2021-2022 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Coğrafya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Coğrafya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Coğrafya dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

10 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen yerlerden hangisi diğerlerine göre daha az turist alır?

A) Kartalkaya        B) Uludağ        C) Sarıkamış
D) Saklıkent          E) Bayburt

10 Mayıs 2022  

Aşağıdaki bölgelerden hangisi diğerlerine göre farklı bir yeryüzü şeklindedir?

A) Alpler            B) Andlar        C) Himayalar
D) Kayalıklar     E) Amozon

10 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi doğal özelliklerine göre bölgeler arasında değildir?

A) İklim tiplerine göre
B) Su özelliklerine göre
C) Tarım özelliklerine göre
D) Bitki örtüsüne göre
E) Yeryüzü şekillerine göre

10 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi mahalli yönetimler arasında gösterilmez?

A) İl özel idaresi        B) Belediyeler
C) Mahalleler            D) Köyler
E) İlçeler

10 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen il yönetimi ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) İller ülkemizdeki sistem içerisindeki en büyük idari birimdir.
B) İl merkezi yönetimin taşra teşkilatıdır.
C) İlin genel yönetiminden kaymakam sorumludur.
D) Ülkemizde toplam 81 il bulunmaktadır.
E) Bazı illerin il ismi ile şehir ismi birbirinden farklıdır.

10 Mayıs 2022  

Anadolu'da yerleşme tarihi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Ülkemiz topraklarına yerleşme yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanmaktadır.
B) Türkiye topraklarında ilk yerleşim Paleolitik çağda olmuştur.
C) Anadolu'da ilk meskenler kerpiçten yapılmıştır.
D) Neolitik çağda insanlar Anadolu'da yerleşmeleri sürekli olacak şekilde yapmıştır.
E) Anadolu'da ilk devlet kuran topluluk Hititler olmuştur.

10 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen şehirlerden hangisinde yerleşme diğerlerine göre farklı bir nedenden dolayı olmuştur?

A) Soma         B) Yatağan        C) Zonguldak
D) Batman     E) Akhisar

10 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen yerlerden hangisinde yerleşimin az olmasının sebebi yükse ve engebeli olmasından kaynaklıdır?

A) Gümüşhane        B) Kilis        C) Teke platosu
D) Karaman             E) Bitlis

10 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Sıcaklık ve yağış yerleşme üzerinde büyük etkisi vardır.
B) Aşırı sıcak veya soğuk alanlarda yerleşim alanları azdır.
C) Ülkemizde kıyı kesimleri ile ılıman iklimin sahip olduğu yerler yerleşime daha uygundur.
D) Ülkemizde iç kesimlerde yerleşim oranı dış kesimlere göre daha fazladır.
E) Ülkemizde ilk yerleşim yerleri su kaynaklarına yakın yerlere kuruluştur.

10 Mayıs 2022  

* Tarım
* Sanayi
* Ulaşım
* Su kaynakları
* Turizm
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ülkemizde yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörler arasında gösterilir?

A) 5    B) 4    C) 3    D) 2    E) 1

10 Mayıs 2022  

Yağışın az ve sıcaklık farkının fazla olduğu, daha çık kırsal yerleşimlerdeki mesken tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahşap mesken            B) Taş mesken
C) Toprak mesken           D) Betonarme mesken
E) Kil mesken

10 Mayıs 2022  

Akdeniz Havzasında bulunan ülkelerde daha çok görülen ve ülkemizde daha çok Akdeniz iklimi görülen yerlerde bulunan mesken tipi hangisidir?

A) Ahşap mesken             B) Taş mesken
C) Toprak mesken            D) Betonarme mesken
E) Kil mesken

10 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen şehirlerden hangisi işlev türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Mekke        B) Medine        C) Kudüs
D) Lhasa         E) İstanbul

10 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisinde maden şehri kategorisine girecek kadar maden çıkarılmaz?

A) Soma                   B) Tavşanlı      C) Zonguldak
D) Gümüşhane      E) Kerkük

10 Mayıs 2022  

* Rotterdam
* Hamburg
* Marsilya
* İstanbul
* Mersin
* Chicago
Yukarıda verilen şehirlerden kaç tanesi liman şehridir?

A) 6    B) 5    C) 4    D) 3    E) 2

10 Mayıs 2022  

Ticaret şehirleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Temel amacı tamamen ticaret üzerine kuruludur.
B) Ulaşım yollarına yakın olması şarttır.
C) Pazar alanlarına yakın olması şarttır.
D) Hammade alanlarına yakın olması şart değildir.
E) Ülkemizde İstanbul, İzmir örnek gösterilebilir.

10 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen şehirlerden hangisi askeri şehirlere örnek verilemez?

A) Eğirdir             B) Kırkağaç    C) Sarıkamış
D) Etimesgut       E) İncirlik

10 Mayıs 2022  

Bilim, sanat ve eğitim gibi alanlarda ön plana çıkan şehir tipi hangisidir?

A) İdari şehir                   B) Sanayi şehri
C) Kültür şehri                D) Liman şehri
E) Metropoliten şehir

10 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen şehirlerden hangisinde hizmet sektörü ağırlıklı olmasına rağmen tarım sektörünün hala devam ettiği görülmez?

A) Rize               B) Kırklareli            C) Bursa
D) Akhisar        E) Gümüşhane

10 Mayıs 2022  

Nüfusu 100.000'den az olan şehirler için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Küçük şehir kategorisindedir.
B) Tarım sektörü ağılıklı olarak görülür.
C) Ailelerin bir kısmı yakınlarında bulunan toprakları ekip biçerler.
D) Küçük bir kısım hayvancılık yapar.
E) Hizmet sektörü üstünlüğü vardır.