9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1

9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. İslam kelimesinin kökeni nedir?

  A) Slm    B) Sm'    C) Slmm'    D) Sm    E) Slm'm    

 2. Cevap: A Açıklama:

  İslam kelimesi, Arapça "kurtuluşa ermek, boyun eğmek" anlamlarındaki s-l-m kökeninden gelir. 3. İslam'ın temel ilkelerinden biri hangisidir?

  A) Allah'ın birliğini kabul etmek
  B) Peygamberlere inanmak
  C) Oruç tutmak
  D) Namaz kılmak
  E) Zekât vermek

 4. Cevap: A Açıklama:

  İslam'ın temel ilkelerinden biri, Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed'in son peygamber olduğunu kabul etmektir. 5. Ahlaki erdem' hangi özelliğe sahiptir?

  A) Geçicidir
  B) Süreklidir
  C) Konjonktüreldir
  D) Kolayca değiştirilebilir
  E) Dışsal faktörlerden etkilenir

 6. Cevap: B Açıklama:

  Ahlaki erdem, ahlaki davranışların sürekli ve istikrarlı bir şekilde sergilenmesiyle kazanılan bir özelliktir. 7. İslam ahlakı hangi kaynağa dayanır?

  A) Sadece Kur'an        B) Sadece Sünnet       
  C) Kur'an ve Sünnet     D) Felsefi öğretiler   
  E) Sosyal kurallar                             

 8. Cevap: C Açıklama:

  İslam ahlakı, Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasaklar ve Hz. Muhammed'in söz ve uygulamaları olan Sünnet'e dayanır. 9. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının bir özelliği DEĞİLDİR?

  A) Evrensellik      B) Dinamiklik      
  C) Bağlayıcılık     D) Değişkenlik     
  E) Akla uygunluk                       

 10. Cevap: D Açıklama:

  İslam ahlakı evrensel, dinamik, bağlayıcı ve akla uygundur. Ancak değişken değildir. 11. "Mü'minlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır." hadisinin amacı nedir?

  A) Müminlerin ahlaki değerlere önem vermesi
  B) Ahlakın imandan daha önemli olduğunu belirtmek
  C) İmanın ahlakla tamamlandığını vurgulamak
  D) Ahlaksız kişilerin mümin olamayacağını ifade etmek
  E) İman ve ahlakın ayrılmaz bir bütün olduğunu açıklamak

 12. Cevap: E Açıklama:

  Hadis, iman ve ahlakın birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütün olduğunu gösterir. 13. İnsanın yaratılış amacı nedir?

  A) Zengin ve güçlü olmaktır.
  B) Allah'ı (c.c.) bilip tanımaktır.
  C) Dünyada keyif sürmektir.
  D) Başkalarına yardım etmektir.
  E) Kendi isteklerine uymaktır.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Yüce Allah, insanı kendisini bilip tanıması için yaratmıştır. 15. Aşağıdakilerden hangisi Allah'a (c.c.) karşı bir vazifedir?

  A) Peygamberlere inanmak
  B) Anne ve babaya saygı göstermek
  C) Yalan söylememek
  D) İyilik yapmak
  E) Fakirlere yardım etmek

 16. Cevap: A Açıklama:

  Allah'a (c.c.) iman etmek, peygamberlerine inanmayı gerektirir. 17. Müslümanların vazifelerini belirlemek için hangi kaynaklara başvurulur?

  A) Bilimsel kitaplara
  B) Peygamber Efendimiz'in sünnetine
  C) Filozofların görüşlerine
  D) Sosyologların araştırmalarına
  E) Psikologların deneylerine

 18. Cevap: B Açıklama:

  Allah'ın (c.c.) dinini insanlara en güzel şekilde öğreten ve açıklayan Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. 19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenlerin bir vazifesidir?

  A) Öğrencileri her konuda eğitmek
  B) Öğrencilerin karakterlerini geliştirmek
  C) Öğrencilere not vermek
  D) Öğrencilerin ödevlerini kontrol etmek
  E) Öğrencileri cezalandırmak

 20. Cevap: B Açıklama:

  Öğretmenler, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra karakter gelişimlerinden de sorumludur. 21. Allah'ın (c.c.) bir diğer ismi olan "El-Vedûd" isminin anlamı nedir?

  A) En çok bilen          B) En çok seven         
  C) En güçlü olan         D) En yüce olan         
  E) En merhametli olan                            

 22. Cevap: B Açıklama:

  "El-Vedûd" ismi, "en çok seven" anlamına gelir. 23. Ayetel-Kürsi duasında Allah'ın (c.c.) geçen isimlerinden biri hangisidir?

  A) El-Vahid    B) El-Hayy    C) El-Kayyûm    D) El-Vedûd    E) El-Hafîz    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Ayetel-Kürsi duasında Allah'ın (c.c.) geçen isimlerinden biri "El-Hayy"dır. 25. Peygamber Efendimize karşı vazifelerimizden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ona hürmet etmek ve onu sevmek
  B) Onun getirdiği vahyi reddetmek
  C) Peygambere itaat etmeyi önemsememek
  D) Peygamberin sünnetini takip etmemek
  E) Peygamberin tavsiyelerine kulak vermemek

 26. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimize karşı vazifelerimizden biri ona hürmet etmek ve onu sevmektir. (Metin) 27. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin bir özelliğidir?

  A) Güvenilirlik      B) Şefkatsizlik     
  C) Kibirlilik        D) Merhametsizlik   
  E) İnatçılık                             

 28. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, peygamberlik öncesinde bile Muhammedu'l-Emin olarak bilinen, güvenilirliğiyle tanınmış bir kişiydi. (Metin) 29. Peygamber Efendimize iman etmek neyi gerektirir?

  A) Onun Allah'ın son elçisi olduğunu kabul etmek
  B) Onun emirlerine karşı gelmek
  C) Onun hükümlerini beğenmemek
  D) Onun tebliğ ettiği dine uymamak
  E) Onun özelliklerini eleştirmek

 30. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimize iman etmek, onun Allah'ın son elçisi olduğunu kabul etmeyi gerektirir. (Metin) 31. Kur'an-ı Kerim'e göre, nasıl bir duruş sergilemeliyiz?

  A) Peygamberin sesinin üzerine bağırarak
  B) Peygambere hürmet ederek
  C) Peygamberin emirlerini önemseyerek
  D) Peygamberin sözlerini tartışarak
  E) Peygamberle alay ederek

 32. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, bize peygamberimize hürmet göstermeyi emreder. (Metin) 33. Peygamberimizin sünnetine uymak neden önemlidir?

  A) Çünkü bu, Allah'ın (c.c.) bize verdiği bir emir değildir
  B) Çünkü bu, Peygamber Efendimizin yolunda yürümemizi sağlar
  C) Çünkü bu, günahlarımızı affettirir
  D) Çünkü bu, cennetin kapılarını bize açar
  E) Çünkü bu, toplumda saygı görmemizi sağlar

 34. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimizin sünnetine uymak önemlidir çünkü bu, onun yolunda yürümemizi ve Allah'ın (c.c.) razı olduğu şekilde yaşamamızı sağlar. 35. Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimizden biri hangisidir?

  A) Onu bir kenara bırakmak
  B) Ona inanmak ve teslim olmak
  C) Onun ayetlerini değiştirmek
  D) Onu başkalarına yanlış yorumlamak
  E) Onun yerine uydurma kitaplar okumak

 36. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'e karşı en temel vazifemiz, ona gönülden inanmak ve teslim olmaktır. 37. Aşağıdakilerden hangisi dinimizce emredilen iyi bir davranıştır?

  A) Adalet    B) Haset    C) Riya    D) Cimrilik    E) Dedikodu    

 38. Cevap: A Açıklama:

  Adalet, dinimizce emredilen ve insanlara karşı yerine getirilmesi gereken bir vazifedir. 39. Dinimizce yasaklanan kötü davranışlardan biri hangisidir?

  A) Affetmek           B) Merhamet          
  C) Emanete hıyanet    D) Yardımlaşmak      
  E) İhsan                                   

 40. Cevap: C Açıklama:

  Emanete hıyanet, dinimizce yasaklanmış ve ağır sonuçları olan bir davranıştır. 41. Karşılıklı vazifelerimiz arasında hangisi yoktur?

  A) Selamlaşmak                  B) Davetine icabet etmek       
  C) Arkadaşına yardım etmemek    D) Hastaları ziyaret etmek     
  E) Cenazelere katılmak                                         

 42. Cevap: C Açıklama:

  Arkadaşına yardım etmemek, dinimizce bir vazife değildir. 43. Dinimizde insanlara karşı yerine getirilmesi gereken temel ilkelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Günah üzere yardımlaşmak
  B) Adalet
  C) Kötülükte yarışmak
  D) İnsanların ayıplarını yaymak
  E) Hırsızlık

 44. Cevap: B Açıklama:

  Adalet, insanlara karşı yerine getirilmesi gereken temel bir ilkedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 9.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem 2.sınava hazırlık test 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

İslam kelimesinin etimolojik kökenini öğrenmek.

İslam'ın temel ilkelerini kavramak.

Ahlaki erdemin doğasını kavramak.

İslam ahlakının kaynaklarını bilmek.

İslam ahlakının temel özelliklerini tanımlamak.

İslam ahlakının inanç ve davranış arasındaki bağlantıyı anlamasını sağlamak.

İnsanın yaratılış amacını anlamak.

Allah'a (c.c.) karşı vazifeleri bilmek.

Müslümanların vazifelerini belirleme kaynaklarını bilmek.

Öğretmenlerin vazifelerini anlamak.

Allah'ın (c.c.) isimlerini ve anlamlarını tanımak.

Ayetel-Kürsi duasının temel unsurlarını bilmek.

5.1. Peygamberimize karşı vazifelerini bilir.

5.1. Peygamberimizin özelliklerini bilir.

5.1. Peygamberimize iman etmenin gereklerini bilir.

5.1. Kur'an'ın peygamberimize karşı tavsiyelerini bilir.

Peygamberimizin sünnetinin önemini ve amacını kavramak.

Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimizi bilmek ve yerine getirmenin önemini kavramak.

İnsani İlişkilerde Dini Ölçüler - Adalet

İnsani İlişkilerde Dini Ölçüler - Kötülüklerin Yasaklanması

İnsani İlişkilerde Dini Ölçüler - Karşılıklı Vazifeler

İnsani İlişkilerde Dini Ölçüler - Temel İlkeler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 34 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 431 kere doğru, 197 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.