2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22)

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22) CEVAPLARI

 1. Programcı neden yerel ve global değişkenleri kullanır? Aralarındaki fark nedir?


 2. Cevap: Programcılar yerel ve global değişkenleri kullanarak kodun kapsamlarını belirler ve bağlılık oluştururlar. Yerel değişkenler sadece tanımlandıkları modül içinde kullanılabilirken, global değişkenler bütün modüller tarafından tanınır ve kullanılabilir. Açıklama:

  Yerel değişkenler, bir modül içinde geçici bilgi saklamak için kullanılır ve çakışma sorunlarına karşı koruma sağlar. Global değişkenler, programın genelinde kullanılır ve modüller arasında veri geçişini sağlar. 3. Verilen bir problemi çözmek için hangi türde modüller kullanılabilir? Modül bağımlılığı nasıl minimize edilir?


 4. Cevap: Verilen bir problemi çözmek için kontrol, başlama, süreç ve bitiş modülleri kullanılabilir. Modül bağımlılığı, modüller arasında düşük birleşim ve yüksek bağlılık sağlayacak şekilde minimize edilmelidir. Açıklama:

  Kontrol modülleri genel akışı yönetir, başlama modülleri ilk değerleri atar, süreç modülleri belirli işlemleri gerçekleştirir ve bitiş modülleri programın sonlandırılmasına ilişkin işlemleri içerir. 5. Verilen problem için kullanılacak algoritma ve akış şeması nedir?


 6. Cevap: Doğrusal mantık yapısı kullanılarak, kullanıcının girdiği verilere dayalı faiz hesaplamasını gerçekleştiren bir program tasarlanabilir. Algoritma ve akış şeması genel olarak şu şekildedir: # Algoritma 1. Anapara, faiz yüzdesi, yıl ve süre bilgilerini kullanıcıdan al. 2. Faiz hesaplaması için kullanılan formülü kullanarak toplam miktarı hesapla. 3. Elde edilen sonucu ekrana yazdır. # Akış Şeması [Paralel Çizgiler] -> [Girdi Okuma] -> [Faiz Hesaplama] -> [Sonucu Yazdır] -> [Döndür] Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcının girdiği anapara, faiz yüzdesi, yıl ve süre bilgilerini kullanarak faiz hesaplamasını gerçekleştirir. Sonucu ekrana yazdırır ve programı sonlandırır. 7. Etkileşim çizelgesi nasıl oluşturulur ve bu problem için nasıl kullanılır?


 8. Cevap: Etkileşim çizelgesi oluşturmak için öncelikle problemi daha küçük parçalara bölmeli ve bu parçalar arasındaki etkileşimi belirlemelisiniz. Verilen problemde etkileşim çizelgesi şu şekilde olabilir: [Kullanıcıdan Veri Al] -> [Faiz Hesapla] -> [Sonuçu Yazdır] Açıklama:

  Bu etkileşim çizelgesi, programın başlangıcında kullanıcıdan veri alındığını, ardından faiz hesaplamasının yapıldığını ve en sonunda elde edilen sonucun ekrana yazdırıldığını gösterir. 9. Verilen problem için seçilen çözüm seçeneğini açıklayınız.


 10. Cevap: Verilen problem için seçilen çözüm seçeneği şu şekildedir: Bütün verileri değişken olarak tanımla ve girdi olarak al. Anapara ve faiz yüzdesini sabit olarak tanımla. Her bir seferde bir banka için hesaplama yap. Açıklama:

  Bu seçenek, programın esnek olmasını sağlar. Her bir banka için hesaplama yapmak için sadece ilgili bankanın faiz yüzdesini değiştirmek yeterlidir. Diğer değişkenlerin sabit olarak tanımlanması, programın kolay anlaşılır ve yönetilebilir olmasını sağlar. 11. Klavyeden girilen üç sayı ile bir üçgen çizilip çizilemeyeceğini, çizilebiliyorsa türünü, çevresini ve alanını hesaplayan bir algoritma nasıl yazılır?


 12. Cevap: # Algoritma 1. Klavyeden üç sayıyı al: a, b, c 2. Üçgen çizilebilir mi kontrol et (a + b > c, a + c > b, b + c > a) 3. Eğer üçgen çizilebiliyorsa: 3.1. Üçgenin türünü belirle (eşkenar, ikizkenar, çeşitkenar) 3.2. Üçgenin çevresini hesapla: cevre = a + b + c 3.3. Üçgenin alanını hesapla: s = (a + b + c) / 2 alan = √(s * (s - a) * (s - b) * (s - c)) 3.4. Sonuçları ekrana yazdır 4. Eğer üçgen çizilemiyorsa, "Üçgen çizilemez" mesajını ekrana yazdır. # Akış Şeması [Paralel Çizgiler] -> [Üçgen Çizilebilir mi?] -> [Evet] -> [Üçgen Türü Belirle] -> [Çevre ve Alan Hesapla] -> [Sonuçları Yazdır] -> [Döndür] -> [Hayır] -> [Uyarı Mesajı Yazdır] -> [Döndür] Açıklama:

  Bu algoritma, klavyeden girilen üç sayı ile bir üçgen çizilip çizilemeyeceğini kontrol eder. Çizilebiliyorsa üçgenin türünü belirler, çevresini ve alanını hesaplar, sonuçları ekrana yazdırır. Çizilemiyorsa uygun bir uyarı mesajı verir. 13. Problem çözme sürecinde doğrusal mantık yapısının nasıl kullanıldığını açıklayınız.


 14. Cevap: Doğrusal mantık yapısı, bir algoritmanın başından sonuna kadar sıralı bir şekilde işlemesini ifade eder. Verilen problemde doğrusal mantık şu şekilde kullanılır: Kullanıcıdan anapara, faiz yüzdesi, yıl ve süre bilgileri alınır. Bu bilgiler kullanılarak faiz hesaplaması yapılır. Elde edilen sonuç ekrana yazdırılır. Bu adımlar, programın adım adım ilerleyerek belirli bir problemi çözme sürecini temsil eder. Açıklama: 15. Karar yapılarının bilgisayar programlamasındaki önemi nedir?


 16. Cevap: Karar yapıları, bilgisayar programlamasında çok önemli bir rol oynar. Bilgisayar programlarının daha karmaşık ve esnek hale gelmesini sağlarlar. Eğer karar yapıları olmasaydı, programlar sadece belirli bir sırayla adımları takip eden basit hesap makineleri olurdu. Karar yapıları, programın farklı durumlar altında farklı eylemler gerçekleştirmesine ve kullanıcı girdilerine uygun tepkiler vermesine olanak tanır. Bu nedenle, bilgisayarlar karar yapıları sayesinde daha akıllı ve çeşitli görevleri yerine getirebilen araçlar haline gelir. Açıklama:

  Karar yapıları, if-then-else yönergelerini kullanarak bilgisayarın belirli koşullara göre farklı yolları takip etmesini sağlar. Bu, programcılara karmaşık problemleri çözmek ve kullanıcıların etkileşimine daha iyi cevap vermek için gerekli olan esnekliği sağlar. 17. İç içe karar yapıları neden gereklidir?


 18. Cevap: İç içe karar yapıları, programcılara daha karmaşık ve özelleştirilmiş kontrol akışları oluşturma imkanı sağlar. Bir durumun başka bir duruma bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiğinde, iç içe karar yapıları kullanmak daha mantıklı ve okunabilir bir kod üretmeye yardımcı olur. Ayrıca, iç içe karar yapıları, bir durumun birden çok koşula bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiğinde kullanışlıdır. Açıklama:

  Örneğin, bir öğrencinin puan ortalamasına göre başarısını kontrol etmek ve ardından bu başarıya bağlı olarak belge alıp almayacağını kontrol etmek için iç içe karar yapıları kullanılabilir. Bu, programın daha fazla esneklik kazanmasını sağlar. 19. Verilen bir öğrencinin puan ortalamasına göre belge alma durumunu kontrol eden bir programın iç içe karar yapıları kullanarak tasarlanması nasıl olur?


 20. Cevap: # Algoritma If ortalama >= 50 Then Doğru If ortalama >= 85 Then durum = “Takdir Belgesi” Else If ortalama >= 70 Then durum = “Teşekkür Belgesi” Else durum = “Belge Yok” End If End If Else Yanlış durum = “Kaldı” End If # Akış Şeması If ortalama >= 50 Doğru If ortalama >= 85 durum = “Takdir Belgesi” Else If ortalama >= 70 durum = “Teşekkür Belgesi” Else durum = “Belge Yok” End If End If Else Yanlış durum = “Kaldı” End If Açıklama:

  Bu algoritma, öğrencinin puan ortalamasına göre belge alma durumunu kontrol eder. İç içe karar yapıları kullanarak, önce genel başarı kontrol edilir, ardından başarı durumuna bağlı olarak belge alma durumu belirlenir. 21. Pozitif mantık ve negatif mantık arasındaki temel farklar nelerdir?


 22. Cevap: Pozitif mantık ve negatif mantık arasındaki temel farklar şunlardır: Pozitif Mantık: Pozitif mantıkta, koşul doğru olduğunda belirli bir eylem gerçekleştirilir. Yani, "doğru" durumunda belirli bir şartın yerine getirilmesi beklenir. "Doğru" durumu gerçekleşmediğinde ise başka bir duruma geçilir. Negatif Mantık: Negatif mantıkta ise, koşul yanlış olduğunda belirli bir eylem gerçekleştirilir. Yani, "yanlış" durumunda belirli bir şartın yerine getirilmesi beklenir. "Yanlış" durumu gerçekleşmediğinde ise başka bir duruma geçilir. Açıklama:

  Bu mantık yapıları, belirli durumların doğruluğuna veya yanlışlığına bağlı olarak program akışının yönetilmesinde kullanılır. Pozitif mantıkte durum doğru olduğunda işlem yapılırken, negatif mantıkta durum yanlış olduğunda işlem yapılır. 23. Karar yapılarının olmaması durumunda bir bilgisayar programının sınırlamaları neler olabilir?


 24. Cevap: Karar yapılarının olmaması durumunda bir bilgisayar programının sınırlamaları şunlar olabilir: Sabit Akış: Program, sırasıyla belirlenmiş adımları takip eder ve herhangi bir koşula göre değişiklik yapamaz. Bu durumda programlar sadece belirli bir işlevi tekrar eden basit hesap makineleri olur. Esneklik Eksikliği: Programlar, farklı durumlara uygun tepkiler verme yeteneğine sahip olmaz. Kullanıcı girdilerine veya değişen koşullara göre dinamik olarak davranamazlar. Karmaşık Senaryoları Ele Alamama: Programlar, karmaşık durumları değerlendiremez ve buna göre çeşitli eylemler gerçekleştiremez. Bu, daha geniş ve karmaşık problemleri çözmekte sınırlamalara neden olur. Kullanıcı Etkileşimi Zayıflığı: Kullanıcıyla etkileşimde bulunma ve kullanıcı girdilerine göre yönlendirme yeteneği kısıtlanır. Bu da programların genel kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler. Adaptasyon Güçsüzlüğü: Programlar, değişen koşullara uyum sağlayamaz ve yeni şartlara göre kendilerini otomatik olarak güncelleyemezler. Açıklama:

  Karar yapıları, programlara esneklik ve adaptasyon yeteneği kazandırır. Bu yapılar olmadan programlar, belirli şartlara göre tepki verme ve çeşitli senaryolara uyum sağlama konusunda sınırlı olacaktır. 25. Düz mantık yapısının program geliştirme sürecindeki avantajları nelerdir?


 26. Cevap: Düz mantık yapısının program geliştirme sürecindeki avantajları şunlar olabilir: Basitlik: Düz mantık yapısı, koşulların sırasıyla test edildiği basit bir yapı sunar. Bu, programcılar için anlaşılması kolay ve basit algoritmaların geliştirilmesini sağlar. Makine Dostuluğu: Düz mantık yapısı, bilgisayarın doğrusal bir şekilde çalışmasına daha uygun olabilir. Her durumun sırasıyla test edilmesi, bilgisayarın adım adım talimatları izleyerek işlemesine olanak tanır. Belirgin Kontrol Akışı: Programın kontrol akışı, her durumun belirli bir sırayla işlenmesi nedeniyle belirgin ve öngörülebilirdir. Bu, programın davranışının kolayca takip edilmesini sağlar. İlişkisiz Durumlar İçin Uygundur: Birbiriyle ilişkisi olmayan durumlar veya durumlar arasında geçişler gerektiren senaryolar için uygundur. Her durumun bağımsız olarak test edilmesi avantajlı olabilir. Açıklama:

  Düz mantık yapısı, belirli durumların doğruluğunu sırayla kontrol eden basit bir yapı sunar. Bu, belirgin bir kontrol akışına ve anlaşılabilir algoritmaların oluşturulmasına olanak tanır. 27. Düz mantık yapısının sınırlamaları nelerdir?


 28. Cevap: Düz mantık yapısının bazı sınırlamaları şunlar olabilir: Uzun Süreli İşlemler: Düz mantık yapısı, bütün koşulların sırasıyla test edilmesi nedeniyle uzun süreli işlemleri zorlayabilir. Programın her durumu kontrol etmesi, programın performansını olumsuz etkileyebilir. Karmaşık Senaryolar İçin Uygun Değil: Programın içerdiği senaryolar çok karmaşık ve birbirine bağlıysa, düz mantık yapısı yetersiz kalabilir. İlişkili durumları ele almak zor olabilir. Gereksiz Kontroller: Düz mantık yapısında, bir durum doğru olsa bile program, sırasıyla diğer durumları kontrol eder. Bu, gereksiz kontrollerin yapılmasına ve performans kaybına neden olabilir. Esneklik Eksikliği: Düz mantık yapısı, belirli bir sırayla adımları takip eder ve belirgin bir kontrol akışına sahiptir. Bu nedenle, esneklik ve dinamizm konusunda sınırlamaları vardır. Açıklama:

  Düz mantık yapısı, basit ve belirgin kontrol akışları sağlasa da, karmaşık senaryoları ele almak ve uzun süreli işlemleri optimize etmek konusunda sınırlamalara sahiptir. 29. Düz mantık yapısının sınırlamalarını göz önünde bulundurarak, verilen tiyatro bilet fiyatı örneğini pozitif mantık kullanarak nasıl geliştirirsiniz?


 30. Cevap: Düz mantık yapısının sınırlamalarını göz önünde bulundurarak, verilen tiyatro bilet fiyatı örneğini pozitif mantık kullanarak nasıl geliştirirsiniz?antık yapısının sınırlamalarını göz önünde bulundurarak, verilen tiyatro bilet fiyatı örneğini pozitif mantık kullanarak nasıl geliştirirsiniz? Açıklama:

  Düz mantık yapısının sınırlamalarını göz önünde bulundurarak, verilen tiyatro bilet fiyatı örneğini pozitif mantık kullanarak nasıl geliştirirsiniz? Cevap: # Algoritma Eğer Yaş <= 18 ise Ücret = 15 Değilse, Eğer Yaş < 65 ise Ücret = 20 Değilse Ücret = 10 # Akış Şeması [Yaş <= 18] ----> Ücret = 15 | V [Yaş < 65] ----> Ücret = 20 | V [Diğer Durumlar] ----> Ücret = 10 Bu şekilde, pozitif mantık kullanarak her durumu bağımsız olarak kontrol ederiz. Bir durum doğru olduğunda ilgili ücreti atarız ve diğer durumları kontrol etmeyiz. Bu, düz mantık yapısının getirdiği gereksiz kontrolleri önler ve programın daha etkili çalışmasını sağlar.k yapısının sınırlamalarını göz önünde bulundurarak, verilen tiyatro bilet fiyatı örneğini pozitif mantık kullanarak nasıl geliştirirsiniz? Cevap: # Algoritma Eğer Yaş <= 18 ise Ücret = 15 Değilse, Eğer Yaş < 65 ise Ücret = 20 Değilse Ücret = 10 # Akış Şeması [Yaş <= 18] ----> Ücret = 15 | V [Yaş < 65] ----> Ücret = 20 | V [Diğer Durumlar] ----> Ücret = 10 Bu şekilde, pozitif mantık kullanarak her durumu bağımsız olarak kontrol ederiz. Bir durum doğru olduğunda ilgili ücreti atarız ve diğer durumları kontrol etmeyiz. Bu, düz mantık yapısının getirdiği gereksiz kontrolleri önler ve programın daha etkili çalışmasını sağlar. 31. While/While End döngü yapısının avantajları ve dezavantajları nelerdir?


 32. Cevap: Avantajlar: Esneklik: While/While End döngü yapısı, tekrarlanan işlemleri bir koşula bağlı olarak esnek bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlar. Koşul doğru olduğu sürece döngü devam eder. Anlaşılırlık: Doğru bir şekilde kullanıldığında, bu döngü yapısı algoritmanın okunabilirliğini artırabilir. Girinti ve uygun biçimlendirme ile kodun anlaşılması kolaylaşır. İleriye Dönük Kontrol: Koşulun döngü başında kontrol edilmesi, döngünün başlamadan önce belirli bir durumu kontrol etme ve işlem yapma olanağı sağlar. Dezavantajlar: Sonsuz Döngü Riski: Koşulun yanlış olmaması durumunda döngü sonsuz bir şekilde devam edebilir. Bu durum, programın istenmeyen bir şekilde çalışmasına neden olabilir. Performans: Döngülerin sürekli olarak koşulu kontrol etmesi, büyük veri setleri veya uzun süreli işlemler için performans sorunlarına yol açabilir. Karmaşıklık: Karmaşık bir koşul kullanılması veya döngü içindeki işlemlerin anlaşılması zor olabilir. Bu durum, bakım ve geliştirme süreçlerini zorlaştırabilir. Açıklama:

  While/While End döngü yapısı, tekrarlayan işlemleri esnek bir şekilde gerçekleştirmeye olanak tanırken, doğru kullanılmadığında istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. 33. While/While End döngü yapısı ile ilgili bir örnekleme yaparak, bir döngü yapısının nasıl oluşturulduğunu açıklayınız.


 34. Cevap: # Algoritma toplam = 0 sayac = 1 While sayac <= 5 toplam = toplam + sayac sayac = sayac + 1 While End # Akış Şeması [1] --(Başla)---> [Koşul: sayac <= 5] ---- Evet ----> [İşlem: toplam = toplam + sayac] | | -----------(Hayır)-------------------<------------ | [2] --(Bitir)--> [Sonuç: toplam] Bu örnekte, 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamını bulan bir döngü yapılmıştır. Sayac, döngü başında 1 olarak atanır ve her adımda bir artırılır. Koşul, sayac'ın 5'e eşit veya küçük olup olmadığını kontrol eder. Eğer koşul doğru ise, toplam değişkenine sayac eklenir ve sayac bir artırılır. Bu işlem, sayac 5'e eşit veya küçük olana kadar devam eder. Açıklama:

  Bu örnekleme, While/While End döngü yapısının nasıl kullanıldığını ve nasıl çalıştığını açıklar. Sayac'ın arttığı ve toplamın güncellendiği sürece döngü devam eder. 35. Repeat/Until ve While/While End döngü yapıları arasındaki temel farklar nelerdir? Hangi durumda hangi döngü yapısı tercih edilmelidir?


 36. Cevap: Temel Farklar: Koşul Kontrol Zamanı: While/While End yapısında koşul döngünün başında kontrol edilirken, Repeat/Until yapısında koşul döngünün sonunda kontrol edilir. Çalışma Prensibi: While/While End, koşul doğru olduğu sürece çalışır; Repeat/Until, koşul yanlış olduğu sürece çalışır. Minimum Çalışma: Repeat/Until, koşul sağlandığında en az bir kez çalışır; While/While End, koşul sağlandığında hiç çalışmayabilir. Tercih Durumları: Repeat/Until: Döngü koşulu, en az bir kez çalışması gereken işlemleri içeriyorsa tercih edilir. Koşul, döngünün sonunda kontrol edildiği için bu durumu sağlar. While/While End: Döngünün koşula bağlı olarak sürekli çalışması gerekiyorsa ve koşulun başta kontrol edilmesi avantaj sağlıyorsa tercih edilir. Açıklama:

  Temel farklar, döngülerin çalışma prensiplerini ve koşul kontrol zamanını vurgular. Tercih durumları, hangi döngü yapısının hangi durumda daha uygun olduğunu anlamak için önemlidir. 37. Repeat/Until döngü yapısının bir örneği üzerinden nasıl çalıştığını açıklayınız. Verdiğiniz örnekteki koşulun neden bu yapıyla kullanıldığını belirtiniz.


 38. Cevap: # Algoritma toplam = 0 sayac = 1 Repeat kullanıcıdan_alınan_sayı = KullanıcıdanSayıAl() toplam = toplam + kullanıcıdan_alınan_sayı sayac = sayac + 1 Until sayac > 5 Bu algoritma, kullanıcının girdiği beş sayının toplamını bulmayı amaçlar. Repeat/Until döngü yapısı, sayac değişkeni 5'e eşit veya büyük olduğunda durana kadar işlemleri tekrarlar. Koşul olan "sayac > 5" durumu, kullanıcının beş giriş yaptığını kontrol eder. Döngü koşulu, döngünün sonunda kontrol edildiği için, en az bir kez çalışmasını ve kullanıcının beş giriş yapmasını garanti eder. Bu açıklama, Repeat/Until döngü yapısının nasıl çalıştığını anlamak ve koşulun kullanımını neden tercih ettiğimizi anlatmak için öğrencilere yardımcı olacaktır. Açıklama:

  Öğrencilerin Repeat/Until döngü yapısını bir örnekle anlamalarına ve koşulun nasıl kullanıldığını kavramalarına yardımcı olan detaylı bir açıklama yapılmıştır. 39. Otomatik sayaç döngüsü kullanarak bir program örneği veriniz. Bu programda hangi türde bir problem çözülmektedir? Algoritma ve akış şemasını oluşturarak açıklayınız.


 40. Cevap: # Problem: Kullanıcının belirli bir sayıya kadar olan çift sayıları bulma # Algoritma toplam = 0 sayaç = 0 hedef_sayı = 10 Loop-End: sayaç < hedef_sayı sayaç = sayaç + 2 toplam = toplam + sayaç Loop: sayaç = 0 # Akış Şeması [1] --(Başla)---> [Koşul: sayaç < hedef_sayı] ---- Evet ----> [İşlem: sayaç = sayaç + 2] | | | [İşlem: toplam = toplam + sayaç] | | | -----------(Hayır)-------------------<------------------------ | [2] --(Bitir)--> [Sonuç: toplam] Bu programda, kullanıcının belirli bir sayıya kadar olan çift sayıların toplamını bulan bir problem çözülmektedir. Otomatik sayaç döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece çift sayıları toplar. Açıklama:

  Bu örnekleme, otomatik sayaç döngüsünün kullanımını ve bu yapıyla hangi türdeki problemlerin çözülebileceğini anlatan detaylı bir açıklama yapılmıştır. 41. Bir sınıftaki öğrencilerin yaşlarına göre "Merhaba Genç" ya da "Yaşınız 18'den büyük." mesajı veren bir programın algoritmasını yazınız.


 42. Cevap: 1. Başla. 2. i = 0 3. Yaşı Oku; (yaş) 4. Eğer yaş < 19; Yazdır: "Merhaba Genç" değilse Yazdır: "Yaşınız 18'den büyük." 5. i = i + 1 6. Eğer i = 25; 7. adıma git; değilse 3. adıma git 7. Bitir. Açıklama:

  Bu algoritma, yaşa bağlı olarak belirli bir mesaj yazdıran ve "i" göstergesini kullanarak 25 defa çalışan bir döngü içerir. 43. Kullanıcının girdiği 10 sayı için 2'ye, 3'e ve 5'e bölünebilen sayıların adedini ve toplamlarını bulan bir programın algoritmasını yazınız.


 44. Cevap: 1. Başla. 2. i = 1 3. 2_bölünebilen_adet = 0, 2_bölünebilen_toplam = 0 4. 3_bölünebilen_adet = 0, 3_bölünebilen_toplam = 0 5. 5_bölünebilen_adet = 0, 5_bölünebilen_toplam = 0 6. Tekrarla 10 kez: a. Sayı Gir; (sayı) b. Eğer sayı % 2 == 0; 2_bölünebilen_adet = 2_bölünebilen_adet + 1 2_bölünebilen_toplam = 2_bölünebilen_toplam + sayı c. Eğer sayı % 3 == 0; 3_bölünebilen_adet = 3_bölünebilen_adet + 1 3_bölünebilen_toplam = 3_bölünebilen_toplam + sayı d. Eğer sayı % 5 == 0; 5_bölünebilen_adet = 5_bölünebilen_adet + 1 5_bölünebilen_toplam = 5_bölünebilen_toplam + sayı 7. Bitir. Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcının girdiği 10 sayının 2'ye, 3'e ve 5'e bölünebilen sayılarını bulan bir programdır. 45. Kullanıcının girdiği şifrenin belirli kriterlere uyup uymadığını kontrol eden bir programın algoritmasını yazınız.


 46. Cevap: 1. Başla. 2. Şifre Gir; (şifre) 3. En az 8 karakter kontrolü: Eğer ŞifreUzunluğu(şifre) >= 8; Yazdır: "Şifre en az 8 karakter içermektedir." değilse Yazdır: "Şifre en az 8 karakter içermelidir." 4. En az bir simge içermeyi kontrol et: Eğer ŞifreSimgeVarMı(şifre); Yazdır: "Şifre bir simge içermektedir." değilse Yazdır: "Şifre bir simge içermelidir." 5. En az bir sayı içermeyi kontrol et: Eğer ŞifreSayıVarMı(şifre); Yazdır: "Şifre bir sayı içermektedir." değilse Yazdır: "Şifre bir sayı içermelidir." 6. Bitir. Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcının girdiği şifrenin belirli kriterlere uyup uymadığını kontrol eden bir programdır. 47. Bir cümle içinde belirli bir kelimenin geçip geçmediğini arayan bir programın algoritmasını yazınız.


 48. Cevap: 1. Başla. 2. Cümle Gir; (cümle) 3. Aranacak Kelime Gir; (aranacak_kelime) 4. Eğer İçeriyorMu(cümle, aranacak_kelime); Yazdır: "Cümle içinde belirtilen kelime geçmektedir." değilse Yazdır: "Cümle içinde belirtilen kelime geçmemektedir." 5. Bitir. Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcının girdiği cümle içinde belirli bir kelimenin geçip geçmediğini kontrol eder. 49. Öğrencilerin sırayla sayıldığı bir durumda, her üçüncü öğrencinin elenmesi sonucunda en sona hangi öğrenci kalır?


 50. Cevap: 1. Başla. 2. Öğrenci_Sırala(); # Öğrencileri rastgele sırala 3. Eleman_Sayısı = 10 4. Her_Üçüncüyü_Ele(); 5. Son_Oyuncu = SonuncuyuBul(Eleman_Sayısı) 6. Bitir. Açıklama:

  Bu algoritma, öğrencileri rastgele sıralar ve her üçüncü öğrenciyi eleme işlemi sonucunda en son kalan öğrenciyi bulur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22) 9 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ETİK, GÜVENLİK VE TOPLUM
  1. Bilgi Güvenliği
  2. Etik Değerler

Ayrıca

Yerel ve global değişkenlerin bilinçli kullanımı, kodun daha modüler ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Programcılar, değişkenlerin kullanımında uygun bir hiyerarşi oluşturarak programlarını daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

Modül bağımlılığını minimize etmek, programın daha esnek, anlaşılır ve bakımı kolay olmasını sağlar. Bu, modüler programlamanın temel prensiplerinden biridir.

Doğrusal mantık yapısı, kullanıcıdan alınan girdilere dayalı basit bir işlemi adım adım gerçekleştirir. Programcı, bu tür bir yapıyı kullanarak karmaşık olmayan problemleri çözmeyi öğrenir.

Etkileşim çizelgesi, programın temel adımlarını ve bu adımlar arasındaki ilişkiyi net bir şekilde gösterir. Programcı, problemin her aşamasını anlamak ve düzenlemek için etkileşim çizelgesini kullanmayı öğrenir.

Problemin çözümü için en uygun çözüm seçeneğinin seçilmesi, programın esnekliğini ve sürdürülebilirliğini artırır. Programcı, her bir adımın neden seçildiğini anlamak ve optimize etmek için çözüm seçeneklerini değerlendirmeyi öğrenir.

Bu algoritma, üç sayı ile üçgenin çizilip çizilemeyeceğini kontrol etmek ve çizilebiliyorsa çeşitli özelliklerini hesaplamak için doğrusal bir mantık yapısı kullanır. Programcı, bu tür problemleri çözerken adımları sıralı bir şekilde düşünmeyi öğrenir.

Doğrusal mantık yapısı, programcının algoritma oluştururken adımları sıralı bir şekilde düşünmesini ve çözümü adım adım gerçekleştirmesini sağlar. Programcı, karmaşık olmayan problemleri bu yapı ile daha etkili bir şekilde çözmeyi öğrenir.

Programcılar, karar yapılarını kullanarak programlarını daha dinamik ve kullanıcı dostu hale getirmeyi öğrenirler. Ayrıca, koşullara dayalı olarak mantıklı kararlar almak ve bu kararları program akışına entegre etmek konusunda deneyim kazanırlar.

İç içe karar yapıları, programcıların daha karmaşık ve özelleştirilmiş senaryoları ele alabilme yeteneklerini geliştirir. Ayrıca, kodun okunabilirliğini artırarak bakımını kolaylaştırır.

Programcı, iç içe karar yapılarını kullanarak karmaşık senaryoları ele almayı öğrenir. Bu, daha özelleştirilmiş ve esnek programlar oluşturabilme yeteneğini geliştirir.

Pozitif ve negatif mantık yapılarını anlamak, programcıların belirli durumları değerlendirerek program akışını kontrol etmelerini sağlar. Bu, karmaşık karar yapılarını daha iyi anlamalarına ve yazmalarına yardımcı olur.

Bu soru, programcıların karar yapılarının önemini anlamalarına ve bu yapıları kullanarak daha esnek ve işlevsel programlar yazmalarına yardımcı olur.

Programcılar, basit ve doğrusal kontrol akışları oluşturarak program geliştirmenin temel prensiplerini öğrenirler.

Programcılar, düz mantık yapısının sınırlamalarını anlayarak daha karmaşık senaryolar için uygun alternatifleri değerlendirmeyi öğrenirler.

Pozitif mantık kullanarak program geliştirme, programcıların sınırlamalardan kaçınma ve daha etkili kod yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Bu soruya verilecek bir cevap, öğrencilerin döngü yapısının avantajlarını ve dezavantajlarını anlamalarına yardımcı olacaktır.

Öğrenciler, bir döngü yapısının nasıl oluşturulduğunu anlamış olacaklar ve döngü içindeki işlemlerin nasıl gerçekleştiğini görebilecekler.

Bu soru, öğrencilere döngü yapılarının farklı çalışma prensiplerini anlamalarına ve belirli durumlarda hangi yapının tercih edilmesi gerektiğini bilmelerine yardımcı olacaktır.

Bu soru, öğrencilere bir döngü yapısının nasıl çalıştığını açıklama yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Bu soru, öğrencilerin otomatik sayaç döngüsü yapısını anlamalarına ve bu yapıyı bir problem çözümü için nasıl kullanacaklarını kavramalarına yönelik bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Bu soru, temel kontrol yapılarını (if-else), döngüleri ve göstergeleri kullanma yeteneğini değerlendirir.

Bu soru, temel aritmetik operatörlerin ve döngü yapılarının kullanımını değerlendirir.

Bu soru, fonksiyon kullanımını, döngüleri ve şartlı ifadeleri içeren bir algoritma oluşturma yeteneğini değerlendirir.

Bu soru, fonksiyon kullanımını ve döngü yapılarını içeren bir algoritma oluşturma yeteneğini değerlendirir.

Bu soru, döngüleri ve fonksiyon kullanımını içeren bir algoritma oluşturma yeteneğini değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-12-22) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.