2021-2022 5.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


5.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

14 Aralık 2021  

Sera etkisi nedir? Kısaca açıklayınız.

..................... ............................ .............................

..................... ............................ .............................

..................... ............................ .............................

14 Aralık 2021  

Madde döngüsü üzerinde insan faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden dört tanesini yazınız.

1. ..................... ............................ 
2. ..................... ............................ 
3. ..................... ............................
4. ..................... ............................ 

14 Aralık 2021  

Su döngüsünü kısaca açıklayınız.

..................... ............................ .............................

..................... ............................ .............................

..................... ............................ .............................

14 Aralık 2021  

Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

(....) Yüzyıllardır doğada su ve oksijen bulunmaktadır ve tükenmemiştir.
(....) Doğal kaynaklarımızı sınırsızdır.
(....) Yaşamın devam edebilmesi için madde döngüsü denen bir dolaşım vardır.
(....) Doğada var olan suyun devirli olarak kullanılmasına su döngüsü denir.
(....) Yeryüzünün yaklaşık

27 Kasım 2021  

Belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için oluşturulmuş olan bir yöntemdir
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

A) Madde döngüsü
B) Ekolojik ayak izi
C) Yaşam döngüsü analizi
D) Ürün ayak izi analizi

27 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine sebep olan etmenlerden biri değildir?

A) Hızla artan dünya nüfusu
B) Kimyasal maddelerin kullanımının artması 
C) Nükleer denemeler
D) Çiftçilerin tarım işi yapmaları

27 Kasım 2021  

Dünya üzerinde nüfus dağılımını etkileyen pek çok sebep vardır. 
Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerden biri değildir?

A) Doğal sebepler        B) Ekonomik sebepler
C) Sosyal sebepler       D) Keyfi sebepler

27 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Bireyin gerçekleştirmiş olduğu her faaliyet kendisine dönmektedir
B) Canlıların gerçekleştirdiği her faaliyet doğayı etkilerken, doğada gerçekleşenler de canlıları etkiler.
C) Küresel ısınma olayında insanların etkisi yoktur.
D) Sera etkisi dünyayı genel olarak etkileyen bir unsurdur.

27 Kasım 2021  

Yaşam döngüsü analizi ile ilgili olarak;
I. Yaşam döngüsü analizi, bir ürünün tüm yaşam döngülerini kapsayan analiz çalışmalarıdır
II.  Ülkemizde 1990’lı yılların sonunda çalışılmaya başlanmıştır.
III. Çeşitli ürünlerin karşılaştırılması ve ürünlerin çevreye olan etkilerinin araştırılması amacıyla kurulmuştur.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

27 Kasım 2021  

I. Dünya’yı saran atmosfer tabakası birçok gaz karışımından oluşmuştur. 
II. Sera gazlarının tamamı kendi kendine oluşur.
III. Küresel ısınma; buzulların erimesi, okyanusların yükselmesi, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, canlı türlerinin yok olması gibi birçok çevre problemlerine yol açmaktadır
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

27 Kasım 2021  

I. Madde döngüsü sayesinden dolayı doğada bir çok atık oluşur.
II. Atmosferdeki CO2 gazının miktarının artması hava kirliliğine sebep olmaktadır. 
III.  İnsan faaliyetleri doğal dengeye zarar vererek madde döngüleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

27 Kasım 2021  

I. Atmosferdeki CO2 gazının miktarının artması hava kirliliğine sebep olmaktadır
II. Madde döngüleri birbiri ile ilişkilidir
III. Bütün döngüler arasında madde alışverişi gerçekleşir. 
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

27 Kasım 2021  

Canlılarda bulunan karbon, canlıların atıklarıyla ve fosilleriyle toprağa karışır. Bakteriler tarafından parçalanarak toprağın yapısına katılır. Doğadaki karbonun  kaynağının büyük bir kısmı ise karbondioksit şeklindedir. Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların yanması, yangınlar, volkanik patlamalar ve canlıların solunumu sonucu atmosfere karbondioksit (CO2) gazı çıkar. Bu karbondioksit (CO2) gazı üretici canlılar tarafından alınır ve fotosentez sonucu besin (C6H12O6)üretilir
Yukarıda açıklaması verilen madde döngüsü hangisine aittir?

A) Su döngüsü            B) Karbon döngüsü
C) Ozon döngüsü        D) Oksijen döngüsü

27 Kasım 2021  

I. Yaşamın devam edebilmesi için canlı ve cansız çevre arasında bazı maddelerin bir dolaşımı vardır. 
II.  Doğal dengenin korunması ancak maddelerin sürekliliği ve devamı ile mümkündür
III. Yaşamın devam edebilmesi için canlı ve cansız faktörler arasındaki bu doğal dengenin sürekli korunması gereklidir. 
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

27 Kasım 2021  

Doğal dengeyi korumak için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A)  Gereksiz ve bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları ya da suni (yapay) gübreleri tercih etmemeliyiz.
B) Hayatımızın her alanında suyu tasarruflu kullanmalıyız.
C) Toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz
D) Enerji gereksinimimizi doğaya dost olan enerji kaynakları ile karşılamalıyız.

27 Kasım 2021  

Aşağıda verilen doğal dengeyi etkileyen unsurlardan hangisi insan tarafından yapılmamıştır?

A) Nüfus artışı            B) Yanardağ patlaması
C) Suni gübre             D) Fosil yakıtlar

27 Kasım 2021  

Canlı ve cansız varlıklar arasında dengeli bir düzen ve uyum vardır. Canlıların yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. Bu dengeler arasında canlıların çevresiyle oluşturduğu doğal denge oldukça önemlidir. 
Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Doğada canlılar denge için önemlidir.
B) Doğal denge canlı ve cansız varlıkların birleşmesi ile olur.
C) Doğal denge hiç bir şekilde bozulmaz.
D) Doğal dengede her varlığın bir görevi vardır.

27 Kasım 2021  

İnsanlar tarafından değiştirilen çevre yapay çevredir. 
Yukarıda verilen tanıma göre hangisi yapay çevre değildir?

A) Otopark    B) Dağ    C) Havuz    D) Şehir

27 Kasım 2021  

Bir bölgede doğal olarak yetişen bitkilerin oluşturduğu topluluktur.
Yukarıda verilen tanım hangisine aittir?

A) Toprak                     B) İklim
C) Bitki örtüsü             D) Jeolojik yapı

27 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi çevrenin cansız faktörlerinden biri değildir?

A) Su    B) İklim    C) Minarel    D) Ayrıştırıcılar