2021-2022 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Kasım 2021  

Altı çeşit hadis vardır. Bu hadisleri aşağıya yazınız.

* .................. .......................... .......................
* .................. .......................... .......................
* .................. .......................... .......................
* .................. .......................... .......................
* .................. .......................... .......................
* .................. .......................... .......................

05 Kasım 2021  

Mütevatir hadislerle ilgili kısaca bilgi veriniz.

 .................. .......................... .......................

 .................. .......................... .......................

 .................. .......................... .......................

05 Kasım 2021  

Ahad hadis nedir? Kısaca açıklayınız?

 .................. .......................... .......................

 .................. .......................... .......................

 .................. .......................... .......................

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen kavramların tanımlarını yanlarına yapınız.

İcmali İman:
 .................. .......................... .......................

 .................. .......................... .......................


Tafsili İman:

 .................. .......................... .......................

 .................. .......................... .......................

05 Kasım 2021  

Bir müminin imanının geçerli olması için gerekli şartlardan beş tanesini yazınız.

 .................. .......................... .......................
 .................. .......................... .......................
 .................. .......................... .......................
 .................. .......................... .......................
 .................. .......................... .......................


05 Kasım 2021  

Münafık ve nifak kavramlarını kısaca açıklayınız.

Münafık:
 .................. .......................... .......................

 .................. .......................... .......................
Nifak:
 .................. .......................... .......................

 .................. .......................... .......................

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilmiş Amentü suresinin Türkçe anlamın aşağıya yazınız.
“Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve resûluhu.”

.................... ...................... ....................... ............

.................... ...................... ....................... ............

.................... ...................... ....................... ............

05 Kasım 2021  

İslam'ın temel inanç şartları olan imanın şartlarını aşağıya yazınız.

* .................... ...................... ....................... 
* .................... ...................... .......................
* .................... ...................... .......................
* .................... ...................... .......................
* .................... ...................... .......................
* .................... ...................... .......................

05 Kasım 2021  

Meleklerin özelliklerinden beş tanesini aşağıya yazınız.

* .................... ...................... .......................
* .................... ...................... .......................
* .................... ...................... .......................
* .................... ...................... .......................
* .................... ...................... .......................

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen kutsal kitapları indirilmiş olduğu  Peygamberle eşleştiriniz.
a. Zebur    b. Tevrat    c. Kur'an    d. İncil

[...] Hz. Muhammed
[...] Hz. Musa
[...] Hz. İsa
[...] Hz. Davud

05 Kasım 2021  

Kader ve kazaya iman nedir? Kısaca açıklayınız.

.................... ...................... .......................

.................... ...................... .......................

.................... ...................... .......................

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanların başın D yanlış olanların başına Y koyunuz.

(....) Aile sosyal hayatın temelini oluşturur.
(....) Ailedeki huzur, toplumun huzur ve mutluluğun temelini oluşturur
(....) Toplumun en küçük birimi ailedir.
(....) Dinimiz boşanmayı en son durak olarak görmektedir.
(....) Allah boşanmayı en sevmediği haram olarak görür.

02 Kasım 2021  

 “…O halde siz mümin iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin.” (Enfal suresi, 1. ayet)
Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?

A) Sevgi ve saygı        B) Kardeşlik
C) Sulh                        D) Emniyet ve Güven
E) Adalet

02 Kasım 2021  

“Allah katında helallerin en sevimsizi ......................”
Yukarıda hadiste verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) kavgadır.         B) spordur.        C) boşanmadır.
D) evlenmedir.    E) nişandır.

02 Kasım 2021  

“Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ....................... yönünden en güzel olanlarıdır. En iyileri de eşlerinize karşı en iyi davrananlarıdır.” 
Yukarıda hadiste verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) mal            B) mülk        C) ahlak
D) sevgi          E) saygı

02 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi eşler arasında bulunması gereken duygulardan biri olamaz?

A) Sadakat        B) Fedakarlık    C) Kindarlık
D) Sabır             E) Şefkat

02 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” diyenlerdir. (Furkân suresi, 74. ayet)
B) “İyi erkeklerle iyi kadınları (birbirleriyle) evlendirin. (Dârimî, Nikâh, 10)
C)  “Birbirlerini seven (çiftlerin birleşmesi) için nikâhtan daha iyi bir çözüm yoktur.” (İbn Mâce, Nikâh, 1)
D) “Bir kadınla dört şeyden dolayı evlenilir: Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını seç. Aksi halde fakr-u zarurete duçar olursun!” (Buhârî, Nikâh, 16)
E) “Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür.” (Bakara suresi, 237. ayet)

02 Kasım 2021  

Bir mümin aşağıdakilerden hangisi ile evlenemez?

A) Süt kardeşi ile        B) Kuzeniyle
C) Komşusuyla           D) Farklı milletten biriyle
E) İş arkadaşıyla

02 Kasım 2021  

.................... öldürmekten daha kötüdür…
Yukarıda verilen ayette noktalı yere hangisi getirilmelidir?

A) Yalan            B) Fitne        C) Fesat
D) Yozlaşma     E) Tecessüs

02 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı olumsuz etkileyen etmenlerden biri değildir?

A) Yalan ve hile            B) Alkol bağımlılığı
C) Fitne ve fesat           D) Tebessüm
E) Zina