2021-2022 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

11 Mayıs 2022  

Tek Allah (c.c) anlamına gelen kavram hangisidir?

A) Tevhit inancı            B) Takva inancı
C) Marifet                     D) Ta'zim
E) Teslimiyet

11 Mayıs 2022  

I. Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmamak
II. Allah'ı bilip tanımak
III. Sadece Allah'a kulluk etmek.
IV. Allah'a teslim olmak, emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Allah'a karşı olan sorumluluklarımız arasındadır?

A) I ve III                 B) I, II ve III        C) I, II ve IV
D) I, II, III ve IV        E) I ve IV

11 Mayıs 2022  

Bir insanın ilk temel eğitimini aldığı yer neresidir?

A) Aile             B) İlkokul                C) Ortaokul
D) Sokaklar    E) Arkadaş ortamı

11 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Din güzel ahlaktır.
B) Eğitim ve ahlak arasında yakın bir ilişki vardır.
C) Eğitim ve öğretim tüm Müslümanlar için hayat boyu devam eden bir süreçtir.
D) İlim öğrenmek erkeklere farz iken kadınlara değildir.
E) Her Müslüman hayatı boyunca bilgisini ve ahlakını geliştirmekle yükümlüdür.

11 Mayıs 2022  

Korunmak, ıslah etmek, gözetmek, yükseltmek anlamına gelen kavram hangisidir?

A) Ahlak        B) İslam ahlakı    C) Muamelat
D) Terbiye     E) Hul

11 Mayıs 2022  

'Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: '
Hadisinde peygamberimizin bahsettiği bu iki şey hangisidir?

A) Kuran ve Sünnet            B) Kuran ve Bilim
C) Kuran ve Sağduyu         D) Sünnet ve İlim
E) Sünnet ve Sağduyu

11 Mayıs 2022  

I. Kuran
II. Sünnet
III. Sağduyu
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam ahlakının kaynakları arasında gösterilir?

A) Yalnız I          B) Yalnız III        C) I ve II
D) I, II ve III        E) II ve III

11 Mayıs 2022  

I. Neyin nasıl yapılacağını açıklar.
II. İnsanın uyması gereken kuralları açıkları.
III. Özgürlüklerin ve sorumlulukların sınırını belirler.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam ahlakı için doğrudur?

A) Yalnız I          B) Yalnız III        C) I ve II
D) I, II ve III        E) II ve III

11 Mayıs 2022  

İslam ahlakının ahlaki erdem sayılabilmesi için hangi özelliğinin olması gerekmektedir?

A) Çok fazla olmalı        B) Devamlı olmalı
C) Gizli olmalı                D) Açık olmalı
E) Sessiz olmalı

11 Mayıs 2022  

Peygamberimizin eşi Hz. Aişe'ye peygamberimizin ahlakı sorulduğunda:  'Onun ahlakı ............. dı.' diye cevap vermiştir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Kur'an           B) Sünnet            C) Hadisler
D) Güzel            E) Gelenek

11 Mayıs 2022  

'Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin' Ayetinde bahsedilen kişi kimdir?

A) Peygamberimiz        B) İnsanlar    C) Müminler
D) Melekler                    E) Hz. İsa

11 Mayıs 2022  

İslam ahlakı için verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Allah'ın birliğini esas alarak Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu prensiplerle yaşamayı ifade etmektedir.
B) Takvayı temel almaktadır.
C) Bireylerin Peygamberimizi örnek alarak yaşamasını önermektedir.
D) İnsanlara karşı alçak gönüllü, iyi ve dürüst olamayı benimsemektedir.
E) İnsanın yaratılışa uygun bir hayat sürmesini reddetmektedir.

11 Mayıs 2022  

* Hulk ve Hulük kelimelerin çoğuludur.
* Yapı, mizaç, karakter gibi anlamalara gelmektedir.
* Kavram anlamı olarak inanın iyi ve kötü olarak değerlendirilmesi.
Yukarıda verilenler hangi kavramın özellikleridir?

A) Ahlak                B) İman        C) İbadet
D) Muamelat        E) Sünnet

11 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinini oluşturan alanlardan biri değildir?

A) Ahlak                B) İman        C) İbadet
D) Muamelat       E) Sünnet

11 Mayıs 2022  

I. Evrensel bir dindir.
II. Hz. Adem'den beri gönderilen ilahi dinlerin ortak adıdır.
III. Tüm insanları muhatap almaktadır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam için doğrudur?

A) I ve II            B) I ve III        C) II ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

11 Mayıs 2022  

Sözlük anlamı olarak kurtuluşa ermek, boyun eğmek, barış yapmak gibi anlama gelen kavram hangisidir?

A) Mümin        B) Müslüman    C) İslam
D) Din              E) Mesih