5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni)

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) CEVAPLARI

 1. Kuran-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kuran-ı Kerim’de Allah kelamıdır.
  B) Kuran-ı Kerim’in bölüm bölüm indirilmiştir.
  C) Kuran-ı Kerim’in olağanüstü bir kitaptır.
  D) Kuran-ı Kerim’den sadece Araplar sorumludur.

 2. Cevap: D

 3. Kur’an-ı Kerim peygamberimize kaç yaşında ve hangi tarihte indirilmeye başlanmıştır?

  A) 20 yaşında - 571 yılında
  B) 30 yaşında - 590 yılında
  C) 35 yaşında - 605 yılında
  D) 40 yaşında – 610 yılında

 4. Cevap: D Açıklama:Cevap: D)

  Açıklama:

  * Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'e 40 yaşındayken, 610 yılında Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde inmeye başlamıştır.
  * İlk vahiy, Mekke yakınlarında Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inmiştir.
  * İlk inen ayetler Alak Suresi'nin ilk beş ayetidir:

  “Oku! Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir aşılanmış kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin en yüce olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.” (Alak Suresi, 1-5)

  Diğer seçeneklerin doğruluğu:

  * A) Hz. Muhammed 20 yaşındayken peygamberlik makamına yükselmemiştir.
  * B) 30 yaşındayken peygamberlik makamına yükselmemiştir.
  * C) 35 yaşındayken peygamberlik makamına yükselmemiştir.

  Ek bilgiler:

  * Kur'an-ı Kerim, yaklaşık 23 yıllık bir süre boyunca, Mekke ve Medine'de parça parça indirilmiştir.
  * Hz. Muhammed'in vefatından sonra, Kur'an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir'in emriyle yazıya geçirilmiştir.

  Umarım bu açıklama yardımcı olmuştur.


 5. Kur’an-ı Kerim’de kaç sure bulunur?

  A) 114     B) 94     C) 44    D) 30

 6. Cevap: A

 7. Hangi Arap harfi doğru yazılışına eşleştirilmiştir?

  A) ث - S    B) ق - K    C) ش - T    D) غ - R    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Arap harfi "ق," "K" ile doğru eşleştirilmiştir. 9. Türkçe'deki "Ş" harfinin Arapça temsilini nedir?

  A) س    B) ش    C) ص    D) ض    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Türkçe'deki "Ş" harfinin Arapça temsil "ش"dır. 11. Hangi kelimenin üzerine üstün ( ´ ) işareti gelmelidir?

  A) تعلم    B) كتاب    C) فهم    D) أصدقاء    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kelime "تعلم" üzerine üstün ( ´ ) işareti gelmelidir. 13. Hangi kelimenin üzerine esre ( ‚ ) işareti gelmelidir?

  A) أمن    B) رحمة    C) شهادة    D) بركة    

 14. Cevap: D Açıklama:

  Kelime "بركة" üzerine esre ( ‚ ) işareti gelmelidir. 15. Hangi kelimenin üzerine ötre ( ˛ ) işareti gelmelidir?

  A) فتح    B) امر    C) حسن    D) ضرب    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Kelime "فتح" üzerine ötre ( ˛ ) işareti gelmelidir. 17. İslam'a göre, yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kimdir?

  A) Habil    B) Havva    C) Kabil    D) İblis    

 18. Cevap: C Açıklama:

  İslam mitolojisine göre, yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kişi Kabil'dir. 19. Gönderilen bütün peygamberlerin insanlara bildirdiği en temel inanç prensibi nedir?

  A) Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak
  B) Fakirlere yardım etmek
  C) Anne-babaya iyilik etmek
  D) Cana kıymamak

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bütün peygamberlerin insanlara bildirdiği en temel inanç prensibi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. 21. Tufanı yaşayan peygamber olarak bilinen kimdir?

  A) Hz. Adem    B) Hz. Nuh    C) Hz. Salih    D) Hz. Hud    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Tufanı yaşayan peygamber Hz. Nuh'dur. 23. Kuran-ı Kerim'in ilk indirilişi ne zaman, kime ve hangi şehirde gerçekleşmiştir?

  A) 570, Hz. Ebubekir'e, Mekke    B) 610, Hz. Muhammed'e, Mekke   
  C) 622, Hz. Ali'ye, Medine       D) 632, Hz. Ömer'e, Medine      
                                  

 24. Cevap: B Açıklama:

  Kuran-ı Kerim'in ilk indirilişi 610 yılında Hz. Muhammed'e Mekke'de gerçekleşmiştir. Bu olay, İslam'ın temelini oluşturan bir dönüm noktasıdır. 25. Kuran-ı Kerim'de toplam kaç sure ve kaç ayet bulunmaktadır?

  A) 114 sure, 6236 ayet    B) 130 sure, 6336 ayet   
  C) 114 sure, 6336 ayet    D) 144 sure, 6666 ayet   
                           

 26. Cevap: A Açıklama:

  Kuran-ı Kerim'de toplam 114 sure ve 6236 ayet bulunmaktadır. Bu, İslam'ın temel kutsal metni olarak kabul edilir. 27. Kuran'da geçen "cüz" kavramı ne anlama gelir ve Kuran'da kaç adet cüz bulunur?

  A) Cüz, bir şeyin bölünmüş parçasıdır. Kuran'da 30 cüz vardır.
  B) Cüz, Kuran'ın tamamıdır. Kuran'da 60 cüz vardır.
  C) Cüz, bir bölümü ifade eder. Kuran'da 20 cüz vardır.
  D) Cüz, Kuran'ın ilk 10 ayetidir. Kuran'da 10 cüz vardır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  "Cüz", bir şeyin bölünmüş parçasını ifade eder. Kuran-ı Kerim'de toplamda 30 cüz bulunur ve bu, Kuran'ın yapısal bir özelliğidir. 29. Med (uzatma) harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) ا- د – ي    B) ل- ر - ن    C) ا- و- ي    D) و- ي-ل    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Med harfleri, doğru olarak şıkta C verilmiştir. 31. Kendinden sonraki harfle bitişmeyen harfler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) ا د ذ ر ز و    B) ط د ذ و ر ز    C) ا س د ذ ر ز    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Kendinden sonraki harfle bitişmeyen harfler: ا، د، ذ، ر، ز، و 33. Kuran-ı Kerim'in neden indirildiği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İslam'ı yaymak ve Müslümanları güçlendirmek için
  B) Tarih ve kültürel bilgi aktarmak için
  C) Sadece Arapça'nın güzelliğini vurgulamak için
  D) Tıbbi bilgi ve pratik öneriler sunmak için

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kuran-ı Kerim, İslam'ı yaymak ve Müslümanları güçlendirmek amacıyla indirilmiştir. 35. Kuran-ı Kerim'de kaç tane melek ismi geçmektedir?

  A) 5    B) 19    C) 99    D) 313    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Kuran-ı Kerim'de 19 farklı melek ismi geçmektedir. 37. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Hafız, sadece Kuran'ı ezberleyen kişiyi tanımlar.
  B) Kuran'ı Kerim 29 cüzden oluşur.
  C) Kuran'daki ilk inen ayetler Bakara Suresi'nin ilk 10 ayetidir.
  D) Kuran harflerinin toplam sayısı 26'dır.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Kuran'ın ilk inen ayetleri Bakara Suresi'nin ilk 10 ayetidir. 39. Aşağıdaki Kuran harflerinden hangisi kalın harfler arasında yer almaz?

  A) ق    B) ص    C) ج    D) ع    

 40. Cevap: C Açıklama:

  Kuran harfleri arasında "ج" kalın harf değildir. 41. Kuran-ı Kerim'de yer alan "Sukun" işareti ne anlama gelir?

  A) Harfin üzerinde harekesizlik anlamına gelir.
  B) Harfin yüksek sesle okunmasını sağlar.
  C) Kelimeyi vurgulamak için kullanılır.
  D) Kelimenin başında sessiz harfin okunmasını sağlar.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Sukun işareti, harfin üzerinde harekesizlik anlamına gelir ve harfin sessizce okunmasını sağlar. 43. Kuran'da geçen "Hizb" neyi ifade eder?

  A) Kuran'ın ilk bölümünü         B) Kuran'ın son bölümünü        
  C) Kuran'ın her beş sayfasını    D) Kuran'ın ilk 10 ayetini      
                                  

 44. Cevap: C Açıklama:

  Hizb, Kuran'ın her beş sayfasına verilen ismi ifade eder. 45. Aşağıdaki örneklerden hangisinde "Med" (uzatma) harfi bulunmaz?

  A) قرآن    B) علم    C) تكتب    D) يصلى    

 46. Cevap: B Açıklama:

  "Med" (uzatma) harfi, "علم" kelimesinde bulunmaz. 47. Kuran harf ve işaretlerinin kullanımıyla ilgili doğru bir ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Arap alfabesinde 29 harf bulunur.
  B) Harekeler, harflerin üzerine yazılmaz.
  C) İşaretler, kelimelerin anlamını değiştirmez.
  D) Şeddeli işareti harfin iki kez okunmasını sağlar.

 48. Cevap: D Açıklama:

  Şeddeli işareti, harfin iki kez okunmasını sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) Detayları

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM'İ OKUMAYI ÖĞRENİYORUZ
  1. . İnce ve Kalın Sesli Harfler
  2. Harfler ve İsimleri
  3. Harfler ve Özellikleri
  4. Harflerin Mahreçleri
  5. Harflerin Yazılışları

Ayrıca 5.sınıf Kuran-ı Kerim 1.dönem 1.sınav soruları; test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Arap alfabesinin temel harflerini tanıma.

Türkçe harfleri ile Arap harfleri arasındaki ilişkiyi anlama.

Arapça kelimeleri doğru bir şekilde harekeli yazabilme.

Arapça kelimeleri doğru bir şekilde harekeli yazabilme.

Arapça kelimeleri doğru bir şekilde harekeli yazabilme.

İslam mitolojisinin temel figürlerini tanıma.

İslam'ın temel inanç prensiplerini kavrama.

İslam mitolojisinde önemli peygamberleri tanıma.

Kuran-ı Kerim'in ilk indirilişini ve bu olayın önemini kavrama.

Kuran-ı Kerim'in toplam sure ve ayet sayısını doğru bilmek.

Kuran-ı Kerim'in yapısal öğeleri olan "cüz"ün ne anlama geldiğini ve kaç adet olduğunu bilmek.

Med harflerini doğru bir şekilde tanıma.

Kendinden sonraki harfle bitişmeyen harfleri tanıma.

Kuran'ın niçin indirildiğini anlama.

Kuran'da geçen melek isimlerini bilme.

Kuran'ın ilk inen ayetlerini ve ayetlerin hangi sureye ait olduğunu bilmek.

Kuran harflerinin kalın ve ince olanlarını ayırt edebilmek.

Sukun işaretinin anlamını bilmek.

Hizb kavramının Kuran'da neyi ifade ettiğini bilmek.

"Med" harfini kelimeler içinde tanıyabilme.

Kuran harf ve işaretlerinin kullanımını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) Testi İstatistikleri

Bu sınav 96 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1000 kere doğru, 735 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Soruları (Yeni) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.