2021-2022 9.Sınıf Fizik Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Fizik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Fizik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Fizik dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Aralık 2021  

Kütle kavramı ile ilgili;
I. Birimi kilogramdır.
II. m sembolü ile gösterilir.
III. Temel bir büyüklüktür.
IV. Vektörel bir büyüklüktür.
V. Dinamometre ile ölçülür.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II              B) II ve III                   C) II ve IV
D) I, II ve III         E) II, III, IV ve V

23 Aralık 2021  

“Kütlesi sabit tutulan bir maddenin hacmi değiştirilirse özkütlesi de değişir” hipotezi test edilmek isteniyor. Buna göre; hipotezde kullanılan bağımlı, bağımsız ve kontrollü değişken sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Kütle - Hacim - Özkütle
B) Kütle - Özkütle - Hacim
C) Hacim - Kütle - Özkütle
D) Özkütle - Hacim - Kütle
E) Özkütle - Kütle – Hacim

23 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi fiziğin uğraş alanına girmez?

A) Doğa olayları
B) Mıknatısların itip çekmesi
C) Madde ve enerji ilişkisi
D) İnsanları yaşamını kolaylaştıran yenilikler
E) Canlı varlıkların dünyası

23 Aralık 2021  

I. Ölçüm aletleri kullanılmaz.
II. Duyu organlarına dayanır.
III. Maddenin daha çok rengi kokusu ve dış yapısıyla ilgilidir.
Yukarıda verilenler aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir?

A) Bilimsel yöntem      B) Nicel gözlem      C) Teori
D) Kontrollü deney      E) Nitel gözlem

23 Aralık 2021  

Aşağıdaki birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Zaman ----------- saniye
B) Enerji ------------ Kalori
C) Kütle ------------ kilogram
D) Alan ----------- m3
E) Kuvvet ----------- Newton

23 Aralık 2021  

Öğretmen, masanın kenar ölçülerini öğrencilere aldırarak masanın yüzey alanını hesaplatıyor.
Bu hesaplamada hataları azaltmak için;
I. Birden çok ölçüm yaptırmak
II. Güvenilir bir ölçüm aracı kullanmak
III. Erkek öğrencilere ölçüm yaptırmak
Verilenlerden hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız I          B) Yalnız II              C I ve II
D) I ve III            E) I,II ve III

23 Aralık 2021  

“Bütün kediler köpekten korkar” hipotezini kuran araştırmacı, bunu kanıtlamak için.
Bu bilim adamının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir.

A) Hipotezini değiştirmek           B) Kontrollü deney
C) Yeni kanıtlar aramak              D) Nicel gözlem yapmak
E) Nitel gözlem yapmak

23 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin günlük yaşamımızdaki yararlarından biri değildir?

A) Fiber optik teknolojisi ile hızlı internet erişimi sağlar.
B) Gökyüzündeki yıldızların hareketinin incelenmesiyle astroloji bilgilerimizi geliştirir.
C) Kanser tedavisinde kullanılan cihazların geliştirilmesini sağlar.
D) Teleskoplar ile uzayı daha iyi tanımamızı sağlar.
E) Maglevler (manyetik raylı tren) ile çok yüksek hızlara ulaşmamızı sağlar.

23 Aralık 2021  

Bir öğrenci su dolu bardağın içindeki kaşığı kırılmış gibi görüyor.
Buna göre öğrenci bu durumu açıklayabilmek için fiziğin hangi alt alanından yararlanmalıdır?

A) Mekanik      B) Termodinamik         C) Optik
D) Elektrik        E) Atom fiziği

23 Aralık 2021  
“Kütle - - - - sembolü ile gösterilir, - - - - ile ölçülür, SI’daki birimi - - - - dır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırası ile yazılması gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) k, dinamometre, kilogram
B) m, eşit kollu terazi, kilogram
C) m, dinamometre, kilogram
D) k, eşit kollu terazi, gram
E) m, eşit kollu terazi, gram

23 Aralık 2021  

Bir kitabın eni 20 cm, boyu 25 cm'dir. Kitabın kapak kalınlığı 1 mm, yapraklarının kalınlığı ise 0,2 mm'dir. Kitabın hacmi 1 dm3 olduğuna göre kitap kaç yapraktır?

A) 124     B) 148   C) 180   D) 196    E) 216

23 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi hacim ölçümünde kullanılan bir birim değildir?

A) Desimetreküp         B) Metreküp         C) Litre
D) Küp                        E) Mililitre

23 Aralık 2021  

Kütlesi 90 gram olan bir maddenin hacmi 60 cm3 olarak ölçülüyor. Buna göre maddenin özkütlesi kaç g/cm3 tür?

A) 0,5    B) 1    C) 1,5    D) 2    E) 2,5

23 Aralık 2021  

Bir kenarının uzunluğu L olan küpün dayanıklılığı D dir. Buna göre aynı malzemeden kenar uzunluğu 2L olan bir küp yapılırsa küpün dayanıklılığı kaç D olur?

A) 1/4      B) 1/2      C) 1      D) 2      E) 4

23 Aralık 2021  

Dayanıklılıkla ilgili olarak;
I. Maddenin cinsine bağlıdır.
II. Maddenin kesit alanına bağlıdır.
III. Maddenin yüzey alanına bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.         B) Yalnız II.             C) I ve II.
D) I ve III            E) I, II ve III

23 Aralık 2021  

Aynı cins moleküllerin birbirini çekerek bir arada bulunmasına - - - - farklı cins moleküllerin birbirini çekmesine - - - - denir.
Yukarıdaki cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerler sırası ile aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?

A) Adezyon, kohezyon          B) Adezyon, dayanıklılık
C) Kohezyon, adezyon         D) Kohezyon, yüzey gerilimi
E) Yüzey gerilimi, kılcallık

23 Aralık 2021  

Aşağıda verilen,
I. duvarda yürüyen böceklerin düşmemesi
II. suyun musluğun ağzında damla şeklini alması
III. cıvanın halıya döküldüğünde halıyı ıslatmaması 
olaylarından hangilerinde kohezyon (birbirini tutma) olayının etkisi vardır?

A) Yalnız I.         B) Yalnız II.        C) I ve II.
D) II ve III.          E) I, II ve III.

23 Aralık 2021  

Fizik bilimine göre hareket ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Hareket göreceli bir kavramdır.
B) Hareketli bir cismi tüm gözlemciler hareketli olarak görür.
C) Hareketi tanımlamak için bir referans noktasına ihtiyaç vardır.
D) Bir gözlemciye göre durgun olan bir cisim başkasına göre hareketli olabilir.
E) Evrende her şey göreli olarak hareketlidir.

23 Aralık 2021  

Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km/h ve 80 km/h sabit hızlarla harekete başlıyorlar.
Buna göre, 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur?

A) 30    B) 50    C) 60    D) 90    E) 130

23 Aralık 2021  

Bir araç 10 m/s hızla giderken hızını 3 s de 25 m/s ye çıkarıyor. Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir?

A) 2     B) 3     C) 5     D) 7     E) 10