5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 CEVAPLARI

 1. Peygamber Muhammed'in (s.a.v.) Kur'an'a yaklaşımı nedir?

  A) Peygamber Muhammed, Kur'an'ı insanlardan uzak tutar ve onunla ilgilenmez
  B) Peygamber Muhammed, Kur'an'ı sadece özel günlerde okur.
  C) Peygamber Muhammed, Kur'an'ı okumaya teşvik eder ve onu dost edinmenin önemini vurgular.
  D) Peygamber Muhammed, Kur'an'ı yalnızca zengin insanlara önerir.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Muhammed (s.a.v.), Müslümanları Kur'an'ı okumaya teşvik etmiş ve Kur'an'ın dost edinilmesinin önemini vurgulamıştır. 3. Kur'an Sevgisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Kur'an'ı sadece Müslümanlar okumalıdır.
  B) Kur'an'ı okuyup anlamak, bir Müslüman'ın öncelikli görevidir.
  C) Kur'an sadece dini liderler tarafından açıklanmalıdır.
  D) Kur'an'ı okumak sadece Ramazan ayında yapılmalıdır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an'ı okumak ve anlamak, bir Müslüman'ın temel görevlerindendir. Bu, Müslümanların hayatını anlamlandırmalarına yardımcı olur. 5. Kur'an'ın gönderilme amacı nedir?

  A) Eğlence sağlamak.
  B) İnsanları cezalandırmak.
  C) İnsanlara öğüt vermek ve hidayet sunmak.
  D) Bilim ve teknoloji ilerlemelerini teşvik etmek.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an, insanlara öğüt vermek, doğru yolu göstermek ve hidayet sunmak amacıyla gönderilmiştir. 7. Allah (c.c.) insanları sevgiyle yaratmıştır. Bu sevgiyi nasıl ifade etmektedir?

  A) Rengârenk çiçekler yaratarak.
  B) Bize göz, kulak, tat alma duyusu gibi hisler vererek.
  C) Farklı türlü meyveler ve sebzeler yaratarak.
  D) Hayvanları yaratarak.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Allah, insanlara göz, kulak gibi hisler vererek dünyadaki güzellikleri algılamamızı sağlamıştır. 9. Kur'an-ı Kerim, neden dünyada verilen en büyük nimet olarak nitelendirilmektedir?

  A) Çünkü Kur'an-ı Kerim, insanlara dünyadaki tüm güzellikleri sunar.
  B) Çünkü Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insanlara gönderdiği rehberdir.
  C) Çünkü Kur'an-ı Kerim, sadece Müslümanlar için önemlidir.
  D) Çünkü Kur'an-ı Kerim, sadece peygamberlere indirilmiştir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, insanlara Allah'ın rehberliğini ve yönlendirmesini sunar, bu nedenle dünyada verilen en büyük nimettir. 11. Allah (c.c.), insanları sevgisiyle nasıl anlatır?

  A) Rengârenk çiçekleri yaratarak.
  B) Kitaplarda sık sık tekrarlayarak.
  C) Kur'an-ı Kerim'de ve ayetlerinde defalarca belirterek.
  D) Sadece peygamberler aracılığıyla ileterek.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Allah, sevgisini Kur'an-ı Kerim'de ve ayetlerinde defalarca ifade eder. 13. Allah, insanları dünyada yalnız bırakmadı ve ne gibi nimetler sundu?

  A) Sadece insanları yaratarak.
  B) Peygamberler ve kitaplar göndererek.
  C) Sadece güzellikleri yaratıp insanların keyif almasını sağlayarak.
  D) Sadece hayvanları yaratarak.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Allah, insanları dünyada yalnız bırakmadı ve peygamberler ile kitaplar göndererek rehberlik etti. 15. Kur'an-ı Kerim'de kıssaların anlatılmasındaki temel amaç nedir?

  A) Tarihsel olayları kaydetmek.
  B) İnsanların bilgi seviyelerini ölçmek.
  C) İnsanların ibret almasını sağlamak.
  D) Dini ritüelleri tanıtmak.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Kıssaların Kur'an-ı Kerim'de anlatılmasının temel amacı, insanların hikayelerden ibret alarak yaşamlarını düzeltmelerini sağlamaktır. 17. Yaratılış kanunları nedir ve nasıl çalışır?

  A) Yaratılış kanunları, her şeyin rastgele oluştuğunu gösterir.
  B) Yaratılış kanunları, değişmeyen evrensel kurallardır ve her şeyin yapısını belirler.
  C) Yaratılış kanunları, sadece insanlar için geçerlidir.
  D) Yaratılış kanunları, her tür canlı için farklıdır.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Yaratılış kanunları, evrensel ve değişmeyen kurallardır ve her şeyin yapısını ve işleyişini belirler. 19. Neden bilgi insanlık için en değerli kaynaktır ve nasıl paylaşıldığında artar?

  A) Bilgi, insanların zekasına bağlıdır ve sınırlıdır.
  B) Bilgi, sadece özel kişilere aittir ve paylaşılması gerekmez.
  C) Bilgi paylaşıldıkça artar çünkü herkes birbirinden yeni bilgiler öğrenebilir.
  D) Bilgi sadece öğretmenler tarafından aktarılabilir.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bilgi, paylaşıldıkça artar çünkü her birey farklı deneyimlerden öğrenebilir ve bilgiler birleştirilerek geliştirilebilir. 21. Hangi peygamber, ilk insan olarak kabul edilir ve neden?

  A) Hz. Muhammed, ilk insan olarak kabul edilir çünkü O, diğer peygamberlerin öğretmenidir.
  B) Hz. Nuh, ilk insan olarak kabul edilir çünkü O, tufanı atlattı ve insanlığı kurtardı.
  C) Hz. Âdem, ilk insan olarak kabul edilir çünkü O, Yüce Allah'ın ilk insanı olarak yarattığı kabul edilir.
  D) Hz. İsa, ilk insan olarak kabul edilir çünkü O, mucizeler gerçekleştiren bir peygamberdir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Âdem, İslam inanışına göre ilk insan olarak kabul edilir çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde anlatılır. 23. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların amacı nedir?

  A) Tarihi olayları anlatmak.
  B) İnsanların düşünmesi ve ibret alması için örnek olaylar sunmak.
  C) Dini ritüelleri tanıtmak.
  D) İslam peygamberlerinin hayatlarını kaydetmek.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar, insanlara örnek olaylar sunarak düşünmeleri ve ibret almaları amaçlanmıştır. 25. Hz. Âdem ve Hz. Havva, neden cennetten çıkarıldılar?

  A) Şeytanın kandırmasından dolayı.
  B) Allah'ın emrini çiğnedikleri için.
  C) Dünya hayatına geçiş yapmaları gerektiği için.
  D) Meleklerin itirazları sonucu.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Âdem ve Hz. Havva, Allah'ın emrini çiğnemeleri nedeniyle cennetten çıkarıldılar. 27. Şeytanın temel amacı neydi ve nasıl insanları etkilemeye çalıştı?

  A) Şeytanın amacı insanlara iyilik öğretmekti ve insanları kötü etkilemeye çalışmadı.
  B) Şeytanın amacı Allah'a isyan etmekti ve insanları da isyana teşvik etmeye çalıştı.
  C) Şeytanın amacı insanları mutlu etmekti ve onları daha iyi bir hayata yönlendirmeye çalıştı.
  D) Şeytanın amacı insanlara doğru yolu göstermekti ve onları cennete geri döndürmeye çalıştı.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Şeytanın temel amacı Allah'a isyan etmekti ve insanları da isyana teşvik etmeye çalıştı. 29. Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın günahlarını anladıktan sonra ne yaptılar?

  A) Allah'tan af dilemediler ve günahlarını inkar ettiler.
  B) Günahlarının farkına vardılar ve Allah'tan af dileyerek tövbe ettiler.
  C) Şeytanı suçladılar ve günahlarını başkasına yüklemeye çalıştılar.
  D) Kendilerini suçsuz gördüler ve günah işlemediklerini savundular.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Âdem ve Hz. Havva, günahlarının farkına vardıktan sonra Allah'tan af dilediler ve tövbe ettiler. 31. İnsanların dünyada yaşamalarının sebebi nedir?

  A) İnsanlar dünyada sadece zevk ve eğlence için yaşarlar.
  B) İnsanlar dünyada sadece başkalarına yardım etmek için yaşarlar.
  C) İnsanlar dünyada sadece geçici bir süre için yaşarlar, ahirete hazırlık yapmak için.
  D) İnsanlar dünyada sadece kendi çıkarları için yaşarlar.

 32. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre, insanların dünya hayatındaki amacı, ahirete hazırlık yapmak ve Allah'ın rızasını kazanmaktır 33. Hz. Nuh'un peygamberlik görevine davet ettiği temel prensip nedir?

  A) Sadece iman etmelerini beklemek.
  B) Sadece ibadet etmelerini talep etmek.
  C) Sadece Allah'a kulluk etmelerini ve putlardan uzak durmalarını öğretmek.
  D) Sadece dünya hayatında mutlu olmalarını sağlamak.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Nuh, insanlara sadece Allah'a kulluk etmelerini ve putlardan uzak durmalarını öğretti.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 Detayları

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM'İ OKUMAYI ÖĞRENİYORUZ
  1. . İnce ve Kalın Sesli Harfler
  2. Harfler ve İsimleri
  3. Harfler ve Özellikleri
  4. Harflerin Mahreçleri
  5. Harflerin Yazılışları

Ayrıca 2023-2024 5.sınıf Kuran-ı Kerim dersi test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarka müfredata uygun 1.ünite konularından (Lokman Suresi, Kıssalar) hazırlanmıştır

Bu soru ile öğrencilerin Peygamber Muhammed'in Kur'an'a yaklaşımını anlamaları ve Kur'an sevgisinin önemini kavramaları hedeflenir.

Bu soru ile öğrencilerin Kur'an Sevgisi konusundaki temel bilgileri ve önemini kavramaları amaçlanır.

Bu soru ile öğrencilerin Kur'an'ın gönderilme amacını anlamaları ve onun insanlara nasıl rehberlik ettiğini kavramaları hedeflenir.

Bu soru ile öğrencilerin Allah'ın insanlara olan sevgisini ve bu sevginin ifadesini anlamaları amaçlanır.

Bu soru ile öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'in önemini ve niteliğini kavramaları amaçlanır.

Bu soru ile öğrencilerin Allah'ın insanlara olan sevgisini anlamaları ve bu sevginin nasıl ifade edildiğini kavramaları hedeflenir.

Bu soru ile öğrencilerin Allah'ın insanlara rehberlik etme yöntemlerini ve önemini kavramaları amaçlanır.

Bu soru ile öğrencilerin kıssaların amacını ve önemini anlamaları amaçlanır.

Bu soru ile öğrencilerin yaratılış kanunlarını ve evrensel kuralların önemini anlamaları amaçlanır.

Bu soru ile öğrencilerin bilginin önemini ve paylaşmanın nasıl yeni bilgilere yol açtığını anlamaları hedeflenir.

Bu soru ile öğrencilerin Hz. Âdem'in önemini ve ilk insan olarak kabul edilişini anlamaları amaçlanır.

Bu soru ile öğrencilerin kıssaların amaçlarını anlamaları amaçlanır.

Bu soru ile öğrencilerin cennetten çıkarılma nedenini anlamaları amaçlanır.

Bu soru ile öğrencilerin şeytanın amacını ve insanları nasıl etkilemeye çalıştığını anlamaları amaçlanır.

Bu soru ile öğrencilerin tövbenin önemini ve nasıl yapılacağını anlamaları amaçlanır.

Bu soru ile öğrencilerin dünya hayatının amacını anlamaları amaçlanır.

Bu soru ile öğrencilerin Hz. Nuh'un temel davet mesajını anlamaları amaçlanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 72 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 639 kere doğru, 291 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Ünite Test Soruları 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.