9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Ra harfi, kalın okunur.
  (.....) 2. Ra harfi, sakin olduğunda ince okunur.
  (.....) 3. Ra harfine kesre verildiğinde kalın okunur.
  (.....) 4. Ra harfi, fetha verildiğinde ince okunur.
  (.....) 5. Ra harfi, cezimli olduğunda hafif kalın okunur.
  (.....) 6. Ra harfi, harekeli olduğunda kalın okunur.
  (.....) 7. Ra harfi, kendisi veya önündeki harf kalın bir harfse kalın okunur.
  (.....) 8. Ra harfi, kendisi veya önündeki harf ince bir harfse ince okunur.
  (.....) 9. Ra harfi, kesreli olduğunda ince okunur.
  (.....) 10. Ra harfi, önündeki harfin harekesine uygun okunur.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  * Ra harfi, kalın veya ince okunabileceği gibi sakin (harekesiz) olduğunda da okunabilir. * Ra harfine kesre verildiğinde kalın, fetha verildiğinde ince okunur. * Cezimli ra harfi, hafif kalın okunur. * Harekeli ra harfi, kalın okunur. * Ra harfi, kendisi veya önündeki harf kalın bir harfse kalın, kendisi veya önündeki harf ince bir harfse ince okunur. * Ra harfinin okunuşu, kendisindeki harekeye veya kendisinden önceki harfin harekesine göre belirlenir. 3. İzhar kuralının hükmü nedir?


 4. Cevap: Vacip Açıklama:

  İzhar kuralı, sakin nun veya tenvinden sonra gelen boğaz harflerinde nun sesinin açık bir şekilde okunmasını gerektirir. 5. İdgam-ı bila-gunne nedir?


 6. Cevap: Tenvin veya sakin nun ile "ل" veya "ر" harflerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen ve harflerin şeddeli okunduğu idgam çeşididir. Açıklama:

  İdgam-ı bila-gunnede harflerin arası ayrılmaz ve şeddeli bir şekilde okunur. 7. Sakin mimin üç okunuş şeklini açıklayınız.


 8. Cevap: Sakin mimin üç okunuş şeklini açıklayınız. mimin üç okunuş şeklini açıklayınız. Açıklama:

  - Harekeli mim harfinden önce geldiğinde idgam-ı misleyn mea'l-gunne olur. - Harekeli be harfinden önce geldiğinde ihfa-i şefevî (dudak ihfası) olur. - Diğer harflerden önce geldiğinde izhar-ı şefevî (izharda olduğu gibi açık okunma) olur. 9. Kalkale nedir? Nasıl yapılır?


 10. Cevap: Kalkale nedir? Nasıl yapılır?le nedir? Nasıl yapılır? Açıklama:

  Belirtilen "ق ,ط ,ب ,ج ,د" harflerinden biri kelimenin ortasında veya sonunda cezimli geldiğinde ya da bu harfler üzerinde durulduğunda harflerin mahrecinin kuvvetli bir şekilde sarsılmasıdır. Kalkale, bir önceki harfin harekesine uygun ve vurgulu bir şekilde okunur. 11. Tekbirin anlamlı üç örneğini veriniz.


 12. Cevap: - Allah en büyüktür. - Allah'ım, senden başka ilah yoktur. - Bütün övgüler Allah'adır. Açıklama:

  Tekbir, Allah'ın büyüklüğünü ve yüceliğini ifade etmek için okunur. 13. Sektenin yapıldığı dört ayet hangileridir?


 14. Cevap: - Yâsîn suresinin 52. ayeti - Mutaffifîn suresinin 14. ayeti - Kıyâme suresinin 27. ayeti - Kehf suresinin 1 ve 2. ayetleri arasında Açıklama:

  Bu ayetlerde, nefes almadan sesi bir müddet kesip okumaya devam edilir. 15. "Rabbi Yessir" duasının anlamını yazınız.


 16. Cevap: Ey Rabbim! İşimi kolaylaştır. Açıklama:

  "Rabbi Yessir" duası, zorluklara karşı Allah'tan yardım istemek için okunan bir duadır. 17. Ezanın ve kametın anlamlarını üçer cümle ile açıklayınız.


 18. Cevap: Ezan: * Allah'ın büyüklüğünü ilan etmek. * Namaz vaktinin girdiğini bildirmek. * Müminleri namaza çağırmak. Kamet: * Namaza durulmak üzere olduğunu haber vermek. * Müminleri safları sıklaştırmaya çağırmak. * Namaza huzurla başlamalarını sağlamak. Açıklama:

  Ezan ve kamet, Müslümanlar için namazın önemini ve yerine getirilmesi gereken bir ibadet olduğunu hatırlatır. 19. Cenaze namazı için okunan dualarda yer alan ve vefat eden kişinin iman üzere teslim alınması için yapılan duayı yazınız.


 20. Cevap: Allah'ım! Ve eğer bu ölen kişi iyi kimse ise sevabını artır, günahkâr ise onu affet. Açıklama:

  Bu dua, cenaze namazının sonunda, vefat eden kişi için okunur. 21. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. (.....) Sübhâneke Duası
  2. (.....) Salli Duası
  3. (.....) Barik Duası
  4. (.....) Amentü
  5. (.....) Kunut Duası
  6. (.....) Tahiyyat Duası
  7. (.....) Ezan
  8. (.....) Kamet
  9. (.....) Rabbi Yessir Duası
  10. (.....) Salatü Selam
  a. Bayramlarda okunan dua
  b. Namaz başında okunan dua
  c. Namazın son oturuşunda okunan dua
  d. Müslümanların inancını özetleyen dua
  e. Namazda okunan dua
  f. Camiye çağıran ilahiler
  g. Müezzinin namazdan önce söyledikleri
  h. Tesbih ve istiğfar içeren dua
  ı. Allah'a hamd ve tesbih içeren dua
  i. Peygambere ve ailesine selam içeren dua

 22. Cevap: 1. i 2. i 3. i 4. d 5. h 6. c 7. f 8. g 9. e 10. a Açıklama:

  Her dua'nın içeriği ve okunduğu yer belirtilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Eşleştirme


9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD

Ayrıca 9.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sitemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* Öğrenciler, ra harfinin doğru okunuşunu öğrenirler. * Öğrenciler, ra harfinin okunuşunu etkileyen faktörleri anlarlar. * Öğrenciler, ra harfinin Kur'an-ı Kerim tilavetindeki önemini kavrarlar

Öğrenciler, izhar kuralının vacip bir hüküm olduğunu öğreneceklerdir.

Öğrenciler, idgam-ı bila-gunne kuralını öğreneceklerdir.

Öğrenciler sakin mimin farklı okunuş şekillerini ve uygulandığı harf gruplarını öğrenebilecektir.

Öğrenciler kalkalenin tanımını ve nasıl yapıldığını anlayabilecektir.Soru 1

Öğrenci, tekbirin anlamlı kullanımlarını öğrenir.

Öğrenci, sektenin yapıldığı ayetleri tespit eder.

Öğrenciler, dua ve tevekkül kavramlarını anlar.

Öğrenciler, ezan ve kametın dini ve sosyal önemini kavrar. Rabbena duasının anlamı nedir? Cevap: Ey Rabbimiz! Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem ateşinin azabından koru. Açıklama: Rabbena duası, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi, 201. ve İbrahim suresi, 41. ayetlerde geçmektedir. Kazanım: Öğrenciler, Rabbena duasının anlamını öğrenecekler.

Öğrenciler, cenaze namazındaki dua içeriğinden bir örnek öğrenecekler.

Öğrenciler, farklı duaların adlarını, içeriklerini ve okundukları yerleri öğreneceklerdir

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.