Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Masalların temel amacı nedir?


 2. Cevap: Masalların temel amacı eğlendirmek ve öğretmektir. Açıklama:

  Masallar, genellikle fantastik öğeler, büyülü yaratıklar ve olağanüstü olaylar içerir. Bu unsurlar, çocukların hayal gücünü geliştirir ve onları farklı dünyaları keşfetmeye teşvik eder. Ayrıca, masallar genellikle bir ahlaki veya ders verici mesaj taşır. Bu mesajlar, çocuklara doğru ve yanlışı öğretmeye yardımcı olur. 3. Masallarda dürüstlük, genellikle kahramanın doğruyu söylemesi ve yalan söylememesi şeklinde işlenir. Dürüstlük, günümüzde de ahlaki bir değer olarak kabul edilir. Dürüstlüğün önemi, masallar aracılığıyla nasıl vurgulanabilir?


 4. Cevap: Dürüstlüğün önemi, masallar aracılığıyla çeşitli şekillerde vurgulanabilir. Örneğin, bir masal kahramanı, yalan söyleyerek bir soruna neden olabilir. Bu durum, çocukların dürüstlüğün önemini anlamasına yardımcı olabilir. Açıklama:

  Masallar, çocuklara önemli değerleri öğretirken eğlenceli ve ilgi çekici hikayeler sunar. Dürüstlüğün önemi, masallar aracılığıyla vurgulanarak çocukların bu değeri benimsemesine yardımcı olur. 5. Bir masalın serim bölümünde hangi unsurlar yer alır?


 6. Cevap: Bir masalın serim bölümünde, masalın konusu, ana fikri, kahramanları, geçtiği yer ve zaman gibi bilgiler yer alır. Açıklama:

  Masalın serim bölümü, masalın başlangıç bölümüdür. Bu bölümde okuyucuya masal hakkında temel bilgiler verilir. 7. Doğal destanlar, milletleri nasıl etkiler?


 8. Cevap: Milletlerin birlik ve beraberliğini güçlendirir, milletlerin ortak geçmişini hatırlamasına ve milletlerin geleceğe daha güçlü bir şekilde bakmasına yardımcı olur. Açıklama:

  Doğal destanlar, milletlerin ortak hafızasında yer eden ve milletlerin ortak değerlerini, inançlarını ve kültürel özelliklerini yansıtan önemli eserlerdir. Doğal destanlar, milletlerin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye, milletlerin ortak geçmişini hatırlamasına ve milletlerin geleceğe daha güçlü bir şekilde bakmasına yardımcı olur. 9. Destan ve masal arasındaki en önemli fark nedir?


 10. Cevap: Destanlar genellikle tarihsel ve kahramanlık temalı olayları anlatırken, masallar daha geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Açıklama:

  Destanlar, genellikle bir milletin tarihini, kültürünü ve kimliğini yansıtan hikayelerdir. Bu hikayeler, genellikle bir milletin yaşadığı savaşları, göçleri, doğal afetleri ve diğer önemli olayları anlatır. Destanlar, genellikle kahramanlık hikayelerini ve toplumsal değerleri yücelten anlatılar olarak bilinir. Masallar ise, genellikle hayal gücüne dayalı hikayelerdir. Bu hikayeler, fantastik öğeler, sihirli karakterler ve ahlaki mesajlar içerebilir. Masallar, genellikle çocuklara ve yetişkinlere moral vermek, eğlendirmek veya ders vermek amacıyla anlatılır. 11. Destanlar, genellikle kahramanlık hikayeleri üzerine kuruludur. Bu nedene göre destanlar, toplumda hangi değerleri güçlendirir?


 12. Cevap: Destanlar, genellikle cesaret, fedakarlık ve kahramanlık gibi değerleri anlatır. Bu değerler, toplumda savaş kültürünün güçlendirilmesine yardımcı olur. Açıklama:

  Destanlar, genellikle savaşlarda yaşanan olayları anlatır. Bu hikayeler aracılığıyla, toplumda cesaret, fedakarlık ve kahramanlık gibi değerler ön plana çıkarılır. Bu değerler, toplumun savaşlarda başarılı olmasına katkı sağlar. 13. Türk destanlarında kahramanlar, genellikle hangi değerlere sahip olarak tasvir edilir?


 14. Cevap: Doğruluk, adalet, dostluk, sabır, saygı, sevgi ve vatanseverlik. Açıklama:

  Türk destanları, Türk kültürünün temelini oluşturan değerleri aktarır. Bu değerler, kahramanların kişiliklerinde ve davranışlarında görülür. 15. Destanlar, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Türk destanlarının Türk kültürüne etkilerini açıklayınız.


 16. Cevap: Türk destanları, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu destanlar, Türk kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtır. Türk destanlarında yer alan motifler, Türk kültürünün önemli unsurlarını yansıtır. Örneğin, Oğuz Kağan Destanı'nda, Türklerin atalarına, doğaya ve savaşa olan saygısı vurgulanır. Bu motifler, Türk kültürünün önemli unsurlarını yansıtır. Türk destanları, Türk tarihinin anlaşılmasına da katkı sağlar. Destanlar, Türklerin geçmişte yaşadığı olayları ve kahramanlıkları anlatarak, Türk tarihinin anlaşılmasına yardımcı olur. Örneğin, Ergenekon Destanı, Türklerin Orta Asya'dan göçünü anlatan önemli bir eserdir. Ergenekon Destanı'nın hikayesi, Türklerin tarihini ve kültürünü anlamamıza yardımcı olur. Türk destanları, Türk edebiyatına da önemli katkılar sağlamıştır. Destanlar, Türk halk edebiyatında birçok tür ortaya çıkmıştır. Destanlardan esinlenen halk hikayeleri, halk şiirleri, halk müzikleri ve halk oyunları, Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Açıklama:

  Türk destanları, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu destanlar, Türk kültürünün zenginliğini, çeşitliliğini ve tarihini yansıtır. Türk destanları, Türk edebiyatına da önemli katkılar sağlamıştır. 17. Destan kahramanları, genellikle büyük zorluklarla karşılaşır ve bu zorlukların üstesinden gelir. Bu zorluklara karşı koymak için hangi özellikleri kullanırlar?


 18. Cevap: Destan kahramanları, genellikle cesaret, yiğitlik, güç ve zeka gibi özellikleri kullanarak zorlukların üstesinden gelirler. Açıklama:

  Cesaret, kahramanların zorluklarla yüzleşmesine ve onları yenmesine yardımcı olur. Yiğitlik, kahramanların zorluklara karşı koyma kararlılığını temsil eder. Güç, kahramanların fiziksel zorluklara karşı koymasına yardımcı olur. Zeka, kahramanların zorlukları aşmak için stratejiler geliştirmesine yardımcı olur. 19. Yapma destanlar, toplumda hangi işlevi görür?


 20. Cevap: Yapma destanlar, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye, milli değerleri korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya yardımcı olur. Açıklama:

  Yapma destanlar, genellikle toplumda önemli bir yeri olan olaylar üzerine yazılır. Bu olaylar, tarihî, mitolojik veya efsanevi olabilir. Yapma destanlar, bu olayları farklı bir bakış açısıyla ele alarak toplumun belleğine ve kültürel kimliğine katkıda bulunur. Bu yönüyle yapma destanlar, toplumun kolektif hafızasının bir parçası haline gelir. 21. Doğal destanlar ile yapma destanlar arasında en önemli fark nedir?


 22. Cevap: Doğal destanlar, halk arasında yüzyıllar boyunca sözlü olarak anlatıldıktan sonra yazıya geçirilmiş; yapma destanlar ise genellikle bir şair veya yazar tarafından belirli bir olay veya kahraman üzerine yazılmıştır. Açıklama:

  Doğal destanlar, anonimdir ve yazarı belli değildir. Bu destanlar, epik nitelikler taşır ve kahramanlık, mücadele, sevgi, doğa gibi temaları işleyebilir. Yapma destanlar ise genellikle yazılı olarak kaleme alınır ve yazarı bellidir. Bu destanlar, epik nitelikler taşımayabilir ve aşk, sevgi, tarih, mitoloji gibi temaları işleyebilir. 23. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Destanlar, toplumun ortak hafızasını ve kültürel mirasını aktarmak için ortaya çıkmıştır.
  2. ( ) Destanlar, toplumun savaş kültürünü güçlendirmek için ortaya çıkmıştır.
  3. ( ) Destanlar, toplumun gençlerine ahlaki değerler ve erdemleri aktarmak için ortaya çıkmıştır.
  4. ( ) Destanlar, toplumun ortak bir kimlik oluşturmasına yardımcı olmak için ortaya çıkmıştır.
  5. ( ) Destanlar, toplumun eğlence ve ritüel ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmıştır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D Açıklama:

  1. Destanlar, toplumun ortak hafızasını ve kültürel mirasını aktarmak için ortaya çıkmıştır. Destanlar, geçmişte yaşanan olayları ve kahramanlıklarını anlatır. Bu sayede, toplum geçmişini unutmaz ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarır. 2. Destanlar, toplumun savaş kültürünü güçlendirmek için ortaya çıkmıştır. Destanlar, genellikle kahramanlık hikayeleri üzerine kuruludur. Bu hikayeler, savaşlarda gösterilen cesaret, fedakarlık ve kahramanlık gibi değerleri anlatır. Bu sayede, toplum savaşçı ruhunu güçlendirir. 3. Destanlar, toplumun gençlerine ahlaki değerler ve erdemleri aktarmak için ortaya çıkmıştır. Destanlar, ahlaki değerleri, erdemleri ve doğru davranışları anlatır. Bu sayede, toplum gençlerine yaşamla ilgili önemli dersler sunar ve onları yönlendirir. 4. Destanlar, toplumun ortak bir kimlik oluşturmasına yardımcı olmak için ortaya çıkmıştır. Destanlar, toplumun tarihine, mitolojisine ve kültürüne ait ortak değerleri vurgular. Bu sayede, toplumu bir arada tutar ve bireylerin birbirlerine bağlılığını güçlendirir. 5. Destanlar, toplumun eğlence ve ritüel ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmıştır. Destanlar, genellikle müzik eşliğinde söylenir ve dans edilir. Bu sayede, toplum eğlence ihtiyacını karşılar ve ritüellerini gerçekleştirir. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Destanlarda yer alan motifler, o milletin tarihini ve kültürünü yansıtır.
  2. ( ) Destanlarda yer alan motifler, yalnızca Türk kültürüne özgüdür.
  3. ( ) Rüya motifi, destanlarda kahramanların geleceği hakkındaki işaretleri gösterir.
  4. ( ) Işık motifi, destanlarda kötülüğün sembolüdür.
  5. ( ) At motifi, destanlarda kahramanların gücünü ve özgürlüğünü temsil eder.
  6. ( ) Ağaç motifi, destanlarda kahramanların düşmanlarını temsil eder.
  7. ( ) Sayı motifi, destanlarda önemli bir rol oynar.
  8. ( ) Ok ve yay motifi, destanlarda kahramanların zayıflığını temsil eder.
  9. ( ) Kurt motifi, destanlarda kahramanların koruyucusu ve yol göstericisi olarak görülür.
  10. ( ) Su motifi, destanlarda kötülüğün sembolüdür.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Destanlarda yer alan motifler, o milletin tarihini ve kültürünü yansıtır. Örneğin, Oğuz Kağan Destanı'nda yer alan "Üç Ok" motifi, Türklerin üç boydan oluştuğunu ve bu boyların birliğini temsil eder. 2. Destanlarda yer alan motifler, yalnızca Türk kültürüne özgü değildir. Örneğin, "kurt" motifi, birçok milletin kültüründe önemli bir yere sahiptir. 3. Rüya motifi, destanlarda kahramanların geleceği hakkındaki işaretleri gösterir. Örneğin, Oğuz Kağan Destanı'nda, Oğuz Han'ın rüyasında gördüğü ışık, onun bir kağan olacağının işaretidir. 4. Işık motifi, destanlarda iyiliğin, doğruluğun ve aydınlığın sembolüdür. Örneğin, Ergenekon Destanı'nda, Türkler, demirden çıkıp güneşin ışığına kavuşarak özgürlüklerine kavuşurlar. 5. At motifi, destanlarda kahramanların gücünü ve özgürlüğünü temsil eder. Örneğin, Manas Destanı'nda, Manas kahramanı, atıyla birlikte düşmanlarını yenerek Türk milletini kurtarır. 6. Ağaç motifi, destanlarda doğanın ve hayatın sembolüdür. Örneğin, Ergenekon Destanı'nda, Türkler, Ergenekon'dan çıkmak için ağacın büyüsüne ihtiyaç duyarlar. 7. Sayı motifi, destanlarda önemli bir rol oynar. Örneğin, Dede Korkut Hikâyeleri'nde, Köroğlu kahramanı, 72 devesi olan bir kızla evlenir. 8. Ok ve yay motifi, destanlarda kahramanların gücünü ve cesaretini temsil eder. Örneğin, Atilla Destanı'nda, Atilla kahramanı, ok ve yayıyla düşmanlarını yenerek büyük bir imparatorluk kurar. 9. Kurt motifi, destanlarda kahramanların koruyucusu ve yol göstericisi olarak görülür. Örneğin, Ergenekon Destanı'nda, Türkler, demirden çıkıp özgürlüklerine kavuşmak için kurdun yardımını alırlar. 10. Su motifi, destanlarda yaşam, bereket ve temizliği temsil eder. Örneğin, Dede Korkut Hikâyeleri'nde, Köroğlu kahramanı, suyun içinden çıkan bir kılıçla düşmanlarını yener.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DEĞERLERİMİZ
 • DÜNYAMIZ VE UZAY

Ayrıca Masal ve destanlarımız 1.dönem sonu sınav soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

* Öğrenciler, masalların temel amacının eğlendirmek ve öğretmek olduğunu kavrar.

* Öğrenciler, masallarda yer alan değerleri tanır ve bu değerlerin önemini açıklar.

2.1.1. Masalın serim bölümünü oluşturan unsurları açıklar.

Doğal destanların milletleri nasıl etkilediğini kavrar.

* Destanlar ve masallar arasındaki temel farkı açıklayabilir.

Destanların ortaya çıkış nedenlerinden biri olan kahramanlık ve savaş kültürü, bu şiirlerin toplumların savaşçı kimliğini şekillendirmede önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Türk destanları, millî ve manevi değerlerin önemini vurgular.

* Öğrenciler, Türk destanlarının Türk kültürüne etkilerini açıklar.

Destan kahramanlarının özellikleri, zorlukların üstesinden gelmede önemli bir rol oynar.

* Yapma destanların topluma olan etkilerini kavrar.

Doğal destanlar ile yapma destanlar arasındaki fark, oluşum sürecidir.

* Destanların ortaya çıkış nedenlerini açıklar. * Destanların toplum için önemini kavrar.10 Soru

* MD.1.2.8. Destanlarda yer alan milli motifleri fark eder. * MD.1.2.9. Destanlardaki motiflerin anlamını ve önemini kavrar. * MD.1.2.10. Destanlardaki motifleri kullanarak kendi kompozisyonlarını oluşturur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.