9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. İslam kelimesinin sözlük anlamı nedir?


 2. Cevap: Kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak, barış yapmak Açıklama:

  İslam kelimesi, Arapça "s-l-m" kökünden gelir ve barış ve teslimiyet anlamlarını içerir. 3. İyilik ve güzelliği yaşamalarını sağlayan kişilere ne denir?


 4. Cevap: Ahlaklı kişiler Açıklama:

  Ahlaklı kişiler, hayırlı davranışları tercih eden ve şerden kaçınan kişilerdir. Onlar, İslam ahlakının hedeflediği iyi ve güzel insanlardır. 5. İnsanın yaratılış amacı nedir?


 6. Cevap: Kendisini yaratan Allah'ı tanımak ve O'na yaraşır güzellikte bir kul olmak. Açıklama:

  İnsan, Allah'ı bilmek ve O'na ibadet etmek üzere yaratılmıştır. 7. Ahlak ile terbiye arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 8. Cevap: Ahlak, terbiyenin sonucudur. Terbiye, insanın ahlakını şekillendirir ve geliştirir. Açıklama:

  Ahlaklı bir kişi, terbiyeli bir kişidir. Terbiye, ahlakın gelişmesi için gerekli bir temeldir. 9. Allah'ı (c.c.) bilip tanımak nedir?


 10. Cevap: Allah'ı (c.c.) isim ve sıfatlarıyla tanımaktır. Açıklama:

  Allah'ı (c.c.) marifet kavramıyla ifade edilir. Marifet, Allah'ın varlığını, sıfatlarını ve zatını bilmektir. 11. Teslimiyetin önemi nedir?


 12. Cevap: Allah'a (c.c.) gönülden bağlanmak ve O'nun emirlerine uymak sayesinde barış, huzur ve kurtuluş elde etmektir. Açıklama:

  Teslimiyet, İslam'ın temelidir. İman, muhabbet ve takva ile desteklenir. 13. Peygamberimize karşı olan vazifelerimizden beşini açıklayınız.


 14. Cevap: 1. Hz. Muhammed'i (s.a.v.) son peygamber olarak kabul etmek 2. Peygamberimizin getirdiği hükümlere teslim olmak 3. Peygamberimize hürmet etmek 4. Peygamberimizi herkesten çok sevmek 5. Peygamberimizin sünnetine uymak Açıklama:

  Peygamberimize karşı vazifelerimiz, onun getirdiği dine olan inancımızın ve ona olan sevgimizin bir göstergesidir. 15. Peygamberimize karşı sevgi ve saygıyı göstermenin yollarından üçünü belirtiniz.


 16. Cevap: 1. Onun öğretilerini öğrenmek ve uygulamak 2. Onun sünnetine uymak 3. Onun adını hürmetle anmak Açıklama:

  Peygamberimize karşı sevgi ve saygı, onun sözlerini ve davranışlarını hayatımızda yaşatmakla gösterilir. 17. Allah'a (c.c.) karşı vazifelerimizden bazılarını açıklayınız.


 18. Cevap: İman etmek, ibadet etmek, dua etmek, şükretmek. Açıklama:

  Allah'a karşı vazifelerimiz, O'nun varlığına ve birliğine inanmak, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak, nimetlerine şükretmekle yerine getirilir. 19. İslam dininde hangi davranışlar büyük günahlar olarak kabul edilir?


 20. Cevap: Cana kıymak, hırsızlık, namusa dil uzatmak. Açıklama:

  İslam dininde başkalarına zarar veren ve toplumsal düzeni bozan davranışlar büyük günahlar olarak nitelendirilir. 21. Müslümanlar arasındaki sevgi ve saygının önemini açıklayınız.


 22. Cevap: Müslümanlar arasındaki sevgi ve saygının önemini açıklayınız.manlar arasındaki sevgi ve saygının önemini açıklayınız. Açıklama:

  Müslümanlar arasındaki sevgi ve saygı, toplumsal huzur ve istikrarın sağlanması için gereklidir. Birlik ve beraberlik ruhu, toplumu güçlendirir ve dış tehditlere karşı korunmasını kolaylaştırır. 23. Dinimizde insanlar arasında vazifelerden birini açıklayınız.


 24. Cevap: Selamlaşmak Açıklama:

  Müslümanlar, karşılaştıklarında birbirlerini selamlamalıdırlar. Selamlaşmak, kardeşlik ve barışın bir göstergesidir. 25. Toplumsal vazifeler alanında Kur'an-ı Kerim'in temel ilkelerinden birini açıklayınız.


 26. Cevap: Fakirleri gözetmek Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, müminlerin fakirlere yardım etmeleri gerektiğini emreder. Yardım, hem maddi hem de manevi olabilir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. İslam dininde beşeri ilişkilere önem verilir.
  (.....) 2. Peygamberimiz, müslümanı "dilinden ve elinden (gelecek kötülükler konusunda) müslümanların güven içinde oldukları kimse" olarak tanımlamıştır.
  (.....) 3. İnsanlar arası ilişkilerin en temel esası merhamettir.
  (.....) 4. Dinimizde emanetleri ehline vermemekle emredilir.
  (.....) 5. Karşılıklı vazifelerimiz arasında selamlaşmak, davete icabet etmek, zor zamanlarında yardımlaşmak vardır.
  (.....) 6. İsrailoğulları sadece Allah'a kulluk edeceklerine dair söz vermemişlerdir.
  (.....) 7. Kur'an-ı Kerim'de ahlaki prensipler yer almaz.
  (.....) 8. İyilik ve takvada yardımlaşmak, kötülük ve haddi aşma durumlarında yardımlaşmamak gerekir.
  (.....) 9. Emr-i bil maruf nehy-i anil münker, iyiliklerin engellenmesi ve kötülüklerin yaygınlaştırılması anlamına gelir.
  (.....) 10. İnsanları aldatmak, dinimizce yasaklanmış bir davranıştır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 29. Aşağıda verilen cümleleri ilgili başlıklarla eşleştirin.

  a. Her dinin özünde ahlak vardır.
  b. Allah’ım! Beni övülen ahlaka sahip eyle.
  c. Gıybet etmek bir mü’minin yakışmayacağı davranıştır.
  d. İslam ahlakı, Kur’an ve sünnete dayanır.
  e. Mü’minin mizanında güzel ahlaktan ağır gelen şey yoktur.
  f. Herkes kendi kusurlarını örtmeli ve başkalarını ayıplamamalıdır.
  g. Ahlakın en yüce örneği, Hz. Peygamber’dir.
  h. İslam ahlakı, hayatın her alanına rehberlik eder.
  ı. Güzel ahlak, mü’minliğin kemalidir.
  i. Müslümanların bir anlaşmazlıkta müracaat edecekleri kaynaklardır Kur’an ve sünnet.
  Başlıklar:
  1. Ahlakın Önemi
  2. İslam Ahlakının Kaynakları
  3. Ahlakın Kazanılması
  4. Peygamber Ahlakı
  5. Ahlakın Kapsamı
  6. Gıybet
  7. Kur’an ve Sünnetin Önemi
  8. Ahlakın Mükâfatı
  9. Ahlakın Müminin Mükemmeliği ile İlişkisi
  10. Ahlaklı Olmanın Önemi

 30. Cevap: 1. A-1 2. B-3 3. C-6 4. D-2 5. E-8 6. F-5 7. G-4 8. H-9 9. I-10 10. I-7 Açıklama:

  Bu eşleştirme, İslam ahlakının önemi, kaynakları, kazanılması ve kapsamı gibi temel kavramlarını anlamanıza yardımcı olacaktır. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. İnsanlar arasındaki temel ahlaki özelliklerin bütünü ..... olarak tanımlanır.
  2. Karşılaştığımızda selam vermek, ..... vazifelerimiz arasındadır.
  3. Dinimizde insanların birbirleri üzerindeki en önemli hakları ..... ve .....'dır.
  4. Toplumsal huzurun temeli olan ilke .....'dır.
  5. Kur'an'da iyilik ve takva üzere yardımlaşmayı emreden ayet .....'dır.
  6. Dinimizce yasaklanan ahlaki kötülüklerden biri .....'dır.
  7. İyilikleri başkalarına göstermek, ..... olarak bilinir.
  8. ....., insanları aldatmak anlamına gelir.
  9. Dinimiz, .....'i emrederek insanlar arasındaki sevgiyi pekiştirir.
  10. ....., insanlar arasında barışı sağlayan bir davranıştır.

 32. Cevap: 1. Ahlak 2. Karşılıklı 3. Adalet, ihsan 4. Adalet 5. Maide suresi, 2. ayet 6. Gasp 7. Riya 8. Hile 9. İnsanlar arasında barışı sağlamak 10. Sıla-i rahim Açıklama:

  İslam dini, kişisel ve toplumsal ilişkilerde temel ahlaki prensipler belirleyerek insanlara doğru yolu gösterir. Bu prensiplere uymak, hem bireysel huzur hem de toplumsal barışın sağlanmasına katkı sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 9.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam kelimesinin sözlük anlamını anlayacaklar.

Öğrenciler, ahlaklı kişilerin özelliklerini anlayacaklar.

Öğrenciler, insanın yaratılış amacının Allah'ı tanımak olduğunu kavrar.

Öğrenciler, ahlak ve terbiye arasındaki kopmaz bağı kavrar.

Öğrenciler, Allah'ı (c.c.) tanımanın önemini ve yöntemlerini kavrarlar.

Öğrenciler, teslimiyetin Allah'ın (c.c.) rızasına ermek ve ahirette kurtulmak için gerekli olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, peygamberimize karşı temel vazifelerini öğrenecek ve bu vazifelerin önemini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, peygamberimize karşı sevgi ve saygıyı göstermenin çeşitli yollarını öğrenecek ve bu yolları günlük hayatlarına uygulamaları teşvik edilecektir.

Allah'a karşı vazifelerini öğrenmek ve yerine getirme bilinci kazanmak.

Günahlardan kaçınma bilincinin güçlenmesi ve toplumsal kötülüklerle mücadele kararlılığının artması.

Müslüman kardeşlik bilincini geliştirmek ve toplumsal uyumun değeri konusunda farkındalık oluşturmak.

Müslümanların birbirleriyle olan ilişkilerinde selamlaşmanın önemini anlamak.

Toplumdaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarlılık geliştirmek.

* İslam dininin beşeri ilişkilere verdiği önemi kavramak. * Müslümanların ahlaki özelliklerini belirlemek. * Adaletin önemini anlamak. * Emanet kavramının önemini vurgulamak. * Karşılıklı vazifelerin neler olduğunu öğrenmek. * İsrailoğullarına vahiy edilen ahlaki ilkeleri tespit etmek. * Kur'an-ı Kerim'in ahlaki prensiplerini kavramak. * İyilik ve kötülük konusundaki ilkeyi anlamak. * Emr-i bil maruf nehy-i anil münker kavramını açıklamak. * Dinimizce yasaklanan bazı kötü davranışları tespit etmek.

* İslam ahlakının temel ilkelerini ve önemini anlama * Ahlaki davranışların Kur’an ve sünnetteki yeri hakkında bilgi edinme * Güzel ahlakın kazanılması ve önemi hakkında farkındalık oluşturma

* Öğrenciler, İslam ahlakının temel ilkelerini ve insan ilişkilerine yansımalarını kavrar. * İnsanlar arasındaki karşılıklı hak ve sorumlulukların önemini anlar. * Toplumsal huzurun adalet, iyilik ve dayanışmaya bağlı olduğunu fark eder. * İslam'ın ahlaki değerleri benimseyerek erdemli bireyler olmanın önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.