2021-2022 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


5.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

31 Aralık 2021  

Çevremizde Allah’ın yarattığı varlıklara baktığımızda, hepsinin çeşit çeşit ve mükemmel olduğunu görürüz. Sanki harikalar diyarı gibidir ve aralarında kusursuz bir uyum vardır.
Bu metne göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Evren, güçlü ve irade sahibi bir varlık tarafından yaratılmıştır.
B) Çevre, bazılarını düşünmeye sevk etmektedir.
C) Evrendeki düzen ve işleyiş tesadüflerin sonucudur.
D) Allah’ın yaratmasında düzensizlik görülmez.

31 Aralık 2021  

“Sınıfımızda birden çok başkan olsaydı, hepsi ayrı bir tarafa çeker, sınıfımızın düzeni bozulurdu. Aynı şekilde evrende birden çok yaratıcı olsaydı, …………………….”
Bu metnin anlam bütünlüğüne uygun olarak aşağıdakilerden hangisi ile bitirilmesi uygundur?

A) insanlar daha mutlu bir hayat yaşardı.
B) düzen daha mükemmel olurdu.
C) evrendeki düzen bozulurdu.
D) insanların yaşamı kolaylaşırdı.

31 Aralık 2021  

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aklını kullanabilmesi    B) Beslenebilmesi
C) Canlı olması                   D) Üreyebilmesi

31 Aralık 2021  

…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.” (Zümer Suresi, 9. ayet.)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) İnsanlara adaletle muamele edilmelidir.
B) Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir.
C) Sağlığı korumaya özen gösterilmelidir.
D) Çalışmak teşvik edilmelidir.

31 Aralık 2021  

İbadetler insanın davranış ve tutumlarını etkiler. Buna göre zekât ibadetinin aşağıdakilerden hangisini daha çok geliştirdiği söylenebilir?

A) Sabır ve cesaret
B) Cömertlik ve yardımseverlik
C) Hoşgörü ve bağışlama
D) Dürüstlük ve güvenilirlik

31 Aralık 2021  

İnsanın, Allah’ın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir?

A) Yardımlaşma            B) Salih amel
C) Sadaka                       D) Dua

31 Aralık 2021  

“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, karşılık vereyim...” (Mü’min suresi, 60. ayet.)
“Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin…’ (Bakara Suresi, 45. ayet.)
Bu ayetlerde bahsedilen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duada sabırlı olunmalıdır.
B) Dua, Allah’tan karşılığını görür.
C) Dua çeşitli şekilde yapılabilir.
D) Dua Allah’a yapılmalıdır.

31 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi duaların kabulünü etkileyen sebeplerden biri değildir?

A) Yapabileceklerini yapıp sonrası için dua etmek
B) Olabildiği kadar yüksek sesle dua etmek
C) Kabul olunacağı inancı ile dua etmek
D) Helal ve güzel işler için dua etmek

31 Aralık 2021  

Bir işte başarılı olmak için önce ………….., sonra da Allah’a dua etmek gerekir.
Cümledeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) sabretmek                 B) şükretmek
C) çalışmak                     D) ibadet etmek

31 Aralık 2021  

Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli mekânlarda ve belirli şekilde yapılmalıdır.
B) Maddi ve manevi tüm istekleri kapsar.
C) İnsanın gönülden Allah’a yönelmesidir.
D) Allah’a yakınlaşmanın ifadesidir.

31 Aralık 2021  

Cuma ve bayram günleri imamın üzerinde hutbe okuduğu resimde görülen cami bölümüne ne ad verilir?

A) Mihrap    B) Minare    C) Minber    D) Kürsü

31 Aralık 2021  

Camide namaz kıldırmakla görevli kişiye ne ad verilir?

A) İmam    B) Müezzin    C) Müftü    D) Vaiz

31 Aralık 2021  

• “Zengin olanların sahip oldukları mal ve paranın belirli bir miktarını (1/40) ihtiyacı olan kimselere vermesidir.”
• “Gerekli şartları taşıyan her Müslümanın ömründe bir kez belli bir zamanda belli mekânı ziyaret etmesidir.”
Yukarıda tanımları yapılan ibadetler sırasıyla hangileridir?

A) Zekât - Sadaka        B) Sadaka - Umre
C) Fitre - Hac                D) Zekât - Hac

31 Aralık 2021  

Bazı Müslümanların yerine getirmesi ile diğerlerinden sorumluluğun kalktığı ibadetlere farz-ı kifaye adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “farz-ı kifaye”ye örnek verilebilir?

A) Cenaze namazı kılmak    B) Beş vakit namaz kılmak
C) Zekât vermek                   D) Oruç tutmak

31 Aralık 2021  

Bir kişinin tan yerinin ağarmasından Güneş’in batmasına kadar ibadet amacıyla yeme ve içmeyi bırakmasıdır.
Yukarıda anlatılan ibadet hangisidir?

A) Zekât    B) Oruç    C) Namaz    D) Hac

31 Aralık 2021  

Pek çok caminin bahçesinde vardır.
Müslümanlar burada abdest alırlar.
Genellikle camilerin ön avlusunda bulunur.
Yukarıda anlatılan özellikler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mabet    B) Şadırvan    C) Kubbe    D) Mihrap

31 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Rabbena duasında vurgulanan konulardan biri değildir?

A) Hem dünya hem de ahiret için iyilik ver.
B) Cehennem azabından koru
C) Allah, doğurmamış ve doğmamıştır.
D) Hesabın görüleceği gün tüm müminleri bağışla

31 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi “ Salih amel “ ( güzel iş ) değildir?

A) Yoksullara yardım etmek
B) Namaz kılmak
C) Kötü söz söylemek
D) Çevreyi temiz tutmak

31 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi vacip bir ibadettir?

A) Zekât Vermek          B) Vitir Namazı Kılmak
C) Diş Fırçalamak        D) Emanetleri korumak

31 Aralık 2021  

Müslümanlar niçin ibadet ederler?

A) Allah rızası için            B) Para kazanmak için
C) Vakit geçirmek için      D) İnsanların beğenmesi için