2021-2022 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Türk Dili ve Edebiyatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

04 Mart 2022  

I. Tuyuğ
II. Terzerima
III. Muhammes
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri divan şiiri türleri arasındadır?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

04 Mart 2022  

Sözün gücünü ve etkisini artırmak amacıyla bir durum, olay ya da varlığın olduğundan daha büyük veya küçük, çok ya da az gösterilerek anlatılması sanatına ......................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) İrsalimesel        B) Hüsnütalil     C) Mübalağa
D) Kinaye               E) Tecahüliarif

04 Mart 2022  

Atıldı, bir Mehmetçik, büyü bozuldu
Bir düşman süngüsüne, göğsünden
Bu şehadetle kayalar yarıldı sanki
Dipçik gürültüsünden

    Fazıl Hüsnü Dağlarca
Yukarıda verilen dörtlük hangi şiir kategorisine aittir?

A) Pastoral        B) Lirik        C) Satirik
D) Epik                E) Didaktik

04 Mart 2022  

SONBAHAR GELİYOR-CAHİT KÜLEBİ
Sonbahar geliyor serçe
Yuvanı ne yapacaksın?
Ayva çiçek açmadan önce.
Meyvelerin içi geçecek
Rüzgâr başka çeşit esecek
Yağmurlarla ıslanacaksın.
Hâlbuki ne kadar sıcaksın

Yukarıda verilen şiir için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Lirik şiire örnektir
B) Pastoral tarzda yazılmıştır.
C) Eleştirel bir dil kullanılmıştır
D) Şiirde öğütlere rastlanmaktadır.
E) Epik şiir tarzına yakındır.

04 Mart 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisinde diğerlerinden farklı bir edebi sanat kullanılmıştır?

A) Sular öyle temiz ki, annemin yüzü gibi.
B) Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece
C) Havada yaprağa döndürdü rüzgâr beni 
D) Selviler içinde bir alevdir Emir Sultan
E) Beş altı araba, gelin alayı gibi sıralandı

04 Mart 2022  

"Güzel şeyler düşünelim diye
Yemyeşil oluvermiş ağaçlar"

Yukarıda verilen dizelerde kullanılan edebi sanat hangisidir?

A) Telmih         B) Hüsnütalil        C) Tecahüliarif 
D) Kinaye        E) Tevriye 

04 Mart 2022  

Kim okurdu kim yazardı
Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başk'olmasa

Âşık Veysel
Yukarıda verilen şiirde hangi uyak (kafiye) kullanılmıştır?

A) Yarım kafiye        B) Tam kafiye
C) Eksik kafiye         D) Zengin kafiye
E) Cinaslı kafiye

04 Mart 2022  

Geldi geçti ömrüm benim,
Şol yel esip geçmiş gibi.
Hele bana şöyle geldi,
Bir göz açıp yummuş gibi.

Yukarıda verilen şiir ile ilgili olarak;
I. 4 + 4 durak kulanılmıştır.
II. Hece ölçüsü ile yazılmıştır.
III. 8'li hece ölçüsü kullanılmıştır
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II     B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III        E) I, II ve III

04 Mart 2022  

Bir romanda, olayların yazarın kendisi değilde hayali olarak oluşturulmuş bir kişi tarafından aktarılması işini yapan kişiye ne denir?

A) Karakter        B) Bakış açısı        C) Tema
D) Anlatıcı         E) Tip

04 Mart 2022  

Roman yapıtlarında kişilerin kendine özgü ayrıt edici özellikleriyle diğerlerinden ayıran kavram hangisidir?

A) Tip        B) Kişilik        C) Karakter
D) Olgu     E) Kahraman

04 Mart 2022  

Olay örgüsüne hakim olan, olay örgüsünü belirleyen çatışmaya .................. denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Ana çatışma            B) İlk çatışma
C) Temel çatışma        D) Durgun çatışma
E) Hakim çatışma

04 Mart 2022  

Drama türü bir tiyatro yapıtında aşağıdakilerden hangisi görülebilir?

A) Akla uygun yapıtlar    B) Sağduyu
C) Romantizm                  D) Klasizim
E) Hayali öğeler

04 Mart 2022  

Tiyatro dürü olan dram ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Konularını milli tarih ve günlük yaşamdan alır.
B) Öldürme yaralanma gibi olaylar sahnede canlandırılmaz.
C) Kahramanlar toplumun herkesiminden seçilir.
D) Üç birlik kuralına uyulmaz.
E) Argo sözlere yer verilebilir.

04 Mart 2022  

Hayatı hem acıklı hem de gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansıtan tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Komedya        B) Dram        C) Trajedi
D) Sanat               E) Komedi

04 Mart 2022  

* Konusunu tarihten ve mitolojiden alır.
* Kösem Sultan adlı eserde bu türden bir yapıttır.
* Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez.
Yukarıda verilenler hangi tiyatro türüne aittir?

A) Komedya    B) Dram    C) Trajedi
D) Sanat          E) Komedi

04 Mart 2022  

Bir tiyatro metni yazmak isteyen İsmail, metinde olayın başlangıç ve bitiş sürelerini belirtmemiştir.
Buna göre İsmail tiyatronun yapı unsurlarından hangisini kullanmamıştır?

A) Yer              B) Zaman        C) Mekan
D) Çatışma    E) Kişi

04 Mart 2022  

Komedi tiyatro türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Toplumun aksayan yönünü mizahi olarak ele alır.
B) Konular günlük hayattan olur.
C) Üç birlik kuralına uyulur.
D) Davranışlarda abartı bulunmaz.
E) Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur.

04 Mart 2022  

Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü ögelerle yansıtan tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dram         B) Komedya        C) Gerilim
D) Realistik    E) Sanatsal

04 Mart 2022  

Diğer ismi doğaçlama olan, oyuncunun metin dışında hareket ederek aklına geleni söylemesi hangi tiyatro terimidir?

A) Tirat        B) Pandomim        C) Tuluat
D) Replik     E) Suflör

04 Mart 2022  

Tiyatroda oyun sırasında oyuncuların bir birlerine karşı söylediği coşkulu ve uzun sözlere ne denir?

A) Tirat        B) Pandomim        C) Adaptasyon
D) Replik     E) Suflör