2021-2022 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

17 Mart 2022  

Farz olan oruç ne zaman tutulur?

A) Her zaman                B) İstediğimiz zaman
C) Ramazan ayında       D) Her gün

17 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi orucun insana katkılarından değildir?

A) Sabırlı olma                   B) Şefkatli olma
C) Kötülükten koruma      D) Zengin olma

17 Mart 2022  

Zekat ibadetini yerine getiren bir Müslüman malından ne kadar zekat verir?

A) Yarısını                    B) Üçte birini
C) Kırkta birini            D) Yüzde üçünü

17 Mart 2022  

Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka…………………………yoktur. Boşluğa hangi kelime gelir?

A) İlah    B) peygamber    C) kuran    D) namaz

17 Mart 2022  

Dünyada yaptığımız işlerin yazıldığına inanmamız bizi davranışlarımızda dikkatli olmaya yöneltir.
Bu ifade aşağıdaki inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir?

A) Meleklere iman           B) Peygamberlere iman
C) İlahi kitaplara iman    D) Kadere iman

17 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (sadece Allah’a özgü) Zâti sıfatlarındandır?

A) Vücud    B) Hayat    C) İlim    D) Besar

17 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Allah’a inanmakla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Allah’ın bir olduğuna inanmak
B) Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmak
C) Allah Kur’an’da kendini nasıl tanıtıyorsa öyle olduğuna inanmak.
D) Allah’ın bu dünyada görülebileceğine inanmak

17 Mart 2022  

Cennete gitmenin ilk ve en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ı Rab; Hz. Muhammed’i Peygamber olarak kabul etmek.
B) Namaz kılmak
C) Yetim ve kimsesizleri koruyup ihtiyaçlarını karşılamak
D) Meleklerin varlığına inanmak.

17 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi imanın özellikleri arasında yer almaz?

A) Allah’a ve onun istediği esaslara kalbimizle inanmalıyız.
B) İmanımızı dilimizle söylemeliyiz.
C) İnancımıza uygun iş ve davranışlarda bulunmalıyız.
D) Kalbimizle inanmak yeterlidir. İnancımızı dilimizle söylemeye gerek yoktur.

17 Mart 2022  

İnsanın aklı Allah’ın tüm özelliklerini kavrayacak güçte değildir. Buna göre Allah’a imanımız nasıl olmalıdır?

A) Allah’ın başlangıcının olmadığını kanıtlayamazsak Allah’a iman etmiş olmayız.
B) Allah’a imanımız, Allah bize Kur’an’da kendini nasıl tanıtıyorsa öyle olmalıdır.
C) Allah’a iman konusunda diğer dinlerden yardım almalıyız.
D) Allah’a imanımız bu günkü bilim kurallarının doğrultusunda olmalıdır.

17 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti yapılırken ziyaret edilecek yerlerden değildir?

A) Kabe          B) Arafat Dağı
C) Kudüs        D) Merve ve Safa tepeleri

17 Mart 2022  

”Namazda Kur’an-ı Kerim okumak” hangi kavramla ifade edilir?

A) Kıyam    B) Kıraat    C) Rükû    D) Secde

17 Mart 2022  

Peygamber Efendimizin "Dinin direğidir” buyurduğu ibadet hangisidir?

A) Kurban    B) Zekât    C) Oruç    D) Namaz

17 Mart 2022  

Kur’an-ı Kerim hangi ayda inmeye başlamıştır?

A) Muharrem    B) Ramazan    C) Şaban    D) Recep

17 Mart 2022  

I- Kalp kırmamaya,
II- Kötü söz söylememeye,
III- İsraf etmemeye,
Oruç tutan bir Müslüman yukarıdaki maddelerden hangilerine dikkat etmelidir?

A) Hepsi    B) II ve III    C) I ve II    D) I ve III

17 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında kılınan sünnet bir namazdır?

A) Teravih namazı        B) Teheccüd namazı
C) Kuşluk namazı         D) Vitir namazı

17 Mart 2022  

Aşağıdaki zekat ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Zekat insanlardaki cimrilik gibi kötü huyları giderir, paylaşmayı öğretir.
B) Zenginler daha fazla para, mal biriktirip fakirleri hor görürler.
C) Zekat, toplumdaki yardımlaşmaya katkı sağlar.
D) Zekat, zengin fakir arasındaki kardeşlik duygularını geliştirir.

17 Mart 2022  

Kulun Rabbine en yakın olduğu yer hangisidir?

A) Kıyam    B) Rüku    C) Secde    D) Kaide-i Ahire

17 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bütün farz namazlar aynı şekilde kılınır
B) Bayram namazı sünnet bir namazdır
C) Cenaze namazı farz bir namazdır
D) Vitir namazı 4 rekattır.

17 Mart 2022  

"Gökleri ve yeryüzünü eşsiz örneksiz yoktan var eden odur " (Enam 101)
Yukarıdaki ayet Allah-u Teala’nın hangi sıfatıyla ilgilidir?

A) Semi    B) Tekvin    C) Kudret    D) Kelam