2021-2022 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Bilgisayar Bilimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

28 Mart 2022  

Klavyeden girilen şifrenin en az 8 karakterden oluştuğunu kontrol eden ve eğer 8 karakterden az ise uyarı veren kod bloğunu tamamlayınız.
python sorusu

28 Mart 2022  

Klavyeden girilen sayıdan başlayıp 100 kadar olan çift sayıların toplamanı veren program bloğunda boş bırakılan yerleri doldurunuz?
python sorusu 9.sınıf

28 Mart 2022  
Klavyeden girilen iki sayının aritmetik ortalamasını alan ve eğer aritmetik ortalama 50 büyük ise GEÇTİ değilse KALDI yazdıran programı aşağıya yazınız.


28 Mart 2022  

Klavyeden girilen bir sayının çift sayı olup olmadığını kontrol eden fonksiyonu python programlama dilinde yazınız.

// Fonksiyon
>>>
>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>>


// Ana program
>>>
>>>

28 Mart 2022  

Uzun kenar ile kısa kenarı verilen bir dikdörtgenin alanını hesaplayan fonksiyonu aşağıya yazınız.
(uzun kenar: 10, kısa kenar: 5)

// Fonksiyon
>>>
>>>>


// Ana program
>>>
>>>
28 Mart 2022  

Kendisine gönderilen sayının karesini alan 'kare_al' fonksiyonu aşağıya yazınız.

// Fonksiyon
>>>
>>>>
// Ana program
>>>>
>>>>

28 Mart 2022  

Klavyeden girilen sayının mutlak değerini alan kod bloğunu yazınız.

1. >>> ................... ................. .................
2. >>> ................... ................. .................
3. >>> ................... ................. .................
28 Mart 2022  

Aşağıda klavyeden girilen bir sayının karekökünü hesaplayan program verilmiştir. Ancak programda bazı kodların yazımı hatalıdır.
Hatalı olan kodların üzerini çizerek altlarına doğrusunu yazınız.

>>> from math export sqrt
................... ................. .................
>>> sayi = output ( "Lütfen sayıyı giriniz: ")
................... ................. .................
>>> sayi = sqrt(sayi)
................... ................. .................
>>> print(sayi)
................... ................. .................

28 Mart 2022  

1 ile 100 arasındaki asal sayıları bulan python kod bloğunu while döngüsü kullanarak yazınız.

1. ................... ................. .................
2. ................... ................. .................
3. ................... ................. .................
4. ................... ................. .................
5. ................... ................. .................
6: ................... ................. .................
7. ................... ................. .................
8. ................... ................. .................
9. ................... ................. .................
10. ................... ................. .................
11. ................... ................. .................
12. ................... ................. .................

28 Mart 2022  

Klavyeden "N" tuşuna basılıncaya kadar döngüyü sonlandırmayan python kodunu while döngüsünü kullanarak aşağıya yazınız.

1. ................... ................. .................
2. ................... ................. .................
3. ................... ................. .................

28 Mart 2022  
Kullanıcıdan alınan bir kelimeyi harflerine ayıran kod bloğunu for döngüsü kullanarak yazınız. 1.
2.
3.
28 Mart 2022  

1 ile 100 arasındaki çift sayıları yazdıran python program kodunu for döngüsü kullanarak yazınız.

1. ................... ................. .................
2. ................... ................. .................
3. ................... ................. .................

28 Mart 2022  

20'den 50'ye kadar olan sayıların toplamını bulan python kod bloğunu for döngüsü kullanarak yazınız.

1. ................... ................. .................
2. ................... ................. .................
3. ................... ................. .................
4. ................... ................. .................

28 Mart 2022  

1'den 100 kadar olan tüm çift sayıları yazdıran programı yazınız.

1. ................... ................. .................
2. ................... ................. .................
3. ................... ................. .................

28 Mart 2022  

Girilen iki sınavın aritmetik ortalamasını alan ve eğer aritmetik ortalama 50 küçükse kaldı, büyük veya eşitse geçti çıktısı veren programı yazınız.

1. ................... ................. .................
2. ................... ................. .................
3. ................... ................. .................
4. ................... ................. .................
5. ................... ................. .................
6. ................... ................. .................
7. ................... ................. .................

02 Mart 2022  

Aşağıdaki kodlardan hangisi python dilinde yazdığımız kodun fonksiyon olduğunu belirtir?

A) choice        B) select        C) body
D) def              E) name

02 Mart 2022  

I. Def
II. Fonksiyon ismi
III. Parametre
IV. Gövde
Yukarıdakilerden hangisi python programlama dilinde fonksiyon tanımlarker zorunlu olan fonksiyon bölümü arasındadır?

A) I, II ve III                B) I, IV ve IV
C) I, II, III ve IV          D) I ve III
D) III ve IV

02 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi programlama dilinde fonksiyonların sağladığı yararlar arasından gösterilemez?

A) Programın yönetimini kolaylaştırır.
B) Daha doğru çözüm üretilebilir.
C) Daha kolay hata ayıklama yapılır.
D) Kod satırlarını genişletmek daha kolaylaşır.
E) Daha fazla kod satırı yazılmasını sağlar.

02 Mart 2022  

>>> sayi = random()
>>> print(sayi)
Yukarıdaki komut bloğu çalıştırıldığında hangi sayı çıktısını vermez?

A) 0    B) 0,3    C) 1.04    D) 0.567    E) 0.63

02 Mart 2022  

Python programlama dilinde rastgele sayı üreten kütüphanede aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi yoktur?

A) Random        B) Choice    C) Randrange
D) Select             E) Seed