9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Programlama ile ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?

  A) Programlar sadece belirli bir dilde yazılabilir.
  B) Programlar girdi, çıktı, matematik, koşullu yürütme ve tekrarlama işlemlerine dayalıdır.
  C) Programlamada kullanılan dil, programcının tercihine bağlı olarak değişebilir.
  D) Programlama, problem çözme becerisi ve bilgi işlemsel düşünme gerektirir.
  E) Programlar, bilgisayarın donanımına nasıl davranacağını belirler.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Programlama farklı dillerde yapılabilir ve programcının tercihine bağlıdır. 3. Hata ayıklama (debugging) nedir?

  A) Programlama dillerini öğrenmek.
  B) Programlama hatalarını bulma ve düzeltme işlemi.
  C) Programlar arasında veri transferi.
  D) Programlama için kullanılan ortamın yapılandırılması.
  E) Program kodlarının yazılması.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Hata ayıklama, programlama sırasında yapılan hataları tespit etme ve düzeltme sürecidir. 5. Bilgisayar bilimi ile ilgili hangi beceri programcılar için özellikle önemlidir?

  A) Resim çizme yeteneği.
  B) Müzik enstrümanı çalma yeteneği.
  C) Problem çözme becerisi.
  D) Araba tamir etme becerisi.
  E) Yemek pişirme yeteneği.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bilgisayar bilimi alanında programcılar için problem çözme becerisi özellikle önemlidir. 7. Programlama dilleri için söz dizimi neden önemlidir?

  A) Programların yavaş çalışmasını sağlar.
  B) Programların renkli olmasını sağlar.
  C) Programların işletim sistemi ile uyumlu olmasını sağlar.
  D) Programların yapısını ve kurallarını ifade eder.
  E) Programların sadece belirli bir cihazda çalışmasını sağlar.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Söz dizimi, programların yapısını ve kurallarını ifade eder ve bu nedenle programlama dilleri için önemlidir. 9. Bir problemi çözmek için problemin tekrar ifade edilmesi neden önemlidir?

  A) Problemin tekrar ifade edilmesi, problemi daha karmaşık hale getirir.
  B) Problemin tekrar ifade edilmesi, problemin çözümünü engeller.
  C) Problemin tekrar ifade edilmesi, problemi daha iyi anlamayı sağlar.
  D) Problemin tekrar ifade edilmesi, zaman kaybına neden olur.
  E) Problemin tekrar ifade edilmesinin herhangi bir önemi yoktur.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Problemi tekrar ifade etmek, problemi daha net anlamamıza ve farklı açılardan bakmamıza yardımcı olabilir. 11. Bir problemi çözme sürecinde problemin küçük parçalara ayrılmasının neden önemli olduğunu açıklayın.

  A) Problemi küçük parçalara ayırmak, problemi daha karmaşık hale getirir.
  B) Problemi küçük parçalara ayırmak, problem çözümünü hızlandırmaz.
  C) Problemi küçük parçalara ayırmak, her bir parçanın çözümünü daha kolay hale getirir.
  D) Problemi küçük parçalara ayırmak, problemi daha karmaşık hale getirir.
  E) Problemi küçük parçalara ayırmak, problem çözümünü engeller.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Problemi küçük parçalara ayırmak, her bir parçanın daha kolay ve yönetilebilir şekilde çözülmesini sağlar. 13. Problem çözme sürecinin hangi adımında farklı çözüm yolları listesi oluşturulur?

  A) Problemi Anlama
  B) Problemi Tanımlama
  C) Seçilen Çözüm Yolu ile Problemi Çözmek İçin Gerekli Yönergeleri Oluşturma
  D) Problemin Çözümü İçin Farklı Yol ve Yöntemler Belirleme
  E) Çözümü Değerlendirme

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu adımda problem çözme süreci için farklı çözüm yolları belirlenir. 15. Problem çözme sürecinin hangi adımında seçilen çözüm yolunun olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilir?

  A) Problemi Tanımlama
  B) Problemi Anlama
  C) Farklı Çözüm Yolları Listesi İçerisinden En İyi Çözümü Seçme
  D) Seçilen Çözüm Yolu ile Problemi Çözmek İçin Gerekli Yönergeleri Oluşturma
  E) Çözümü Değerlendirme

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu adımda her bir çözümün olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilir ve en iyi çözüm seçilir. 17. Problem çözme sürecinin son adımında ne yapılır?

  A) Problemi Anlama
  B) Problemi Tanımlama
  C) Farklı Çözüm Yolları Listesi İçerisinden En İyi Çözümü Seçme
  D) Seçilen Çözüm Yolu ile Problemi Çözmek İçin Gerekli Yönergeleri Oluşturma
  E) Çözümü Değerlendirme

 18. Cevap: E Açıklama:

  Problem çözme sürecinin son adımı, çözümün test edilmesi ve sonucun doğruluğunun kontrol edilmesidir. 19. Hesaplamalı problemler hangi türdeki verileri içerir?

  A) Sayısal veriler        B) Alfanümerik veriler   
  C) Mantıksal veriler      D) Karakter veriler      
  E) Ondalık veriler                                 

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hesaplamalı problemler, matematiksel işlem ve süreçler içerdiği için sayısal verileri kullanır. 21. Hangi veri türü reel sayıları kapsar?

  A) Sayısal veri        B) Alfanümerik veri   
  C) Mantıksal veri      D) Karakter veri      
  E) Ondalık veri                              

 22. Cevap: A Açıklama:

  Sayısal veriler, reel sayıları kapsayan veri türüdür. 23. Karakter veri setinde hangi karakterler bulunabilir?

  A) Sadece rakamlar
  B) Sadece harf ve rakamlar
  C) Sadece özel semboller
  D) Sadece büyük harf ve rakamlar
  E) Harf, rakam ve özel semboller

 24. Cevap: E Açıklama:

  Karakter veri seti, rakamlar, harfler ve özel semboller içerir. 25. Bir değişkenin içeriği program çalışırken ne sıklıkla değiştirilebilir?

  A) Sadece bir kez
  B) Hiçbir zaman
  C) Her zaman
  D) Sadece program başladığında
  E) Sadece program kapanırken

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bir değişkenin içeriği program çalışırken her zaman değiştirilebilir. 27. Hangi tür veri, programın çalışması sona erdiğinde hafızada kalıcı olarak saklanır?

  A) Sabit veri        B) Değişken veri    
  C) İşlemci verisi    D) Program verisi   
  E) Dosya verisi                          

 28. Cevap: E Açıklama:

  Dosya verileri, programın çalışması sona erdiğinde hafızada kalıcı olarak saklanır. 29. Fonksiyonlar hangi amaçla kullanılır?

  A) Problem çözme sürecini yavaşlatmak
  B) Programın daha karmaşık olmasını sağlamak
  C) Belirli işlemleri yürütmek ve sonuçları döndürmek
  D) Değişkenlerin değerlerini değiştirmek
  E) Programın çalışmasını durdurmak

 30. Cevap: C Açıklama:

  Fonksiyonlar, belirli işlemleri yürüten ve sonuçları döndüren işlem kümesidir. 31. Matematiksel bir işlem için hangi fonksiyon türü kullanılır?

  A) Matematiksel Fonksiyonlar    B) Dizi Fonksiyonları          
  C) Dönüştürme Fonksiyonları     D) İşlem Fonksiyonları         
  E) Mantıksal Fonksiyonlar                                      

 32. Cevap: A Açıklama:

  Matematiksel fonksiyonlar, matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. 33. Hangi değişken ismi Türkçe karakter kullanmamalıdır?

  A) kullaniciAdı    B) şifre          
  C) islemTürü       D) adSoyad        
  E) ödemeMiktarı                      

 34. Cevap: B Açıklama:

  Türkçe karakterler, değişken isimlerinde kullanılmamalıdır çünkü bazı platformlar desteklemeyebilir. 35. Hangi fonksiyon türü, ortalama ve toplam gibi istatistiksel değerleri hesaplamak için kullanılır?

  A) Matematiksel Fonksiyonlar     B) Dizi Fonksiyonları           
  C) İstatistiksel Fonksiyonlar    D) Yardımcı Fonksiyonlar        
  E) Dönüştürme Fonksiyonları                                      

 36. Cevap: C Açıklama:

  İstatistiksel fonksiyonlar, ortalama (Average) ve toplam (Sum) gibi istatistiksel değerleri hesaplamak için kullanılır. 37. Hangi fonksiyon, bir dizinin sağ tarafındaki belirli bir karakter sayısını döndürmek için kullanılır?

  A) Length (S)        B) Right (S, n)     
  C) Value (S)         D) Average (list)   
  E) Random                                

 38. Cevap: B Açıklama:

  Right fonksiyonu, bir dizinin sağ tarafındaki belirli bir karakter sayısını döndürmek için kullanılır. 39. Hangi fonksiyon, 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı döndürmek için kullanılır?

  A) Sqrt (N)           B) Mid (S, n1, n2)   
  C) Value (S)          D) Random            
  E) Sum (list)                              

 40. Cevap: D Açıklama:

  Random fonksiyonu, 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı döndürmek için kullanılır. 41. Hangi operatör, iki mantıksal ifadenin mantıksal 'VE' işlemine tabi tutulmasını sağlar?

  A) +    B) -    C) *    D) OR    E) AND    

 42. Cevap: E Açıklama:

  AND operatörü, iki mantıksal ifadenin mantıksal 'VE' işlemine tabi tutulmasını sağlar. 43. Hangi operatör, iki sayının farkını hesaplamak için kullanılır?

  A) +    B) -    C) *    D) /    E) MOD    

 44. Cevap: B Açıklama:

  Çıkarma operatörü (-) iki sayının farkını hesaplamak için kullanılır. 45. Hangi operatör, iki sayının eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır?

  A) +    B) -    C) *    D) ==    E) /    

 46. Cevap: D Açıklama:

  "==" operatörü, iki sayının eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. 47. Hangi operatör, bir sayının başka bir sayıya üssünü hesaplamak için kullanılır?

  A) +    B) -    C) *    D) /    E) **    

 48. Cevap: E Açıklama:

  "**" operatörü, bir sayının başka bir sayıya üssünü hesaplamak için kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme 10 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ETİK, GÜVENLİK VE TOPLUM
  1. Bilgi Güvenliği
  2. Etik Değerler

Ayrıca 9.sınıf bilgisayar bilimi dersi 1.dönem 1.değerlendirme soruları; müfredata uygun olarak tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Programlamanın çoklu dillerde yapılabilme yeteneğini anlama.

Hata ayıklamanın tanımını anlama.

Problem çözme becerisinin bilgisayar bilimi alanındaki önemini anlama.

Söz diziminin programlama dillerindeki önemini anlama.

Problemi tekrar ifade etmenin önemini anlama.

Problemi küçük parçalara bölmekten kaynaklanan avantajları anlama.

Farklı çözüm yolları belirlemenin problem çözme sürecindeki rolünü anlama.

En iyi çözümün seçilmesinin problem çözme sürecindeki önemini anlama.

Çözümün değerlendirilmesinin problem çözme sürecindeki rolünü anlama.

Hesaplamalı problemlerin hangi türdeki verileri içerdiğini anlama.

Reel sayıların hangi veri türüne ait olduğunu bilmek.

Karakter veri setinin içerdiği karakter türlerini bilmek.

Değişkenlerin içeriğinin program süreci boyunca nasıl değiştirilebileceğini bilmek.

Verilerin kalıcı olarak saklandığı dosya kavramını bilmek.

Fonksiyonların temel amacının belirli işlemleri gerçekleştirmek ve sonuçları döndürmek olduğu anlaşılmalıdır.

İşlemler için uygun fonksiyon türünün seçilmesi gerektiği anlaşılmalıdır.

Türkçe karakter kullanmamanın önemi anlaşılmalıdır.

İstatistiksel fonksiyonların istatistiksel hesaplamalar için kullanıldığı anlaşılmalıdır.

Right fonksiyonunun bir dizinin sağ tarafındaki karakterleri alma amacının anlaşılması önemlidir.

Random fonksiyonunun rastgele sayı üretme amacının anlaşılması önemlidir.

AND operatörünün mantıksal ifadeler arasında 'VE' işlemi yapma amacının anlaşılması önemlidir.

Çıkarma operatörünün iki sayının farkını alma amacının anlaşılması önemlidir.

"==" operatörünün sayılar arasında eşitlik kontrolü yapma amacının anlaşılması önemlidir.

"**" operatörünün üs alma işlemi yapma amacının anlaşılması önemlidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 59 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 435 kere doğru, 534 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.