2021-2022 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Nisan 2022  

Her ülkenin özgürlüğünü simgeleyen semboller vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin egemenliğini ve özgürlüğünü simgeleyen semboller arasında değildir?

A) İstiklal Marşı            B) Bayrağımız.
C) Başkentimiz.            D) Yiyeceklerimiz.

05 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yazılı kanundur?

A) Görgü kuralları        B) Ahlak kuralları
C) Trafik kuralları         D) Töreler

05 Nisan 2022  

Buluşlarla teknolojik gelişmeler arasındaki ilişkiyi aşağıdaki ifadelerden hangisi tam olarak açıklar?

A) Buluşlar teknolojik gelişmelere göre yapılır.
B) Buluşlar teknolojik gelişmelerin bir sonucudur.
C) Teknolojik gelişmelerin temelinde buluşlar vardır.
D) Teknolojik gelişme olmadan buluş yapılamaz.

05 Nisan 2022  

Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına yol açan doğal afet depremdir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklayan nedenlerden biridir?

A) Ülkemizin fay hatlarının üzerinde yer alması
B) Ülkemizde yüzey şekillerinin engebeli olması
C) Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması
D) Ülkemizde nüfus yoğunluğunun fazla olması

05 Nisan 2022  

Ekonomik faaliyetler coğrafi özelliklerle doğrudan ilişkilidir. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde iklimin etkisi görülmez?

A) Tarım    B) Turizm   C) Hayvancılık   D) Madencilik

05 Nisan 2022  

Doğal afetlerden heyelan yağışın ve eğimin çok olduğu yerlerde görülen bir doğal afettir. Buna göre heyelan ülkemizde en fazla hangi bölgemizde görülür?

A) Marmara                B) Ege
C) Karadeniz              D) İç Anadolu

05 Nisan 2022  

Kilisenin Baskısından Dolayı Yaptığı araştırmaları ömrünün sonlarına doğru insanlarla paylaşmıştır. Dünyanın ve gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü açıklamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbni Sina                B) Kopernik
C) Samuelmorse        D) Pascal

05 Nisan 2022  

Tekerlek insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Tekerlek önce atlı arabaların daha sonra da motorlu taşıtların yürütülmesini sağlayan en önemli parça olmuştur.
Buna göre tekerleğin bulunmasının aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine daha fazla katkı sağladığı söylenebilir?

A) Haberleşmenin
B) Yük ve yolcu taşımanın
C) Tarımsal üretimin
D) Yerleşmenin

05 Nisan 2022  

1-Türk Hava Kurumunu açtırması
2- Maden Tetkik Arama Enstitüsünü açtırması
3- Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açtırması
Atatürk’ün yukarıdaki çalışmaları yaptırması onun en çok hangi özelliğini gösterir?

A) Düzenli ve planlı çalıştığını
B) Gerçekçi ve kararlı olduğunu
C) Bilim ve teknolojiye önem verdiğini
D) Vatan ve millet sevgisiyle dolu olduğunu

05 Nisan 2022  

CUMHURİYET Yandaki verilen kavram ile aşağıdakilerden hangisi aynı doğrultuda değildir?

A) TBMM    B) Padişah    C) Oy    D) Seçim

05 Nisan 2022  

Daha güzel yaşamak için doğal çevrede yaptığımız değişiklikler pek çok sorunu da beraberinde getirir. Örneğin, çeşitli ürünler elde etmek için kurulan fabrikalardan çıkan katı atıklar, gazlar doğal çevrenin kirlenmesine neden olur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu oluşturmaz?

A) Tarım alanlarında her yıl farklı ürünlerin yetiştirilmesi
B) Çeşitli nedenlerle ormanların yokedilmesi
C) Gemilerin yağ, yakıt vb. maddeleri denizlere bırakması
D) Ulaşım araçlarının egzozlarından çıkan gazların havaya karışması

05 Nisan 2022  

1- Merak
2- Şüphecilik
3- Sabırsızlık
4- Problem çözme isteği
5- Acele karar verme
Yukarıdakilerden hangileri bir bilim insanının sahip olması gereken kişilik özelliklerindendir?

A) 1-2-4    B) 3-5    C) 1-2-3    D) 1-3-5

05 Nisan 2022  

Türkiye’de nüfusun büyük çoğunluğu Marmara ve Ege Bölgeleri’nde toplanmıştır.
Bu durumun nedenleri arasında,
1. Yeryüzü şekillerinin elverişliliği
2. Verimli tarım alanlarının bulunması
3. Deprem kuşağından uzak olması
4. Ulaşımın kolay olması
maddelerinden hangisi gösterilemez?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

05 Nisan 2022  

Tarih, MÖ 3000’lerde Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlar. Sümerlerin kil tablet üzerine yazdıkları harflerin biçimi çiviye benzediği için bu yazıya “çivi yazısı” ismi verildi. Fenikeliler yazıyı çeşitli harflerle anlatarak ilk alfabeyi icat ettiler. Bu alfabe Yunanlılar ve Romalılar tarafından geliştirilerek Latin alfabesi oluşturulmuştur.
Bu bilgiler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturmaz?

A) Yazı kimler tarafından ve ne zaman icat edilmiştir?
B) Alfabe icat edildikten sonra hangi toplumların katkısıyla geliştirilmiştir?
C) İlk yazı örneklerine neden çivi yazısı adı verilmiştir?
D) Yazının eğitim ve kültür açısından faydaları nelerdir?

05 Nisan 2022  

Güneydoğu Anadolu Projesi, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın ve dünyanın en büyük projelerinden biridir. Fırat ve Dicle nehirlerinden faydalanmak için Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) geliştirilmiştir. Bu proje tarım, enerji, balıkçılık gibi pek çok alanda bölge halkına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) GAP için Dicle ve Fırat nehirlerinin varlığı çok önemlidir.
B) Bu proje birden fazla sektörde hareketlilik sağlayacaktır.
C) Dünya çapında büyüklüğe sahip bir projedir.
D) GAP Doğu Anadolu’nun geri kalmışlığını sona erdirecektir.

05 Nisan 2022  

Bu yaz köyümüze gittik. Büyüklerimizi ziyaret ettik. Köydekiler sabah erken kalkıp buğday tarlasına gidiyorlar. Bazıları ise gölde tuttukları balıkları satıyorlar. Bazıları da çobanlık yapıyorlar.
Bu bilgilere göre köyde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi yapılmamaktadır?

A) Tarım                B) Ticaret
C) Madencilik        D) Hayvancılık

05 Nisan 2022  

Merhabalar ben 6. Sınıf öğrencisi Asya. Çocukları, yeni şeyler öğrenmeyi ve öğretmeyi çok seviyorum. Güler yüzlüyüm ve insanlarla iletişimim çok iyi. Hangi mesleği seçeceğime karar veremiyorum bana yardımcı olur musunuz?
Asya hangi mesleği seçerse doğru karar vermiş olur?

A) Bilgisayar Mühendisi        B) Öğretmen
C) Ziraat Mühendisi              D) Futbolcu

05 Nisan 2022  

Sanayi tesisleri ile nüfusun dağılışı bölgeler arasında farklılık göstermektedir.
Ülkemizde sanayi tesislerinin sayısının ve nüfusun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marmara Bölgesi        B) Doğu Anadolu Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi       D) İç Anadolu Bölgesi

05 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yararlarından değildir?

A) Hayatımızı kolaylaştırır.
B) Eğitime katkı sağlar.
C) Çevre kirliliği oluşturur.
D) Haberleşmeyi kolaylaştırır.

05 Nisan 2022  

Yusuf Can’ın yaşadığı kasabanın çevresinde;
I. Tarlalarda patates ve soğan yetiştirilmekte,
II. Turist grupları tarihi yerleri gezmekte,
III. Çobanlar sürüler halindeki koyunları otlatmaktadır.
Yukarıdaki bilgilere göre bu yerleşim yerinin çevresinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi yapılmamaktadır?

A) Tarım                B) Madencilik
C) Turizm              D) Hayvancılık