5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik)

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) CEVAPLARI

 1. Hz. Salih (a.s.) Semûd kavmine ne gibi mesajlar verdi? Bu mesajlar neden inkârcılar tarafından hoş karşılanmadı?

  A) İnançlarını paylaşmadığı için.
  B) Yalancılıkla suçlandığı için.
  C) Kendilerine ödül teklif etmediği için.
  D) İkinci bir şansa ihtiyaçları olmadığı için.

 2. Cevap: B Açıklama:Cevap: (B)

  Açıklama:

  Hz. Salih (a.s.), Semûd kavmine tek Allah'a inanmalarını, ona kulluk etmelerini, putları terk etmelerini ve iyiliği emretmelerini, kötülükten sakındırmalarını öğütledi. Ayrıca, Semûd kavminin adil ve merhametli bir şekilde davranmaları gerektiğini, yoksula ve muhtaca yardım etmeleri gerektiğini söyledi.

  Semûd kavminin inkârcıları, Hz. Salih'in (a.s.) bu mesajlarını hoş karşılamadılar. Bunun nedeni, onların inançsız olmaları ve putlara tapmalarıydı. Hz. Salih'in (a.s.) mesajları, onların inançlarına ve yaşam tarzlarına bir tehdit oluşturuyordu. Bu nedenle, Hz. Salih'i (a.s.) yalancılıkla suçladılar ve ona karşı çıktılar.

  Hz. Salih'in (a.s.) mesajları, Semûd kavminin inkârcılarının hoşlanmadığı için değil, onların inançsız olmaları ve putlara tapmaları nedeniyle hoş karşılanmadı.

 3. Hz. Salih, Semûd kavminin deveyi öldürme eylemine karşı nasıl bir uyarıda bulundu?

  A) Azapın hemen geleceğini söyledi.
  B) Deveyi kutsal saymaları gerektiğini anlattı.
  C) Olayın üzerini örtmelerini önerdi.
  D) Deveyi tekrar canlandıracağını söyledi.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Salih, Semûd kavmini deveyi öldürmeme konusunda uyardı ve azabın yaklaştığını bildirdi. 5. Semûd kavmi Hz. Salih'i (a.s.) ve müminleri hala inkâr etmeye devam ediyordu. Bu nedenle ne gibi bir sonla karşılaştılar?

  A) Azap ve helak oldular.
  B) Hz. Salih'in mucizesini kabul ettiler.
  C) Kavimleriyle birlikte başka bir yere göç ettiler.
  D) Hz. Salih'e karşı bir zafer kazandılar.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Semûd kavmi, Hz. Salih'in (a.s.) uyarılarına rağmen inanmayı reddederek azapla helak oldu. 7. Hangi kavramlar Lokman Suresi'nde vurgulanır?

  A) İslam'ın inanç ve ahlak ilkeleri.
  B) Bilim ve teknoloji.
  C) Politika ve liderlik.
  D) İnsan hakları.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Lokman Suresi, İslam'ın inanç ve ahlak ilkelerine vurgu yapmaktadır. 9. Kur'an'a göre dua ne anlama gelir?

  A) Yalnızca Allah'a övgüde bulunmak.
  B) Allah'a yakarmak ve niyaz etmek.
  C) Peygamberleri anmak.
  D) Sadaka vermek.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an'a göre dua, Allah'a yakarmak, niyaz etmek ve O'ndan istemekte kullanılan bir araçtır. 11. "Hamd" kavramı Kur'an'ın neresinde önemli bir rol oynar?

  A) Besmele'de.                  B) Fatiha suresinin başında.   
  C) Kur'an'ın sonunda.           D) Cehennem tasvirlerinde.     
                                 

 12. Cevap: B Açıklama:

  "Hamd" kavramı, Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha suresinin başında önemli bir rol oynar. 13. "Hamd" kavramı Kur'an'ın neresinde vurgulanır?

  A) Besmele'de.                  B) Fatiha suresinin başında.   
  C) Kur'an'ın sonunda.           D) Kur'an'da hiç geçmez.       
                                 

 14. Cevap: B Açıklama:

  "Hamd" kavramı Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha suresinin başında vurgulanır. 15. "Elhamdülillah" ifadesi ne anlama gelir?

  A) Allah'ı övme ve şükretme ifadesidir.
  B) Allah'a karşı isyan ifadesidir.
  C) Diğer insanları eleştirme ifadesidir.
  D) Tövbe ifadesidir.

 16. Cevap: A Açıklama:

  "Elhamdülillah," Allah'ı övme ve O'na şükretme ifadesini içerir. 17. "Hamd" ve "şükür"ün nasıl ifade edildiği durumları örnekleyin.

  A) Hamd: İyi bir arkadaşınızı övmek. Şükür: İyi bir sınav sonucu için teşekkür etmek.
  B) Hamd: Havanın güzel oluşunu takdir etmek. Şükür: Gün batımını izlemek.
  C) Hamd: İnsanların yardımlaşmasını takdir etmek. Şükür: Bir yemek için dua etmek.
  D) Hamd: Kardeşinizi överek onu teşvik etmek. Şükür: Bir kitabı bitirdikten sonra teşekkür etmek.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Hamd, bir kişiyi veya bir şeyi övmeyi ifade ederken, şükür bir iyiliğe karşılık teşekkür etmeyi ifade eder. 19. "Şükür" kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) İyilik yapanları eleştirmek.
  B) Nimetin verilişine karşılık övgü ve teşekkür.
  C) İyilikleri dile getirmemek.
  D) Yemek yeme alışkanlığı.

 20. Cevap: B Açıklama:

  "Şükür," bir iyiliğin veya nimetin verilişine karşılık övgü ve teşekkür ifadesini içerir. 21. Kur'an'a göre şükürün insanlara etkisi nedir?

  A) İyilikleri dile getirmeyi öğretir.
  B) Allah'ın rahmetini kazandırır.
  C) Nimetlerin azalmasına neden olur.
  D) İyilik yapanları eleştirme alışkanlığı kazandırır.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an'a göre şükür, Allah'ın rahmetini kazanmaya vesile olur. 23. İhlas nedir?

  A) Allah'a inanmak               B) Saf ve arınmış olmak         
  C) İyi davranışlarda bulunmak    D) İnsanları eleştirmemek       
                                  

 24. Cevap: B Açıklama:

  İhlas, saf ve arınmış bir niyet ve davranışa sahip olmayı ifade eder. 25. İbadetlerin değeri neye bağlıdır?

  A) Yapılan ibadetlerin türüne
  B) İbadetlerin kimseye zarar vermemesine
  C) Yapılan ibadetlerin niyet ve amaçlarına
  D) İbadetlerin kimseyi eleştirmemesine

 26. Cevap: C Açıklama:

  İbadetlerin değeri niyet ve amaçlara göre değişir. 27. İslam'da niyetin ve ihlasın önemi nedir?

  A) Sadece dünya işleri için gereklidir.
  B) Yalnızca dini ibadetlerde önemlidir.
  C) Dünya ve ahiret işlerinde önemlidir.
  D) Sadece Allah'ın emirlerini anlama konusunda önemlidir.

 28. Cevap: C Açıklama:

  İslam, niyetin ve ihlasın dünya ve ahiret işlerinde önemli olduğunu vurgular. 29. Kur'an-ı Kerim'in insanlar için önemi nedir? Kendi düşüncelerinizi açıklayın.


 30. Cevap: Kur'an-ı Kerim, İslam dininin kutsal kitabıdır ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. İçerdiği ilahi mesajlar, inançları, ibadetleri, ahlaki değerleri ve yaşam ilkelerini belirler. Aynı zamanda insanların doğru yolu bulmalarına, huzur ve mutluluk elde etmelerine yardımcı olur. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, İslam inancına göre Allah tarafından peygamberlere gönderilmiş olan vahiy metnidir. İnanca göre bu kitap, Allah'ın insanlara rehberlik etmesi, onlara doğru ve yanlışı ayırt etmeleri için yardımcı olması amacıyla gönderilmiştir. Kur'an, inanç, ibadet ve ahlak ilkeleri ile ilgili talimatlar içerir ve Müslümanlar için yaşamın her alanında bir rehberdir. Ayrıca, içerdiği hikayeler, öğütler ve ahlaki değerler, insanların manevi ve ahlaki gelişimine katkıda bulunur. 31. Sevgi neden önemlidir ve Kur'an'a olan sevgimizi nasıl gösterebiliriz? Fikirlerinizi paylaşın.


 32. Cevap: Sevgi insanlar arasında bağlar kurmanın, ilişkileri güçlendirmenin ve toplumsal uyumun temelidir. Kur'an'a olan sevgi, Müslümanlar için inançlarını güçlendirir, onları daha bilinçli ve sorumlu bireyler yapar. Açıklama:

  Kur'an'a olan sevgiyi göstermek, onun rehberliğini kabul etmek, onu okumak ve anlamak, içindeki öğretileri uygulamak ve Allah'a olan bağlılığı artırmakla mümkün olur. Ayrıca, Kur'an'a saygı göstermek, temiz tutmak ve güzel bir şekilde muhafaza etmek de sevginin bir ifadesidir. 33. Kur'an'ı sevmenin nasıl bir davranış biçimiyle gösterilmesi gerektiğini anlatan bir örnek verin.


 34. Cevap: Kur'an'ı sevmek, onu düzenli olarak okumak, anlamak ve içindeki öğretileri uygulamakla gösterilebilir. Ayrıca, Kur'an'a saygı göstermek, temiz tutmak ve insanlara öğretmek de sevginin bir ifadesidir. Açıklama:

  Kur'an'ı okuyarak, içindeki mesajları anlayarak ve bu mesajları günlük hayatta uygulayarak, kişinin sevgisini ifade ettiği bir davranış biçimidir. Ayrıca, Kur'an'ı saygılı bir şekilde muhafaza etmek ve başkalarına öğretmek, bu sevgiyi başkalarına da aktarmak anlamına gelir. 35. Kur'an okumanın insan psikolojisine etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?


 36. Cevap: Kur'an okumak, insan psikolojisi üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Kur'an'ın içeriği, insanlara huzur, rehberlik ve anlam kazandırabilir. Ayrıca, okuma ve düşünme süreci, zihinsel keskinliği artırabilir ve manevi huzur sağlayabilir. Açıklama:

  Kur'an, içerdiği öğretiler, hikayeler ve ahlaki değerlerle insanların manevi ihtiyaçlarını karşılayabilir. Okuma süreci, kişinin konsantrasyonunu artırabilir, düşünme yeteneğini geliştirebilir ve stresi azaltabilir. Ayrıca, Kur'an'ı okumak, kişinin inançlarını pekiştirme ve manevi huzur bulma sürecinin bir parçası olabilir. 37. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in tavsiyesi olan Kur'an öğrenmek ve öğretmek neden bu kadar önemlidir? Bu tavsiyeyi nasıl hayata geçirebiliriz?


 38. Cevap: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Kur'an öğrenmeyi ve öğretmeyi tavsiye etmesinin nedeni, Kur'an'ın insanların rehberi ve kılavuzu olmasıdır. Onu öğrenmek, insanların inançlarını pekiştirmesi ve doğru yolu bulmalarına yardımcı olur. Ayrıca, Kur'an'ı öğretmek, bu rehberliği başkalarına aktararak toplumsal iyiliği teşvik etmek anlamına gelir. Açıklama:

  Kur'an'ı öğrenmek, onu okuyarak anlamak, içindeki mesajları anlamaya çalışmak ve bu öğretileri günlük yaşamımıza uygulamakla başlayabilir. Kur'an'ı öğretmek ise bu bilgiyi başkalarına aktarmak, onları bu rehberlikten haberdar etmek ve onların da faydalanmasını sağlamak anlamına gelir. 39. Allah'ın yarattığı ilk insan ve peygamber Hz. Âdem'in hikayesi nedir ve hangi önemli öğretileri içermektedir?


 40. Cevap: Hz. Âdem, İslam inancına göre yeryüzündeki ilk insan ve peygamberdir. Allah, onu topraktan yaratmış ve ona öğrettiği isimleri göstermiştir. Hz. Âdem, cennette yaşamış, ancak şeytanın vesvesesiyle yasak meyveden yemiştir, ancak sonra tevbe etmiştir. Hz. Âdem, eşi Hz. Havva ile birlikte dünyaya gönderilmiştir ve insanlığın ilk çifti olarak kabul edilir. Açıklama:

  Hz. Âdem'in hikayesi, insanların yaratılışını ve Allah'a itaatin önemini anlatır. Aynı zamanda insanın hata yapabileceğini, ancak tevbe ederek Allah'ın rahmetine ulaşabileceğini gösterir. Şeytanın kötü etkisi ve insanın günaha nasıl düşebileceği de bu kıssada görülür. 41. Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın yaşadığı cennetten kovulmaları hangi önemli dersleri içerir ve neden kovuldular?


 42. Cevap: Hz. Âdem ve Hz. Havva, cennette yaşarken Allah'ın emrine karşı gelerek yasak meyveyi yediler. Bu nedenle cennetten kovuldular. Bu olay, insanların itaat etmeleri gereken sınırları anlatır. Kovulma, insanların hata yaptığında sonuçlarını yaşayabileceğini gösterir. Kovulmaları, itaat etmeyenlerin cennetten uzaklaştırılacağına dair bir uyarıdır. Açıklama:

  Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın cennetten kovulmaları, itaatin ve Allah'ın emirlerine uymak gerekliliğini anlatır. İnsanların hatalarını kabul etmeleri, tevbe etmeleri ve Allah'ın rahmetine sığınmaları gerektiği dersini verir. 43. Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın oğulları Hâbil ve Kâbil arasındaki çatışma hangi önemli öğretileri içerir ve nasıl sonuçlandı?


 44. Cevap: Hâbil ve Kâbil, Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın çocuklarıydı. Kâbil, kardeşi Hâbil'i öldürdü, çünkü Allah'ın kabul etmediği bir kurban sunmuştu ve kıskançlıkla doluydu. Bu olay, ahlaki değerlerin, insanlar arasındaki ilişkilerin ve kardeşlik ilişkilerinin önemini vurgular. Açıklama:

  Hâbil ve Kâbil arasındaki çatışma, kıskançlık, öfke ve günah işleme konularında insanlara ders verir. İnsanlar arası ilişkilerde haksızlık ve şiddetin sonuçlarını gösterir. Aynı zamanda insanlara, Allah'ın kabul edebileceği şekilde ibadet etmeleri gerektiği öğretilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) Detayları

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM'İ OKUMAYI ÖĞRENİYORUZ
  1. . İnce ve Kalın Sesli Harfler
  2. Harfler ve İsimleri
  3. Harfler ve Özellikleri
  4. Harflerin Mahreçleri
  5. Harflerin Yazılışları

Ayrıca 5.sınıf Kuran-ı kerim dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; test ve klasik türde, tamamı test ve klasik türde cevap anahtarlı olarak müfredata ve yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Kur'an-ı Kerim, insanların manevi rehberliğini ve ahlaki değerlerini şekillendirmelerine yardımcı olur. Onu okuyup anlamak, inançları pekiştirmenin yanı sıra hayatlarını daha anlamlı bir şekilde yaşamalarına yardımcı olur.

Kur'an'a olan sevgi, bir Müslümanın manevi yaşamını zenginleştirir, ona güç ve huzur verir. Bu sevgi, onun inançlarını güçlendirir ve ahlaki değerlerine bağlı kalmasına yardımcı olur.

Kur'an'ı sevmek, kişinin manevi gelişimine katkıda bulunur ve onun Allah'a olan bağlılığını güçlendirir. Aynı zamanda bu sevgiyi çevresine yayarak başkalarını da etkileyebilir.

Kur'an okumak, insanların zihinsel ve duygusal refahlarını artırabilir. Bu, manevi gelişimi teşvik edebilir ve kişinin yaşamına anlam katabilir.

Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek, insanların manevi gelişimine ve toplumsal uyuma katkıda bulunur. Bu tavsiyeyi hayata geçirerek toplumsal fayda sağlamak mümkün olur.

Hz. Âdem'in hikayesi, insanlara tevbenin önemini, Allah'ın rahmetini ve şeytanın tuzaklarından korunmanın gerekliliğini öğretir. Bu hikaye, insanların günahlarından dönmeleri ve Allah'a yönelmeleri için bir öğreti sunar.

Bu hikaye, insanlara itaat, sorumluluk ve tevbe konularında önemli dersler sunar. Kovulmaları, insanların hatalarının sonuçlarına katlanmaları gerektiğini ve tevbe ile rahmete ulaşabileceklerini gösterir.

Bu hikaye, insanlara adil, dürüst ve sevgi dolu ilişkiler kurmanın önemini anlatır. Kıskançlık ve öfkenin zararlı sonuçlara yol açabileceğini gösterir ve Allah'a nasıl uygun bir şekilde ibadet edileceğini öğretir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) Testi İstatistikleri

Bu sınav 307 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1791 kere doğru, 1244 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Test-Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.