Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2

Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hangisi med sebebi değildir?

  A) Hemze    B) Sükûn    C) Tenvin    D) Vav    E) Ya    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Tenvin, med sebebi değil, med yapılması gereken bir harftir. 3. "Bâismâillâhirrahmânirrahîm" ifadesi hangi med sebebiyle uzatılır?

  A) Lâzımî sükûn    B) Ârızî sükûn    
  C) Hemze           D) Gizli vav      
  E) Tenvin                            

 4. Cevap: B Açıklama:

  Ârızî sükûn, durulduğunda oluşan sükûndur ve "Bâismâillâhirrahmânirrahîm" ifadesindeki son "m" harfinde bu sebeple med yapılır. 5. Hangi medd türünde med harfinden sonra hemze gelir ve hemze med harfi ile aynı kelimededir?

  A) Medd-i Tabiî       B) Medd-i Muttasıl   
  C) Medd-i Fasıl       D) Medd-i Ârız       
  E) Medd-i Lîn                              

 6. Cevap: B Açıklama:

  Medd-i Muttasıl, med harfinden sonra hemze gelir ve hemze med harfi ile aynı kelimededir. 7. Aşağıdakilerden hangisi medd-i Fasıl'a örnektir?

  A) صَام               B) َ جَآء            
  C) َ يَأْخُذُون       D) َ الْمُسْلِمُون   
  E) ُّ رَضِيَت                              

 8. Cevap: C Açıklama:

  Medd-i Fasıl, med harfinden sonra hemze gelir ve hemze med harfi ile farklı kelimededir. 9. Medd-i Lîn'de lîn harfi durduğunda hangi sükûn ortaya çıkar?

  A) Lâzımî sükûn      B) Arızî sükûn      
  C) Tenvinli sükûn    D) Geçici sükûn     
  E) Cevzeli sükûn                         

 10. Cevap: B Açıklama:

  Medd-i Lîn'de lîn harfi durduğunda arızî sükûn ortaya çıkar. 11. Tenvindeki cezimli nun hangi harflerde ortadan kaybolur?

  A) Alef, vav, ya     B) Be, te, se       
  C) Cim, ha, hı       D) Dal, zel, re     
  E) Vakıf harfleri                        

 12. Cevap: E Açıklama:

  Tenvindeki cezimli nun, vakıf harflerinde ortadan kaybolur. 13. Tenvin veya sakin nundan sonra harekeli be (ب) harfi geldiğinde oluşan idgama ne ad verilir?

  A) İzhar                  B) İklab                 
  C) İdgam-ı me'al-gunne    D) İdgam-ı bila-gunne    
  E) İdgam-ı misleyn                                 

 14. Cevap: B Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, tenvin veya sakin nundan sonra harekeli be harfi geldiğinde ortaya çıkan idgama iklab denir. 15. Aşağıdakilerden hangisi idgam-ı misleyn oluşması için gerekli bir koşuldur?

  A) Harflerin mahreçlerinin farklı olması
  B) İlk harfin harekeli, ikinci harfin sakin olması
  C) İkinci harfin harekeli, ilk harfin sakin olması
  D) Harflerin sıfatlarının farklı olması
  E) Harflerin arasına başka bir harfin girmesi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, idgam-ı misleyn'in oluşması için birinci harfin sakin (cezimli), ikinci harfin ise harekeli olması gerekir. 17. Kur'an-ı Kerim'de sadece A'raf suresi 176. ayette geçen idgam türü hangisidir?

  A) İdgam-ı mütecaniseyn
  B) İdgam-ı mütekaribeyn
  C) İdgam-ı şemsiyye
  D) İdgam-ı kameriyye
  E) İdgam-ı misleyn mea'l-gunne

 18. Cevap: A Açıklama:

  A'raf suresi 176. ayette "وددت طائفة" kelimesinde idgam-ı mütecaniseyn vardır. 19. "Şeddeli nun ve şeddeli mim harfleri de bu gruba girer" ifadesi hangi idgam türü için söylenmiştir?

  A) İdgam-ı misleyn mea'l-gunne
  B) İdgam-ı misleyn bila-gunne
  C) İdgam-ı mütecaniseyn
  D) İdgam-ı mütekaribeyn
  E) İdgam-ı şemsiyye

 20. Cevap: A Açıklama:

  İdgam-ı misleyn mea'l-gunne işlemi, şeddeli nun ve şeddeli mim harflerini içerir. 21. "ق ,ط ,ب ,ج ,د" harflerinden biri cezimli olarak geldiğinde veya üzerinde vakıf yapıldığında gerçekleşen okuma şekline ne denir?

  A) İhfa-i şefevî        B) Kalkale             
  C) İzhar-ı kameriyye    D) İzhar-ı şefevî      
  E) İdgam-ı misleyn                             

 22. Cevap: B Açıklama:

  "ق ,ط ,ب ,ج ,د" harflerinin cezimli gelmesi veya üzerinde vakıf yapılması halinde kalkale yapılır. 23. Ra harfi sakin olduğu durumda, kendinden önceki harfin esreli vasıl hemzesi olması halinde nasıl okunur?

  A) Kalın                         B) İnce                         
  C) Her ikisiyle de okunabilir    D) Esreli                       
  E) Harekesiz                                                     

 24. Cevap: C Açıklama:

  Ra harfi sakin olur ve kendinden önce de arızî esreli vasıl hemzesi gelirse ra hem kalın hem de ince okunabilir. 25. Sekte yapılmayan yerde sesin nasıl kesildiği doğrudur?

  A) Kısa bir süre    B) Uzun bir süre   
  C) Anlık olarak     D) Okunmadan       
  E) Kesilmeden                          

 26. Cevap: A Açıklama:

  Sekte, nefes almadan kısa bir süre sesin kesilmesidir. 27. Zamirin ( ـه ) kendine özgü okunuşu nasıl olur?

  A) Uzatılarak        B) Kısaltılarak     
  C) İnce şeklinde     D) Kalın şeklinde   
  E) Harekesiz                             

 28. Cevap: A Açıklama:

  Zamirden önceki harf harekeli ise zamir uzatılarak okunur. 29. Kamet sırasında "Hayye ale'l-felah" cümlesinden sonra iki kez ne söylenir?

  A) Eşhedü en la ilahe illallah
  B) Eşhedü enne Muhammeden resulullah
  C) Kad kámetetissalah
  D) Allahu Ekber
  E) Subhanallah

 30. Cevap: C Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, kamet sırasında "Hayye ale'l-felah" cümlesinden sonra iki kez "Kad kámetetissalah" söylenir. 31. Sübhâneke duasında Yüce Allah'ın hangi özelliği vurgulanmaktadır?

  A) Kudreti                      B) Rahmeti                     
  C) Pekliği                      D) Büyüklenmesi                
  E) Eksikliğinden uzak olması                                   

 32. Cevap: E Açıklama:

  Sübhâneke duasında, "Sübhaneke" ifadesi ile Allah'ın her türlü eksiklikten uzak olduğu ve yüce olduğu vurgulanmaktadır. 33. Namazdan sonra okunan "Allahu Teâlâ selâmün ve sallâhu aleyküm ve rahmetullah" dualarının anlamlarından hangisi yanlıştır?

  A) Allah esenlik verendir.
  B) Allah'ın selâmı, rahmeti üzerinize olsun.
  C) Allah her türlü noksanlıktan uzaktır.
  D) Allah'ın esenliği ve rahmeti üzerinize olsun.
  E) Allah'a her türlü övgü olsun.

 34. Cevap: C Açıklama:

  "Allahu Teâlâ selâmün" duasının anlamı "Allah esenlik verendir" değil, "Allah esenliktir" şeklindedir. 35. Cenaze namazı dualarında hangi kelime kadın cenaze için kullanılır?

  A) Mümin    B) Mümine    C) Çocuk    D) Erkek    E) Kadın    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cenaze namazı dualarında kadın cenaze için "mümine" kelimesi kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Detayları

Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD

Ayrıca Lise 9.sınıflar Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 2, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Med sebeplerini tanıma

Med sebeplerini uygulama

Medd türlerini tanıma

Medd türlerini tanıma

Medd türlerini tanıma

Tenvin ve sakin nunu tanıma

İdgam çeşitlerini ve oluşum kurallarını kavramak.

İdgam çeşitlerini ve oluşum kurallarını kavramak.

Kur'an-ı Kerim'deki idgam türlerini ayırt edebilmek

İdgam-ı misleyn mea'l-gunne kavramını anlamak

Kalkale kavramını anlamak

Tecvid kuralları

Tecvid kuralları

Tecvid kurallar

İslam'ın temel ibadetlerini öğrenmek

Tevhit inancını güçlendirmek

Namazdan sonra okunan duaların anlamlarını bilmek.

Cenaze namazı dualarındaki farklılıkları bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 18 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 101 kere doğru, 170 kere yanlış cevap verilmiş.

Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Kura-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.