2021-2022 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Kur’an-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

01 Kasım 2021  

Nuh kavmi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Nuh'un kavminde putlara tapanlar vardı.
B) Nuh (a.s) kavminde putların isimleri, Vedd, Suva, Yeğus, Yeuk ve Neser di.
C) Allah (c.c) Nuh kavmini doğru yola iletmesi için Hz. Musa'yı gönderdi.
D) Nuh kavmi Allah (c.c) tarafından gönderilen fırtına, yağmur ile helak oldu.

01 Kasım 2021  

Allah (c.c) Adem (a.s) yarattığında tüm melekler secde ettiği halde İblis secde etmemiştir.
İblisin secde etmemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kibir    B) Öz güven    C) Ahlak    D) Dedikodu

01 Kasım 2021  

Allah'ın insanları yaratıp, yer yüzüne gönderdiği ve şeytanın Allah'a karşı geldiğini anlatan kıssa hangisidir?

A) Hz. Adem                B) Hz. Nuh
C) Hz. Musa                D) Hz. Hud

01 Kasım 2021  

Aşağıda verilen peygamberlerden hangisinin kıssası Kuran'da yer almaz?

A) Hz. Adem                B) Hz. Nuh
C) Hz. Musa                D) Hz. Muhammet

01 Kasım 2021  

Allah'ın (c.c.) Kuran-ı kerimde bize anlattığı örnek olaylara ne denir?

A) Hikaye    B) Kıssa    C) Hadis    D) Olay

01 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Kuranın gönderilişi tamamen Allah'ın kullarına duyduğu sevgiden dolayıdır.
B) Kuran hayatımızı kolaylaştırmak, içinden çıkamadığımız sorunları çözmek ve bize doğru olan davranışları göstermek için gelmiştir.
C) Yüce Rabbimiz Kuranda kendiz sözlerinin okunmasını istemiştir.
D) Kuranı Kerimi her ay yalnızca bir kez okumamız yeterlidir.

01 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Kuran-ı Kerimin gönderiliş amacı insanları doğru yola iletmektir.
B) Kuran okumak mekruh bir davranıştır.
C) Kuranı okuyup anlamaya çalışmamız konusunda bize en iyi örnek peygamber efendimizdir.
D) Mutlu ve huzurlu bir hayat için Kuranı okuyup anlamamız ve hayatımızda uygulamamız gerekmektedir.

01 Kasım 2021  

I. İnanç
II. İbadet
III. Ahlak ilkeleri
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kuran-ı Kerimin ele aldığı konular arasındadır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

01 Kasım 2021  

Allah'ın isimleri anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esma'ül Hüsna        B) Güzel İsimler
C) İlahi Hüsna              D) Esma'ül Rahman

01 Kasım 2021  

Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Son ilahi kitaptır.
B) Hz. Muhammed (s.a.v) indirilmiştir.
C) Tüm insanlığa seslenmektedir.
D) İndirildiği zamana hitap etmektedir.

01 Kasım 2021  

I. Allah tarafından gönderilir.
II. Cebrail aracılığı ile peygamberlere iletilir.
III. Mushaflarda yazılı olarak bulunur.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kuran-ı Kerim için doğrudur?

A) I, II ve III    B) Yalnız II    C) II ve III    D) I ve III

01 Kasım 2021  

I. Allah'tan gemi yap emri almıştır.
II. Gemiye her cinsten birer çift canlı almıştır.
III. Oğlu ve eşi ona inanmamıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Hz. Adem için doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I, II ve III    D) II ve III

01 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Salih (as) için doğru değildir?

A) Semüd kavmine gönderilmiştir.
B) İlk peygamberdir.
C) Allah'ın izni ile mucizeler göstermiştir.
D) Kayanın içinden dişi deve çıkarmıştır.

01 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Adem (as) için doğru değildir?

A) İlk insandır.
B) İlk peygamberdir.
C) Topraktan yaratılmıştır.
D) Kuranı Kerim bu peygambere indirilmiştir.

01 Kasım 2021  

Hz. Adem ve Hz. Havva’yı kim kandırıp onların cennetten çıkarılmasına neden olmuştur?

A) Kabil    B) Şeytan    C) Habil    D) Azrail

01 Kasım 2021  

Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumak insana ne kazandırır?

A) Allah’ın emir ve yasaklarını daha iyi anlar.
B) Cennete götüren davranışları öğrenir.
C) Kıssaları anlayarak geçmişten ders çıkarır.
D) Hepsi

01 Kasım 2021  

Kur’an Kıssalarının temel amacı hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir?

A) Ders çıkarmamızı ister.
B) Önceki peygamberlerin ya da milletlerin hayatlarından örnekler verir.
C) İyi olayları kendimize örnek almamızı ister.
D) Tarihi olayları bizlere anlatır.

01 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.
B) Kur’an-ı Kerim, sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder.
C) Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
D) Kur’an-ı Kerim Hz.Nuh’tan bahsetmez.

01 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?

A) Kur’an son ilahi kitaptır.
B) Kur’an’ın okunması ibadettir.
C) Kur’an sadece Araplara gönderilmiştir.
D) Kur’an Allah kelamıdır.

01 Kasım 2021  

Kur’an- Kerim’ i hangi melek tarafından peygamber efendimize bildirmiştir?

A) Azrail    B) Mikail    C) Cebrail    D) İsrafil