2021-2022 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Bilgisayar Bilimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Kasım 2021  

Zararlı programlar hangileridir isimlerini yazınız?

* ............. ................. ...............
* ............. ................. ...............
* ............. ................. ...............
* ............. ................. ...............

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen terimleri açıklayınız.

Algoritma:
........................... ....................... ...................
........................... ....................... ...................
Veri:
........................... ....................... ...................
........................... ....................... ...................

05 Kasım 2021  

Zararlı programlardan olan truva atları hakkında kısaca bilgi veriniz.

...................... ............................. ..........................

...................... ............................. ..........................

...................... ............................. ..........................

...................... ............................. ..........................

05 Kasım 2021  

Parola güvenliği açısında yapılması gerekenlerden üç tanesini aşağıya yazınız.

...................... ............................. ..........................
...................... ............................. ..........................
...................... ............................. ..........................

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen kavramları kısaca açıklayınız.

Siber Suç:
...................... ............................. ..........................

Siber Terörizm:
...................... ............................. ..........................

Siber Savaş:
...................... ............................. ..........................

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen internet sitesi uzantılarını uygun açıklamalarla eşleştiriniz.
a. .com    b. .edu    c. . k12    d. .gov    e. .org

[...] Üniversite ve akademik kuruluşların sitelerin için kullanılır.
[...] Okul öncesinden başlayıp liseye kadar geçen öğretim kurumlarının site uzantısıdır.
[...] Devlet kurumlarının resmi sitelerinin uzantısıdır.
[...] Ticari amaçlı sitelerin uzantısıdır.
[...] Ticari amaç gütmeyen vakıf, dernek gibi sitelerin uzantısıdır.


05 Kasım 2021  

Creative Commons organizasyonunun ilkelerinden olan Attribution - Atıf ilkesini kısaca açıklayınız.

...................... ............................. ..........................

...................... ............................. ..........................

...................... ............................. ..........................
05 Kasım 2021  

Uluslar arası bilgisayar etik enstitüsüne göre bilişim teknolojilerinin doğru bir şekilde kullanılması için belirtilen kurallardan beş tanesini yazınız.

* ...................... ............................. ..........................
* ...................... ............................. ..........................
* ...................... ............................. ..........................
* ...................... ............................. ..........................
* ...................... ............................. ..........................
05 Kasım 2021  

İnternet etiği kurallarından dört tanesini aşağıya yazınız.

* ...................... ............................. ..........................
*...................... ............................. ..........................
*...................... ............................. ..........................
*...................... ............................. ..........................

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
* siber zorbalık    * erişilebilirlik    * parola
* .k12    * gizlilik    * Fikri mülkiyet
* bilgisayar solucanları    * siber suç
*  .org    * siber saldırı

a. Kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her çeşit ürün .................... kapsamındadır.
b. Ticari amaç gütmeyen, vakıf dernek gibi organizasyonların kullandığı internet sitesi uzantısı ............'dur.
c. .................... uzantısı; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kurumlarına ait uzantıdır.
d. İnternet etiğine uymayan davranışların tümüne ................. denir.
e. Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için korunması olayına .............. denir.
f. Bilginin yetkili kişilerce ulaşılabilir olamasına ................ denir.
g. Bir bilişim sisteminin işleyişini bozmak veya durdurmak için yapılan kötü niyetli davranışlara ................... denir.
h. Bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen her türlü yasa dışı işleme ................. denir.
ı. Bilişim ortamında bir hizmete veya bilgiye erişe bilmek için gerekli olan kullanıcıya özel karakter dizisi ................ olarak adlandırılır.
i. Ağ bağlantıları ile bulaşan ve kendi kendine çoğalan ve çalışa bilen kötü niyetli yazılımlar ........................ 'dır.

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.

(....) Bilişim alınında ve internet kullanımında uyulması gereken ilkelere bilişim etiği denir.
(....) Eser sahiplerinin haklarını koruyarak eserlerin paylaşımını kolaylaştırıcı modeller sunan organizasyon Creative Commons'tur.
(....) google.com kullanıcılarının verilerini kaydetmeyen açık kaynaklı bir arama motorudur.
(....) Lisanssız yada kırılmış yazılımlar kullanmak suçtur.
(....) Devlet kurumlarının resmi sitelerinin uzantısı .net'tir.
(....) İnternette tanıştığımız, yüzünü veya sesini duymadığımız kişilere karşı saygı çerçevesinde konuşmamıza gerek yoktur.
(....) İnternet ortamında zorbalıkla karşılaşıldığı zaman ilk olarak zorbalık yapan hesabı engellememiz gerekmektedir.
(....) Bilişim alanında parola oluştururken parolanın unutulmaması için her faklı hesap için aynı parola oluşturulmalıdır.
(....) Zararlı programlar sistem kaynaklarının izinsiz kullanılmasına neden olabilirler.
(....) Tanınmayan veya güvenilmeyen e-postaları ve ekleri açmak zararlı programların bulaşmasına sebep olur.

27 Ekim 2021  

I. Kendi kendine çoğalırlar.
II. Ağ bağlantısı aracılığı ile bulaşır.
III. Bilgisayarda güvenlik açıkları oluşturur.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayar solucanları için doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız III       E) I, II ve III

27 Ekim 2021  

I. Gizlilik
II. Bütünlük
III. Paylaşılabilirlik
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgi güvenliğinin temel öğeleri arasındadır?

A) I ve II        B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız II    E) I, II ve III

27 Ekim 2021  

I. İlk yapılması gereken zorbalık yapan hesabın engellenmesidir.
II. Zorbalık yapan hesap site yönetimine şikayet edilmelidir.
III. Zorbalık yapan hesabın ekran görüntüleri alınarak kanıt toplanmalıdır.
Siber zorbalığa maruz kalındığında yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri uygulanmalıdır?

A) I ve II        B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız II    E) I, II ve III

27 Ekim 2021  

Bilişim etiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Lisansız yazılım kullanılmamalıdır.
B) Bilişim teknolojilerinde yalancı şahitlik yapılmamalıdır.
C) Başkalarına ait veriler, kişilerin haberi olmadan kullanılmalıdır.
D) Bilişim teknolojileri zarar vermek için kullanılmamalıdır.
E) Bilişim teknolojileri her zaman saygı çerçevesinde kullanılmalıdır.

27 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi ticari amaç güden internet sitesi uzantısıdır?

A) .net    B) .gov    C) .edu    D) .org    E) .k12

27 Ekim 2021  

kelime = "bilişim"
length(kelime)
Yukarıda verilen işlemin çıktısı hangisi olur?

A) 7    B) şlibimi    C) 0,7    D) None    E) True

27 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi yanlış değişken ismidir?

A) sayi                    B) 1.sayi        C) adi
D) dogumTarihi    E) soruSayisi

27 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi sayısal veri değildir?

A) Dairenin yarı çapı         B) İki şehir arasındaki uzaklık
C) Bireyin boy uzunluğu   D) Sınavdan alınan not
E) Bir şehrin plakası

27 Ekim 2021  

I. Sayısal veri
II. Alfanümerik veri
III. Mantıksal veri
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri veri türleri arasındadır?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III      E) Yalnız III