2021-2022 5.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

20 Ekim 2021  

I. Biyokütle
II. Hava
III. Kömür
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır?

A) I, II ve II    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III

20 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kayağı değildir?

A) Güneş    B) Su    C) Doğal gaz    D) Rüzgar

20 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Atıkların tekrar geri kazandırılmasına geri dönüşüm denir.
B) İhtiyaçlarımızı karşılarken geri dönüşümü olan ürünleri tercih etmeliyiz.
C) Geri dönüştürülebilir atıkları geri dönüşüm kutularına bırakmalıyız.
D) Ekme, et gibi yiyecekler geri dönüştürülebilir.

20 Ekim 2021  

Aşağıda verilen atıklardan hangisi geri dönüştürülemez?

A) Kağıt    B) Plastik    C) Cam    D) Ekmek

20 Ekim 2021  

Yenilenebilir enerji kaynaklarından beş tanesini aşağıya yazınız.

* : ..............................
* : ..............................
* : ..............................
* : ..............................
* : ..............................

20 Ekim 2021  

Ormanlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Ormanlar bütün canlılar için önemlidir.
B) Ormanlar birçok canlıya ev sahipliği yapar.
C) Nem ve yağış dengesini sağlar.
D) Deprem olmasını engeller.

20 Ekim 2021  

I. Toplu taşıma araçları kullanılmalı
II. Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı
III. Doğal yakıtlar kullanılmalı
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri havayı korumak için alınabilecek önlemler arasındadır?

A) I, II ve III    B) II ve III    C) I ve III    D) I ve II

20 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Torpra bilinçsiz bir şekilde kullanılmamalıdır.
B) Bilinçsiz yere gübre kullanılmamalıdır.
C) Verimli alanlara fabrika kurulmalıdır.
D) Yapay gübrelerden kaçınılmalıdır.

20 Ekim 2021  

Doğal dengenin korunabilmesi için yapılması gerekenlerden beş tanesini aşağıya yazınız.

* : ..............................
* : ..............................
* : ..............................
* : ..............................
* : ..............................

20 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Aşırı nüfus artışı doğal dengeyi bozmaktadır.
B) Parfüm, deodorant veya sprey kullanımı doğal dengeyi etkilemez.
C) Motorlu taşıtların egzozlarından çıkan gazlar doğal dengeyi bozar.
D) Biyolojik silahlar doğal denge üzerinde büyük etkiye sahiptir.

20 Ekim 2021  

I. Kömür
II. Petrol
III. Benzin
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri fosil yakıtlar arasında gösterilebilir?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

20 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi doğal dengeyi bozmaz?

A) Atıklar                       B) Doğal gübreler
C) Egzoz gazları            D) Kitle imha silahları

20 Ekim 2021  

Doğal dengeyi boza faktörlerden beş tanesini aşağıya yazınız.

* : ..............................
* : ..............................
* : ..............................
* : ..............................
* : ..............................

20 Ekim 2021  

Canlılar arasında çevreyi en çok etkileyen canlı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan    B) Aslan    C) Yunuslar    D) Kartallar

20 Ekim 2021  

Yapay çevre faktörlerine beş tane örnek veriniz.

: ..............................
: ..............................
: ..............................
: ..............................
: ..............................

20 Ekim 2021  

Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

a. Etrafımızı saran, bütün canlıların solunumuna yarayan renksiz gaza ................ denir.
b. Dünyanın yapısı, fiziksel özellikleri, içeriği, tarihi ve onu şekillendiren sürece ................... yapı denir.
c. Kayaların, taşların parçalanması veya bozunmasıyla oluşan ve yer kabuğunun en süt tabakasını oluşturan yapıya .............. denir.
d. Tüm canlıların yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayan renksiz sıvı ..............'dur.
e. Bir bölgede uzun süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, rüzgar gibi meteorolojik olayların ortalamasına ............. denir.
f. Bir bölgede doğal olarak yetişen bitkilerin topluluğuna ................... denir.

20 Ekim 2021  

Aşağıda verilen kavramları uygun açıklamalarla eşleştiriniz.
a. Üretici canlılar    b. Ayrıştırıcılar    c.  Tüketici canlılar

[....] Bitki, hayvan ve insan ölüleri ve atıklarıparçalayarak canlılar için kullanılabilir hale getiren canlılardır.
[....] Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılardır.
[....] Kendi besinlerini kendileri yapabilen canlılardır.


20 Ekim 2021  

Aşağıda verilen çevre faktörlerinin canlı olanların başına canlı, cansız olanların başına cansız yazınız.

(...........) Su                        (...........) Işık
(...........) Bakteriler             (...........) Yağmur
(...........) Mantar                 (...........) Minarel
(...........) Toprak                 (...........) Tüketiciler

20 Ekim 2021  

Çevre nedir? Kısaca açıklayınız.

.................. ........................... ....................

.................. ........................... ....................

.................. ........................... ....................

.................. ........................... ....................

20 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

(...) Canlı ve cansız çevre etkileşim halindedir.
(...) Mineraller canlı çevre faktörleri arasındadır.
(...) Yeşil yapraklı bitkiler üretici canlı çevre faktörlerindendir.
(...) Canlı ve cansız varlıkların doğal olarak etkileşim içerisine girdikleri çevre doğal çevredir.
(...) Fabrikalar, alışveriş merkezleri birer yapay çevreye örnektir.
(...) Canlıların yaşamı çeşitli dengeler üzerine oturtulmuştur.
(...) İnsanların gerçekleştirdiği faaliyetler doğal dengeyi bozmamaktadır.
(...) Suni gübreler doğal dengeyi bozmaz.
(...) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak doğal dengeyi korur.
(...) Mantarlar cansız çevre faktörlerindendir.