Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Doğal destanlar, bir milletin veya topluluktaki ortak hafızadan doğmuş, sözlü gelenekte aktarılmış destanlar olarak tanımlanır.
  2. ( ) Doğal destanlar, genellikle milletleri derinden etkileyen olayları konu alır.
  3. ( ) Doğal destanlar, genellikle aşk ve sevgi gibi bireysel konuları konu alır.
  4. ( ) Doğal destanlar, genellikle olağanüstü kahramanların maceralarını anlatır.
  5. ( ) Doğal destanlar, genellikle şiirsel bir dille yazılmıştır.
  6. ( ) Doğal destanlar, genellikle kısa metinlerdir.
  7. ( ) Doğal destanlar, genellikle belirli bir yazara aittir.
  8. ( ) Doğal destanlar, bir milletin veya topluluğun ortak değerlerini ve kültürünü yansıtır.
  9. ( ) Doğal destanlar, milletlerin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye yardımcı olur.
  10. ( ) Doğal destanlar, milletlerin ortak geçmişini hatırlamasına yardımcı olur.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Doğal destanlar, bir milletin veya topluluktaki ortak hafızadan doğmuş, sözlü gelenekte aktarılmış destanlar olarak tanımlanır. Bu nedenle, bu destanlar, bir milletin veya topluluğun ortak değerlerini ve kültürünü yansıtır. 2. Doğal destanlar, genellikle milletleri derinden etkileyen olayları konu alır. Bu olaylar, savaşlar, göçler, doğal afetler gibi milletin benliğinde iz bırakan olaylardır. 3. Doğal destanlar, genellikle olağanüstü kahramanların maceralarını anlatır. Bu kahramanlar, genellikle olağanüstü güçlere veya yeteneklere sahiptir ve zorlu engellerle mücadele ederler. 4. Doğal destanlar, genellikle şiirsel bir dille yazılmıştır. Bu dil, genellikle ritmik ve tekrarlayıcıdır ve ezberlenmesini kolaylaştırır. 5. Doğal destanlar, genellikle uzun metinlerdir. Bu nedenle, bu destanlar, genellikle bölümlere ayrılmıştır ve her bölümde farklı olaylar ve karakterler ele alınır. 6. Doğal destanlar, genellikle belirli bir yazara ait değildir. Bu destanlar, sözlü gelenekte aktarıldığı için, yazarları belirsizdir. 7. Doğal destanlar, milletlerin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye yardımcı olur. Bu destanlar, milletlerin ortak geçmişini hatırlamasına ve milletlerin geleceğe daha güçlü bir şekilde bakmasına yardımcı olur. 3. Masalların genellikle hangi tür kahramanlar içerir?

  A) İyi ve kötü         B) Güçlü ve güçsüz    
  C) Yoksul ve zengin    D) Mutlu ve mutsuz    
                        

 4. Cevap: A Açıklama:

  Masallarda genellikle iyi ve kötü olmak üzere iki tür kahraman bulunur. İyi kahramanlar, genellikle güçsüz ve mazlum kişilerdir. Kötü kahramanlar ise güçlü ve zalim kişilerdir. 5. Masalların geçtiği zaman genellikle nasıldır?

  A) Belirli bir zaman     B) Belirsiz bir zaman   
  C) Geçmiş zaman          D) Gelecek zaman        
                          

 6. Cevap: B Açıklama:

  Masallarda genellikle belirsiz bir zaman kullanılır. Örneğin, “Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde…” gibi ifadelerle masalların başında zaman belirtilmez. 7. Masallarda genellikle hangi değerler ön plana çıkarılır?

  A) Dostluk, dürüstlük, saygı, sevgi
  B) Cesaret, adalet, başarı, yardımseverlik
  C) Sabır, zeka, çalışkanlık, inanç
  D) Zenginlik, güzellik, güç, şöhret

 8. Cevap: A Açıklama:

  Masallarda genellikle dostluk, dürüstlük, saygı ve sevgi gibi değerler ön plana çıkarılır. Bu değerler, çocukların karakter gelişimine katkıda bulunur. 9. Masallarda dürüstlük, genellikle nasıl anlatılır?

  A) Kahramanın doğruyu söylemesi ve yalan söylememesi ile
  B) Kahramanın kötü niyetli kişilere karşı mücadelesi ile
  C) Kahramanın zor durumlarda yardım almasıyla
  D) Kahramanın başına gelen kötü olaylarla

 10. Cevap: A Açıklama:

  Masallarda dürüstlük, genellikle kahramanın doğruyu söylemesi ve yalan söylememesi ile anlatılır. 11. Destanlar, gerçek ve hayal unsurlarını iç içe barındırır. Bu unsurlardan hangisi destanlarda daha fazla yer alır?

  A) Gerçek unsurlar
  B) Hayal unsurları
  C) Her ikisi de eşit oranda yer alır.
  D) Bu durum destana göre değişir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Destanlar, genellikle gerçek bir olay veya kahramanın üzerine olağanüstü unsurlar eklenerek oluşturulur. Bu nedenle, destanlarda gerçek unsurlar daha fazla yer alır. 13. Destanlar, genellikle epik şiir biçiminde yazılmıştır. Bu ifadeden destanlarda aşağıdakilerden hangisi ağırlıklı olarak kullanılır?

  A) Aliterasyon      B) Asonans         
  C) Redif            D) Tümce tekrarı   
                     

 14. Cevap: C Açıklama:

  Destanlar, genellikle uzun ve coşkulu bir anlatım biçimine sahiptir. Bu nedenle, redif sanatından yararlanılarak anlatım daha da etkileyici hale getirilir. 15. Destanlar ve masallar, Türk edebiyatının önemli türleridir. Bu iki tür arasındaki en önemli fark nedir?

  A) Konuları
  B) Anlatım biçimleri
  C) Sözlü gelenekte aktarılmaları
  D) Kahramanları

 16. Cevap: A Açıklama:

  Destanlar, genellikle tarihsel ve kahramanlık temalı olayları anlatırken, masallar daha geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Bu nedenle, bu iki tür arasındaki en önemli fark konularıdır. 17. Destanlar genellikle uzun ve epik bir yapıya sahiptir. Bu, destanların aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

  A) Kahramanların maceralarını ve savaşlardaki kahramanlık hikayelerini anlatırlar.
  B) Toplumsal değerleri ve ahlaki mesajları içerirler.
  C) Kahramanın doğuşu, savaşları, zaferleri ve ölümü gibi önemli olayları kapsar.
  D) Mitolojik unsurlar ve doğaüstü varlıklar da sık kullanılan öğeleridir.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Destanlar, genellikle kahramanın doğuşu, savaşları, zaferleri ve ölümü gibi önemli olayları kapsar. Bu nedenle, destanın uzun ve epik bir yapıya sahip olması gerekir. 19. Destanların ortaya çıkış nedenlerinden biri, toplumun ortak değerlerini ve kültürünü yansıtmaktır. Bu nedene göre, destanlar topluma aşağıdakilerden hangisini aktarır?

  A) Geçmişte yaşanan olayları
  B) Toplumun ortak değerlerini
  C) Toplumun kahramanlıklarını
  D) Toplumun eğlence ihtiyaçlarını

 20. Cevap: B Açıklama:

  Destanlar, toplumların ortak değerlerini ve kültürünü yansıtan önemli eserlerdir. Bu nedenle, destanlar topluma ortak değerleri aktarır. 21. Destanların ortaya çıkış nedenlerinden biri, toplumu eğitmek ve öğretmektir. Bu nedene göre, destanlar topluma aşağıdakilerden hangisini kazandırır?

  A) Cesaret ve kahramanlık
  B) Ahlaki değerler ve erdemler
  C) Geçmişte yaşanan olayları
  D) Toplumun eğlence ihtiyaçlarını

 22. Cevap: B Açıklama:

  Destanlar, topluma ahlaki değerler ve erdemleri kazandırır. Bu nedenle, destanlar topluma ahlaki değerler ve erdemler kazandırır. 23. Destanlarda sıkça görülen ve iyiliği, doğruluğu ve aydınlığı temsil eden milli motif aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rüya    B) Işık    C) At    D) Ağaç    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Destanlarda ışık motifi, iyiliği, doğruluğu ve aydınlığı temsil eder. Türk kültüründe ışık, kötülüğün karşısındaki iyiliğin sembolüdür. 25. Destanlarda sıkça görülen ve hız, güç ve özgürlük sembolünü taşıyan milli motif aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rüya    B) Işık    C) At    D) Ağaç    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Destanlarda at motifi, hız, güç ve özgürlük sembolünü taşır. Türk kültüründe at, kahramanlığın ve cesaretin sembolüdür. 27. Aşağıdakilerden hangisi destan kahramanlarının özelliklerinden değildir?

  A) Güçlü ve cesurdurlar.        B) Merhametli ve adildirler.   
  C) Yalnız çalışırlar.           D) Başarılı olurlar.           
                                 

 28. Cevap: C Açıklama:

  Destan kahramanları genellikle güçlü ve cesurdurlar. Zorluklara göğüs gerer ve haksızlığa karşı savaşırlar. 29. Destan kahramanları hangi değerlere önem verirler?

  A) Kahramanlık, liderlik, yiğitlik, vatan sevgisi, merhamet, dürüstlük, cesaret ve adalet.
  B) Güç, cesaret ve başarı.
  C) Zenginlik, şöhret ve güç.
  D) Yalnızlık ve üzüntü.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Destan kahramanları hangi değerlere önem verirler? A) Kahramanlık, liderlik, yiğitlik, vatan sevgisi, merhamet, dürüstlük, cesaret ve adalet. B) Güç, cesaret ve başarı. C) Zenginlik, şöhret ve güç. D) Yalnızlık ve üzüntü. Cevap: Ahramanları hangi değerlere önem verirler? A) Kahramanlık, liderlik, yiğitlik, vatan sevgisi, merhamet, dürüstlük, cesaret ve adalet. B) Güç, cesaret ve başarı. C) Zenginlik, şöhret ve güç. D) Yalnızlık ve üzüntü. Cevap: A 31. Yapma destanlar, genellikle hangi amaçla yazılmıştır?

  A) Tarihsel olayları anlatmak
  B) Kahramanlık ve mücadeleyi anlatmak
  C) Aşk ve sevgiyi anlatmak
  D) Mitolojik olayları anlatmak

 32. Cevap: A Açıklama:

  Yapma destanlar, genellikle tarihsel olayları anlatmak için yazılmıştır. Bu destanlar, genellikle bir liderin veya hükümdarın gücünü ve etkisini artırmak amacıyla oluşturulmuştur. 33. Aşağıdakilerden hangisi yapma destanların özelliklerinden değildir?

  A) Yazılı olarak kaleme alınır.
  B) Genellikle bir şair veya yazar tarafından yazılır.
  C) Yazarı belli değildir.
  D) Epik nitelikler taşır.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Yapma destanlar, genellikle bir şair veya yazar tarafından yazılır. Bu nedenle, yazarları bellidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Müjde
18 Aralık 2023

çok kötü geçti


Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 Detayları

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DEĞERLERİMİZ
 • DÜNYAMIZ VE UZAY

Ayrıca Seçmeli masal ve destanlarımız 1.dönem 2.sınav hazırlık test soruları 2; test türünde cevap ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

* Öğrenciler, doğal destanların özelliklerini kavrayabilir. * Öğrenciler, doğal destanların milletleri nasıl etkilediğini kavrayabilir. * Öğrenciler, doğal destanları analiz edebilir.Destanlar ve Masallar Testi

* Masalların yapı unsurlarını kavrar.

* Masalların yapı unsurlarını kavrar.

5.1.1. Masallarda yer alan değerleri belirler.

5.1.2. Masallarda yer alan değerlerin nasıl yansıtıldığını belirler.

5.3.1. Destanlarda kullanılan gerçek ve hayal unsurlarını ayırt eder.

5.3.2. Destanlarda kullanılan söz sanatlarını kavrar.

5.4.1. Destan ve masal türlerini, özelliklerini ve farklılıklarını kavrar.

5.4.2. Destan türünün özelliklerini örneklerle açıklar.

Destanların ortaya çıkış nedenlerinden birini kavrar.

Destanların ortaya çıkış nedenlerinden birini kavrar.

MD.1.2.8. Destanlarda yer alan milli motifleri fark eder.

MD.1.2.8. Destanlarda yer alan milli motifleri fark eder.

Destanların temel unsurlarını kavrar.

5.3.1. Yapma destanların özelliklerini belirler.

5.3.1. Yapma destanların özelliklerini belirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 33 kere doğru, 28 kere yanlış cevap verilmiş.

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Masal ve Destanlarımız 1.Dönem 2.Sınav Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.