Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik

Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. İyi bir metin yazabilmek için yazarın sahip olması gereken özellikler nelerdir?


 2. Cevap: İyi bir metin yazabilmek için yazarın sahip olması gereken özellikler şunlardır: * Yazmaya motive olmak * Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak * Dikkatli ve duyarlı bir gözlemci olmak * Okumayı zorunlu ve zevkli bir alışkanlık hâline getirmek * Öğrendiklerimiz üzerinde düşünmek ve bilgiyi özümsemek Açıklama:

  * Yazmaya motive olmak: Yazar, metin yazmak için gerekli motivasyonu kendinde bulabilmelidir. Bu motivasyon, yazarın kendi ilgi alanlarından, topluma fayda sağlama isteğinden veya başka nedenlerden kaynaklanabilir. * Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak: Yazar, Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmelidir. Bu, dil bilgisi kurallarını bilmenin yanı sıra, dildeki nüansları ve zenginlikleri de anlamakla mümkündür. * Dikkatli ve duyarlı bir gözlemci olmak: Yazar, çevresini dikkatli bir şekilde gözlemleyerek, gözlemlediği olayları ve kişileri doğru bir şekilde yansıtabilmelidir. * Okumayı zorunlu ve zevkli bir alışkanlık hâline getirmek: Yazar, bol bol okumalı ve bu sayede farklı yazarların üsluplarını ve tekniklerini öğrenmelidir. * Öğrendiklerimiz üzerinde düşünmek ve bilgiyi özümsemek: Yazar, öğrendiklerinin üzerinde düşünerek, edindiği bilgileri kendi düşünceleriyle harmanlayarak metinlerini zenginleştirmelidir. 3. Bir hikâyede bulunması gereken unsurlar nelerdir?


 4. Cevap: Bir hikâyede bulunması gereken unsurlar şunlardır: * Olay: Hikâyede anlatılan olay, gerçek veya hayalî olabilir. * Kahramanlar: Hikâyede anlatılan olaya katılan kişilerdir. * Zaman: Hikâyede anlatılan olay, belirli bir zaman diliminde geçer. * Mekân: Hikâyede anlatılan olay, belirli bir mekânda geçer. Açıklama:

  * Olay: Hikâyenin temelini oluşturan unsurdur. Hikâyenin konusunu ve amacını belirler. * Kahramanlar: Hikâyenin olay örgüsünü oluşturan kişilerdir. Kahramanların özellikleri ve ilişkileri, hikâyenin akışını ve sonucunu etkiler. * Zaman: Hikâyede anlatılan olay, belirli bir zaman diliminde geçer. Hikâyenin geçtiği zaman, olay örgüsünü ve kahramanların özelliklerini belirlemede önemli rol oynar. * Mekân: Hikâyede anlatılan olay, belirli bir mekânda geçer. Hikâyenin geçtiği mekân, olay örgüsünü ve kahramanların özelliklerini belirlemede önemli rol oynar. 5. İyi bir cümle, metnin akıcılığını desteklemeli, noktalama ve imla kurallarına uygun olmalıdır. Bu cümledeki "akıcılığını desteklemeli" ifadesinin anlamı nedir?


 6. Cevap: "Akıcılığını desteklemeli" ifadesi, cümlenin okunaklı ve anlaşılır olmasını ifade eder. İyi bir cümle, okunurken akıcı bir şekilde ilerlemelidir. Bunun için cümlenin kelimeleri birbiriyle uyumlu olmalı ve cümlenin yapısı düzenli olmalıdır. Açıklama:

  * Okunaklı: Cümledeki kelimelerin okunması kolay olmalıdır. Kelimeler, dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalı ve cümlenin akışını bozan gereksiz kelimeler kullanılmamalıdır. * Anlaşılır: Cümledeki kelimelerin anlamları açık olmalıdır. Cümledeki kelimelerin anlamları bilinmiyorsa, cümlenin anlamı da anlaşılamaz. 7. İyi bir metin yazarının sahip olması gereken özellikler nelerdir?


 8. Cevap: Yazmaya motive olmak, Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak, dikkatli ve duyarlı bir gözlemci olmak, okumayı zorunlu ve zevkli bir alışkanlık hâline getirmek, öğrendiklerimiz üzerinde düşünmek ve bilgiyi özümsemek. Açıklama:

  İyi bir metin yazarının sahip olması gereken özellikler nelerdir? Cevap: Yazmaya motive olmak, Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak, dikkatli ve duyarlı bir gözlemci olmak, okumayı zorunlu ve zevkli bir alışkanlık hâline getirmek, öğrendiklerimiz üzerinde düşünmek ve bilgiyi özümsemek.etin yazarının sahip olması gereken özellikler nelerdir? Cevap: Yazmaya motive olmak, Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak, dikkatli ve duyarlı bir gözlemci olmak, okumayı zorunlu ve zevkli bir alışkanlık hâline getirmek, öğrendiklerimiz üzerinde düşünmek ve bilgiyi özümsemek. 9. Bir hikâyede bulunması gereken unsurlar nelerdir?


 10. Cevap: Olay, kahramanlar, zaman ve mekân. Açıklama:

  Bir hikâyede bulunması gereken unsurlar nelerdir? Cevap: Olay, kahramanlar, zaman ve mekân.ede bulunması gereken unsurlar nelerdir? Cevap: Olay, kahramanlar, zaman ve mekân. 11. İyi bir cümlenin özellikleri nelerdir?


 12. Cevap: Akıcı, anlaşılır, etkili ve noktalama ve imla kurallarına uygun olmalıdır. Açıklama:

  İyi bir cümlenin özellikleri nelerdir? Cevap: Akıcı, anlaşılır, etkili ve noktalama ve imla kurallarına uygun olmalıdır.ümlenin özellikleri nelerdir? Cevap: Akıcı, anlaşılır, etkili ve noktalama ve imla kurallarına uygun olmalıdır. 13. Günlük nedir?


 14. Cevap: Düzenli bir biçimde yazılan, tarih atılan günlük notlara, bir yazarın yaşamı boyunca günü gününe yazdığı yazılara günlük denir. Açıklama:

  Günlük nedir? Cevap: Düzenli bir biçimde yazılan, tarih atılan günlük notlara, bir yazarın yaşamı boyunca günü gününe yazdığı yazılara günlük denir.dir? Cevap: Düzenli bir biçimde yazılan, tarih atılan günlük notlara, bir yazarın yaşamı boyunca günü gününe yazdığı yazılara günlük denir. 15. Hikâye nedir?


 16. Cevap: Olmuş veya olabilecek olayları belli bir plan çerçevesi içinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüne hikâye (öykü) denir. Açıklama:

  Hikâye nedir? Cevap: Olmuş veya olabilecek olayları belli bir plan çerçevesi içinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüne hikâye (öykü) denir.dir? Cevap: Olmuş veya olabilecek olayları belli bir plan çerçevesi içinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüne hikâye (öykü) denir. 17. Anı nedir?


 18. Cevap: Yaşanmış olayların, üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüne anı (hatıra) denir. Açıklama:

  Anı nedir? Cevap: Yaşanmış olayların, üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüne anı (hatıra) denir.? Cevap: Yaşanmış olayların, üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüne anı (hatıra) denir. 19. Masal nedir?


 20. Cevap: Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan hayalî olayların anlatıldığı yazılara masal denir. Açıklama:

  Masal nedir? Cevap: Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan hayalî olayların anlatıldığı yazılara masal denir.ir? Cevap: Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan hayalî olayların anlatıldığı yazılara masal denir. 21. İyi bir metin yazarının sahip olması gereken özelliklerden biri, Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmaktır. Bu özellik, yazarın metninin anlaşılır ve akıcı olmasını sağlar. Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak için neler yapmalıyız?


 22. Cevap: Türkçeyi doğru ve etkili kullanmak için çok okumalıyız. Okuduğumuz metinleri anlamalı ve analiz etmeliyiz. Ayrıca, Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarını öğrenmeliyiz. Açıklama:

  İyi bir metin yazarının sahip olması gereken özelliklerden biri, Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmaktır. Bu özellik, yazarın metninin anlaşılır ve akıcı olmasını sağlar. Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak için neler yapmalıyız? Cevap: Türkçeyi doğru ve etkili kullanmak için çok okumalıyız. Okuduğumuz metinleri anlamalı ve analiz etmeliyiz. Ayrıca, Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarını öğrenmeliyiz.etin yazarının sahip olması gereken özelliklerden biri, Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmaktır. Bu özellik, yazarın metninin anlaşılır ve akıcı olmasını sağlar. Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak için neler yapmalıyız? Cevap: Türkçeyi doğru ve etkili kullanmak için çok okumalıyız. Okuduğumuz metinleri anlamalı ve analiz etmeliyiz. Ayrıca, Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarını öğrenmeliyiz. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İyi bir metin, iyi düzenlenmiş paragraflardan, paragraflar iyi cümlelerden, cümleler ise doğru ve yerinde kullanılmış sözcüklerden oluşur.
  2. ( ) Bir hikayede olay, kahramanlar, zaman ve mekan unsurları bulunmalıdır.
  3. ( ) Günlük, bir yazarın yaşamı boyunca günü gününe yazdığı yazılara denir.
  4. ( ) Hikaye, olağanüstü olayların anlatıldığı yazı türüdür.
  5. ( ) Anı, geçmişte yaşanan olayların anlatıldığı yazı türüdür.
  6. ( ) Masal, olağanüstü olayların anlatıldığı yazı türüdür.
  7. ( ) Yazarlık ve yazma becerileri, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma becerisini geliştirir.
  8. ( ) Yazarlık ve yazma becerileri, yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.
  9. ( ) Yazarlık ve yazma becerileri, iletişim becerilerini geliştirir.
  10. ( ) Yazarlık ve yazma becerileri, eleştirel düşünme becerilerini geliştirir

 24. Cevap: D D D Y D D D D D D Açıklama:

  Bu cümle, iyi bir metnin unsurlarını doğru bir şekilde açıklamaktadır. 25. Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir metin yazarının özelliklerinden biri değildir?

  A) Yazmaya motive olmak
  B) Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak
  C) Dikkatli ve duyarlı bir gözlemci olmak
  D) Okumayı zorunlu hâlin getirmek

 26. Cevap: Açıklama:

  İyi bir metin yazarının özelliklerinden biri, okumayı zorunlu ve zevkli bir alışkanlık hâline getirmektir. Ancak, diğer seçenekler de iyi bir metin yazarının özelliklerindendir. Bu nedenle, C seçeneği doğru cevaptır. 27. Aşağıdakilerden hangisi, bir hikâyede bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

  A) Olay    B) Kahraman    C) Zaman    D) Olgu    

 28. Cevap: D Açıklama:

  Hikâyelerde olay, kahraman, zaman ve mekan unsurları bulunması gerekir. Mekan unsuru, hikâyenin geçtiği yeri ifade eder. Bu nedenle, D seçeneği doğru cevap değildir. 29. Aşağıdakilerden hangisi, günlük türünde yazılan bir metinde bulunmaz?

  A) Olaylar günü gününe, tarih belirtilerek yazılır.
  B) Kısa yazılardır.
  C) Kaleme alan kişinin yaşamından izler taşır.
  D) Anlatımda “dış konuşma” yöntemi kullanılır.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Günlük türünde yazılan metinlerde, anlatım genellikle “iç konuşma” yöntemiyle yapılır. Bu nedenle, D seçeneği doğru cevap değildir. 31. Aşağıdakilerden hangisi, masal türünde yazılan bir metinde bulunmaz?

  A) Olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan hayalî olayların anlatıldığı yazılardır.
  B) Masalda eğiticilik ve öğreticilik esastır.
  C) Masallardaki olaylar gerçeğe uyar.
  D) Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Masal türünde yazılan metinler, olağanüstü olaylarla süslü, olağanüstü kişilerin başından geçen, zaman ve yer kavramları belirli olmayan hayalî olayların anlatıldığı yazılardır. Bu nedenle, A seçeneği doğru cevap değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Test


Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DEĞERLERİMİZ
 • DÜNYAMIZ VE UZAY

Ayrıca ortaokul yazarlık ve yazma becerileri 1.dönem 2.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* Yazar, iyi bir metin yazabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalıdır.

* Yazar, hikâye yazarken olay, kahramanlar, zaman ve mekân unsurlarını dikkate almalıdır.

* Yazar, cümle yazarken okunaklı ve anlaşılır olmasına dikkat etmelidir.

Yazarlık ve yazma becerileri ile ilgili temel kavramları bilir.

5.2.2. Metin türlerine göre özelliklerini kavrar.

5.2.3. Metin türlerinin özelliklerine uygun metinler yazar.

5.2.4. Günlük türündeki metinleri okur ve yazar.

5.2.5. Masal türündeki metinleri okur ve yazar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul Yazarlık ve Yazma Becerileri 1.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.