2021-2022 9.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Coğrafya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Coğrafya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Coğrafya dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

30 Mart 2022  

Yaz mevsiminde aynı sıcaklık değerlerine sahip iki ilden Antalya kıyılarında, denizden uzak olan Gaziantep’e göre bunaltıcı hava koşulları daha etkilidir
Antalya ve Gaziantep’in hangi bakımdan farklı olması, bu durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A) Okyanus akıntıları      B) Nem      C) Yükselti
D) Bakı                            E) Enlem

30 Mart 2022  

* Tarım
* Dokumacılık
* Ormancılık
* Balıkçılık
* Turizm
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kırsal yerleşim alanlarının ekonomik gelirleri arasında sayılır?

A) 5    B) 4    C) 3    D) 2    E) 1

30 Mart 2022  

I. Dağınık
II. Toplu
III. Gevşek
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kırsal yerleşme tiplerinde dokusuna göre yerleşim türleri arasındadır?

A) Yalnız I        B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız III      E) I, II ve III

30 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşme tiplerinde görülen yerleşme planı çeşitlerinden biri değildir?

A) Yol boyu        B) Çember        C) Hat boyu
D) Işınsal           E) Küme

30 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşme tipi değildir?

A) Mezra    B) Ağıl    C) Köy    D) İl    E) Mahalle

30 Mart 2022  

Kırsal yerleşmeler ile ilgili aşağıda verilen temel ekonomik faaliyetlerden hangisi doğru değildir?

A) Hayvancılık        B) Tarım        C) Sanayi
D) Ormancılık         E) Balıkçılık

30 Mart 2022  

Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümüne .................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Bölge         B) Ülke            C) Birlik
D) Devlet        E) Coğrafya

30 Mart 2022  

Aşağıda verilen bölgelerin hangisi birbiriyle çakışmamaktadır?

A) Akdeniz iklimi ve yaz turizmi
B) Deniz bölgesi ve balıkçılık
C) Maden bölgesi ve sanayi bölgesi
D) İklim bölgesi ve bitki örtüsü
E) Nüfus yoğunluğu ve ulaşım

30 Mart 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi ulaşım özelliklerine göre ayrılan bölgelerden biri değildir?

A) Hava yolu              B) Kara yolu
C) Demir yolu             D) Deniz yolu
E) Tramvay yolu

30 Mart 2022  

I. Ergan
II. Kartepe
III. Uludağ
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri turizm alanlarından biridir?

A) I ve II             B) II ve III        C) Yalnız I
D) Yalnız II        E) I, II ve III

30 Mart 2022  

Ülkemizde aşağıda verilen şehirlerden hangisi idari özelliklerine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Ankara        B) İstanbul        C) Marmaris
D) Bursa          E) Diyarbakır

30 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Şangay Beşlisi birliğine üye devletlerden biri değildir?

A) Çin Halk Cumhiriyeti        B) Kırgızistan
C) Azerbeycan                       D) Tacikistan
E) Özbekistan

30 Mart 2022  

Kırsal yerleşim bölgeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Geçim kaynaklarından biri tarımdır.
B) Geri kalmış ülkelerde oldukça fazladır.
C) Ormancılık geçim kaynakları arasındadır.
D) Nüfus yoğundur.
E) Hayvancılık yaygındır

30 Mart 2022  

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde kerpiç konut sayısı diğerlerine göre daha fazladır?

A) Konya            B) Muğla            C) Rize
D) Trabzon         E) Bursa

30 Mart 2022  

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde taş konut sayısı diğerlerine göre daha fazladır?

A) Ankara          B) Muğla        C) Kayseri
D) Trabzon        E) Bursa

30 Mart 2022  

Aşağıda verilen illerden hangisinde ahşap konut sayısı daha fazladır?

A) Ankara            B) Çankırı            C) Kayseri
D) Trabzon          E) Bursa

30 Mart 2022  

Ülkemizde en yoğun yerleşim bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç Anadolu              B) Çatalca-Kocaeli
C) Ege                          D) Akdeniz
E) Karadeniz

30 Mart 2022  

Yerleşmeyi etkileyen faktörler göz önüne alınarak oluşturulan beşeri bölgeler hangi özelliğe göre oluşmaktadır?

A) Yerleşme özelliklerine göre
B) Yeryüzü şekillerine göre
C) Planlama özelliklerine göre
D) Doğal afet özelliklerine göre
E) İklim tiplerine göre

30 Mart 2022  

Bölgelerin deprem, heyelan gibi afetlerden yola çıkarak oluşturulmasında hangi özellik kullanılır?

A) Yerleşme özelliklerine göre
B) Yeryüzü şekillerine göre
C) Planlama özelliklerine göre
D) Doğal afet özelliklerine göre
E) İklim tiplerine göre

30 Mart 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi hidrografik bölge değildir?

A) Okyanus        B) Deniz        C) Baraj
D) Göl                E) Akarsu