5.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Matematik dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

15 Şubat 2022  

Aşağıda verilen ondalık sayıların okunuşlarını yazınız, okunuşu verilen ondalık sayıların kendisini yazınız.

38,210 = ................. ................. .....................
1,42 = ................. ................. .....................
408,09 = ................. ................. .....................

15 Şubat 2022  

Aşağıda verilen ondalık sayıların okunuşlarını yazınız.

a) 2,7  ……………… ……………......... 
b) 0,03  …………………… ……......... 
c) 3,012  …………………………........... 
d) Bir tam onda yedi = ……………… ……………….……..
e) On üç tam yüzde on iki = …………… ……………………..
15 Şubat 2022  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların karşısına Y yazınız.

(……) Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarpma işlemine genişletme denir.
(…...) Bir çokgende bir köşeden – bu köşe ile aynı kenar üzerinde bulunmayan başka bir köşeye çizilen doğru parçasına köşegen denir
(……) Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarparak denk kesirler elde ederiz.
(……) Paydaları aynı olan kesirlerde payı büyük olan kesir daha büyüktür.
(…….) Her iki ucu sınırsız noktalar kümesine doğru denir.

15 Şubat 2022  

Aşağıda okunuşu verilen ondalık kesirleri rakamla yazınız.

Sıfır tam onda dokuz = ………………………………
Kırk sekiz tam yüzde yirmi altı = …………….
Beş tam binde altı yüz on üç = …………………
Bin beş tam onda bir = ……………………………….
Seksen tam yüzde elli dört = ……………………

15 Şubat 2022  

Aşağıda verilen ondalık kesirlerin okunuşlarını yazınız.

2,04 =…………………… ……………… …………….
33,9 =…………………… ……………… …………….
7,212 =………………… ……………… ……………..
102,63 =………………… …………… ………………
4,735 =………………… ……………… ……………..

15 Şubat 2022  

Okunuşları verilen ondalık kesirleri rakamla yazınız. Rakamları verilen ondalık kesirleri yazı ile yazınız.

On iki tam yüzde sekiz :……………………………
Yüz üç tam binde on sekiz :……………………………
Sıfır tam, yüzde beş :………………………
12,05 :……………………………
0,002 :………………

15 Şubat 2022  

Aşağıdaki boşluklara yandaki uygun kelimeleri yazarak doldurunuz.
Denk kesir   Bileşik kesir    Genişletme   Birim kesir   Basit kesir

Bir bütünün eş parçalarından birini gösteren kesre …………………….…  denir.
Payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere …………………………….denir.
Payı paydasından küçük olan kesirlere …………………………. denir..
Bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere ………………..…… denir.
15 Şubat 2022  

5.sınıf matematik sorusu

15 Şubat 2022  

matematik kesirle

15 Şubat 2022  

matematik işlem ağacı sorusu

15 Şubat 2022  

basit eşitsizlik sorusu

15 Şubat 2022  

matematik basit eşitsizlik sorusu

15 Şubat 2022  

matematik doğal sayılar

15 Şubat 2022  

Aşağıdaki soruyu cevaplayınız

1) 45892 + 56879 = ?
................. ................. .....................
2) 78205 - 29859 = ?
................. ................. .....................
3) 898 x 36 = ?
................. ................. .....................
4) 989 : 3 = ?
................. ................. .....................

15 Şubat 2022  

Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz

1) (…...) Diklik “T” sembolü ile gösterilir.
2) (…...) İki ucu sınırsız olan açıya “Işın” denir.
3) (…...) Parelel doğrular sadece bir noktada kesişir.
4) (.......) Okunuşu ‘yirmi altı milyon beş yüz altmış iki bin kırkbeş’ olan sayı 2656245 dir.
5) (........) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
6) (........) Üç kenarı eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir.
7) (........) Üçgenin üç köşegeni vardır.
8) (........) // işaretinin adı paraleldir.
9) (........) Dikdörtgenin üç köşegeni vardır.
15 Şubat 2022  

Aşağıdaki noktalı yerleri doldurunuz.
(999, doğru parçası, geniş açı, //, dik açılı üçgen, Işın, dar açı, 179,26562045, üçgen)

1) İki ucu kapalı noktalar kümesine …………………………..denir.
2) Paralelliğin sembolü ……… şeklindedir.
3) Şekli bir ………………..’dır.
4) 0 ile 90 derecelik açılar arasında kalan açılara……………………………………… denir.
5) En büyük geniş açı ………………. derecedir.
6) Okunuşu ‘yirmi altı milyon beş yüz altmış iki bin kırk beş’ olan sayı..............................
7) Doğrusal olmayan üç nokta bir…………………… oluşturur.
8) Bir açısı dik açı olan üçgene............................................ denir.
9) Ölçüsü 90 dereceden büyük,180 den küçük olan açılara .................................... denir.
10) Üç basamaklı en büyük tek doğal sayı ................................... dır.

15 Şubat 2022  

Aşağıda verilen ondalık sayıların okunuşlarını yazınız, okunuşu verilen ondalık sayıların kendisini yazınız.

Sıfır tam binde üç yüz kırk beş =
................. ................. .....................
On beş tam yüzde altı =
................. ................. .....................

16 Ocak 2022  


5.sınıf matematik sorusu

16 Ocak 2022  


mebsinavlari.com matematik sorusu

16 Ocak 2022  


matematik işlem sorusu