5.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Matematik Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Matematik Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Matematik Uygulamaları 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

21 Ekim 2021  

Altmış beş bin yüz altı.
Yukarıda okunuşu verilen sayı hangisidir?

A) 56 204                    B) 65 106
C) 35 100                    D) 20 890

21 Ekim 2021  

7 rakamının basamak değerinin 700.000 olduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 21 473 056            B) 72 568 987
C) 45 870 100            D) 90 751 244

21 Ekim 2021  

Mert'in babası Mert'e ilk gün 40 lira vermiş daha sonra her gün 5 lira daha vermiştir.
Buna göre 5.günün sonunda Mert'in toplam kaç Tl'si olmuştur? 

A) 40    B) 50    C) 60    D) 70

21 Ekim 2021  

Birler bölüğü 543, binler bölüğü 321 ve milyonlar bölüğü 783 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 783 543 321            B) 783 321 543
C) 543 783 321            D) 543 321 783

21 Ekim 2021  

345.123.089 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır?

A) Dört yüz                    B) Dört milyon
C) Kırk milyon               D) Kırk bin

21 Ekim 2021  

345.123.089 sayısındaki 8 rakamının basamak değeri kaçtır?

A) Sekiz yüz  B) Sekiz  C) Seksen  D) Sekiz bin

21 Ekim 2021  

Aşağıdaki sayılardan hangisinde 5 rakamının basamak değeri 500'dür?

A) 13531    B) 92052    C) 54311    D) 45983

21 Ekim 2021  

Aşağıdaki sayılardan hangisinde 3 rakamının basamak değeri otuzdur?

A) 45631    B) 34012    C) 54311    D) 45983

21 Ekim 2021  

783 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 700    B) 750    C) 790    D) 800

21 Ekim 2021  

641 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 650    B) 700    C) 600    D) 640

21 Ekim 2021  

32.566.700 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otuz milyon beş yüz altmış altı bin yedi yüz
B) Otuz altı milyon iki yüz altmış altı bin yedi yüz
C) Otuz iki milyon beş yüz altmış altı bin yedi yüz
D) Otuz beş milyon iki yüz altmış altı bin yedi yüz

21 Ekim 2021  

Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşunu yazınız.

a) 12.425:
………………………………………………….
b) 8.025:
………………………………………………………
c) 2.345.860:
………………………………………………………..
d) 20.202.200
…………………………………………………………
e) 25.632.450
……………………………………………….

21 Ekim 2021  

Okunuşu verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.

a) Beş bin alt yüz doksan:
………………………………………
b) Yüz yirmi beş bin üç yüz altı:
……………………………….
c) Otuz bin yirmi dört
 ……………………………....

21 Ekim 2021  

Merve memleketinden getirdiği 328 tane cevizi sınıfındaki 27 arkadaşına eşit şekilde dağıtacaktır. Buna göre; Merve cevizleri dağıttıktan sonra geriye kaç tane cevizi kalmıştır?

A) 1        B) 2        C) 3        D) 4

21 Ekim 2021  

"9.386.125" sayısı için aşağıda verilen bilgilerden Doğru olanların başına "D", Yanlış olanların başına "Y" yazınız.

[.......] Onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 2'dir.
[.......] Binler basamağındaki rakamın basamak değeri 6000'dir.
[.......] Bu sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı 9.386.125'tir.
[.......] Sayı değeri en küçük rakam 1'dir.
[.......] Basamak değeri en küçük rakam 1'dir.

21 Ekim 2021  

726.212.316 sayısının binler bölüğündeki sayının sayı değerleri toplamı ile milyonlar bölüğündeki sayının toplamı kaçtır?

A) 8        B) 10        C) 12        D) 14

21 Ekim 2021  

Hadise'nin 156 TL parası vardır. Hadise 1. gün parasının 54 TL'sini, 2. gün parasının 67 TL'sini harcamıştır.
Buna göre Hadise'nin kaç TL parası kalmıştır?

A) 23    B) 35    C) 48    D) 50

21 Ekim 2021  

Hakan Gökhan'dan 12 yaş büyüktür. Gökhan 42 yaşındadır.
Buna göre Gökhan ile Hakan'ın yaşları toplamı kaçtır?

A) 74    B) 82    C) 96    D) 109

21 Ekim 2021  

6, 10, 14, 19, 22 ,... Yandaki sayı örüntüsünde örüntüyü bozan sayıyı bulunuz?

A) 6        B) 10        C) 14        D) 19

21 Ekim 2021  

"5 yüz milyonluk+ 3 on milyonluk+ 2 milyonluk+ 5 yüz binlik+ 2 binlik+ 6 yüzlük+ 5 onluk"
Yukarıda çözümlemesi verilen doğal sayı hangisidir?

A) 532.526.050            B) 526.050.532
C) 503.053.526            D) 550.532.526