2021-2022 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Bilgisayar Bilimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

22 Aralık 2021  

………; bireylerin ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşayabilmesi için hangi davranışlarının doğru, hangilerinin yanlış olduğunu araştıran bir felsefe dalıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Algoritma          B) Program          C) Etik
D) Güvenlik           E) Syntax

22 Aralık 2021  

Aşağıdaki web site adreslerinden hangisi devlete ait bir kurumun sitesidir?

A) www.hepsiburada.com          B) www.tema.org
C) www.meb.gov.tr                     D) www.bilgeis.net
E) www.trendyol.com

22 Aralık 2021  

İnternet ortamında başkalarından kaynaklanan kötü davranışlara maruz kalabilirsiniz. İnternet etiğine uymayan bu davranışlara ……………….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Tehdit          B) Siber Zorbalık      C) Etik
D) Güvenlik     E) Gizlilik

22 Aralık 2021  

Parolanın güvenliği açısından, aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
1-Parolanın başkalarıyla paylaşılmaması son derece önemlidir.
2- Parolalar, basılı ya da elektronik olarak hiçbir yerde saklanmamalıdır.
3-Başta e-posta adresinin parolası olmak üzere farklı bilişim sistemleri ve hizmetler için aynı parolanın kullanılmaması gerekir.
Yukarıda bilgilerden doğru olanlar hangi şıkta verilmiştir?

A) Yalnız 1   B) Hepsi   C) Yalnız 3   D) 2,3  E) Yalnız 2

22 Aralık 2021  

Aşağıdaki değişken isimlerinden yanlış olan hangisidir?

A) okul_no                       B) Tcno
C) telefon:                       D) adsoyad
E) AdSoyad

22 Aralık 2021  

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi 100 sayısının karekökünü alır?

A) Abs(100)          B) Right(100,2)          C) Length(100)
D) Sqrt(100)         E) Mod(100)

22 Aralık 2021  

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi “Kodla” kelimesinin soldan ilk 4 harfini sonuç olarak verir?

A) Mid(“Kodla”,4,4)              B) Right(“Kodla”,4)
C) Left(“Kodla”,4)                 D) Average(“Kodla”)
E) Center("Kodla",4)

22 Aralık 2021  

Aşağıdaki parolalardan en güvenli olanı hangisidir?

A) 2223692325                  B) cemgur2001
C) melisayener1905          D) !5m@!l19t085
E) sifre123

22 Aralık 2021  

Kötü niyetli programların çalışması için kullanıcının izin vermesi ya da kendi isteği ile kurması gerektiği için bunlara …………….denmektedir. Saldırganların bilişim sistemi üzerinde tam yetki ile istediklerini yapmalarına izin verir. İlk olarak güvenlik yazılımlarını devre dışı bırakarak saldırganların bilişim sisteminin tüm kaynaklarına, programlarına ve dosyalarına erişmesine olanak sağlar. Güvensiz sitelerden indirilen dosyalar, tanınmayan kişilerden gelen e-postalar ya da taşınabilir bellekler aracılığı ile yayılabilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Virüs                  B) Truva atı              C) Tehdit
D) Program            E) App

22 Aralık 2021  

x=30, y=60, z=(y-10) 
Yukarıdaki değişkenlerin içindeki değerlerin toplamını bulan ve sonucun kaç basamaklı olduğunu bulan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abs(Right(sum(x,y,z,),1))        B) integer(sum(x,y,z,))
C) Length(sum(x,y,z))                  D) mid(average(x,y,z),1,2)
E) string(avarage(x,y,z))

22 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi zararlı programlara karşı alınacak tedbirlerden değildir?

A) Bilgisayara antivirüs ve İnternet güvenlik programları kurularak bu programların sürekli güncel tutulmaları sağlanmalıdır.
B) Tanınmayan/güvenilmeyen e-postalar ve ekleri kesinlikle açılmamalıdır.
C) Ekinde şüpheli bir dosya olan e-postalar açılmamalıdır. Örneğin resim.jpg.exe isimli dosya bir resim dosyası gibi görünse de uzantısı exe olduğu için uygulama dosyasıdır.
D) Bilgisayarın internete bağlantısını kesmek.
E) Bilgisayara bağlanan usbileri kontrol etmek

22 Aralık 2021  

Aşağıdaki şıklarda kullanılan operatörlerden hangisi programda sonuç olarak False döndürür?

A)7==7    B) 5<7    C) 8 <= 9    D) 9==10   E) 13 >= 4

22 Aralık 2021  

Aşağıdaki şıklarda kullanılan operatörlerden hangisi programda sonuç olarak True döndürür?

A) 5<>7   B) 78<7   C) 8 == 9   D) 9=10  E) 5 > 12

22 Aralık 2021  

Aşağıdaki şıklarda bulunan karşılaştırmalardan hangisinde sonuç olarak dönecek olan True/False eşleştirmesi doğru verilmiştir?

A) 5<7 AND 4<5 => FALSE       B) 1<0 OR 4<5 => FALSE
C) 3==3 AND 4<=4 => TRUE    D) 4<>5 OR 2<7 => FALSE
E) 9 > 12 => TRUE

22 Aralık 2021  

Problem çözme sürecimiz, bilgisayarın iletişim kurma yöntemi ile şekillenir. Algoritma, bilgisayara hangi işlemi hangi sırada yapması gerektiğini söyleyen yönergeler bütünüdür. …………………. ise algoritmanın görsel gösterimidir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

A) Operatör           B) Değişken           C) Akış Şeması                 
D) Kod                   E) App

22 Aralık 2021  

Aşağıdaki akış şemasında programın çalışması için numaralı satırların sırasını şıklardan hangisi doğru olarak vermiştir?
bilgisayar bilimi sorusu

A) 1-2-3-4-5-6                  B) 2-3-5-6-4-1
C) 4-1-3-2-6-5                  D) 6-1-5-4-2-3
E) 1-4-2-3-5-6

22 Aralık 2021  

Aşağıdaki akış şemasının yaptığı işlemi şıklardan hangisi tanımlıyor?
bilgisayar bilimi algoritma sorusu

A) Girilen notları topluyor.
B) Girilen 4 sınav notunu toplayıp ekrana yazdırıyor.
C) Girilen 2 sınav notunun ve 2 performans notunun toplamını ekrana yazdırıyor.
D) Girilen 2 sınav notunu ve 2 performans notunu ayrı ayrı toplayarak bu iki toplamın toplamını alıp 4 e bölerek çıkan sonucun 50 den küçük olup olmadığını karşılaştırarak geçip kalma durumunu ekrana yazdırıyor.
E) Girilen sayıların algoritmik ortalamasını aldırıp ekrana yazdırır

18 Aralık 2021  

Aşağıda verilen sözde kodun akış şemasında boş bırakılan yerleri doldurunuz.
1. Başla.
2. topOrt = 0
3. for (i=1; i <=20; i++)
4. Oku not1, not2
5. ort = (not1 + not2)/2
6. topOrt = topOrt + ort
7. i++
8. sınıfOrt = topOrt/20
9. Yaz sınıfOrt

10. Bitir.
bilgisyar bilimi sorusu


18 Aralık 2021  

Klavyeden girilen bir sayının küpünü alan algoritmayı yazınız.

1. Başla
2. ................... 
3. .....................
4. Yaz ..............
5. Bitir

18 Aralık 2021  

Klavyeden yaşı girilen kişinin yaşı 18'den küçükse yaşınız küçük değilse yaşınız büyük yazdıran programın algoritmasını aşağıya yazınız.

1. Başla
2. Gir ..............
3. Eğer ....................... ise yaz ....................
4. Değilse ...................
5 .