2021-2022 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Bilgisayar Bilimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

10 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonların kullanım amaçlarından biri olamaz?

A) Programın incelenmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırır.
B) Programda hata alındığında çözümün kolayca bulunmasını sağlar.
C) Hata ayıklama işlemini kolaylaştırır.
D) Programcıyı zamandan ve fazla koddan kurtarır.
E) Bir kod bloğunu istenilen kadar tekrarlar.

10 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisinde python programlama dilinde bir fonksiyon doğru olarak tanımlanmıştır?

A) fonk topla (sayi1, sayi2):    B) def topla(sayi1, sayi2):
C) topla(sayi1, sayi2):              D) topla(sayi1, sayi2) def:
E) topla(sayi1, sayi2) fonk :

10 Mayıs 2022  

>>> x = random()
>>> println(type(x)) 
Yukarıdaki kod blogunun çıktısı hangisi olur?

A) int    B) char    C) 4    D) 0,2    E) string

10 Mayıs 2022  

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi parametre kabul etmez?

A) sqrt   B) print   C) println   D) random   E) log

10 Mayıs 2022  

>>> sayi = 1
>>> toplam = 0
>>> while sayi <= 5
>>> toplam = toplam + sayi
>>> sayi ++
>>>> println (toplam)

Yukarıda verilen program çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

A) 5    B) 15    C) 50    D) 0    E) 150

10 Mayıs 2022  

python kod
Yukarıda verilen program çalıştırıldığında hangi çıktıyı verir?

A) M  E  R  H  A  B  A  D  Ü  N  Y  A
B) m e  r  h  a  b  a  d  ü  n  y  a
C) mer    dün
     ha       ya
     ba
D) Merhaba
     Dünya
E) Dünya Merhaba

10 Mayıs 2022  

I. for döngüsü
II. while döngüsü
III. bloen döngüsü
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Python programlama dilinde döngüler arasındadır?

A) I ve II         B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III    E) Yalnız I

10 Mayıs 2022  

bilgisayar bilimi
verilen koda göre;
I. "Doğru" çıktısını verecektir.
II. "Yanlış" Çıktısını verecektir.
III. Hata verecektir.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II         B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III    E) Yalnız I

10 Mayıs 2022  

pyton soru bilgisayar bilimi
verilen koda göre;
I. Klavyeden sıfırın altında veya yüzün üstünde bir sayı girildiğinde "Tanım aralığında olmayan bir sayı" çıktısı verecek.
II. "Çok iyi" çıktısı alan bir kullanıcı klavyeden 46 sayısını girmiştir.
III. 10 değerini giren bir kullanıcı "Zayıf" çıktısını alır.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II                B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III           E) Yalnız III

10 Mayıs 2022  

I. Programın temel komutlarından biridir.
II. Mantık komutudur.
III. Sadece true vey false değerini verir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri eğer komutu için doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

10 Mayıs 2022  

I. println(5x + 3 - 2)
II. println(2*4 + 5 / 2)
III. println(6 - 8 / 2 + 42) 
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri integer sonuç üretir?

A) I ve II         B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III    E) Yalnız II

10 Mayıs 2022  

I. >>> println(" 7 % 3 = " , 7 % 3)
                      7 % 3 = 4
II.  >>> println("15 // 4 =", 15 //4)
                         15 // 4 = 3
III. >>> println("2**3 = ", 2**3)
                        2**3 = 8

Yukarıda verilen komut ve bu komutun çıktısı eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız II

10 Mayıs 2022  

>>> x = "Merhaba"
>>> y = 242
>>> z = 43,5
>>> println(type(x)," - "type(y)," - "type(z))

Yukarıda verilen komutun çıktısı hangisi olur?

A) string - int - float            B) char - float - int
C) int - string - float            D) string - float - char
E) time - string - float

10 Mayıs 2022  

Python programlama dilinde metotlar daha çok hangisi ile ilgilidir?

A) Fonksiyonlar    B) Değişkenler    C) Sınıflar
D) Datalar             E) Veriler

10 Mayıs 2022  

Bir fonksiyonun kendi içerisinde kendini belirli şartlar altında çağırmasına ne denir?

A) Yinele                                   B) Öz yineleme
C) Fonksiyon repeater          D) Çağrılma
E) Pinleme

10 Mayıs 2022  

Python programalama dilinde grafik, şekil çizimi için hangi sınıf kullanılır?

A) Math         B) Random        C) String
D) Turtle        E) Integer

10 Mayıs 2022  

// Say fonksiyonu
>>> def say(sayi = 10)
>>>> for counter in range (sayi , -1 , -1)
>>>>> print(counter)

// Ana program
>>> say( 5 );
Yukarıda verilen python programı çalıştırıldığında hangi sonucu verir?

A) Fonksiyona farklı değer gönderdiği için hata verir.
B) 10'dan başlayarak 0'a kadar alt alta yazdırır.
C) 5'ten başlayarak 0'a kadar alt alta yazdırır.
D) 15'ten başlayarak 0'a kadar alt alta yazdırı.
E) 10'dan başlayarak 5'e kadar olan sayıları alt alta yazdırır.

10 Mayıs 2022  

Dairenin alanını hesaplayan bir program yazmak istenmektedir. Bu hesaplamayı yaparken pi sayısı da kullanılacaktır. Programcı pi sayısını program başlangıcında sabit olarak bir değişkene atamak istemektedir. Böylece pi sayısı değişmediği için program boyunca aynı değişkeni kullanabilecektir.
Buna göre bu programcı pi sayısını hangi değişken tipiyle tanımlamalıdır?

A) Global değişken        B) Yerel değişken
C) Local değişken          D) Standart değişken
E) Sınıf değişkeni

10 Mayıs 2022  

Program çalıştırıldığında tanımlanan ve program çalıştığı sürece hafızada saklı kalan, farklı fonksiyonlar içerisinde tanımlanamayan değişken hangisidir?

A) Global değişken        B) Yerel değişken
C) Local değişken          D) Standart değişken
E) Sınıf değişkeni

10 Mayıs 2022  

Yerel değişkenlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Sadece içinde bulunduğu fonksiyonun döngüsü boyunca çalışır. Fonksiyon tamamlanınca hafızadan silinir.
B) Hafızaya fazla yük olmazlar.
C) Bir programda yalnızca bir keze kullanılır.
D) Başka fonksiyona geçiş yapıldığında değişken unutulur.
E) Fonksiyondan çıkıldığında yerel değişken hafızadan silinir. Başka fonksiyonda tekrar kullanıma uygun hale gelir.