2021-2022 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Fizik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Fizik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Fizik dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Fizik 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Ekim 2021  

I. Maddelerin ortak özelliklerindendir.
II. V harfi ile gösterilir.
III. SI birimi m küptür.
Hacim ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                B) Yalnız II
C) I ve II                   D) II ve III
E) I, II ve III

12 Ekim 2021  

Kütle ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Kütle basınç ve sıcaklık gibi şartlarda değişmez.
B) m harfi ile gösterilir.
C) Maddelerin ayırt edici özellikleri arasındadır.
D) SI birimi kg'dir.
E) Maddeyi oluşturan atomlara bağlı bir niceliktir.

12 Ekim 2021  

Nesneyi oluşturan madde miktarına ................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Hacim        B) Kütle        C) Özkütle
D) Atom          E) Tanecik

12 Ekim 2021  

I. TÜBİTAK
II. TAEK
III. CERN
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ülkemize ait fiziksel araştırma merkezlerindendir?

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve II
D) I ve III            E) Yalnız I

12 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisinde skaler büyüklükten bahsedilemez?

A) Bugün 300 metre koştum.
B) Yazın havalar 40 derece olacakmış.
C) Araç 90 km / h hızla çarpmış.
D) Karpuz 9 kg geldi.
E) Ders süreleri 40 dakika olarak ayarlandı.

12 Ekim 2021  

I. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür.
II. Vektörel niceliklerin toplanması günlük hayatta bir çok alanda kullanılmaktadır.
III. Bileşke kuvvet bir cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamıdır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve III
D) I ve II             E) Yalnız III

12 Ekim 2021  

Büyüklükleri 12 ve 9 olan A ve B vektörlerinin yatay doğrultuda zıt yönde ve aynı yönde oluşturdukları bileşke vektör kuvvetler hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) 3 -- 21        B) 21 -- 3        C) 3 -- 3
D) 21 -- 21      E) 21 -- 15

12 Ekim 2021  

Vektörel büyüklüklerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Doğrultusu vardır.
B) Yönü vardır.
C) Büyüklüğü vardır.
D) Başlangıç ve bitiş noktası vardır.
E) Temel aritmetik işlemlerle işlem yapılır.

12 Ekim 2021  

* Zaman
* Kütle
* Hacim
* Uzunluk
* Sıcaklık
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi skaler büyüklüktür?

A) 5    B) 4    C) 3    D) 2    E) 1

12 Ekim 2021  

I. Akım şiddeti -- Temel büyüklük
II. Madde miktarı -- Türetilmiş büyüklük
III. Kuvvet -- Türetilmiş büyüklük
Yukarıda verilen büyüklük ve nicelik eşleştirmelerinden hangisi ve ya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III           E) Hiçbiri

12 Ekim 2021  

Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi türetilmiş büyüklük değildir?

A) Kuvvet                 B) Sıcaklık        C) Güç
D) Elektrik yükü      E) Enerji

12 Ekim 2021  

Nicel gözlem sonucu birden fazla temel büyüklük kullanılarak ifade edilen büyüklüklere ne denir?

A) Temel büyüklü            B) Türetilmiş büyüklük
C) Skaler büyüklük          D) Vektörel büyüklük
E) Sistematik büyülük

12 Ekim 2021  

Aşağıda verilen SI birimlerinden hangisi temel büyüklük değildir?

A) Newton  B) Kelvin  C) Mol  D) Metre  E) Saniye

12 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel nicelik türleri arasında gösterilemez?

A) Türetilmiş büyüklükler        B) Temel büyüklükler
C) Skaler büyüklükler              D) Vektörel büyüklükler
E) Sistematik büyüklükler

12 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Gözlem duyu organları veya çeşitli araçlarla bilgi toplama eylemidir.
B) Gözlem nitel ve nicel olmak üzere iki çeşittir.
C) Nitel gözlem duyu organları ile yapılan bilgi toplama işidir.
D) Nicel gözlem subjektiftir.
E) Nicel gözlem araç ve gereçlerle yapılan bilgi toplama işidir.

12 Ekim 2021  

I. Fizik doğa kanunlarını inceler
II. Fizik incelemelerinin temelinden deney ve gözlem vardır.
III. Bilimsel çalışmaların ilk basamağı gözlemdir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) I ve III        C) I, II ve III
D) Yalnız II        E) II ve III

12 Ekim 2021  

2. Dünya savaşında atom bombası Amerika tarafından Japonya'ya atılarak savaşı bitirmiştir
Atom bombası, hidrojen bombası gibi atomun parçalanarak büyük bir enerjinin elde edilmesini sağlayan ve inceleyen fiziğin alt dalı hangisidir?

A) Nükleer fizik            B) Elektromanyetizma
C) Optik                         D) Atom fiziği
E) Katıhal fiziği

12 Ekim 2021  

* Kristallerin ve çok atomlu moleküllerin oluşturduğu yapılarını ve özelliklerini inceler.
* Katı maddenin elektriksel, manyetik, optik ve termal özellikleri üzerinde durur.
Yukarıda verilenlere göre bu alanda hangi fizik dalı bulunur?

A) Mekanik            B) Elektromanyetizma
C) Optik                 D) Atom fiziği
E) Katıhal fiziği

12 Ekim 2021  

TSK yeni bir dürbün üretmek istemektedir. Üreteceği dürbün kızılötesi ışınları sayesinde duvarın diğer tarafını da göstermesi istenmektedir.
Buna göre TSK aşağıdaki fiziğin hangi dalından daha çok yararlanmalıdır?

A) Mekanik                B) Elektromanyetizma
C) Optik                     D) Atom fiziği
E) Atom fiziği

12 Ekim 2021  

Yağmur yağdıktan sonra ortaya çıkan gök kuşağı, lambadan gelen ışık ve cisimlerin gölgelerinin oluşumunu inceleyen fiziğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekanik                B) Elektromanyetizma
C) Optik                     D) Atom fiziği
E) Atom fiziği