Lise 9.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav (Klasik)

Lise 9.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. İslam ahlakının gayesi nedir?


 2. Cevap: İnsanların hayır yönündeki davranışları tercih etmelerini ve şer olan davranışlardan kaçınmalarını sağlamak Açıklama:

  İslam ahlakı, insanları iyiye ve doğruya yönlendirerek hem dünya hem de ahirette saadete eriştirmeyi amaçlar. 3. Ahlak kavramının üç çeşidi nedir?


 4. Cevap: * Hüsnü'l-huluk (güzel ahlak) * Sûü'l-huluk (kötü ahlak) * Edep Açıklama:

  Ahlak, insanın huylarını ve davranışlarını ifade eden bir kavramdır. Üç ana çeşidi vardır: iyi huylar, kötü huylar ve günlük hayatın görgü kurallarını içeren edep. 5. Allah'a (c.c.) karşı vazifelerimizi nelerdir?


 6. Cevap: Varlığına ve birliğine inanmak, hiçbir şeyi O'na ortak koşmamak. Açıklama:

  Allah'a karşı ilk vazifemiz, O'nun varlığına ve birliğine kalpten inanmaktır. 7. İslam'da haklar nasıl sınıflandırılır?


 8. Cevap: Allah'ın hakları (hukukullah) ve kulların hakları (hukuk-u ibâd). Açıklama:

  Haklar, sahiplerine göre iki ana gruba ayrılır. 9. Kulluk nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Allah'a (c.c.) boyun eğmek, O'na bağlanmak ve sadece O'na ibadet etmektir. Açıklama:

  Kulluk, ubudiyet kavramıyla ifade edilir. Ahlaki davranışlar ve ibadetlerle yerine getirilir. 11. Allah'a (c.c.) gerçek anlamda kul olan bir insan için asıl amaç nedir?


 12. Cevap: Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak. Açıklama:

  Gerçek kul, her hareketini ibadete dönüştürür ve Allah'ın zikriyle meşgul olur. 13. Kur'an-ı Kerim'e göre Peygamberimize itaat etmenin önemini açıklayınız.


 14. Cevap: Peygamberimize itaat etmek, imanın gereğidir ve Allah'a (c.c.) itaat etmekle eşdeğerdir. Çünkü peygamber, Allah'ın (c.c.) elçisidir ve onun getirdiği hükümler Allah'ın (c.c.) emirleridir. Açıklama:

  Peygamberimize itaat etmek, kişinin Allah'a (c.c.) itaatini gösterir ve onun rızasını kazanmasına vesile olur. 15. Peygamberimizi neden herkesten çok sevmeliyiz?


 16. Cevap: Çünkü Peygamberimiz, bize en hayırlı örnektir. O, Allah'ın (c.c.) en sevgili kullarındandır ve onun sevgisini kalbimizde taşımak, Allah'ın (c.c.) sevgisini kazanmamıza yardımcı olur. Açıklama:

  Peygamberimizi sevmek, onun öğretilerine uymamızı ve onun gibi olmaya çalışmamızı sağlar. 17. Peygamber Efendimize karşı vazifelerimiz nelerdir?


 18. Cevap: Ona uymak, sözlerini dinlemek, sünnetine tabi olmak. Açıklama:

  Peygamber Efendimize karşı vazifelerimiz, onun getirdiği mesaja inanmak, onun emirlerine uymak ve onun öğretilerine göre yaşamakla ifa edilir. 19. Kur'an-ı Kerim'i okumakla ilgili vazifelerimizi yazınız.


 20. Cevap: Okumak, anlamak, yaşamak. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik etmekle görevliyiz. 21. İnsani ilişkilerde dinimizce emredilen güzelliklerden üç tane örnek veriniz.


 22. Cevap: Adalet, sevgi, saygı Açıklama:

  Dinimiz, insanlar arasında adil, sevgi dolu ve saygılı ilişkiler kurulmasını emreder. 23. İnsani ilişkilerde dinimizce yasaklanan kötülüklerden üç tane örnek veriniz.


 24. Cevap: Dedikodu, kıskançlık, hırsızlık Açıklama:

  Dinimiz, insanların birbirleri hakkında kötü konuşmasını, başkalarının sahip olduklarına imrenmesini ve hırsızlık yapmasını yasaklar. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İslam kelimesi "boyun eğmek, teslim olmak" anlamlarındaki Arapça bir kökenden gelir.
  2. (.....) İslam, son peygamber Hz. Muhammed'e gönderilen dinin adıdır.
  3. (.....) Ahlak kavramı genel anlamda iyi ve kötü huyları ifade eder.
  4. (.....) İslam ahlakı, Allah'ın (c.c.) emirlerini ve yasaklarını esas alır.
  5. (.....) Hz. Muhammed (s.a.v.), güzel ahlakın en güzel örneğidir.
  6. (.....) İslam ahlakının amacı, insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır.
  7. (.....) İslam ahlakı, insan davranışlarının sonuçlarını dikkate alır.
  8. (.....) İyiyle kötüyü ayırt etmek için Allah'ın (c.c.) emirlerine ve Peygamberimizin sözlerine bakılır.
  9. (.....) Ahlaki erdem, geçicilikten ziyade sürekliliği ifade eder.
  10. (.....) İslam ahlakı, insanlara hem dünyada hem de ahirette saadet kazandırır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (....) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir.
  2. (....) Peygamberimize iman etmek, Allah'a iman etmekten daha önemlidir.
  3. (....) Peygamber Efendimize sorgusuz sualsiz teslim olmak gerekir.
  4. (....) Peygamberimizin tebliğ ettiği hükümlere itaat etmek, imanla alakalıdır.
  5. (....) Peygambere hürmet etmek, Müslümanlar için bir sorumluluktur.
  6. (....) Peygamberi kendi anne babamızdan çok sevmemiz gerekmez.
  7. (....) Peygamberimizin sesi, diğer insanların sesinden daha yükseltilmelidir.
  8. (....) Peygamber sevgisi, iman için gereklidir.
  9. (....) Peygamber Efendimiz müminlere karşı şefkatli değildir.
  10. (....) Peygamberimize karşı vazifelerimizi yerine getirmek, ibadet değildir.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 29. Aşağıda verilen cümleleri ilgili başlıklarla eşleştirin.

  a. Her dinin özünde ahlak vardır.
  b. Allah’ım! Beni övülen ahlaka sahip eyle.
  c. Gıybet etmek bir mü’minin yakışmayacağı davranıştır.
  d. İslam ahlakı, Kur’an ve sünnete dayanır.
  e. Mü’minin mizanında güzel ahlaktan ağır gelen şey yoktur.
  f. Herkes kendi kusurlarını örtmeli ve başkalarını ayıplamamalıdır.
  g. Ahlakın en yüce örneği, Hz. Peygamber’dir.
  h. İslam ahlakı, hayatın her alanına rehberlik eder.
  ı. Güzel ahlak, mü’minliğin kemalidir.
  i. Müslümanların bir anlaşmazlıkta müracaat edecekleri kaynaklardır Kur’an ve sünnet.
  Başlıklar:
  1. Ahlakın Önemi
  2. İslam Ahlakının Kaynakları
  3. Ahlakın Kazanılması
  4. Peygamber Ahlakı
  5. Ahlakın Kapsamı
  6. Gıybet
  7. Kur’an ve Sünnetin Önemi
  8. Ahlakın Mükâfatı
  9. Ahlakın Müminin Mükemmeliği ile İlişkisi
  10. Ahlaklı Olmanın Önemi

 30. Cevap: 1. A-1 2. B-3 3. C-6 4. D-2 5. E-8 6. F-5 7. G-4 8. H-9 9. I-10 10. I-7 Açıklama:

  Bu eşleştirme, İslam ahlakının önemi, kaynakları, kazanılması ve kapsamı gibi temel kavramlarını anlamanıza yardımcı olacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 9.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav (Klasik) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 9.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.sınav soruları, klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam ahlakının temel amacını kavrayacaklar.

Öğrenciler, ahlak kavramının farklı çeşitlerini öğrenecekler.

Öğrenciler, Allah'a karşı temel vazifelerin farkına varır.

Öğrenciler, İslam hukukunda hakların sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenciler, kulluğun anlamını ve önemini anlarlar.

Öğrenciler, kulluğun nihai hedefini kavrarlar.

Öğrenciler, peygamberimize itaat etmenin önemini anlayacak ve bu itaatin imanla olan bağlantısını kavrayacaklardır.

Öğrenciler, peygamberimizi sevmenin önemini anlayacak ve bu sevginin hayatlarına yansımalarını göreceklerdir.

Peygamber Efendimize karşı saygı ve sevgi geliştirmek ve onun öğretilerine uyma isteği duymak.

Kur'an-ı Kerim'in önemini kavramak ve onu hayatımıza rehber edinme sorumluluğu kazanmak.

İnsani ilişkilerde güzel ahlakın önemini kavramak.

İnsanlarla ilişkilerimizde ahlaki sınırların farkına varmak.

* Peygamberlik müessesesinin önemini kavramak. * Peygamberimize karşı doğru tutum ve davranışları öğrenmek. * Peygambere itaat ve teslimiyetin imanın gereği olduğunu anlamak. * Peygamberimizin toplumu ve ümmetini ne kadar sevdiğini bilmek. * Peygamber sevgisinin imanla doğrudan bağlantılı olduğunu özümsemek.

* İslam ahlakının temel ilkelerini ve önemini anlama * Ahlaki davranışların Kur’an ve sünnetteki yeri hakkında bilgi edinme * Güzel ahlakın kazanılması ve önemi hakkında farkındalık oluşturma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.