2021-2022 5.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Bilim Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Bilim Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

15 Ocak 2022  

I. Boş A4 kağıdı
II. Su bardağı
III. Cam
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri saydam maddedir?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

15 Ocak 2022  

I Cismin boyu
II. Işık kaynağına uzaklık
III. Işığın geliş açısı
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gölge boyunu etkiler?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III   D) I, II ve III

15 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi saydam madde değildir?

A) İçi renksiz bir bilye      B) Ayna
C) Gözlük                           D) Araba camı

15 Ocak 2022  

Maddeler birbirlerine temas ettiklerinde ısı akışı sağlanır.
Buna göre bu ısı akışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Isı soğuk maddeden sıcak maddeye doğru akar.
B) Isı dışarıdaki başka bir maddeden alınarak eşit olarak dağıtılır.
C) Isının akabilmesi için maddelerin bulundukları oramın ısısının daha düşük olması gerekmektedir.
D) Isı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akar.

15 Ocak 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Maddeler hal değişimi sırasında ısı alır veya ısı verir.
B) Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir.
C) Hal değişimi yalnızca katıdan sıvıya ve sıvıdan gaza'dır.
D) Hal değişimi farklı şekillerde olabilir.

15 Ocak 2022  

Bir kış günü arkadaşlarıyla sahile giden Meryem denizin hemen üstende sis görmüştür. Havanın açık olmasına rağmen denizin üstündeki bu sise Meryem anlam verememiştir.
Buna göre denizin üzerinde oluşan bu sis ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Buharlaşma her sıcaklıkta olduğu için bu sis denizin buharlaşmasından olmuştur.
B) Bu sis deniz üzerindeki havanın yoğunlaşması ile oluşmuştur.
C) Deniz suyunun sıcaklığı 100 dereceyi bulduğu için buharlaşma olmuştur.
D) Sisin oluşmasında denizle ilgili bir bağlantı yoktur.

15 Ocak 2022  

Buharlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Buharlaşma 100 derecede olur.
B) Buharlaşmanın olması için maddenin saf olması gereklidir.
C) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
D) Buharlaşma olabilmesi için maddenin deniz seviyesinde olması gerekmektedir.

15 Ocak 2022  

I. Sıcakta tutulan telefon kabının daha esnek olması.
II. Soğukta dışarıda oyun oynayın Ayşe'nin montunun daha da sertleşmesi.
III. Güneş altında bırakılan bir plastiğin daha yumuşak hale gelmesi
Yukarıda verilen durumlardan hangisinde veya hangileri genleşmeye örnektir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

15 Ocak 2022  

I. Buzun eritilerek sıvı hale gelmesi
II. Gazın soğutularak sıvı hale getirilmesi
III. Suyun soğutularak katı hale getirilmesi
Yukarıda verilen durumlardan hangisinde veya hangilerinde maddeden ısı alınmıştır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

15 Ocak 2022  

Elimize kolonya döktüğümüzde elimizde oluşan serinlik hangisinden dolayı oluşmaktadır?

A) Elimiz kolonyadan ısı alır.
B) Elimiz kolonyaya ısı verir.
C) Kolonya süblimleşme yapar.
D) Kolonya sıvı halden katı hale geçer.

15 Ocak 2022  

Deniz seviyesinde saf su ........... derecede donmaya başlar.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) 10    B) 5    C) 0    D) -5

15 Ocak 2022  

Aşağıda verilen durumların hangisinde yoğuşma görülmüştür?

A) Yağmurun yağması    B) Suyun donması
C) Dolu yağması              D) Çiğ oluşumu

15 Ocak 2022  

I. Buzun doğrundan buharlaşması
II. Naftalinin gaz haline geçmesi
III. Karın su haline dönmesi
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri süblimleşmeye örnek olarak gösterilebilir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

15 Ocak 2022  

Katı halde bulunan bir maddenin ısı alarak doğrudan gaz haline geçmesine ................. denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Donma                  B) Buharlaşma
C) Süblimleşme        D) Kaynama

15 Ocak 2022  

Aşağıda verilen cisimlerin hangisi ışığın bir kısmını geçirir?

A) Cam   B) Su   C) Yağlı kağıt   D) Mukavva

15 Ocak 2022  

Bir ortama ses girmesinin istenmediği durumlarda ses yalıtımı yapılır. Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımı için diğerlerine göre daha uygun malzemedir?

A) Boşluk    B) Pamuk    C) Su    D) Metal

15 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi memelidir?

A) Yarasa  B) Papağan  C) Penguen  D) Timsah

15 Ocak 2022  

Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgalı hayvanlar sınıfına dahil değildir?

A) Yılan   B) Arı   C) Kaplumbağa   D) Kertenkele

15 Ocak 2022  

Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan bir elektrik devresine ikinci bir pil eklendiğinde ampul parlaklığı nasıl değişir?

A) Artar
B) Azalır
C) Değişmez
D) Önce artar sonra değişmez.

15 Ocak 2022  

Aşağıdaki ortamlardan hangisinde ışık yayılır ses yayılmaz?

A) Karanlık oda        B) Orman
C) Uzay                      D) Denizaltı