanlarında yer alan kahramanlar, adalete sahip olarak öne çıkarlar. 21. Türk destanlarında yer alan adalet değerinin günlük hayattaki önemi nedir?

  A) İnsanlar arasında eşitlik sağlanır.
  B) Toplumda huzur ve barış ortamı oluşur.
  C) Haksızlıklar önlenir.
  D) Tümü

 22. Cevap: D Açıklama:

  Adalet, herkese eşit davranmak, haksızlıklara karşı durmak ve doğru olanı yapmak anlamına gelir. Türk destanlarında yer alan adalet değeri, günlük hayatımızda da önemli bir yere sahiptir. Adalet sayesinde, insanlar arasında eşitlik sağlanır, toplumda huzur ve barış ortamı oluşur ve haksızlıklar önlenir. 23. Destanlar, toplumda hangi duyguları güçlendirir?

  A) Savaşlar                  B) Kahramanlık ve cesaret   
  C) Doğal afetler             D) Barış ve huzur           
                              

 24. Cevap: B Açıklama:

  Destanlar, genellikle kahramanlık, cesaret, adalet ve vatanseverlik gibi değerleri aşılar. Bu değerler, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir. 25. Destanlar, toplumda hangi değerleri yansıtır?

  A) Aile değerleri        B) Milli değerler       
  C) Dini değerler         D) Toplumsal değerler   
                          

 26. Cevap: B Açıklama:

  Destanlar, bir toplumun tarihini, kültürünü, geleneklerini ve değerlerini yansıtan önemli eserlerdir. Bu nedenle, destanlar, bir toplumun milli değerlerini yansıtır. 27. Yapma destanlar, genellikle hangi konuyu işlemektedir?

  A) Savaş ve kahramanlık    B) Aşk ve sevgi           
  C) Tarihsel olaylar        D) Mitolojik olaylar      
                            

 28. Cevap: A Açıklama:

  Yapma destanlar, genellikle savaş ve kahramanlık konularını işlemektedir. Bu destanlar, toplumda milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye, kahramanlık ve cesaret gibi değerlerin benimsenmesine yardımcı olur. 29. Yapma destanlar, genellikle kimler tarafından oluşturulur?

  A) Yabancılar tarafından
  B) Birey veya topluluklar tarafından
  C) Yazarlar tarafından
  D) Şairler tarafından

 30. Cevap: B Açıklama:

  Yapma destanlar, genellikle bireyler veya topluluklar tarafından oluşturulur. Bu kişiler, toplumdaki olayları, kahramanları veya mitolojik figürleri temel alarak kendi hikayelerini yaratırlar. 31. Destanlar, genellikle hangi amaçla yazılmıştır?

  A) Gerçek olayları anlatmak için
  B) Mitolojik olayları anlatmak için
  C) Toplumsal sorunları anlatmak için
  D) Eğitmek için

 32. Cevap: B Açıklama:

  Destanlar, genellikle tarih boyunca yaşanan büyük olayları, mitolojik karakterleri ve olayları veya toplumsal sorunları anlatmak için yazılmıştır. Eğlendirmek için yazılan destanlar da vardır, ancak bunlar daha az yaygındır. 33. Destanların yazılış nedenleri, bir toplumun hangi özelliklerini yansıtır?

  A) Tarihini    B) Kültürünü    C) İnançlarını    D) Hepsi    

 34. Cevap: D Açıklama:

  Destanlar, bir toplumun tarihini, kültürünü, inançlarını ve değerlerini yansıtır. Bu nedenle, destanların yazılış nedenleri de bu özellikleri yansıtır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   ÖMER
07 Ocak 2024

var NEDEN BU KADAR ÇOK SORU VAR


Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 Detayları

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 Testini Çöz tıklayın. Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DEĞERLERİMİZ
 • DÜNYAMIZ VE UZAY

Ayrıca Masal ve destanlarımız dersi 1.dönem 2.sınav hazırlık test soruları 1; mebsinavalri.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* Kültür ve medeniyet tarihi ile ilgili kavramları açıklar. * Kültür ve medeniyet tarihine ait metinleri inceler ve yorumlar. * Kültür ve medeniyet tarihinin toplum üzerindeki etkisini değerlendirir.

* Masalın vermek istediği mesajı belirler.

* Masalın vermek istediği mesajı belirler.

5.3.1. Metinleri okuyarak olayların gelişimini, yer ve zaman bilgilerini, kahramanları ve olay örgüsünü belirler.

5.3.2. Metinleri farklı performans türleri (drama, skeç, taklit vb.) ile sunar.

5.3.3. Destanlarda işlenen konuları belirler.

5.3.4. Destanların milletlere olan katkılarını açıklar.

5. Sınıf Türkçe Dersi Cevap:ı / Metin Türleri / Destan

5. Sınıf Türkçe Dersi Cevap:ı / Metin Türleri / Destan

Türk destanlarında yer alan millî ve manevi değerlerin günlük hayattaki önemini açıklar.

5.2.9. Destanın sosyal ve kültürel etkilerini tartışır.

5.2.9. Destanın sosyal ve kültürel etkilerini tartışır.

5.3.3. Metin türlerini ayırt eder.

5.3.3. Metin türlerini ayırt eder.

5.Sınıf Türkçe MEB kazanım 5.3.1. Destan türünün özelliklerini kavrar.

5.Sınıf Türkçe MEB kazanım 5.3.1. Destan türünün özelliklerini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 44 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 276 kere doğru, 87 kere yanlış cevap verilmiş.

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test Soruları 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.