9.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Coğrafya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Coğrafya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Coğrafya dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

01 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi 23 Eylül tarihi için doğru değildir?

A) Güney yarım kürede son baharın başladığı gündür.
B) Ekvatorun güneyinde gölge yönleri güneyi gösterir.
C) Aynı meridyen yayı üzerinde tüm noktalar aynı anda doğar ve aynı anda batar.
D) Güney kutup notasında 6 ay sürecek olan gündüz başlar.
E) Ekinoks yaşanır.

01 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart tarihinde görülmez?

A) Güneş ışınları öğle vakti Ekvator üzerine dik açı ile düşer.
B) Kuzey yarım kürede ilk bahar, Güney yarım kürede sonbahar mevsimi başlar.
C) Kuzeyde gölge yönler kuzeyi yönelir.
D) Kuzey kutup noktasında 6 ay sürecek gecenin başlangıcıdır.
E) Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır.

01 Kasım 2021  

I. Aydınlanma çizgisi, kutup daireleri ve kutup noktaları arasında yer değiştirir.
II. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır.
III. Matematik iklim kuşakları oluşur.
Yukarıda verilen hangisi veya hangileri eksen eğikliğinin sonuçları arasındadır?

A) I ve II        B) II ve III        C) Yalnız II
D) I ve III       E) I, II ve III

01 Kasım 2021  

I. Dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızı her zaman aynı değildir.
II. Dünya güneşten uzaklaştığında dönüş hızı artar.
III. Dünyanın güneş etrafında en hızlı döndüğü tarih 3 Ocak'tır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I, II ve III
D) I ve III           E) Yalnız III

01 Kasım 2021  

I. Dünyanın ekseni etrafında dönüş hızı her yerde aynı değildir.
II. Dünyanın kendi etrafında yaptığı dönüş hızına çizgisel hız denir.
III. Kutupların uç noktalarında dönüş hızı sıfırdır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve III
D) I ve II             E) Yalnız III

01 Kasım 2021  

I. Bir kutuptan diğer kutba geçtiği düşünülen hayali çizgiye eksen adı verilir.
II. Dünya kendi ekseni etrafındaki tam dönüşümü 24 saatte tamamlar.
III. Dünya ekseni etrafında doğudan batıya doğru dönmektedir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve III
D) I ve II             E) Yalnız III

01 Kasım 2021  

Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Güneş sistemine en yakın 6. gezegendir.
B) Güneşe yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıktadır.
C) Sert kaya yüzeyine sahiptir.
D) Karasal bir gezegendir.
E) Güneş sisteminin 5. büyük gezegenidir.

01 Kasım 2021  

I. Piri Reis
II. Katip Çelebi
III. Evliya çelebi
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yeni çağda Osmanlı Devleti'nin önde gelen coğrafyacılarındandır?

A) I ve II            B) II ve III        C) I, II ve III
C) I ve III           E) Hiç biri

01 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın inceleme alanı değildir?

A) Sosyal coğrafya         B) Ekonomik coğrafya
C) Tarihi coğrafya           D) Biyocoğrafya
E) Siyasi coğrafya

01 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi doğal ortam ile beşeri ortamın etkileşimi sonucu ortaya çıkmamıştır?

A) Toprak erezyonu        B) Hava kirliliği
C) Okyanus kirliliği          D) Petrol sızıntıları
E) Bataklıklar

01 Kasım 2021  

Ülkemizin mutlak konumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Kuzey paralelleri arasında yer alır.
B) Kuzey Yarım Kürede yer alır.
C) Greenwich'e göre Batı Yarım Kürede yer alır.
D) 36°-42° kuzey paralelleri arasındadır.
E)  26°-45° doğu meridyenleri arasında yer alır.

01 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi göreceli konumun belirleyicileri arasında değildir? 

A) Yeraltı kaynakları
B) Yeryüzü şekilleri
C) Ulaşım yollarına yakınlığı
D) Kıtalara yakınlığı
E) Ekvatora olan uzaklığı 

01 Kasım 2021  

12° D boylamında güneş 07.12'de doğmuştur. Buna göre 36° D boylamında güneş saat kaçta doğar?

A) 06.36  B) 05.36  C) 06.24  D) 05.24  E) 06.12    

01 Kasım 2021  

Tarih değiştirme çizgisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) 180 derece meridyenidir.
B) Kutup noktaları arasında bulunur.
C) Atlas Okyanusu üzerinden geçer.
D) Doğusu ile batısı arasında 24 saat fark vardır.
E) Baza ada devletleri tarafından girintili ve çıkıntılı olarak çizilmiştir.

01 Kasım 2021  

Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasına kadar uzanan yarım çemberlere ne denir?

A) Meridyen        B) Paralel        C) Enlem
D) Ekvator           E) Kutup çizgisi

01 Kasım 2021  

Osmanlı devleti açısında önemli bir dönüm noktası olan ve Piri Reis tarafından hazırlanan coğrafi kitap hangisidir?

A) Batlamyus                 B) Kitab-ı Bahariye
C) Seyehatname            D) Divanu Lugati Türk
E) Kitab-ür Reşandi

28 Ekim 2021  

* Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile düşer.
* Öğle vakti tam 12.00'de Oğlak dönencesi üzerinde gölge oluşmaz.
* Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer.
Yukarıda verilen bilgiler hangi tarihte gerçekleşir?

A) 21 Mart                B) 21 Haziran
C) 21 Aralık               D) 23 Eylül
E) 23 Aralık

28 Ekim 2021  

I. Dünyanın güneşin etrafını dönerken izlediği rotaya yörünge adı verilir.
II. Bu yörüngenin oluşturduğu düzleme yörünge düzlemi denir.
III. Dünya güneş etrafındaki bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlar.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II                    B) II ve III
C) I, II ve III               D) I ve III
E) Yalnız III

28 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi dünyanı kendi ekseni etrafında dönüşünün sonuçlarından biri değildir?

A) Doğu ve batı yönleri oluşur.
B) Yerel saat farkları oluşur.
C) Meltem rüzgarları oluşur.
D) Mevsimler oluşur
E) Cisimlerin gölge boyları günün saatine göre değişir.

28 Ekim 2021  

I. Güneş ışınlarının düşme açısı azalır.
II. Parallelerin çevre uzunlukları uzanır.
III. Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızı azalır.
Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gerçekleşir?

A) I, II ve III                B) II ve III
C) I ve III                    D) I ve II
E) Yalnız III