9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Yapay olarak fiyatlarla oynamak, ekonomik hayatı nasıl olumsuz etkiler?

  A) Yapay olarak fiyatlarla oynamak, rekabeti arttırır.
  B) Yapay olarak fiyatlarla oynamak, müşterilerin faydasına olan fiyat dengesini bozar.
  C) Yapay olarak fiyatlarla oynamak, şirketlerin kazancını arttırır.
  D) Yapay olarak fiyatlarla oynamak, müşterilerin tercihlerine daha uygun fiyatlar sunar.
  E) Yapay olarak fiyatlarla oynamak, ekonomik hayatı olumsuz etkilemez.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Yapay olarak fiyatlarla oynamak, müşterilerin faydasına olan fiyat dengesini bozar." şeklindedir. Yapay olarak fiyatlarla oynamak, piyasalarda fiyat dengesini bozarak müşterilere haksız rekabet avantajı sağlar ve tüketicilerin mağduriyetine yol açar. Ayrıca, sağlıklı rekabet ortamını bozarak ekonomik hayatı olumsuz etkileyebilir. 3. İslam hukuku aşağıdakilerden hangisini kapsar?

  A) İba'detler ve ahlak kuralları
  B) Sadece suç ve ceza konularını kapsar
  C) Sadece sosyal kuralları kapsar
  D) Sadece ticari işlemleri kapsar
  E) İnançlar ve itikatlarla ilgili hükümleri kapsar

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir, yani İslam hukuku ibadetler ve ahlak kurallarını kapsar. İslam hukuku, Müslümanların hayatlarını düzenleyen kapsamlı bir hukuk sistemidir ve ibadetler, ahlak kuralları, suç ve ceza, ticari işlemler ve sosyal konular gibi birçok konuyu kapsar. Bu hukuk sistemi, Müslümanların günlük yaşamlarında uymaları gereken kuralları belirler ve toplumun düzenini korumaya yardımcı olur. 5. İslam hukuku aşağıdakilerden hangisine dayanır?

  A) Sadece Kur'an-ı Kerim'e dayanır
  B) Sadece hadis ve sünnete dayanır
  C) Sadece icma'ya dayanır
  D) Sadece kıyas'a dayanır
  E) Kur'an-ı Kerim, hadis ve sünnet, icma' ve kıyas'a dayanır

 6. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Kur'an-ı Kerim, hadis ve sünnet, icma' ve kıyas'a dayanır"dır. İslam hukuku, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra, Peygamber'in söz ve davranışlarını yansıtan hadis ve sünnete, İslam topluluğunun bir araya gelerek ortak karar aldığı icma'ya ve benzer durumları karşılaştırarak karar vermeyi sağlayan kıyas'a dayanır. İslam hukuku, İslam toplumunda hem dini hem de dünyevi konulara ilişkin hükümleri içermektedir. 7. İslam hukuku aşağıdaki amaçlardan hangisini taşır?

  A) İnsanların özgürlüklerini sınırlamak
  B) Sadece suçluları cezalandırmak
  C) Toplumda huzur ve adaleti sağlamak
  D) Sadece maddi kazanç sağlamak
  E) İnançları zorla kabul ettirmek

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "Toplumda huzur ve adaleti sağlamak"tır. İslam hukuku, toplumda huzur ve adaletin sağlanması, insanların haklarının korunması ve toplumsal düzenin sağlanması gibi amaçları taşır. Bu hukuk sistemi, insanların özgürlüklerini sınırlamak veya inançları zorla kabul ettirmek gibi amaçlardan ziyade, toplumun genel refahını ve adaleti korumayı hedefler. 9. İslam hukukuna göre, suç işleyen bir kimse aşağıdaki yaptırımlardan hangisine maruz kalabilir?

  A) Para cezası    B) Hapis cezası    C) Kırbaçlama    D) Ölüm cezası    E) Hepsi

 10. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Hepsi"dir. İslam hukukuna göre, suç işleyen bir kişi para cezası, hapis cezası, kırbaçlama veya ölüm cezası gibi yaptırımlara maruz kalabilir. 11. İslam hukuku aşağıdaki kavramlardan hangisini içermez?

  A) Farz    B) Haram    C) Mekruh    D) Mendup    E) Helal

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Mendup olan bu soruda, İslam hukuku içermediği kavram sorulmaktadır. İslam hukuku içerisinde Farz, Haram, Mekruh ve Helal gibi kavramlar sıklıkla kullanılırken, Mendup kavramı İslam hukukunda isteğe bağlı olan ama yapılması tavsiye edilen eylemleri ifade eder. 13. Faiz, İslam dininde neden haram kabul edilir?

  A) Faiz, insanların malını çalmak anlamına gelir.
  B) Faiz, toplumsal adaleti bozar.
  C) Faiz, sadece fakirleri etkiler.
  D) Faiz, sadece zenginlerin işine yarar.
  E) Faiz, İslam dininde haram kabul edilmemiştir.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. İslam dininde faiz, toplumsal adaleti bozduğu için haram kabul edilir. İslam dininde faiz, borç veren ve borç alan arasındaki ekonomik ilişkide adaletsizlik yarattığı ve toplumun zengin-fakir ayrımını arttırdığı için yasaklanmıştır. 15. Rüşvet, ekonomik hayatı nasıl olumsuz etkiler?

  A) Rüşvet, piyasada rekabeti artırır.
  B) Rüşvet, vergi gelirlerini artırır.
  C) Rüşvet, dürüst işletmeleri dezavantajlı hale getirir.
  D) Rüşvet, müşterilerin memnuniyetini artırır.
  E) Rüşvet, işletmelerin karlılığını artırır.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Rüşvet, dürüst işletmeleri dezavantajlı hale getirir. Rüşvet, işletmeler arasındaki rekabeti bozar ve dürüst işletmelerin piyasada rekabet gücünü azaltır. Rüşvet, birçok durumda kaliteli hizmetler ve ürünler yerine, rüşvet veren işletmelerin ürün ve hizmetlerinin tercih edilmesine neden olur. Bu da, dürüst işletmelerin büyümesini engelleyerek, piyasada rekabeti bozar. Sonuç olarak, rüşvet ekonomik hayatı olumsuz etkiler ve piyasaların adil ve rekabetçi olması için önlenmesi gereken bir olgudur. 17. Hileli Satışlar, tüketiciler için hangi riskleri barındırır?

  A) Tüketiciler, kalitesiz ürünlerle karşılaşabilirler.
  B) Tüketiciler, düşük fiyatlarla aldatılabilirler.
  C) Tüketiciler, pazarlama hilelerine kanabilirler.
  D) Tüketiciler, marka sadakatini kaybedebilirler.
  E) Tüketiciler, sadece yüksek fiyatlı ürünleri alabilirler.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Tüketiciler, kalitesiz ürünlerle karşılaşabilirler. Hileli satışlar tüketiciler için birçok risk barındırır, ancak en önemli risk kalitesiz ürünlerle karşılaşmaktır. Bu tür satışlar, tüketicilerin ürün kalitesi, güvenilirliği ve dayanıklılığı hakkında yanıltıcı bilgiler içerebilir. Tüketiciler, düşük fiyatlar ve cazip teklifler nedeniyle hileli satışlara maruz kalabilirler, ancak sonunda ürünlerin kalitesiz olduğunu ve ihtiyaçlarını karşılamadığını fark edebilirler. Bu durum, tüketicilerin maddi kayıplarına ve hayal kırıklığına neden olabilir. 19. Yapay Olarak Fiyatlarla Oynamak, ekonomik piyasayı nasıl etkiler?

  A) Fiyatların yükselmesine neden olur.
  B) Fiyatların düşmesine neden olur.
  C) Piyasadaki dengeleri bozar ve rekabeti azaltır.
  D) Piyasadaki dengeleri sağlar ve rekabeti artırır.
  E) Piyasadaki fiyatların değişmesi ile ilgisi yoktur.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı şöyledir: C) Piyasadaki dengeleri bozar ve rekabeti azaltır. Yapay olarak fiyatları oynamak, piyasada oluşan doğal arz-talep dengesini bozar ve buna bağlı olarak rekabeti azaltır. Bu durum, piyasadaki tüm aktörlerin, özellikle tüketicilerin ve küçük işletmelerin zararına olabilir. Yapay olarak fiyatları oynamak, piyasada sağlıklı bir rekabet ortamının oluşmasına engel olur ve sonuçta tüketicilerin çeşitlilik, kalite ve fiyat açısından daha az seçeneği olur. 21. Karaborsacılık, ekonomik hayatı nasıl etkiler?

  A) Karaborsacılık, piyasada fiyatların düşmesine neden olur.
  B) Karaborsacılık, piyasada stok sıkıntısı yaratır.
  C) Karaborsacılık, yasadışı bir faaliyettir.
  D) Karaborsacılık, piyasada arz-talep dengesizlikleri yaratır.
  E) Karaborsacılık, piyasada rekabeti artırır.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı şöyledir: D) Karaborsacılık, piyasada arz-talep dengesizlikleri yaratır. Karaborsacılık, piyasada yasal yollardan alınıp satılamayan ürünlerin yasadışı yollarla alınıp satılmasıdır. Bu durum, piyasada arz-talep dengesizlikleri yaratır çünkü karaborsada fiyatlar, yasal piyasa fiyatlarına göre daha yüksek olabilir. Ayrıca, karaborsa ürünlerinin kalitesi de yasal piyasaya göre daha düşük olabilir. Bu durum, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği için de risk oluşturabilir. Karaborsacılık, genellikle yasadışı bir faaliyet olduğundan, yasal olmayan yollarla elde edilen kazançlar, vergi kaybına neden olabilir. 23. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da faize karşı tavır alınmasını anlatan bir ayet veya ayetlerden biridir?

  A) "Allah faizle verilen parayı bereketlendirmez."
  B) "Faizci, yaptığı işte asla başarıya ulaşamaz."
  C) "Faizle iş yapanlar, kıyamet gününde yüzleri simsiyah olacaklardır."
  D) "Faiz, yalnızca zenginlerin fakirleri daha da fakirleştirmesi için bir araçtır."
  E) "Faiz almak ve vermek, Allah'ın savaş açtığı kişilerden daha kötüdür."

 24. Cevap: A Açıklama:

  Soru, Kur'an'da faize karşı tavır alınmasını anlatan bir ayet veya ayetleri sormaktadır. Doğru cevap, A) "Allah faizle verilen parayı bereketlendirmez." ayetidir. Bu ayette, faizle para vermenin bereketi azaltacağı vurgulanmaktadır. 25. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in rüşvet alan ve verenleri kınadığı bir hadis örneğidir?

  A) "Rüşvet alanın, verenin ve aracılık edenin, cennete girmesi imkansızdır."
  B) "Rüşvet, yalnızca haramı helal gibi gösterir ve kalpleri karanlıklaştırır."
  C) "Rüşvet, adaleti yok eder ve Allah'ın lanetine uğrayan bir zulümdür."
  D) "Rüşvet veren, vicdanındaki huzuru satın alır ve helak olmaya mahkumdur."
  E) "Rüşvet veren ve alan, şeytanın kardeşleridir ve her ikisi de Allah'ın gazabına uğrayacaklardır."

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Peygamber Efendimiz, rüşvetin adaleti yok ettiğini ve Allah'ın lanetine uğrayan bir zulüm olduğunu söylemiştir. Hadislerde rüşvet veren, alan ve aracılık eden kişilerin cennete girmesi imkansızdır ve Allah'ın gazabına uğrayacakları belirtilir. Bu hadisler İslam dininde rüşvetin kesinlikle yasak olduğunu vurgular ve dürüstlüğü, adaleti ve ahlakı teşvik eder. 27. Aşağıdakilerden hangisi Hileli Satışlar konusunda Kur'an'dan bir ayet örneğidir?

  A) "Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin, insanları kandırarak haksız kazanç elde etmeyin."
  B) "Allah, hile yapanların hilelerini boşa çıkarır ve hilesizlerin yararını arttırır."
  C) "Hileli satış yapanlar, cehennem ateşinde kıvranacaklardır."
  D) "Hileli satış, insanların haklarını gasp etmek ve zulüm yapmaktır."
  E) "Hileli satış yapan, Allah'ın gazabına ve lânetine uğrayacak ve cehennemde yanacaktır."

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır: "Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin, insanları kandırarak haksız kazanç elde etmeyin." Bu ayet, Kur'an'da yer alan ve insanların dürüst ve adil olmaları gerektiğine dair bir emirdir. Bu ayette hileli satışlar ve haksız kazanç elde etmekten kaçınılması gerektiği vurgulanmaktadır. 29. Aşağıdakilerden hangisi faiz hakkında doğru bir ifade değildir?

  A) Faiz, İslam dininde haram kılınmıştır.
  B) Faiz, insanların birbirleriyle yardımlaşma ve dayanışma duygularını zayıflatır.
  C) Faiz, insanları borç batağına sürükler ve yoksulluk yaratır.
  D) Faiz, her zaman hukuka uygun bir şekilde uygulandığında ekonomik kalkınmaya yardımcı olur.
  E) Hiçbiri.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı D seçeneğidir çünkü diğer dört seçenek faizin zararlı etkileri hakkındadır ve doğrudur. D seçeneği ise yanlıştır çünkü faizin her zaman hukuka uygun bir şekilde uygulandığına dair bir iddia ortaya koyar ve bu gerçek değildir. 31. Aşağıdakilerden hangisi hileli satışlar hakkında doğru bir ifade değildir?

  A) Hileli satışlar, insanların birbirleriyle güven duygusunu zayıflatır.
  B) Hileli satışlar, insanları dolandırmak anlamına gelir.
  C) Hileli satışlar, İslam dininde haram kılınmıştır.
  D) Hileli satışlar, insanların sağlığına zararlı ürünler satmakla ilgilidir.
  E) Hiçbiri.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D" seçeneği olacaktır, çünkü hileli satışlar insanların sağlığına zararlı olmayabilir, ancak herhangi bir yanıltıcı iddiayı içerebilirler. Hileli satışlar, tüketicilerin güven duygusunu zayıflatarak ekonomik hayata zarar verebilirler ve dolandırıcılık olarak kabul edilirler. Ayrıca, İslam dininde de haram kılınmışlardır. 33. Aşağıdakilerden hangisi yapay olarak fiyatlarla oynamak hakkında doğru bir ifade değildir?

  A) Yapay olarak fiyatlarla oynamak, haksız rekabet yaratabilir.
  B) Yapay olarak fiyatlarla oynamak, tüketicilerin güvenini zayıflatır.
  C) Yapay olarak fiyatlarla oynamak, İslam dininde haram kılınmıştır.
  D) Yapay olarak fiyatlarla oynamak, dürüst rekabeti engeller.
  E) Hiçbiri.

 34. Cevap: C Açıklama:

  C şıkkı doğru değildir. Yapay olarak fiyatlarla oynamak, İslam dininde haram kılınmamıştır. Ancak, dürüst rekabeti engelleyen ve haksız rekabet yaratabilecek bir davranış olarak görülmektedir. Tüketicilerin güvenini zayıflatır ve piyasada dengesizlik yaratır. 35. Aşağıdakilerden hangisi karaborsacılık hakkında doğru bir ifade değildir?

  A) Karaborsacılık, piyasalarda yasadışı işlemlere neden olabilir.
  B) Karaborsacılık, tüketicilerin mağdur olmasına neden olabilir.
  C) Karaborsacılık, İslam dininde haram kılınmıştır.
  D) Karaborsacılık, piyasalarda dengesizliklere ve istikrarsızlığa neden olabilir.
  E) Hiçbiri.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "C" seçeneğidir. Çünkü karaborsacılık, İslam dini tarafından haram kılınmamıştır. Karaborsacılık yasadışı bir işlem olduğundan, piyasalarda istikrarsızlık ve dengesizliklere neden olabilir, tüketicilerin mağdur olmasına yol açabilir ve yasadışı faaliyetlerle birlikte yasadışı kazanç sağlayarak haksız rekabete neden olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı 7 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 9.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Yapay fiyat manipülasyonlarının ekonomik piyasalara ve tüketicilere zararlarını anlayabiliriz.

İslam hukukunun kapsamı ve önemi hakkında bilgi edinilir.

İslam hukukunun temel kaynaklarını anlamak ve İslam hukukunun dini ve dünyevi konularda nasıl bir rehber olduğunu anlamaktır.

İslam hukukunun amaçları hakkında temel bir anlayışa sahip olmalarını sağlamayı amaçlar.

İslam hukukunun ceza sistemine ilişkin temel bilgi ve farklı yaptırımların uygulanabileceği konusunda farkındalık sağlanabilir.

İslam hukukundaki temel kavramları bilmeyi ölçmektedir.

İslam dininin finansal prensiplerini anlamak ve faiz kavramının neden haram olduğunu açıklayabilmek önemlidir.

Ekonomik etik ve iş etiği konularında farkındalık ve bilgi sahibi olma.

Hileli satışların tüketiciler için barındırdığı riskleri ve özellikle kalitesiz ürünlerle karşılaşma tehlikesini anlamak.

Yapay olarak fiyatları oynamanın, piyasadaki dengeleri bozarak rekabeti azalttığı anlaşılır.

Karaborsacılık, yasadışı bir faaliyet olup, piyasada arz-talep dengesizlikleri yaratarak tüketicilerin sağlığı ve güvenliğini riske atabilir.

Din ve İslam'a ilişkin temel bilgilere sahip olma ve dinin ekonomik hayatla ilişkisini anlama becerisidir.

İslam dininde rüşvetin yeri ve önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Dinî bilgiler alanındaki kazanımı pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

Faiz kavramı hakkında temel bilgi ve farkındalık kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Hileli satışlar hakkında farkındalığını artırmaya yönelik bir kazanımı ölçmektedir.

Yapay fiyatlandırma ve rekabet hukuku konusunda bilgi sahibi olmak.

Piyasalardaki yasadışı faaliyetlerin neden istikrarsızlık ve dengesizliğe neden olabileceğini ve İslam dininin karaborsacılığı yasaklamadığını öğrenebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 19 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri