2021-2022 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Türk Dili ve Edebiyatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

11 Mayıs 2022  

 I. Portre: Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanımaya yönelik yazılan yazılardır.
II. Öz geçmiş: Kişinin hayatında elde ettiği önemli becerileri kendi ağzından anlatan yazılardır.
III. Hal Tercümesi: Osmanlı Döneminde yazılan daha çok öz geçmiş özelliği gösteren eserlerdir.
Yukarıda verilen yazı türü ve açıklamalardan hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

11 Mayıs 2022  

 I. Kısa Hayat Öyküm
II. Suyu Arayan Adam
III. Abidin Dino
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Türk edebiyatında otobiyografi eserlerine örnektir?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

11 Mayıs 2022  

 I. Nesnel ve açık bir dil kullanılır.
II. Anlatıcı birinci kişidir.
III. Hayatı ele alınan kişinin başarı öyküleri vurgulanır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri biyografi ile otobiyografi için aynıdır?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

11 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi tazminat dönemine ait biyografi eserlerden biri değildir?

A) Victor Hugo                     B) Evrak-ı Perişan
C) Mehmet Akif                    D) Osmanlı Şairleri
E) Kudemadan Birkaç Şair

11 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen dünya edebiyatı eserlerden hangisinin türü biyografi değildir?

A) Hayatlar
B) Üç Büyük Usta
C) Samuel Johnson'un Hayatı
D) Kromazov Kardeşler
E) Sir Thomas More'un Hayatı

11 Mayıs 2022  

Biyografi eserleriyle ilgili olarak;
I. Kronolojik sıra izlenir.
II. Edebi bir dil kullanılır.
III. Anlatıcı yazarın kendisidir.
verilenlerden hangisi veya hangileri gereklidir?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

11 Mayıs 2022  

Bir eserin biyografi olabilmesi için;
I. Alanında tanınmış kişileri ele almalıdır.
II. Tarafsız ve gerçekçi bir şekilde anlatmalıdır.
III. Belge ve tanıklardan yararlanılmalıdır.
verilenlerden hangisi veya hangileri gereklidir?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

11 Mayıs 2022  

Alanında tanınmış bir kişinin hayatını ele alan yazıt türlerine ................ denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Biyografi        B) Günlük        C) Anı
D) Hikaye           E) Blog

11 Mayıs 2022  

Sınırları kesin olarak belirlenmiş bir konuyu özel bir bakışla derinlemesine ve ayrıntılı olarak anlatan yazılara ne denir?

A) Biyografi        B) CV        C) Otobiyografi
D) Monografi      E) Portre

11 Mayıs 2022  

Kişinin kendi hayatını konu alan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyografi        B) Bibliyografi        C) Hikaye
D) Roman           E) Otobiyografi

11 Mayıs 2022  

Siyaset, bilim, sanat, spor gibi alanlardan tanınmış kişilerin hayatlarını tarafsız bir şekilde anlatıldığı yazım türü aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) Biyografi        B) Bibliyografi        C) Hikaye
D) Roman          E) Hikaye

11 Mayıs 2022  

Tiyatro türü olan dram ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Hem acıklı hem gülünç yönleri vardır.
B) 18. yüzyılda klasisizme tepki olarak doğmuştur.
C) Aklı ve sağduyuyu ön plana çıkarır.
D) Konularını milli tarihten veya günlük yaşamdan alır.
E) Toplumun her kesiminden kahramanlar seçilebilir.

11 Mayıs 2022  

I. Konuşmayı planlanan sürede tamamlama
II. Konuşmayı etkili bir biçimde sonlandırma
III. Önemli noktaları vurgulama
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hazırlık konuşmasında sunum aşamasında dikkat edilecek kriterler arasında gösterilir?

A) I, II ve II         B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız III        E) Yalnız I

11 Mayıs 2022  

Hazırlık konuşmasında planlama aşamasında olan birisi için aşağıdaki kriterlerden hangisi uygun değildir?

A) Konuşmanın temel bölümlerini planlama
B) Etkili bir başlangıç yapma
C) Konuşma metnini ve notları ayarlama
D) Konuşma provası yapma
E) Konuşmada kullanılacak materyalleri ayarlama

11 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi hazırlık konuşmasında hazırlık aşaması arasında yapılması gerekenlerden biridir?

A) Konuşmanın temel bölümlerini belirleme
B) Konuyu, amacı ve hedef kitleyi belirleme
C) Konuşma metnini ve notları hazırlama
D) Konuşma provası yapma
E) Vurgulanacak kısımları belirleme

11 Mayıs 2022  

I. Hazırlık
II. Planlama
III. Sunum
Bir hazırlık konuşmasında yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin bulunması gerekmektedir?

A) I ve II         B) I ve III        C) II ve III
D) I, II ve III    E) Hiçbiri

11 Mayıs 2022  

“Ali Rıza Bey, Babıâli yetiştirmelerinden bir mülkiye memuruydu. Otuz yaşına kadar Dahiliye kalemlerinden birinde çalışmıştı. Belki ölünceye kadar da orada kalacaktı. Fakat kız kardeşiyle annesinin iki ay ara ile ölmesi onu birdenbire İstanbul’dan soğutmuş, Suriye’de bir kaza kaymakamlığı alarak gurbete çıkmasına sebep olmuştu.”
(Yaprak Dökümü, s. 11)
Yukarıda verilen metin hangi anlatım tekniği ile yazılmıştır?

A) Gösterme tekniği        B) Anlatma tekniği
C) Özetleme tekniği        D) Sürdürme tekniği
E) Belirtme tekniği

11 Mayıs 2022  

Küçük Ağa başını kaldırdı ve soran gözlerle baktı. Doktor çevik bir davranışla ayağa kalkmıştı. Gidecekti artık. Onun hâlâ soran gözlerine dost gözlerle bakarak:
“Çünkü,” dedi. “Küçük Ağa’nın siz oluşu.. yani.. nasıl söylemeli?.. Anlıyor musunuz veya anlatabiliyor muyum bilmem... Sizin gibi genç, güçlü, kuvvetli.. ve bilhassa bilgili, akıllı biri oluşu... Kısacası işte siz oluşunuz benim için hususî bir kıymet ve ehemmiyet taşıyor.”
Yukarıda verilen metin hangi anlatım tekniği ile yazılmıştır?

A) Gösterme tekniği        B) Anlatma tekniği
C) Özetleme tekniği        D) Sürdürme tekniği
E) Belirtme tekniği

11 Mayıs 2022  

Haftada iki gece dostlara danslı çay veriliyor, en aşağı iki üç gece de başkalarının davetine gidiliyordu. Aşağı sofa ile taşlık arasındaki camekân kaldırılmış, delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kâğıt ile kaplanmıştı. Davet akşamları taşlıktaki su küpü, sofadaki yemek masası ve daha başka hırdavat eşya mutfağa taşınıyor, yukarıdan kilimler, iskemleler, süslü yastıklar indirilerek bir kabul salonu dekoru kuruluyordu.
Yukarıda verilen metin hangi anlatım tekniği ile yazılmıştır?

A) Gösterme tekniği        B) Anlatma tekniği
C) Özetleme tekniği        D) Sürdürme tekniği
E) Belirtme tekniği

11 Mayıs 2022  

Olayların, kişilerin ve varlıkların okuyucuya özet şekilde aktarılması hangi anlatım tekniği arasındadır?

A) Gösterme tekniği        B) Anlatma tekniği
C) Özetleme tekniği        D) Sürdürme tekniği
E) Belirtme tekniği