2021-2022 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Kur’an-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

16 Mart 2022  

Aşağıdaki Sureler ile anlamlarını eşleştiriniz.

A. Nalh(……) Hızlı koşan atlar
B. Maide(……) Güneş
C. Bakara(……) Karınca
D. Ankebut(……) Bal arısı
E. Şems(……) Örümcek
F. Adiyat(……)Yemek sofrası
G. Neml (……) İnek

16 Mart 2022  

Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun olacak şekilde yazınız

1. Kur’an-ı Kerim’de …………………tane sure vardır.
2. Kur’an-ı Kerim………………………………………zamanında kitap haline getirilmiştir.
3. Kur’an-ı Kerim’in Mekke şehrinde inen surelerine………………………sureler denir.
4. Kur’an-ı Kerim’ de ………………..tane ayet vardır.
5. Kur’an-ı Kerim……………………………….zamanında çoğaltılmıştır.
6. Kur’an-ı Kerim’de ………………tane cüz vardır.
7. Kur’an-ı Kerim’de…………………………….adı geçen tek kadındır.
8. Kur’an-ı Kerim’in Medine şehrinde inen surelerine………………………sureler denir.

16 Mart 2022  

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

1. (……) Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir.
2. (……) Kuran-ı Kerim’de tüm sureler besmele ile başlar.
3. (……) Kuran-ı Kerim’in ilk inen ayetleri Alak Suresi 1-5 ayetlerdir.
4. (……) Kur’an-ı Kerimi, peygamberimize vahiy olarak getiren “Azrail ” meleğidir.
5. (……) İlk inen ayette oku emri verilmiştir.
6. (……) Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir.
7. (……) Peygamberimiz yirmi beş yaşındayken peygamber olmuştur.

16 Mart 2022  

AŞAĞIDAKİ ARAPÇA KELİMELERİN OKUNUŞLARINI YAZINIZ.

.................. ................. ................: مَنْ اٰمَنَ
.................. ................. ................: سَلاَمٌ قَوْلًا
.................. ................. ................: مِنْ بَيْنِهِمْ
.................. ................. ................: يَعْلَمُونَ
.................. ................. ................: وَالصَّيْفِ

16 Mart 2022  

Hangi harfin yazımı yanlış verilmiştir?

A) ج - Cim            B) ن - vav
C) د – Dal             D) غ - Ğayn

16 Mart 2022  

”Kim Kur’an-ı okur, ezberler,onun helal kıldığı şeyi helal kılar,haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah o kimseyi cennete koyar.” Bu hadisten hangisi çıkarılamaz?

A) Kur’an okuyan sevap kazanır.
B) Kur’andaki helalleri helal,haramları haram kabul etmeliyiz.
C) Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.
D) Kur’an-ı ezberlemeye önem vermeliyiz.

16 Mart 2022  

Aşağıdaki harflerden hangisi peltektir?

A) ث    B) ج    C) ص    D) ق

16 Mart 2022  

Kur’an-ı Kerim’in anlattığı peygamberlerin yada önemli kişilerin hayatından yaşanmış ibret verici ,ders almamız gereken olaylara ne denir?

A) Haber    B) Cüz    C) Kıssa    D) Hatim

16 Mart 2022  

Biz insanları yaratan Allah’ın sözüdür o. Bizi çok seven Rabbimizden gelen bir mektuptur. Bize Allah’ı anlatır, Peygamberimizi tanıtır ve nasıl yaşayacağımızı öğretir. O, yaşadığımız hayatı bütün yönleriyle kuşatır. İnanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahseder.
Yukarıda, aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?

A) Hadis-i Şerif        B) Mevlit
C) Kur’an                  D) Mesnevi

16 Mart 2022  

Aşağıdaki verilen kavramların tanımlarını verilen boşluklara yazınız

Tecvid:
.................. ................. ............... 
Hareke:
.................. ................. ................
Mahreç:
.................. ................. ................

16 Mart 2022  

Aşağıda Arapça olarak verilen kelimelerin harekelerine dikkat ederek Türkçe okunuşlarını yazınız.

اَلرَّسُولُ: .................. ................. ................ 
اتَيْنَا: .................. ................. ................
مُصَدِّقَا: .................. ................. ................
اَلْمُفْسِدُونَ: .................. ................. ................
يَقُولُونَ: .................. ................. ................
نَزَّلَ: .................. ................. ................

16 Mart 2022  

Aşağıdaki ayetlerde bulunan Allah lafızlarının altını çizip ince veya kalın okunma sebebini tam bir cümle ile altlarındaki boşluğa yazınız.

. فْوَاجًااَ ﻟّٰﻠﻪِا د۪ينِ في يَدْخُلُونَ النَّاسَ وَرَاَيْتَ . ب
.................. ................. ................ 
.................. ................. ................
.................. ................. ................ 
.................. ................. ................ 

16 Mart 2022  

Kur’an-ı Kerim okumak insana ne gibi katkılar sağlar?

.................. ................. ................

.................. ................. ................

.................. ................. ................

.................. ................. ................

16 Mart 2022  

Allah’ın merhameti deyince ne anlıyorsunuz?

.................. ................. ................

.................. ................. ................

.................. ................. ................

.................. ................. ................

16 Mart 2022  

Biz insanlar olarak Allah’a niçin şükretmeliyiz? Açıklayınız

.................. ................. ................

.................. ................. ................

.................. ................. ................

.................. ................. ................

14 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki kıssaların gayelerinin birisi olamaz?

A) Allah Rasulunun peygamberliğini ispat etmek.
B) Geçmiş olaylardan ders alınmasını sağlamak.
C) Geçmiş hatalara düşülmesini engellemek.
D) İnsanların eğlenmesini ve hoş vakit geçirmesini sağlamak.

14 Şubat 2022  

Kıssa: Kur’an’ı Kerimde geçen geçmişte yaşamış kişiler, peygamberler ve toplumlar hakkında anlatılan öykülerdir.
Kuran’daki kıssaların gerçek amacı nedir?

A) Tarih bilgiler verip geçmişe ışık tutmak
B) Onlardan ders almamızı, iyi ve güzel davranışlara devam edip kötülüklerden uzak durmamızı, sağlamak
C) Hoş vakit geçirmemizi sağlamak
D) Geçmiş milletleri tanıtmak

14 Şubat 2022  

Kuranı sevmenin en doğru şekli hangisidir?

A) Onu anlayarak okuyup, emir ve yasaklarına uymak
B) Öpüp başımıza koymak
C) Mübarek gecelerde ağlayarak okumak
D) Yüksek bir yerde tutmak

14 Şubat 2022  

“Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an’ı Kerim’i …………………………..” (Hadisi Şerif)
Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A) Okuyan ve yazan
B) Belden yukarıda tutan
C) Satın alan
D) Öğrenen ve öğreteninizdir

14 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için
Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.
B Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.
C) Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
D) Kur’an okumak, insanı psikolojik açıdan rahatlatır.