2021-2022 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

31 Ekim 2021  

Hastaların yatırılarak tanı ve tedavi verildiği hastanelerdir.
Yukarıda açıklaması verilen sağlık kuruluşu kaçıncı basamaktadır?

A) 1.      B) 2.      C) 3.      D) 4.      E) 5.

31 Ekim 2021  

I. Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları sağlığa zararlıdır.
II. Enerji içecekleri şeker hastalığına ve obeziteye yol açabilmektedir.
III. Enerji içecekler yüksek dozda alındığında kalp problemlerine yol açabilmektedir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II                        B) II ve III
C) I, II ve III                   D) I ve III
E) Yalnız III

31 Ekim 2021  

I. Başarılı olma ve kazanma çabası içinde olmak.
II. Kendini başkaları ile kıyaslamak.
III. Özgüvensizlik
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri sınav kaygısının nedenleri arasındadır?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
D) II ve III         E) I, II ve III

31 Ekim 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi hastalıkların bulaşma yolları arasında değildir?

A) Ses yoluyla                  B) Vektörler yoluyla
C) Temas yoluyla            D) Hava yoluyla
E) Su ve besin yoluyla

31 Ekim 2021  

* El ve tırnak temizliği
* Yüz ve boyun temizliği
* Kulak temizliği
* Burun temizliği
* Tuvalet alışkanlığı ve temizliği
* Banyo yapma ve giyecek temizliği
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kişisel hijyen kapsamındadır?

A) 6    B) 5    C) 4    D) 3    E) 2

31 Ekim 2021  

İlaç kullanma ile ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) İlacın hekim tarafından teşhis konularak verilmesi gerekmektedir.
B) İlaçlar kullanma talimatındaki şeklinde kullanılmalıdır.
C) Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar kesinlikle buzlukta saklanmalıdır.
D) İlaçlar çocukların ulaşamayacağı yerlerde olamalıdır.
E) İlaçlar ambalajında saklanmalıdır.

31 Ekim 2021  

Bir konu üzerinde uzmanlaşmış sağlık kuruluşlarını kapsayan hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rehabilite sağlık merkezleri
B) 1. basamak sağlık hizmetleri
C) 2. basamak sağlık hizmetleri
D) 3. basamak sağlık hizmetleri
E) Tedavi edici sağlık hizmetleri

31 Ekim 2021  

Hasta tedavilerinin evde veya ayakta yapıldığı sağlık kuruluşları hangisidir?

A) Rehabilite sağlık merkezleri
B) 1. basamak sağlık hizmetleri
C) 2. basamak sağlık hizmetleri
D) 3. basamak sağlık hizmetleri
E) Tedavi edici sağlık hizmetleri

31 Ekim 2021  

İnsanda davranış biçiminde engellemeler ve gürültü kaynaklı zararlı semptomlar hangi desibelde oluşur?

A) 35 -- 40 desibel arası    B) 40 -- 45 desibel arası
C) 50 -- 55 desibel arası    D) 55 -- 60 desibel arası
E) 65 desibel üzeri

31 Ekim 2021  

* Kentleşme
* Sanayileşme
* Hızlı nüfus artışı
* Ekonomik yetersizlik
* Teknolojik gelişmeler
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi gürültü kirliliğine sebep olan etmenlerdendir?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

31 Ekim 2021  

Beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen, çevre kirliliği oluşturan, iş performansını azaltan, işitme sağlığını büyük oranda etkileyen fiziksel etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gürültü kirliliği            B) Cep telefonu
C) Hava kirliliği                 D) Çöpler
E) Su kirliliği

28 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıkların bulaşma yollarından biri değildir?

A) Hava yoluyla            B) Kan yoluyla
C) Su yoluyla                D) Ses yoluyla
E) Vektörler yoluyla

28 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi dişe zarar veren etmenlerden biri değildir?

A) Tırnak yemek
B) Çok fazla şekerli ve gazlı içecek tüketmek.
C) Günlük ağız bakımı yapmamak.
D) Kürdan kullanmak.
E) Diş kontrolü için dişçiye gitmemek.

28 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Herkes dil, din, ırk farketmeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.
B) Herkes sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı alabilir.
C) Herkes sağlık kuruluşunu seçme hakkına sahiptir.
D) Herkesin sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
E) Herkesin kendisine kötü davranan sağlık çalışanına bağırmaya hakkı vardır.

28 Ekim 2021  

Vektrölerle ilgili olarak;
I. Hastalıkları insanlara taşıyan eklem bacaklılara ve kemirgenlere denir.
II. Vektörler hayvanlardan ayrı olarak incelenmektedirler.
III. Fare, bit, pire, kene gibi canlılar vektörelerden sayılır.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II          B) I ve III        C) Yalnız II
D) II ve III        E) I, II ve III

28 Ekim 2021  

Çöpleri poşetlere atmada;
I. Evsel atıklar siyah renkli poşetlere atılmalıdır.
II. Cam, plastik, kağıt gibi maddeler mavi poşetlere atılmalıdır.
III. Tıbbi atıklar yeşil poşetlere atılmalıdır.
verilenlerden hangisine veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) I ve III        C) Yalnız II
D) II ve III          E) I, II ve III

28 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik sağlık hizmetlerinden biri değildir?

A) Bağışıklama                    B) Sağlık eğitimi
C) Gıda hijyeni sağlama    D) Aile planlaması
E) İlaçla koruma

28 Ekim 2021  

Bireylere plesanta ve anne sütünden geçen bağışıklıklara ..................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) aktif bağışıklık
B) pasif bağışıklık
C) sonradan kazanılmış bağışıklık
D) yapay bağışıklık
E) geçici bağışıklık

28 Ekim 2021  

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemine ........................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

A) İlk çocukluk            B) Ergenlik
C) Son çocukluk         D) İlk yetişkinlik
D) Orta yetişkinlik

28 Ekim 2021  

I. Süreklilik özelliği taşıması
II. Zorba ve kurban arasında güç dengesizliği olması
III. Yapılan davranışın kasıtlı olması
Bir davranışın akran zorbalığı olabilmesi için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gerekmektedir?

A) I ve II            B) Yalnız II        C) I ve III
D) I, II ve III       E) II ve III