2021-2022 9.Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Biyoloji dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Biyoloji dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Biyoloji dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

20 Aralık 2021  

Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmeleri için besine ihtiyaç duymaktadır. Kendi besinini kendi üretebilen canlılara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketici        B) Heterotrof        C) Ototrof
D) Otrojen        E) Heterojen

20 Aralık 2021  

5 molekül trigliserit (nötral yağ) sentezi için gerekli olan yağ asidi, gliserol molekül sayısını ve bu sentez sırasında kaç molekül su açığa çıkacağını yazınız.

............... ................................ ...............................
............... ............................... ................................
................ ............................... ...............................
............... ............................... ................................

20 Aralık 2021  

Doymamış yağ asitlerinin özellikleri nelerdir

................. .................................... .........................
................. .................................... .........................
................. .................................... .........................
................. .................................... ........................

20 Aralık 2021  

Yağlar arasında hangi bağ bulunur?

A) Glikozit bağı                B) Petpit bağı
C) Ester bağı                    D) Fosfadiester bağı
E) Fosfat bağı

20 Aralık 2021  

Vitaminlerin genel özelliklerin 5 (Beş) tanesini yazınız?

........................ .................................. .....................
........................ .................................. .....................
....................... ................................... .....................
....................... ................................... .....................
...................... .................................... .....................

20 Aralık 2021  

Enzimlerin genel özelliklerinden 5(beş) tanesini yazınız?

............... ...................................... ..........................
............... ...................................... ..........................
................ ...................................... .........................
............... ...................................... ..........................
.............. ....................................... ..........................

20 Aralık 2021  

Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörleri yazınız?

............... ........................................... .....................
............... ........................................... .....................
............... ............................................ ....................
................ ............................................ ..................
.............. ............................................. ....................

20 Aralık 2021  

Proteinlerin özelliklerinden 5 Beş) tanesini yazınız?

.................. ....................................... ......................
.................. ....................................... ......................
.................. ........................................ .....................
.................. ......................................... ....................
.................. ........................................ .....................

20 Aralık 2021  

Yağların özelliklerinden 5(Beş) tanesini yazınız?

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

20 Aralık 2021  

Polisakkaritlerin elde ediliş formüllerini yazarak, sınıflandırınız?

.................... .................................... .......................
.................... ................................... ........................
................... ..................................... .......................


20 Aralık 2021  

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
(Temel aminoasit, B ve C vitamini, peptid, galaktoz, glikoz, ester, glikozit, DNA, riboz şekeri, früktoz, RNA, Ko-enzim, Ko-faktör, hormon, apo-enzim, holo enzim)

1. Karbonhidratların arasındaki bağa....................... bağ, yağların yapısındaki bağlara................................. bağıproteinlerin arasındaki bağa ................................ bağı denir.
2. Monosakkaritlerden 6 karbonlu şekerler ........................ , ..................... ve ......................olmak üzere üç çeşittir.
3. Nükleik asitler ..................................ve .........................................olmak üzere iki çeşittir.
4. Enzimlerin aktifleştirici kısmı...................................... ve ............................................ olmak üzere iki çeşittir.
5. Vücudumuzda sentezlemeyip dışarıdan almak zorunda olduğumuz amino asitlere....................................aminoasitler denir.

20 Aralık 2021  

Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başın D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.

……1.A,D,E,K vitaminleri yağda eriyen vitaminlerdir.
……2. DNA'nın organik bazları A,T,G,C şekeri deoksiribozdur.
……3.Hormonlar, tükürük ter vb. vücut sıvalarında bulunur.
……4. Kolesterol steroid yapılı bir yağ molekülüdür.
……5. Canlı vücudunda en fazla bulunan 6 element: C(Karbon), H(hidrojen), O(Oksijen), N(Azot), P(Fosfor), S(Kükürt)

18 Aralık 2021  

Aşağıda verilenleri birer cümle ile açıklayınız.

1. Anabolizma:
.................... ............................. .........................
2. Katabolizma:
.................... ............................. .........................
3. Adaptasyon:
.................... ............................. .........................
4: Gelişme
.................... ............................. .........................
5: Eşeysiz üreme:
.................... ............................. .........................

18 Aralık 2021  

Çok hücreli canlılarda aşağıda verilen sıralamada boş bırakılan yerleri doldurunuz.

1. Hücre
2. ................
3. Orgran
4. ...............
5 Organizma

18 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi hetatrof canlılardan değildir?

A) Mantarlar        B) İnsanlar            C) Yarasalar
D) Bitkiler            E) Köpek balıkları

18 Aralık 2021  

Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

1. Su moleküllerinin birbirlerin arasında kurdukları bağın sonucu ortaya çıkan kuvvete .............................. kuvveti denir.
2. Su moleküllerinin başka maddelerle oluşturdukları bağın sonucu ortaya çıkan kuvvete .................. kuvveti denir.

18 Aralık 2021  

Vitamin eksikliğine bağlı olarak görülen rahatsızlık veya hastalıkları eşleştiriniz.
A VİTAMİNİ    B1 VİTAMİNİ    C VİTAMİNİ    D VİTAMİNİ    K VİTAMİNİ    E VİTAMİNİ

..........
Kanın pıhtılaşamaması
……….
Skorbit hastalığı – yaraların geç iyileşmesi
……….
Gece körlüğü
………
Kısırlık veya anemi
……...
Raşitizm veya eklemlerde görülen anormallikler
B1
Beriberi hastalığı

18 Aralık 2021  

Canlıların en küçük temel yapı birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atom   B) Hücre   C) Doku   D) Organ   E) Sistem

18 Aralık 2021  

DNA’nın yapısında bulunmayan organik baz türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adenin   B) Timin   C) Sitozin   D) Urasil   E) Guanin

18 Aralık 2021  

Aşağıdaki yağ türlerinden hangisinde doymuş yağ asiti görülür?

A) Ayçiçeği yağı                B) Fındık yağı
C) Mısır yağı                     D) Zeytinyağı
E) Kuyruk yağı