2021-2022 5.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Türkçe dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

04 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerin başına nesnel olanlara N, öznel olanlara Ö yazınız.

(  ) Türkiye yedi bölgeden oluşur.
(  ) Sınavda öğretmen on dokuz soru sormuş.
(  ) Bu kazak sana çok yakışmış.
(  ) Bu sorular çok kolay olmuş.
(  ) Okulda futbol turnuvası yapılacak.

04 Nisan 2022  

Aşağıdaki sözcüklerin karşılarına eş anlamlılarını yazınız.

yıl ........................
sözcük ........................
okul ........................
yaşlı ........................
beyaz .......................

04 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerde işi, hareketi yapan varlık veya varlıkları bildiren kelimelerin altını çiziniz.

i. Emir ve Nehir oyuncaklarıyla oynuyorlardı.
ii. Okulun bahçesindeki ağaç çok büyümüştü.
iii. Öğretmenimiz bizi çok seviyormuş.
iv. Bizim sınıf derslerinde çok başarılı.

04 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerde varlıkların yerine kullanılan sözcüklerin(zamir) altını çiziniz?

O, bugün okula gelmedi.
Olayı herkes biliyordu.
Şunu masanın üzerine bırakır mısın?
Doğum gününde sana hediye aldı mı?
Oraya gitmeyi çok istiyorum.

04 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

“ Herkez sınavda benim kağıdıma bakıyor.” cümlesinde ………………… kelimesinin yazımı yanlıştır.
“ Bunu sana kim söyledi” cümlesinin sonuna noktalama işaretlerinden ……………….......konmalıdır.
Kişiden kişiye değişen, kanıtlanamayan yorum cümlelerine ….………………………denir.
İsmin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten kelimelere ……..……………………. denir.
İsmin yerini tutan kelimelere………………………..denir.

04 Nisan 2022  

Aşağıda koyu yazılan kelimeleri “-lı, li, -lü, -lük, -luk, -cu, -siz” eklerinden uygun olanlarla tamamlayınız.

1. Gün……… yaşantımızın büyük çoğunluğunu çalışmakla geçiririz.
2. Her öğrenci fark……… özelliklere sahiptir.
3. Bugün ün……… bir komedyenin filmini izleyeceğim.
4. Yol……… yapmayı çok severim.
5. Bazı kitaplar resim………, bazıları ise resim……… olabiliyor.

04 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümleleri verilen deyimlerden uygun olanı ile tamamlayınız.
içi içine sığmamak / göze almak / pes etmek / neye uğradığını şaşırmak / ecel terleri dökmek

a) Odamda birden yabancı bir adamı görünce
.................... .................... ......................
b) Uzun süredir görmediğim sınıf arkadaşımı görünce
.................... .................... ......................
c) Ormanda bir an da olsa yalnız kalınca
.................... .................... ......................
ç) Vatanı için ölmeyi kim
.................... .................... ......................

04 Nisan 2022  

Aşağıda verilen cümlelerde, boş bırakılan yerlere (ama-fakat-veya-ancak) kelimelerinden uygun olanlarını yazınız.

1) Telefonla evi aradı ………………… cevap veren olmadı.
2) Çöpleri sınıfta, yere ….……………. sıraların altına atmamalıyız.
3) Kapıyı çaldım ……………………… evdekilere duyuramadım.
4) Hastaneye gittim ....……………… muayene olamadım.

04 Nisan 2022  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.

(     ) “Fikri, burnu, omzu” sözcükleri, hece düşmesine örnektir.
(     ) “Bu işte onun da eli var.” tümcesindeki altı çizili sözcük, gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
(     ) “Dedem kır atıyla kırda geziyor.” tümcesindeki altı çizili sözcükler eş sesli sözcüklerdir.
(     ) “Yaşlı adam üzgün yolcuları teselli etti.” Cümlesinde durum bildiren sözcük yoktur.
(     ) “Bu öğretmenin onlara acıyacağını düşünmüşlerdi.” cümlesi nesneldir.
(     ) “Sınıftaki öğrenciler sınavın kolay olacağını düşünmüş olmalılar ki hiç çalışmamışlar.” cümlesinde yazım yanlışı yoktur.

04 Nisan 2022  

‘’Boğaz’da bir sabah vakti, genç bir kayıkçı eski ağır sandalını akıntıya karşı sürüklemek için bütün sarsılan kuvvetiyle küreklere asılıyordu. Bir sel gibi akan küçük dalgalarla boğuşuyordu. Bu didinme onu yormuştu.’’
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki 5N1K sorularına cevap veriniz.

Kim? : ............... .................... ..............
Ne zaman? : ............... .................... ..............
Nasıl? : ............... .................... ..............
Nerede? : ............... .................... ..............

04 Nisan 2022  

Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
veya - özellikle - daha - en iyi - fakat

Bu tarz soruları ………………… sen hazırlarsın.
Arabayı otoparka ……………………..... bahçeye park edebilirsin.
Güneş açmıştı …………………………....…. hava hala soğuktu.
C vitamini…………………………portakal gibi meyvelerde bulunur.
Onun notları benimkinden .....................yüksekti.

04 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerin karşısına anlamlarını yazınız.(Sebep-Amaç-Şart)

Babam kızmazsa dondurma alabiliriz. : .................
Sınavda heyecanlandığı için bazı soruları yapamadı.: .................
Çok çalışırsan, sen de kazanırsın.: .................
Yazar, kalıcı eserler bırakamadığı için unutulmuş.: .................
Emir kitabını evde unuttuğundan azar işitti.: .................
Kitap okursan düşünme yeteneğin gelişir: .................
Tatile gidebilmek için para biriktiyordu: .................
Bu havada kazak giyersen terlersin.: .................
Dedem maaşını almak üzere bankaya gitti.: .................
Yabancı dil öğrenmek için kursa gidiyor.: .................

04 Nisan 2022  

Takvimler 18 Mart 1915’i gösteriyordu.
Çanakkale, bir milletin, varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Bu savaş Osmanlı devleti ile İngiliz ve Fransız donanmalarından oluşan düşmanlar arasında olmuştur. Çanakkale sırtlarında savaş başladığında düşman güçlerinde en modern kara ve deniz silahlarıyla 506 top namlusu mevcutken; bizim birliklerimizde sadece 72 top bulunmaktaydı. Bu çetin mücadelede düşman güçlerinin dikkate almadıkları bir nokta vardı. O da sadece silahlar değil, onu kullanan insan ve iman gücüyle beslenen inançtı. İşte Edremitli Seyit de 270 kiloluk top mermiyi tek başına kaldırarak adını tarihe yazdıran kahraman olmuştur. Çanakkale Boğazı’nı denizden geçemeyeceğini anlayan düşmanın karadaki harekâtı da başarısız olmuş ve kahraman Türk askeri düşman güçlerine "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ" dedirtmiştir. Bu savaş 250 bin şehit verilen bir savaş olmuştur.

1. Çanakkale nasıl bir savaşmış?
........... .................................... .................
2. Çanakkale Savaşı kimler arasında olmuştur?
................ .............................. ..................
3. Çanakkale Savaşı ne zaman olmuş?
............. .................................. .................
4. Çanakkale Savaşında Türk askeri düşmana neyi dedirtmiştir?
........... ............................... ....................
5. Metne göre düşman neyi dikkate almamıştı? (3p)
............... .............................. ...................
6. Metne göre 270 kiloluk mermiyi hangi kahraman kaldırmıştır?
........... ......................... ............................
7.Metne uygun bir başlık yazınız?
................ ................. .......................
04 Nisan 2022  

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(ama – veya – çünkü – ister… İster-özellikle vs)

*Karnem iyi değil ……………….….. ikinci dönem düzeltirim.
*Sinemaya …………….. tiyatroya gidelim.
*…………… gel ………….…gelme. Sen bilirsin.
*Yeni top aldım …………..……… eskisi patladı.
*Dondurmayı severim …………………..………. vanilyalı dondurmayı daha çok severim.

04 Nisan 2022  

İnternetin hayatımıza girmesiyle çocukların kitaba olan ilgisi çok azaldı. Eskiden ödevlerimizi kütüphanelerde kitaplardan bulurken şimdi “google” gibi arama motorlarına yazmayı tercih ediyor çocuklar. Bu da kitapla çocukların bir dostluk kurmasını engellemektedir. Çocuk gelişiminde önemli bir yere sahip olan okuma ile kelime hazinesi zenginleşmekte ve çocukların hayal dünyası zenginleşmektedir. Bu nedenle anne ve babalara önerim kendilerinin ve çocuklarının birlikte günde en az bir saat kitap okumasıdır.

1. Yukarıdaki parçaya göre çocukların kitaplara ilgisinin azalmasının temel nedeni nedir?
..................... ...................... .................. .......................
..................... ...................... .................. .......................
..................... ...................... .................. .......................
2. Yukarıdaki parçaya göre kitapların çocukların gelişimindeki yeri nedir?
..................... ...................... .................. .......................
..................... ...................... .................. .......................
..................... ...................... .................. .......................

17 Mart 2022  

“Tatlı” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinin başına gelirse mecaz anlamda kullanılmış olur?

A)………. elma            B) ……….kız
C) ……….çilek             D) …….sakız

17 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayan hem de tamlananda ses olayı vardır?

A) Dağın yamacına evler kurulmuş?
B) Hadi koparalım bağın salkımlarını.
C) Kim kırdı dolabın kapağını?
D) Herkesin bir sorunu var.

17 Mart 2022  

Hangi cümlede hem sıfat hem de zamir vardır?

A) Benim derdim bana yeter.
B) Her bildiğini doğru sanma.
C) Bu zor işleri ben kim açtı başıma?
D) Benim geldiğimi duyan oldu mu?

17 Mart 2022  

Aşağıdakilerin hangisinde ‘’şu’’ sözcüğü işaret sıfat olarak kullanılmamıştır?

A) Şu dünyadaki en mutlu kişi , sevmeyi bilendir.
B) Şu, gördüğüm en görkemli dağ idi.
C) Şu Akkuş’un gürgenleri yıkılmadı mı?
D) Şu dağlarda kar olsaydım...

17 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisinde hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlaması vardır?

A) Dağın doruğuna puslu bir akşam kızıllığı vurmuştu.
B) Bilinmeyen bir tadı ve kokusu vardı bu ekmeğin.
C) Kır çiçeklerinin dayanılmaz kokusuna hepimiz bayılmıştık.
D) Annelerin mutluluğu, milletin mutluluğuna bağlıdır.