2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. Söz dizimsel hatalar nedir?

  A) Programın çalışma zamanı hataları.
  B) Programın beklenen sonucu üretmemesi.
  C) Programın yapısını ve kurallarını ifade eder.
  D) Programın verileri düzenleme ve çözümleme işlemleri.
  E) Programın mantıksal hataları.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Söz dizimsel hatalar, programın yapısına ve kurallarına uymayan kodları ifade eder. 3. Hangi tür hatalar program çalıştırıldıktan sonra ortaya çıkar?

  A) Söz dizimsel hatalar.       B) Anlam bilimsel hatalar.    
  C) Programlama dilleri.        D) Çalışma zamanı hataları.   
  E) Programlama ortamı.                                       

 4. Cevap: D Açıklama:

  Çalışma zamanı hataları, program çalıştırıldıktan sonra ortaya çıkan hatalardır. 5. Problem çözme sürecinin hangi aşamasında alternatif çözüm yolları belirlenir?

  A) Problem tanımı.
  B) İşlem analizi.
  C) Çözümün uygulanması.
  D) Alternatiflerin belirlenmesi.
  E) Hata ayıklama.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Problem çözme sürecinin "Alternatiflerin belirlenmesi" aşamasında farklı çözüm yolları belirlenir. 7. Hangi hatalar programın çalıştırılmasından sonra ortaya çıkar?

  A) Söz dizimsel hatalar.       B) Anlam bilimsel hatalar.    
  C) Programlama dilleri.        D) Çalışma zamanı hataları.   
  E) Programlama ortamı.                                       

 8. Cevap: D Açıklama:

  Çalışma zamanı hataları, programın çalıştırılmasından sonra ortaya çıkar. 9. Problem çözme sürecinde önce bildiklerinizden yola çıkmak neden önemlidir?

  A) Önce bildiklerinizden yola çıkmak, problem çözme sürecini karmaşıklaştırır.
  B) Önce bildiklerinizden yola çıkmak, yeni fikirler üretmeyi engeller.
  C) Önce bildiklerinizden yola çıkmak, bilgi dağarcığınızı genişletmeyi sağlar.
  D) Önce bildiklerinizden yola çıkmak, problemi daha zor hale getirir.
  E) Önce bildiklerinizden yola çıkmak, problem çözümünü engeller.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Önce bildiklerinizden yola çıkmak, problemi çözerken varolan bilgi ve becerilerinizi kullanmanıza ve yeni fikirler üretmenize yardımcı olabilir. 11. Problemi çözmek için deneme yapmanın önemini açıklayın.

  A) Deneme yapmak, problemleri daha karmaşık hale getirir.
  B) Deneme yapmak, sadece zaman kaybına neden olur.
  C) Deneme yapmak, problemin neden kaynaklandığını anlamamıza yardımcı olabilir.
  D) Deneme yapmak, problem çözümünü engeller.
  E) Deneme yapmanın herhangi bir önemi yoktur.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Deneme yapmak, problemin çıktılarını inceleyerek sorunun neden kaynaklandığını anlamamıza yardımcı olabilir. 13. Problem çözme sürecinin son adımında ne yapılır?

  A) Problemi Anlama
  B) Problemi Tanımlama
  C) Farklı Çözüm Yolları Listesi İçerisinden En İyi Çözümü Seçme
  D) Seçilen Çözüm Yolu ile Problemi Çözmek İçin Gerekli Yönergeleri Oluşturma
  E) Çözümü Değerlendirme

 14. Cevap: E Açıklama:

  Problem çözme sürecinin son adımı, çözümün test edilmesi ve sonucun doğruluğunun kontrol edilmesidir. 15. Problem çözme sürecinin hangi adımında problemin tanımlanması gereklidir?

  A) Problemi Anlama
  B) Farklı Çözüm Yolları Listesi İçerisinden En İyi Çözümü Seçme
  C) Problemin Çözümü İçin Farklı Yol ve Yöntemler Belirleme
  D) Problemi Tanımlama
  E) Çözümü Değerlendirme

 16. Cevap: D Açıklama:

  Problem çözme sürecinin ilk adımı, problemin açık, anlaşılır ve doğru bir şekilde tanımlanmasıdır. 17. Bir programcının işlediği veriye ne ad verilir?

  A) Giriş    B) Çıktı    C) Bilgi    D) Veri    E) Dönüş    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Programcı, işlenmiş veriyi bilgi olarak adlandırır. 19. Operatörler hangi tür veriler arasındaki ilişkileri gösterir?

  A) Sayısal veriler        B) Alfanümerik veriler   
  C) Mantıksal veriler      D) Karakter veriler      
  E) Ondalık veriler                                 

 20. Cevap: A Açıklama:

  Operatörler, sayısal veriler arasındaki ilişkileri gösterir. 21. Hangi veri türü sadece doğru ve yanlış kelimelerini içerir?

  A) Sayısal veri        B) Alfanümerik veri   
  C) Mantıksal veri      D) Karakter veri      
  E) Ondalık veri                              

 22. Cevap: C Açıklama:

  Mantıksal veri sadece "doğru" ve "yanlış" kelimelerini içerir. 23. Hangi veri türü sadece "doğru" ve "yanlış" kelimelerini içerir?

  A) Sayısal veri        B) Alfanümerik veri   
  C) Mantıksal veri      D) Karakter veri      
  E) Ondalık veri                              

 24. Cevap: C Açıklama:

  Mantıksal veri sadece "doğru" ve "yanlış" kelimelerini içerir. 25. Hangi işaretleme karakterleri değişken isimlendirmesinde kullanılamaz?

  A) _ (Alt Çizgi)    B) - (TirE)        
  C) # (Hashtag)      D) * (Yıldız)      
  e) % (Yüzde)                           

 26. Cevap: B Açıklama:

  Değişken isimlendirmesinde tire kullanılamaz. 27. Hangi karakter, değişken isimlendirmesinde geçerli bir karakterdir?

  A) +    B) /    C) _    D) $    E) &    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Değişken isimlendirmesinde alt çizgi karakteri kullanılabilir. 29. Hangi değişken isimlendirmesi uygundur?

  A) 1GünHavaDurumu       B) _sayi               
  C) kullaniciAdi@2023    D) kullaniciAdi_2023   
  E) *müşteriAdi                                 

 30. Cevap: D Açıklama:

  Uygun değişken isimlendirmesi, harf veya alt çizgi (_) ile başlamalıdır ve harf, rakam veya alt çizgi içerebilir. 31. Bir hesap makinesi programı yazarken hangi değişkenlere ihtiyaç duyulur?

  A) kullaniciAdi, sifre           B) toplam, cikarma, carpma      
  C) islem, sonuc                  D) sayi1, sayi2, sonuc          
  E) programlama, ders, yazilim                                    

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bir hesap makinesi programında kullanılacak değişkenler genellikle sayıları temsil eder ve sonucu saklar. 33. Hangi fonksiyon, bir dizinin belirli bir bölümünü döndürmek için kullanılır?

  A) Sqrt (N)           B) Mid (S, n1, n2)   
  C) Value (S)          D) Date              
  E) Random                                  

 34. Cevap: B Açıklama:

  Mid fonksiyonu, bir dizinin belirli bir bölümünü döndürmek için kullanılır. 35. Hangi fonksiyon, bir sayının mutlak değerini döndürmek için kullanılır?

  A) Abs (N)    B) Random    C) Left (S, n)    D) Sum (list)    E) Date    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Abs fonksiyonu, bir sayının mutlak değerini döndürmek için kullanılır. 37. Hangi fonksiyon, birkaç sayının toplam değerini döndürmek için kullanılır?

  A) Sqrt (N)    B) Sum (list)    C) Date    D) Left (S, n)    E) Value (S)    

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sum fonksiyonu, birkaç sayının toplam değerini döndürmek için kullanılır. 39. Hangi fonksiyon, bir dizinin belirli bir bölümünü başka bir diziye kopyalamak için kullanılır?

  A) Mid (S, n1, n2)    B) String (N)        
  C) Date               D) Left (S, n)       
  E) Average (list)                          

 40. Cevap: A Açıklama:

  Mid fonksiyonu, bir dizinin belirli bir bölümünü başka bir diziye kopyalamak için kullanılır. 41. Hangi operatör, iki mantıksal ifadenin mantıksal 'VEYA' işlemine tabi tutulmasını sağlar?

  A) +    B) -    C) *    D) OR    E) AND    

 42. Cevap: D Açıklama:

  OR operatörü, iki mantıksal ifadenin mantıksal 'VEYA' işlemine tabi tutulmasını sağlar. 43. Hangi operatör, bir sayının başka bir sayıya bölünmesini sağlar?

  A) +    B) -    C) *    D) /    E) MOD    

 44. Cevap: D Açıklama:

  Bölme operatörü (/), bir sayının başka bir sayıya bölünmesini sağlar. 45. Hangi operatör, iki sayının karşılaştırmasında bir sayının diğerinden büyük olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır?

  A) +    B) -    C) >    D) /    E) *    

 46. Cevap: C Açıklama:

  ">" operatörü, bir sayının diğerinden büyük olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. 47. Aşağıda verilen ifadeleri uygun tanımları ile eşleştiriniz.
  a. Bilgi Güvenliği
  b. Gizlilik
  c. Bütünlük

  [...] Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için korunmasıdır.
  [...] Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi ya da silinmesi gibi tehditlere karşı korunmasıdır.
  [...] Bilginin yetkisiz kişiler tarafından her türlü şekilde korunmasıdır.

 48. Cevap:

  b -- c -- a

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı 14 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 4 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Eşleştirme


2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ETİK, GÜVENLİK VE TOPLUM
  1. Bilgi Güvenliği
  2. Etik Değerler

Ayrıca 2023-2024 9.sınıf bilgisayar bilimi 1.dönem 1.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Söz dizimsel hataların ne olduğunu anlama.

Çalışma zamanı hatalarının ne olduğunu anlama.

Problem çözme sürecinin aşamalarını anlama.

Çalışma zamanı hatalarının ne olduğunu anlama.

Önce bildiklerinizden yola çıkmanın önemini anlama.

Deneme yapmanın problemleri çözmedeki rolünü anlama.

Çözümün değerlendirilmesinin problem çözme sürecindeki rolünü anlama.

Problem tanımlamanın problem çözme sürecindeki önemini anlama.

Programcının işlediği veriye verilen ismi bilmek.

Operatörlerin hangi tür veriler arasındaki ilişkileri gösterdiğini anlama.

Mantıksal veri türünün içeriğini bilmek.

Mantıksal veri türünün içeriğini bilmek.

Değişken isimlendirmesi için uygun kuralların anlaşılması önemlidir.

Programın gereksinimlerine uygun değişkenlerin tanımlanması önemlidir.

Mid fonksiyonunun bir dizinin bölümlerini alma amacının anlaşılması önemlidir.

Abs fonksiyonunun bir sayının mutlak değerini alma amacının anlaşılması önemlidir.

Sum fonksiyonunun sayıların toplamını alma amacının anlaşılması önemlidir.

Mid fonksiyonunun diziler arasında veri kopyalama amacının anlaşılması önemlidir.

OR operatörünün mantıksal ifadeler arasında 'VEYA' işlemi yapma amacının anlaşılması önemlidir.

Bölme operatörünün bir sayının başka bir sayıya bölünmesini amaçladığının anlaşılması önemlidir.

">" operatörünün sayıların karşılaştırılması amacının anlaşılması önemlidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 94 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 680 kere doğru, 650 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.