9.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

9.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İslam ahlakının insanın farklı varlıklarla kurduğu ilişkileri nasıl düzenlediğini açıklayınız.


 2. Cevap: * Allah ile: Takva ve ibadet yoluyla * İnsanlarla: Müsamaha, iyilik, adalet, güvenilirlik vb. * Diğer varlıklarla: Merhamet, koruma Açıklama:

  İslam ahlakı, insanın tüm varlıklarla uyumlu ve ahlaklı bir şekilde ilişki kurmasına rehberlik eder. 3. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in İslam ahlakındaki rolünü belirtiniz.


 4. Cevap: * En güzel örnektir * Ahlâkî kuralları tebliğ etmiştir * Ahlakî değerleri hayatında uygulamıştır Açıklama:

  Peygamberimiz, İslam ahlakının hem öğretmeni hem de uygulayıcısıdır. Müminler için onun ahlakı, ahlaklı bir hayat sürmek için bir rehberdir. 5. Allah'ın (c.c.) son gönderdiği peygamber kimdir?


 6. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.) Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah'ın insanları hidayete erdirmek üzere gönderdiği son peygamberdir. 7. Terbiyenin amacı nedir?


 8. Cevap: İnsanı en mükemmel derecesine ulaştırmak. Açıklama:

  Terbiye, insanın ahlaki ve zihinsel gelişimini sağlamayı amaçlar. 9. Allah'a (c.c.) olan ta'zim duygusunun kapsamını açıklayınız.


 10. Cevap: Allah'ın yüceliğini kabul etmek, saygı ve edep göstermek ve dinine ve mukaddes değerlerine hürmet etmek. Açıklama:

  Ta'zim, Allah'a (c.c.) karşı saygılı ve edepli olmaktır. 11. Takva nedir? Üç örnek veriniz.


 12. Cevap: Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek. Örnekler: Günah işlemekten kaçınmak, şüpheli şeylerden uzak durmak, Allah'ın emirlerini titizlikle yerine getirmek. Açıklama:

  Takva, Allah'ın korumasını kazanmak için günahlardan ve O'na aykırı her türlü düşünce ve davranıştan sakınmaktır. 13. Peygamberimizin bize karşı olan şefkat ve merhametini gösteren bir ayet veya hadis örneği veriniz.


 14. Cevap: "Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü'minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir." (Tevbe suresi, 128. ayet) Açıklama:

  Bu ayet, Peygamberimizin ümmetine olan şefkat ve merhametini açıkça göstermektedir. 15. Peygamberimizin sünnetine uymanın önemi nedir?


 16. Cevap: Peygamberimizin sünnetine uymak, onun örnekliğine tabi olmak demektir. O, Allah'ın (c.c.) en sevgili kulu ve en hayırlı örnektir. Onun sünnetine uymak, bizim de hayırlı bir hayat yaşamamıza yardımcı olur. Açıklama:

  Peygamberimizin sünneti, İslam'ın uygulama alanını genişleten ve Müslümanların hayatlarını düzenleyen önemli bir kaynaktır. 17. İnsanlara karşı vazifelerimizden üç örnek veriniz.


 18. Cevap: Canlarına, mallarına ve namuslarına saygı göstermek, yardım etmek, zulmetmemek. Açıklama: 19. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve insanlar arası ilişkilerin temelini oluşturan ilkeyi açıklayınız.


 20. Cevap: Adalet Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'e göre, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde adaleti gözetmeleri gerekir. Adalet, herkesin hakkını alması ve haksızlığa uğramaması demektir. 21. Emr-i bil maruf nehy-i anil münker ilkesini açıklayınız.


 22. Cevap: İyiliklerin yaygınlaştırılması ve kötülüklerin engellenmesi ilkesidir. Açıklama:

  İnsanlar, başkalarına iyilik yapmayı teşvik etmeli ve kötülüklerden vazgeçirmelidir. Bu ilke, toplumsal düzenin sağlanması için çok önemlidir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Peygamberimize çok sevgi ve saygı duymalıyız.
  2. (.....) Sünnet, Peygamber Efendimizin hayat tarzıdır.
  3. (.....) İstikamet üzere yürümenin yolu Hz. Muhammed'e tabi olmaktır.
  4. (.....) Peygamber Efendimize salavat getirmek, ona olan bağlılığımızı gösterir.
  5. (.....) Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır.
  6. (.....) Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Allah'ın (c.c.) sözleridir.
  7. (.....) Hz. Peygamber Kur'an'ı anlama ve yaşama konusunda en güzel örnektir.
  8. (.....) Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmek, Allah'a (c.c.) isyandır.
  9. (.....) Kur'an-ı Kerim, bize dünya ve ahiret saadetini sağlayacak yolu gösterir.
  10. (.....) Kur'an-ı Kerim, değişime ve bozulmaya uğramıştır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 25. Aşağıda verilen ifadeleri eşleştirin.

  a) İslam kelimesinin kökeni
  b) Ahlak kavramının anlamı
  c) İslam ahlakının amacı
  d) Hz. Muhammed'in ahlaki vasfı
  e) İslam ahlakının temel hedefleri
  f) İslam ahlakının konusu
  g) Peygamberimizin güzel ahlaka dair sözü
  h) Ahlakın sürekliliği
  i) İyilik ve kötülüğün ölçütü
  j) İslam ahlakının gayesi
  1) Takva, hikmet, adalet, iffet
  2) Hayır yönünde davranışları tercih etmek, şerden kaçınmak
  3) Es-Selam
  4) Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır
  5) Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamak
  6) İnsan davranışlarına bakan yönü
  7) Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim
  8) İyi veya kötü huyların bütünü
  9) Allah'ın emirleri ve yasakları
  10) Yüce ahlak

 26. Cevap: 1. a) Es-Selam 2. b) Ahlak kavramının anlamı 3. c) İslam ahlakının amacı 4. d) Hz. Muhammed'in ahlaki vasfı 5. e) İslam ahlakının temel hedefleri 6. f) İslam ahlakının konusu 7. g) Peygamberimizin güzel ahlaka dair sözü 8. h) Ahlakın sürekliliği 9. i) İyilik ve kötülüğün ölçütü 10. j) İslam ahlakının gayesi Açıklama:

  İslam ahlakı, Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamayı ve insan davranışlarını güzelleştirmeyi amaçlar. Hz. Muhammed, güzel ahlakın tamamlayıcısı olarak gönderilmiştir. Ahlak, iyi ve kötü huyların bütünüdür ve insan davranışlarına bakan yönü vardır. İyilik ve kötülüğün ölçütü Allah'ın emirleri ve yasaklarıdır. İslam ahlakının gayesi, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. 27. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

  1. Allah'a (c.c.) ve O'nun emirlerine boyun eğmek olarak tanımlanan ibadete ne denir?
  2. Allah'ın (c.c.) tek ve ortağı olmayan bir varlık olmasına ne denir?
  3. İnancın temel unsuru olarak bilinen ibadet nasıl sınıflandırılır?
  4. Peygambere uymamanın sonucu ne olur?
  5. Peygamber Efendimize karşı vazifelerimizden biri nedir?
  6. Allah'ın (c.c.) her şeyi bilmesine ve görmesine ne denir?
  7. Allah'a (c.c.) ait güzel isimlerden biri olan ve "tek ve biricik" anlamına gelen sıfata ne denir?
  8. Allah'a (c.c.) kulluk görevimizi yerine getirmek için ne yaparız?
  9. Peygamber Efendimizi diğer insanlardan daha çok ne gerekmektedir?
  10. Allah'a (c.c.) karşı duyulan korku duygusuna ne denir?

 28. Cevap: : 1. İbadet 2. Tevhid 3. Farz, vacip, sünnet, nafile 4. Amellerin boşa gitmesi 5. Hürmet etmek ve sevmek 6. Alim 7. Vahid 8. İbadet 9. Sevgi 10. Havf Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

9.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 9.sınıf TDB 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam ahlakının insanın tüm varlıklarla olan ilişkilerini kapsadığını anlayacaklar.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in İslam ahlakındaki kritik önemini kavrayacaklar.

Öğrenciler, Allah'ın son peygamberinin kim olduğunu öğrenir.

Öğrenciler, terbiyenin insanın gelişimi için önemini anlar.

Öğrenciler, Allah'a (c.c.) karşı ta'zim duygusunun önemini ve yansımalarını anlarlar.

Öğrenciler, takvanın anlamını, önemini ve günlük hayata yansımalarını kavrarlar.

Öğrenciler, peygamberimizin ümmetine karşı olan şefkat ve merhametini kavrayacak ve onun bizlere olan sevgisini hissedeceklerdir. Açıklama: Kazanım:

Öğrenciler, peygamberimizin sünnetine uymanın önemini anlayacak ve onun öğretilerini hayatlarına uygulamanın faydalarını göreceklerdir.

İnsanlarla iyi ilişkiler kurma becerisi geliştirmek ve toplumsal düzenin sağlanmasına katkıda bulunma bilinci kazanmak.

Adalet kavramının önemini anlamak.

İnsani ilişkilerde sorumluluk sahibi olmanın önemini kavramak.

* Peygamberimize olan sevgi ve saygının önemini kavramak. * Sünnetin dinimizdeki yerini ve önemini anlamak. * Doğru yola ulaşmanın anahtarının Hz. Muhammed'e tabi olmak olduğunu bilmek. * Salavatın Peygamberimize olan bağlılığımızın bir ifadesi olduğunu öğrenmek. * Kur'an-ı Kerim'in son ilahi kitap olduğunu ve hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olduğunu idrak etmek. * Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın (c.c.) sözü olduğuna ve onun ayetlerinin bize yol gösterdiğini fark etmek. * Hz. Peygamberin Kur'an'ı anlama ve yaşama konusunda en güzel örnek olduğunu kabul etmek. * Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluklarımızın farkına varmak. * Kur'an-ı Kerim'in dünya ve ahiret mutluluğumuzu sağlayacak ilkeleri içerdiğini anlamak. * Kur'an-ı Kerim'in değişime ve bozulmaya uğramadığını bilmek.

İslami kaynaklarda yer alan önemli kavramları ve ilkeleri kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.